Gimimo traumos vizualizavimo rezultatai

Klausimas: Mylima Motina Marija. Mūsų grupė atliko tavo vizualizacijos pratimą, skirtą gimimo traumai. Keli mūsų grupės nariai kiekvieną dieną pamatydavo skirtingus dalykus ir patirdavo skirtingus vaizdus, pojūčius ir perspektyvas. Ar taip ir turi būti? Nemažai mūsų grupės narių šiame etape nieko nei matė, nei jautė. Labai prašau mums paaiškinti, kodėl kai kurie iš mūsų šiame etape nieko nematėme, nejautėme ir nepatyrėme kokių kitų pojūčių. O taip pat, kai pamatėme siaubingą įvykį, pavyzdžiui, būnant pririštiems prie stulpo žmonės į mus mėtė akmenis ir mes nejautėme jokios fizinio skausmo baimės, ar tai reiškia, kad užgniaužėme pirminę baimę? O gal taip buvo dėl to, kad perdirbome ir įveikėme šią baimę? Dėkoju už atsakymą.

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2022 m. vebinare Amerikai „Demokratijos prikėlimas“.

Na, visų pirma, tai, žinoma, yra visiškai pagrįsta, kad kiekvieną dieną matote skirtingus dalykus. Nebūtinai kiekvieną dieną dirbate su tuo pačiu įsikūnijimu. Tačiau jūs, žinoma, galite dirbti su tuo pačiu įsikūnijimu visas devynias dienas ar netgi dar daugiau dienų. O tuomet, žinoma, dar yra tas faktas, kad kai kurie žmonės nieko nematys, retais atvejais taip gali būti dėl to, kad iš tiesų perdirbote tą konkretų praėjusį gyvenimą, arba įveikėte savo gimimo traumą. Tačiau daugumai žmonių taip yra dėl to, kad kažkas blokuoja jūsų matymą.

Turite čia suprasti, kad jums reikia būti kantriems su savimi. Galite atlikti pratimus nesitikėdami konkretaus rezultato. Visada taip yra, kad kai kažką darote, ar tai būtų dvasinis pratimas ar dar kažkas, galite turėti lūkestį, kad kažkas turėtų įvykti. O jeigu tai neįvyksta, tuomet kažkas yra ne taip su jumis. Taip nėra. Tiesiog galite suvokti, kad jums bus naudinga atlikti pratimą, net jeigu nepatirsite jokių sąmoningų pojūčių ar nepamatysite jokio konkretaus praėjusio gyvenimo. Šio pratimo tikslas yra padėti jums kažką išrišti. Kai kuriems žmonėms reikia tai pamatyti, kad galėtų tai išrišti. Kitiems žmonėms nereikia pamatyti specifinių detalių. Tačiau jeigu išliksite neutralioje proto būsenoje, vis dar galėsite patirti kažkokius pojūčius, kažkokius jausmus, kažkokias mintis.

Na ir dabar, ypatingas atvejis žmonėms, kurie nieko nepatiria, yra tai, kad jūs turite labai aktyvų protą, kuris pastoviai stebi, vertina ir analizuoja jus, tikėdamasis, kad kažkas turėtų įvykti, vildamasis, kad kažkas turėtų įvykti, tikėdamasis specifinių dalykų. Esate įstrigę šiame analitiniame prote. Nesate atviri, nesate neutralioje proto būsenoje, kurioje galėtumėte gauti impulsus. Tad jums taip pat reikėtų apie tai pamąstyti, netgi paprašyti manęs jums padėti išlipti iš to intelektualaus analitinio proto.

Na o dabar pakalbėkime, kas įvyksta, kai pamatote tam tikrą įvykį ir jumyse nekyla stiprios reakcijos į jį. Labai gali būti, kad jūs jau išrišote didelę dalį energijos. Tai yra viso šio invokacijų ir šaukinių kalbėjimo proceso dalis, kad transmutuojate energiją savo trijuose aukštesniuose kūnuose, tad jums galiausiai sąmoningai prisilietus prie tam tikro įvykio, ši energija jūsų neprislegia, nes jos tenai tiesiog nebėra. Ir tuomet jums tampa lengviau į tai pažvelgti ir tai išspręsti. Tai būtų labai retas atvejis, kad pamatytumėte iš tiesų siaubingą įvykį ir sugebėtumėte užgniaužti jausmus. Nesakau, kad tai negali įvykti. Tačiau jeigu jau kurį laiką kalbate šaukinius ir invokacijas, labiau tikėtinas scenarijus yra, kad transmutavote energiją, ir todėl nebejaučiate tokios stiprios reakcijos dar kartą prisilietę prie to įvykio.

Yra akivaizdu, kaip sakėme, kad atskiroji savastis yra sukuriama užslopinti įvykį jūsų sąmoningame prote. Egzistuoja akivaizdus slopinimo mechanizmas, tačiau daugumoje atvejų galite matyti, kad žmonės užslopina pačius įvykius, kurie įvyko. Tačiau jie vis dar gali patekti į situacijas, kurios sužadina juose jausmą, susijusį su tuo įvykiu, ir priverčia juos iš naujo tai išgyventi. Tai gali nebūti taip stipru kaip pirminiame įvykyje, tačiau jie vis tiek patiria tą jausmą.

Šis pasiuntinys pasakojo, kaip nuo pat vaikystės patirdavo situacijas, kuriose jausdavo gėdą. Ir jis, žinoma, suvokia, kad tai ateina iš kai kurių jo pirminių savasčių, net ir jo pirmykštės savasties. Ir, žinoma, konkrečios detalės, konkrečių detalių suvokimas buvo užslopintas pirmoje jo gyvenimo pusėje. Ir jis labiau tai įsisąmonino tik pradėjęs naudotis šiais įrankiais, kuriuos mes perdavėme šiose knygose. Ir tas pats galioja daugeliui iš jūsų, kurie suvokėte, kad turėjote tam tikrus jausmus visą savo gyvenimą, kurie galėdavo būti sužadinami tam tikroje situacijoje, tačiau tie jausmai tiesiog yra per stiprūs tai situacijai. Tad žinote, jog tai ateina iš kažkur kitur.

Tad tuo noriu pasakyti, kad dažniau pasitaikantis scenarijus yra, kai nesate įvykio užslopinę visiškai. Turite užslopintą buvusio įvykio suvokimą, tačiau jausmai niekur nedingo. Netgi galite pamatyti, kaip tam tikros mintys ir įsitikinimai, kuriuos turėjote tuo metu, bėga tarsi jūsų proto fone, pavyzdžiui: „Aš to nesugebu. Nesu to vertas. Negaliu to padaryti.“ Ar kad ir kas tai būtų jums individualiai. Egzistuoja beveik begalinė šių įsitikinimų įvairovė.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2022 Kim Michaels