Ryšys tarp AŠ ESU Esaties, Kristaus AŠ ir Sąmoningojo AŠ

Klausimas: Prašau mums plačiau paaiškinti ryšį tarp mūsų AŠ ESU Esaties, Aukštesniojo AŠ, Kristaus AŠ ir mūsų. Perduotuose mokymuose AŠ ESU Esatis yra vadinama arba mūsų tėvu, arba jie sako, kad ji dar nėra pakilusi, arba tai yra mūsų Aukštesnysis AŠ. Kokiais kriterijais remdamasi AŠ ESU Esatis mums suteikia energiją, žinias ir kt.? Kaip AŠ ESU Esatis su mumis komunikuoja, nors mes jos negirdime? Ką iš tiesų daro Kristaus AŠ? Kodėl yra būtina atiduoti Kristaus AŠ kitų žmonių labui?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2024 m. Naujųjų Metų vebinare.

Na, mes jau esame perdavę plačius mokymus apie tai ir ypač Korėjos konferencijoje, kurioje davėme jums mokymus apie AŠ ESU Esatį ir apie tai, kaip AŠ ESU Esatis komunikuoja. Galiu tik pasakyti, kaip trumpą apibendrinimą, kad žemesniuose kelio lygmenyse, jūsų Sąmoningasis AŠ yra taip stipriai susikoncentravęs į išorinę asmenybę, išorines savastis, kad negalite užmegzti tiesioginio ryšio su savo AŠ ESU Esatimi. Būtent čia pasirodo tarpininkas, kurį mes pavadinome Kristaus AŠ. Ir Kristaus AŠ yra sukuriamas pakylėtojo mokytojo, kuris artimiausiai dirba su jūsų gyvybės srautu. Tai yra tarpininkas, kuris jums padeda užmegzti ryšį su AŠ ESU Esatimi. Tačiau taip pat matysite, jeigu pažvelgsite į praeitį, kad mūsų kalbos apie Kristaus AŠ buvo perduotos tais laikais, kai dar nebuvome davę mokymų apie Sąmoningąjį AŠ. Kai pasiekiate tašką, kuriame Sąmoningasis AŠ pradeda labiau įsisąmoninti save, pradeda įsisąmoninti, kad nėra išorinės savastys, Sąmoningajam AŠ Kristaus AŠ nebėra reikalingas, nes jis gali tiesiogiai susijungti su AŠ ESU Esatimi be jokių tarpininkų.

Ir tuomet jūs natūraliai tai atiduodate, ir pakylėtasis mokytojas, kuris suteikė tą Kristaus AŠ, tuomet gali padėti kitam žmogui, kuris pradeda eiti dvasiniu keliu. Turite suvokti, kad žmonės, kurie neina dvasiniu keliu, tam tikra prasme iš tiesų neturi Kristaus AŠ, kadangi jie netgi negalėtų juo pasinaudoti. Visada egzistuoja Kristaus sąmonė, su kuria jie gali susijungti, tad jie turi galimybę net ir pačiame žemiausiame sąmonės lygyje pamatyti tenai egzistuojančią iliuziją. Tačiau tai nereiškia, kad pakylėtasis mokytojas suteikė paramą, kaip galėtume tai pavadinti, tam gyvybės srautui, suteikdamas jam dalelę savęs Kristaus AŠ pavidalu. Tai įvyksta tik žmonėms pasiekus aukštesnį sąmonės lygį ir rimtai pradėjus eiti dvasiniu keliu. Kalbant apie tai, kaip su jumis bendrauja AŠ ESU Esatis, žemesniuose kelio lygmenyse galite gauti žodinę komunikaciją iš savo AŠ ESU Esaties. Tai, pavyzdžiui, gali būti perspėjimas kažko nedaryti. Tačiau kai pradedate labiau save įsisąmoninti kaip Sąmoningąjį AŠ, kaip neutralią sąmonę, suvokdami, kad nesate išorinė asmenybė, AŠ ESU Esatis nustoja tai daryti, nes ji nenori, kad jūs ją laikytumėte išorine savastimi.

Žemesniuose kelio lygmenyse savo AŠ ESU Esatį jūs galite suvokti tiktai tokiu būdu. Štai kodėl, pavyzdžiui, ankstesnėse dispensacijose jie turėjo AŠ ESU Esaties paveikslą, kuriame jūs buvote vaizduojami žemiau esančia figūra, o AŠ ESU Esatis buvo aukštai virš jūsų. AŠ ESU judėjime nebuvo kalbama apie Kristaus AŠ, o Summit Lighthouse iš tiesų buvo pradėta apie tai kalbėti. Bet kai pradedate labiau save suvokti kaip Sąmoningąjį AŠ, iš tiesų turite paleisti tą paveikslą, nes neturėtumėte turėti šio įvaizdžio savo prote, kad egzistuoja šis atotrūkis, šis atstumas tarp jūsų ir AŠ ESU Esaties. Turėtumėte pradėti patirti, kad AŠ ESU Esatis yra čia su jumis, visur aplink jus. Ji yra aukštesnių vibracijų karalijoje, tačiau ji vis dar tebėra visur aplink jus. Ir todėl AŠ ESU Esatis nenori sustiprinti atskirties jausmo, būdama šiuo griausmingu balsu, kalbančiu jums iš išorės. Ji jums duoda, arba šį tylų balselį viduje, arba ji tiesiog jums suteikia atskaitos tašką, tam tikrą energiją, kuri padeda jums įvertinti, kas yra aukštesnė energija, o kas ateina iš išorinių savasčių.

Ir tai taip pat reiškia, kad AŠ ESU Esatis gali keisti, kaip ji jums paleidžia energiją. Žemesniuose lygmenyse ji gali paleisti energiją, kad padėtų jums sunkioje situacijoje, tačiau aukštesniuose lygmenyse ji nepaleis energijos, kuri paskatintų jus jausti, kad kažkokia išorinė jėga dėl jūsų kažką daro. Bus taip, kad AŠ ESU Esatis išreikš save per jus, kai jūs busite tam atviri. O tam turite perjungti jungiklį savo prote, kuomet suvoktumėte, kad jūs iš tiesų galite tik patirti AŠ ESU Esatį. Žemesniuose lygmenyse jūs turite susikūrę proto įvaizdį apie tai, kas yra AŠ ESU Esatis. Aukštesniuose lygmenyse suvokiate, patiriate AŠ ESU Esatį, jai per jus save išreiškiant.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2024 Kim Michaels