Asmeninės ir kolektyvinės dvasios, troškimas būti ypatingu ir dualizmas

Klausimas: Mes, žmonės, gyvename dualizme Žemėje. Tad ar būtų teisinga sakyti, kad kiekvienam lygmeniui, kuriuo mes kylame aukštyn nuo 48 lygmens iki 96 lygmens, mes taip pat kuriamės priešingą dvasią, nuo 47 iki pirmo sąmonės lygmens. O kadangi mes visi esame susiję nuo 47 iki pirmojo lygmens, randame ne tik savo pačių puolusias pakopas, bet taip pat ir kolektyvinę puolusią sąmonę Žemėje? Ir jeigu taip ir yra, kai pakylame virš 96 lygmens ir pradedame ardyti ego savastis, mes taip pat tai darome ir kolektyvinėje sąmonėje. Ir ar tuomet turėtume laikyti, kad jeigu mes tuose aukštesniuose lygmenyse atrandame tą pačią dvasią, kaip, pavyzdžiui, tą, kuri nori būti ypatinga ir pranašesnė, net ir po to, kai jau nusprendėme leisti tai dvasiai mirti savo tapatume, tai gali įvykti dėl to, kad ši dvasia yra didesnė nei toji, kurią mes asmeniškai susikūrėme. Regis, kad ši konkreti dvasia yra daug stipresnė už kitas, kurias galime rasti, ir ją taip pat yra daug sunkiau nugalabyti. Ar taip yra dėl to, kad tai yra viena iš seniausių dvasių, atsiradusių kartu su puolusia sąmone? O be to, jeigu Žemėje mes visada kuriame dualizme ir liksime dualizme iki pat 144 identiteto arba sąmonės lygmens, ar tai reiškia, kad kiekvienam lygmeniui virš 96 lygmens mes taip pat susikuriame dvasią dvynę, kuri yra priešinga tai dvasiai, kuri auga Kristuje? O gal tuose aukštesniuose lygmenyse mes esame pakilę virš kolektyvinės sąmonės ir todėl nėra jokios priešingos dvasios?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2021 metų Rusijai skirtame vebinare „Įveikite pranašumo sąmonę ir jausmą, kad esate nevientisi, sutraumuoti ir susikoncentravę į išorę“.

Na, pirmiausia, tai yra tiesa, kad jums tenka tvarkytis ne tik su savo asmeninėmis dvasiomis, bet taip pat ir su kolektyvinėmis dvasiomis. Daugelis jūsų esate pasiekę sąmonės lygį, kuriame esate pakilę virš tam tikros dvasios individualiame, asmeniniame lygmenyje, tačiau norėdami padėti augti kolektyvinei sąmonei, prisiekėte prisiimti tai kolektyviniame lygmenyje.

Gali būti keletas dvasių, kurios turi tam tikrą panašumą. Tai yra tikra tiesa, jog viena stipriausių dvasių yra šis troškimas būti ypatingu, būti kažkokiu būdu pranašesniu. Ir tai iš tiesų atsinešė puolusios būtybės, nupuolusios ketvirtoje sferoje, ir šią dvasią nuo to laiko sustiprino daug kitų puolusių būtybių. Tad tai yra labai stipri dvasia.

Ir tam tikra prasme, galėtume sakyti, kad jums tikriausiai teks su ja susikibti keletą kartų augant sąmonėje, nes egzistuoja tam tikra pagunda jaustis ypatingu dėl to, kad pasiekėte tam tikrą sąmonės lygį. Tai tiesiog šio pasaulio princas, Maros demonai ateina jūsų gundyti.

Kai susiduriate su tokia energija, galite išmokti suprasti arba atpažinti, kad tai tiesiog yra iš išorės ateinanti projekcija, ir tai nereiškia, kad turite kažką savyje, ką jums reikia išspręsti, nes jūs tai jau išsprendėte, jums tiesiog reikia tai ignoruoti, leisti tai pereiti jus kiaurai. Kaip Jėzus sakė: „Šio pasaulio princas ateina ir nieko manyje neranda“, tai reiškia, jog kad ir ką jis ant jūsų projektuotų, tai tiesiog pereitų jus kiaurai, tačiau, kai tai per jus pereina, galite tai pajausti, tai gali pagauti jūsų dėmesį, tačiau jeigu to neišdidinsite, atkreipdami į tai savo dėmesį, galėsite tiesiog leisti tam nueiti.

Iš tiesų nėra teisinga sakyti, kad visada kuriate dualizme, iki pat 144 lygmens. Ir todėl, aukštesniuose lygmenyse nekuriate priešingos dvasios. Iš esmės, kai pakylate virš 96 lygmens, jūs nebekuriate dualizme, jūs, žinoma, gyvenate planetoje, kurioje egzistuoja labai stipri kolektyvinė dualizmo sąmonė. Tad tai iš tiesų reiškia, kad jūs su tuo susiduriate bendraudami su kitais žmonėmis ir jaučiate tamsos jėgų projekcijas ant jūsų, kai tiesiog stebite kolektyvinę sąmonę.

Tad jūs susiduriate su kolektyvine sąmone, tačiau kai pakylate virš 96 lygmens, nekuriate savo vidinių dvasių per dualistinę sąmonę. Tad norėdami tai pasakyti paprasčiau, galėtume sakyti, kad kiekviename iš 144 sąmonės lygmenų egzistuoja dvasia. Tačiau virš 96 lygmens egzistuojančios dvasios nėra sukurtos iš dualizmo. Jos vis dar tebėra sukurtos iš tam tikro atskirties jausmo ir fizinės oktavos tankumo, tačiau jos nėra sukurtos dualizme. Ir net žemiau 48 lygmens sukurtos dvasios yra agresyvesnės ir labiau dualistinės nei esančios tarp 48 ir 96 lygmenų. Ir čia būtų galima pasakyti dar daug daugiau apie tai, tačiau kol kas tiek norėjau su jumis pasidalinti.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2021 Kim Michaels