Puolusios būtybės ir šviesa iš AŠ ESU Esaties

Klausimas: Kai puolusios būtybės nupuola į nepakilusias sferas, kodėl jos nustoja gauti šviesą iš savo AŠ ESU Esaties? Ar galėtų kuris nors mokytojas išsamiau tai paaiškinti?

Atsakymas iš Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2024 m. Naujųjų Metų vebinare.

Nejaučiu, kad jie norėtų tai pakomentuoti, nes tai jau buvo pasakyta. Kai tampate susikoncentravę į save, kai įžengiate į dualizmą ir atskirtį, atkertate save nuo savo AŠ ESU Esaties, ir todėl negalite gauti šviesos iš AŠ ESU Esaties ir mokytojų. Tas pats vyksta ir čia, Žemėje, kai nusileidžiate žemiau 48 sąmonės lygmens. Turiu omenyje, puolusios būtybės, nebuvo taip, kad jos būtų gavusios šviesą iš pakylėtųjų mokytojų iki to momento, kai nupuolė savo gimtojoje sferoje. Jos nustojo gauti šviesą dar iki savo nuopolio. Jos tiesiog gaudavo šviesą iš tų, kurie jomis sekė toje ankstesnėje sferoje. Ir taip pat yra čia Žemėje, su puolusiomis būtybėmis Žemėje.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2024 Kim Michaels