Motinos Marijos meditacija, gimimo trauma ir sprendimai, kurie mus atvedė į Žemę

Klausimas: Mylima Motina Marija, pasiekiau puikių rezultatų, ypač fiziniame gydyme su tavo kosminės gimimo traumos meditacija iš knygos „Išsigydykite savo dvasines traumas“. Nors mano gimimo trauma vis dar tebėra ganėtinai miglota, pastaruoju metu man buvo tiek daug atskleista, kad galiu tik daryti prielaidą, jog progresuoju. Tačiau taip pat svarstau, ar būtų vertinga toliau tęsti ir kartoti šią meditaciją, kol įgysime gerą supratimą apie motyvaciją, kuri mus atvedė prie mūsų gimimo traumos aplinkybių. Sakau „gerą supratimą“, nes Mokytojas MOR teigia, kad tai bus paskutinė trauma, kurią įveiksime, kas man yra suprantama, bet kartu ir truputį neaišku. Norėčiau čia šiek tiek daugiau aiškumo.

Kimo komentaras: Tai yra meditacija iš knygos „Išsigydykite savo dvasines gimimo traumas“ 5 skyriaus, kur Motina Marija jus sugrąžina per skirtingus lygmenis ir jūs atsiduriate ant scenos, ir matote kažkokius žmones ant tos scenos, kol galiausiai suvokiate, kad patys esate asmuo ant scenos.

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2024 m. Velykų vebinare.

Iš pradžių pakalbėkime apie tą knygos skyrių ir procesą, kurį aprašau knygoje. Tai yra vertingas įrankis, kuriuo kurį laiką galite naudotis. Kiek ilgai juo naudositės, yra individualu kiekvienam iš jūsų. Šis įrankis yra vertingas ne tik siekiant suprasti arba suvokti gimimo traumą, nes jūs taip pat turite ir kitas traumas, kurios buvo sukurtos po gimimo traumos. Procesas, kurį aprašiau, meditacija, gali padėti jums pamatyti taip pat ir tas traumas. Iš tiesų yra vertinga naudotis tuo įrankiu.

Tačiau bet kuris mūsų duodamas įrankis iš tiesų turi tik vieną tikslą – atvesti jus į tašką, kai jūs galėtumėte tiesiogiai dirbti su mumis viduje. Kiekvienam iš jūsų tai yra individualu, kiek ilgai tai užtruks. Idealu, žinoma, būtų, kad pasiektumėte tašką, kai net ir tuomet, kai nesinaudojate specifine meditacija, jūs visą laiką klausotės, visą laiką stebite save išorinėse situacijose, pajaučiate, kada jumyse sukyla reakcija, ir tuomet paprašote vieno iš mūsų, kad ir kuris būtų artimiausias jūsų širdžiai, padėti jums pamatyti tą atskirąją savastį. Daugelis jūsų pasiekėte tą tašką, kuriame dirbate tiesiogiai su mumis, ir visą laiką esate atviri klausytis, kada mes jums duodame nurodymus, ir tuomet, sakyčiau, jums ši meditacija nebėra reikalinga.

Na o dabar, kalbant apie gimimo traumą, nėra neteisinga sakyti, kad tai bus paskutinė trauma, kurią įveiksite, ta prasme, kad kai patiriate gimimo traumą, priimate tam tikrą sprendimą. Tai yra sudėtingas sprendimas, į kurį įeina tai, kaip jūs į save žiūrėjote prieš ateidami į Žemę, ir kokia buvo jūsų priežastis ateiti į Žemę kaip avatarui, kaip jūs tai konceptualizavote. O tuomet patiriate šį labai traumuojantį patyrimą, kurį patyrėte per gimimo traumą, kai staiga pradedate tuo abejoti. To pasekoje, priimate sprendimą apie savo santykį su Žeme. Galėtume sakyti, kad dažnai tai būna paskutinis sprendimas, kurį įveikiate, tačiau tai nebūtinai yra paskutinis sprendimas, kurį įveikiate prieš pakildami.

Atskirkime traumą nuo sprendimo. Trauma yra daugiau nei sprendimas. Tai taip pat yra reakcija emociniame kūne, mentaliniame kūne, identiteto kūne, kur jūs susikuriate šias savastis, susijusias su tuo, kaip jūs į save žiūrite santykyje su Žeme, kai pradėjote abejoti, ar tikslas, dėl kurio čia atėjote, gali būti išpildytas. Jūs iš tiesų galite transformuoti šias savastis. Jūs galite transformuoti traumą ir emocinį kūną, šias emocijas, net ir įsitikinimus, kuriuos priėmėte mentaliniame kūne, ir netgi savo tapatumo jausmą. Jūs vis dar galite tebeturėti tą sprendimą apie tai, ką galite padaryti Žemėje. Tai, taip sakant, bus paskutinis sprendimas, kurį įveiksite, prieš išrišdami gimimo traumą. Tačiau jūs vis tiek galite įveikti tą sprendimą ir turėti daugiau dalykų, su kuriais dirbsite, nes dabar pradėsite klausti: „Kas mane atvedė į Žemę?“

Matote, būdami avataru, jūs nebuvote pakilę, kai atėjote į Žemę. Galėjote būti pasiekę ganėtinai aukštą lygį savo natūralioje planetoje, ir būtent dėl to nusprendėte, kad geras būdas akceleruoti savo augimą yra įsikūnyti nenatūralioje planetoje. Tačiau jūs nesate pakilusi būtybė, tad nebuvote pasiekę pilno Kristaus sąmonės lygmens, o tai reiškia, jog turėjote kažkokią idėją, kažkokią koncepciją, kuri jus paskatino nuspręsti ateiti į Žemę. Jūs turėjote kažkokią idėją apie tai, ką čia ketinate padaryti, kaip čia viskas bus, ir tai kažkiek buvo paremta jūsų patyrimais natūralioje planetoje, kuri, žinoma, labai stipriai skiriasi nuo to, ką jūs patiriate Žemėje. Kaip sakėme, mes mėginome jums padėti pamatyti, kad tai labai skiriasi nuo natūralios planetos, tačiau taip pat suvokėme, kad negalite iš tiesų to suvokti, kai savo atskaitos tašku turite tik natūralią planetą. Tai iš tiesų yra tarsi šoko terapija, kadangi negalite iš tiesų žinoti, kol čia neatsiduriate, o kai jau čia atsiduriate, tuomet, žinoma, būna per vėlu.

Galėtume sakyti, kad jeigu norite visiškai išsilaisvinti nuo Žemės ir pakilti iš Žemės, turite išrišti koncepcijas, idėjas ir sprendimus, kuriuos priėmėte natūralioje planetoje apie tai, ką manėte galėsiantys pasiekti ar nepasiekti Žemėje, kaip manėte, kad būsite priimti, kaip manėte, kad tenai viskas bus. Turite visa tai paleisti, kad galėtumėte pakilti iš Žemės. Tačiau kai patiriate gimimo traumą, jūs negalite į tai pažvelgti, nes dabar gimimo trauma neleidžia jums net susisiekti su priežastimi, dėl kurios atėjote į Žemę. Galėtume sakyti, iš tam tikros perspektyvos, kad buvote natūralioje planetoje, matėte, kad čia yra dalykų, kuriuos turite išmokti, čia yra tam tikri dalykai, kuriuos galėtumėte transcenduoti savo psichologijoje, ir nusprendėte, jog norite ateiti į Žemę, kad galėtumėte su tuo dirbti ir labiau paaugti. Bet tuomet patyrėte gimimo traumą, ir dabar ji blokuoja jūsų ryšį su tuo, kas jus čia atvedė, tad jūs negalite su tuo dirbti.

Vietoj to, dabar viskas jūsų psichologijoje sukasi apie gimimo traumą ir jos kompensavimą. Kai išrišite gimimo traumą, tuomet galėsite pradėti dirbti su tuo, ką norėjote išmokti iš atėjimo į Žemę. Ir taip pat galėsite pradėti matyti, ar buvo kažkokios iliuzijos, ir mes visi turėjome kažkokių iliuzijų apie tai, ką galėtume padaryti ir ko negalėtume padaryti natūralioje planetoje, kaip mus čia priimtų ar nepriimtų, kas įvyktų ir ko neįvyktų. Mes visi turėjome tam tikras idėjas apie tam tikrus dalykus, kurie neturėtų įvykti natūralioje planetoje. Kitaip tariant: „Aš esu geras žmogus, esu čia tam, kad padėčiau, kodėl kažkas turėtų mane užpulti ir mėginti mane sunaikinti?“ Turime tai išrišti, kad galėtume pakilti iš Žemės. Turime pasiekti tašką, kuriame nebebūtų nieko, kas būtų nepabaigta, ką mes norėtume pasiekti, patirti ar išrišti Žemėje. Tai yra dalykai, su kuriais dirbate po to, kai išrišate gimimo traumą. Ir tuomet galite pasiekti tą tašką, kuriame tas sprendimas, ką jūs galite ir ko negalite padaryti Žemėje, kurį priėmėte po gimimo traumos, tai pat yra išrišamas, bet tuomet jūs galite eiti netgi dar toliau, pereidami prie jus čia atvedusio sprendimo.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2024 Kim Michaels