Ką turėčiau daryti, jeigu sekiau netikru mokytoju?

TEMOS: Nesijauskite blogai, jeigu sekėte netikru mokytoju – dvasinis kelias reikalauja iš jūsų išvalyti savo protą nuo klaidingų idėjų – ar suvoksite, kad buvote apgauti, ar ir toliau pasiliksite apgaulėje? – dalis jūsų misijos yra susidurti su klaidingomis idėjomis – kas yra klaidinga idėja? – Majos šydas – nėra jokio žemiško standarto klaidingoms idėjoms apibrėžti – dvasinio mokymo tikslas yra padėti žmonėms transcenduoti dualizmo sąmonę – už idėjos slypinti intencija – tiesiog neįmanoma išreikšti žodžiais – vibracijos atpažinimas – nė vienas dvasinis mokymas nėra absoliučiai tyras – visus teiginius galima interpretuoti skirtingais būdais – mokymą reikia matyti kontekste – klaidinguose mokymuose esama teisingų idėjų – nė vienas mokytojas nėra tobulas – dvasinio mokytojo rolė yra mesti iššūkį žmonių iliuzijoms – naudokitės intuicija mokytojo vibracijoms perskaityti – natūralu mokyti kitus, kol dar nesate pasiekę aukščiausio statuso – priimkite, kad nesate tobuli, užuot mėginę pasislėpti už autoriteto – mokytojai, kurie specialiai mėgina suklaidinti kitus – netikrų mokytojų atpažinimas – ego iškraipo įžvalgumą – išorinis ir vidinis kelias – netikri mokytojai sako, kad galite būti išganyti, nestodami į konfrontaciją su savuoju ego – neišspręsta psichologija daro jus pažeidžiamą netikriems mokytojams – žema savivertė – puikybė, kad suprantate miglotą mokymą – vienintelis netikras mokytojas yra ego – kaip paaugti iš to, kad sekėte netikru mokytoju – netikras mokytojas negali perimti jūsų proto – prisiimkite atsakomybę už savo pačių kelią – ar netikras mokytojas buvo jūsų dangiškojo plano dalis? – kokiam mokytojui esate pasirengę? – netikras mokytojas gali būti greičiausias būdas išmokti savo pamokas – nereikia apgailestauti – atleisdami išsilaisvinate – jūsų intuicija neklydo – psichiniai kabliai – kelias yra vidinis kelias tarp jūsų ir Dievo

Klausimas iš Kimo: Jėzau, nuolatos kalbuosi su žmonėmis, arba gaunu elektroninius laiškus iš žmonių, kurie suprato sekę dvasiniu arba religiniu mokytoju, kurį jie dabar laiko netikru. Kai kurie šios išvados priėjo patys, kiti kažką kažkur perskaitė, o dar kiti perskaitė tai, ką tu sakai šioje svetainėje.

Kai kurie iš šių žmonių yra labai susirūpinę, kaip tai gali paveikti jų dvasinį kelią, ir kaip tai gali paveikti net ir jų ateitį. Matau, kad šio jų rūpesčio centras yra sekantis dalykas:

Kai kurie žmonės baiminasi, kad, jeigu netikras mokytojas jau sugebėjo kartą juos apgauti, kaip jie gali būti tikri, kad jų kas nors neapgaus dar kartą. Kai kurie su tuo netgi nueina į kraštutinumą, kuomet taria, jog daugiau niekada nebepasitikės jokiais mokytojais.

Kai kurie žmonės jaučia gilų apgailestavimą, manydami, kad turėjo žinoti geriau. Kai kurie netgi jaučia, kad jų Kristaus AŠ arba mokytojai turėjo juos kaip nors perspėti.

Kai kurie žmonės yra susirūpinę, kad juos tai galėjo kažkaip visam laikui paveikti, ir jie dabar niekada nebegalės nuo to pabėgti.

Galbūt norėtum ką nors pasakyti šia tema, kadangi tai atrodo didelė kliūtis daugeliui žmonių, kurie nuoširdžiai siekia dvasinio augimo.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Netikrų mokytojų tema yra labai svarbi tema visiems dvasios ieškotojams. Priežastis, kodėl anksčiau apie ją išsamiai dar nekalbėjau, yra ta, kad norėjau, jog pirmiausia būtų perduotas tam tikras kiekis mokymų apie žmogiškąjį ego. Šitaip galėsiu sutrumpinti diskusiją apie netikrus mokytojus, pateikdamas nuorodą į šių mokymų Mažiausia ką turėtumėte žinoti apie žmogiškąjį ego seriją.

Pirmiausia noriu pasakyti, kad nėra jokios priežasties nuoširdžiam dvasios ieškotojui jaustis blogai dėl to, kad sekė netikru mokytoju ar mokymu. Kaip paaiškinu mokymuose apie ego, kiekvienas gyvenimo šioje planetoje aspektas buvo paveiktas dualistinės sąmonės. Todėl praktiškai nėra nė vieno žmogaus šioje planetoje, kuris nebūtų susidūręs su klaidingomis idėjomis. Praktiškai nėra įmanoma užaugti „neišplautomis smegenimis“ ir nepriėmus idėjų, kurios yra kilusios iš antikristo proto. Dauguma žmonių susidūrė su tokiomis idėjomis labiau organizuotu pavidalu – tradicinės religijos, mokslinio materializmo ar tiesiog vyraujančios pasaulėžiūros pavidalu, kurią priėmė žmonės jų šeimoje ar visuomenėje.

Praktiškai nėra įmanoma įsikūnyti Žemėje ir nesusidurti su klaidingais mokymais. Būdami dvasios ieškotoju, tiesiog turėtumėte priimti faktą, kad nuo pat vaikystės jums buvo diegiamos klaidingos idėjos, ir kad pagrindinis dvasinio kelio tikslas būtent ir yra išvalyti savo protą nuo klaidingų įsitikinimų, kurie buvo į jį užprogramuoti.

Suprantu, kad daugelis ieškotojų jaučiasi blogai, nes jie dabar atpažino, kad tam tikras mokymas arba guru yra netikri, ir suvokia, jog buvo apgauti. Bet leiskite man jums užduoti klausimą: „Kas būtų geriau? Suvokti, kad buvote apkvailinti, ar ir toliau būti kvailinamiems?“ Akivaizdu, kad, kai suvokiate buvę apkvailinti, nebesate kvailinami. Pademonstravote, kad turite tam tikrą Kristaus įžvalgumo laipsnį, tai kam tuomet apgailestauti? Dalykas, kurį jums reikia padaryti, yra neleisti savajam ego sustabdyti jus ar atitraukti nuo tiesos paieškų. Vietoj to, jums reikia toliau vystyti savo pasiekimus ir toliau ugdytis savo Kristaus įžvalgumą – kuris yra vienintelė ir aukščiausia gynybos forma nuo netikrų mokytojų.

Turite išvengti tipiškos ego reakcijos, kylančios iš juodai balto mąstymo, tai yra, kad nusprendžiate, jog daugiau niekada nebeseksite dvasiniu mokytoju. Brandi reakcija būtų tokia, kad daugiau niekada nebeseksite dvasiniu mokytoju tokiu būdu, kaip tai darėte paskutinį kartą. Tačiau taip darysite dėl to, kad pasimokėte iš to, ką darėte paskutinį kartą. Jeigu nebūtumėte to darę, kaip būtumėte galėję pasimokyti?

Ar suvokiate esminę mano mintį? Gyvenimas yra jūsų asmeninio Kristiškumo vystymo procesas. Į tai įeina jūsų gebėjimo ugdymas atskirti tai, kas ateina iš Vienos Kristaus proto Tiesos, nuo to, kas ateina iš nesuskaičiuojamos gausybės antikristo proto dualistinių „tiesų.“ Šiuo metu gyvenimas šioje planetoje yra labai stipriai paveiktas antikristo proto. Todėl jūs neišvengiamai užaugate veikiami netikrų mokytojų ir mokymų. Tai šiuo metu yra gyvenimo šioje planetoje dalis, todėl nėra jokių priežasčių dėl to skųstis, nors yra svarbu nepatvirtinti to kaip amžinos ar neišvengiamos būsenos. Vietoj to, dvasios ieškotojas turėtų priimti, kad dalis ėjimo dvasiniu keliu yra mokymasis permatyti netikrus mokytojus ir nuo jų išsilaisvinti.

Tai yra ne tik dėl jūsų pačių augimo, bet taip pat ir dėl to, kad galėtumėte pademonstruoti kitiems, kaip pakilti virš netikro mokymo ir toliau judėti pirmyn link asmeninio Kristiškumo. Dauguma šiandieninių dvasios ieškotojų savanoriškai pasisiūlė būti pionieriais ir pademonstruoti, kaip pereiti į Aukso Amžiaus sąmonę. Tad nustokite blogai jaustis dėl to, kad susidūrėte su netikrais mokytojais. Tai yra dalis to, ką pasisiūlėte daryti, tad tiesiog užbaikite su tuo ir išmokite pamoką iš tos situacijos, kurioje atsidūrėte. Esate čia tam, kad pademonstruotumėte, kaip nugalėti, tai ir nugalėkite! Gydytojau, išsigydyk pats – ir tuomet pereik prie kitų gydymo!

Klaidingų idėjų apibrėžimas

Kalbant bet kokia tema, dažnai yra išmintinga pirmiausia ją apibrėžti, tad pamėginkime apibrėžti tai, ką turime omenyje, kalbėdami apie netikrus mokymus, ir pradėkime šią diskusiją nuo vienos idėjos. Kaip paaiškinu mokymuose apie ego, daugelis religingų žmonių yra įstrigę juodai baltame mąstyme, ir jie klaidingą idėją apibūdintų šiuo būdu: Mūsų religija yra vienintelė tikra, todėl bet kuri idėja, kuri nuo jos skiriasi, jai prieštarauja arba išeina už oficialiųjų mūsų bažnyčios doktrinų ribų, yra klaidinga idėja ir yra velnio darbas.

Tikiuosi, kad tie, kurie yra atviri šiai svetainei, sugeba matyti, jog tai nėra labai naudingas apibrėžimas. Tie, kuriuos yra paveikęs pilkas mąstymas, gali manyti, kad klaidingų idėjų nėra, ir kad bet kuri idėja yra tokia pat gera kaip ir bet kuri kita idėja. Arba klaidingą idėją jie gali apibūdinti sekančiu būdu: Visi tikri, universalūs mokymai pabrėžia būtinybę būti mylinčiu ir maloniu, todėl bet kuri idėja, kuri nepatvirtina, kad tai yra viskas, ko mums reikia, yra klaidinga idėja. Vėlgi, tai nėra labai naudingas apibrėžimas, todėl mums reikia priimti kitokį požiūrį.

Yra daug žmonių, kurie labai norėtų, kad ši planeta būtų graži ir tvarkinga vieta, kurioje būtų lengva suskirstyti dalykus į blogus ir gerus. Tačiau realybė yra tokia, jog dėl dualistinės sąmonės įtakos, viskas yra ganėtinai drumzlina. Pavojingiausia dualistinės sąmonės pasekmė yra ta, jog ji sukuria šydą – Buda tai vadino Maja – ir dėl šio šydo žmonėms pasidaro labai sunku atskirti, kas yra tiesa ir klaida absoliučia prasme. Ir dėl to taip pat yra sunku atskirti teisingas idėjas nuo klaidingų.

Pavyzdžiui, daugelis žmonių norėtų tikėti, kad, jeigu teiginį pasakė tikras dvasinis mokytojas, tuomet jis bus absoliučiai ir universaliai teisingas ir teisingas jis bus visiems laikams. Daugelis krikščionių norėtų tikėti, kad kiekvienas mano prieš 2000 metų išsakytas teiginys išpildo šiuos reikalavimus. Šis troškimas, žinoma, yra sukurtas ego ir jo mėginimų apibrėžti automatišką kelią į išganymą. Ego mėgina jus įtikinti, jog dėl to, kad priklausote tam tikrai religijai, jums nebereikia naudotis savo Kristaus įžvalgumu, ir todėl turėtumėte nedvejodami priimti išorines savo bažnyčios doktrinas. NIEKADA negalite prarasti savo budrumo ir atsakomybės atskirti iš vidaus.

Leiskite man jums duoti pavyzdį. Kartą pasakiau tokius žodžius:

3 Fariziejai taip pat atėjo pas Jį ir, mėgindami Jį, klausė: „Ar galima vyrui dėl kokios nors priežasties atleisti savo žmoną?“

6 Taigi jie jau nebėra du, o vienas kūnas. Todėl ką Dievas sujungė, žmogus teneperskiria. (Mato, 19 skyrius)

Daugelis krikščionių, įskaitant ir katalikų bažnyčią, interpretuoja, jog tai turėtų reikšti, kad sakiau, jog skyrybos visada yra blogai. Tačiau iš tiesų šį mokymą daviau kaip atsaką į specifinę situaciją, tai yra, kad vyrai anuomet į moteris žiūrėjo kaip į savo nuosavybę, kurių paskirtis yra gimdyti vaikus, prižiūrėti namus ir tenkinti jų seksualinius troškimus. Kai jų žmonos pasendavo ir nustodavo savo patrauklumo, daugelis vyrų jas tiesiog palikdavo ir į žmonas pasiimdavo jaunesnes moteris. Tuo pat metu, moteris neturėjo jokių būdų užsidirbti pragyvenimui, todėl ši situacija buvo labai nežmogiška ir tai taip pat buvo didelė socialinė problema. Šiandienos amžiuje nebegalima šių žodžių interpretuoti taip, jog tai reiškia, kad skyrybos visada yra blogai, nes dabar yra visiškai kitokia situacija.

Paimkime kitą pavyzdį:

Jėzus jam sako: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane. (Jono 14,16)

Šie žodžiai yra teisingi, tačiau tik tuomet, kai suvokiate, kad aš kalbėjau kaip visuotinės Kristaus sąmonės atstovas. Būtent ši universali sąmonės būsena yra atviros durys į Dievo karalystę, o ne istorinis asmuo. Žmonės gali prieiti prie šio universalaus proto tiesiogiai, nepriklausomai nuo išorinio išganytojo ar išorinės bažnyčios. Nors šie žodžiai yra teisingi, daugybė krikščionių jais piktnaudžiavo, pateisindami įvairiausią prievartą, nuo kryžiaus žygių iki diskriminacijos prieš savo nekrikščionius kaimynus.

Tad norėjau jums pademonstruoti, jog nėra taip paprasta įvardinti kažkokią idėją klaidinga. Tai, kas gali būti teisinga viename kontekste ir vienu istorijos periodu, gali būti klaidinga kitame kontekste. Teisingą teiginį taip pat gali klaidingai interpretuoti ir juo piktnaudžiauti dualistinė sąmonė. Norėjau jums parodyti, kad senasis, juodai baltas tikėjimas, kad idėja yra arba teisinga arba klaidinga, nebėra naudingas brandžiam dvasios ieškotojui. Jums reikia pagilinti savo gebėjimą atskirti.

Kaip paaiškinu mokymuose apie ego, tikrasis dvasinio augimo tikslas yra pakilti virš dualistinės sąmonės ir atgimti į Kristaus sąmonę. Todėl tikro dvasinio mokytojo tikslas NĖRA duoti absoliučią tiesą – nes bet kuri žodžiais išreikšta idėja patenka į dualizmo karaliją – tikslas yra padėti specifinei žmonių grupei pakilti virš specifinių dualistinių iliuzijų. Kitaip tariant, Budos duoti mokymai yra tokie pat teisingi kaip ir mano mokymai, tačiau jie buvo duoti kitokiems žmonėms, gyvenusiems kitokioje kultūroje, ir jie koncentruojasi į šiek tiek kitus dualistinės sąmonės aspektus. Naudingesnis būdas įvertinti idėją yra pažvelgti į jos intenciją. Ar ši idėja buvo duota su intencija išlaisvinti jus nuo kažkokio dualistinės sąmonės aspekto?

Tikra idėja yra duodama jūsų išlaisvinimui, kai tuo tarpu netikros idėjos tikslas yra įkalinti jus dualistinėje sąmonėje. Suprantu, jog kai kuriuos žmones tai nuvils, nes jie vis dar tebeieško juodai balto būdo apibrėžti klaidingą idėją. Tėra tik vienas būdas ištrūkti iš netikrų mokytojų, ir šis būdas yra ugdyti savo įžvalgumą, ir tai yra kūrybiškas, o ne mechaniškas procesas.

Kaip paaiškinau mokymuose apie ego, žmogiškasis ego nesugeba matyti Tiesos Dvasios, bet visada siekia paimti teiginį iš šio pasaulio ir išaukštinti jį į neklystamumo statusą. Tačiau vienintelis tikras būdas atskirti tikrus mokymus nuo klaidingų yra remtis savo įžvalgume tiesioginiu, vidiniu Tiesos Dvasios patyrimu. Tiesos Dvasia yra aukščiau specifinių žodžių, nes žodžius dualistinė sąmonė gali interpretuoti įvairiausiais būdais.

Tačiau tėra tik viena Tiesos Dvasia, ir kai ją patirsite, žinosite, kad ji vibruoja aukščiau tam tikrų dažnių lygmens. Tuomet galėsite – savo širdyje, o ne galvoje – palyginti bet kurios idėjos vibracijas su Tiesos Dvasios vibracijomis. Jeigu jūsų protas bus tyras, o jūsų intencijos bus grįstos meile, žinosite, ar ši idėja kyla iš Kristaus proto, ar iš antikristo proto.

Jums toliau ugdantis šį gebėjimą nuskaityti idėjos vibracijas – į ką taip pat įeina ir už jos slypinti intencija – turėsite aukščiausią priemonę klaidingai idėjai apnuoginti. Tiesą sakant, dauguma dvasios ieškotojų – ypač tų, kurie jau permatė klaidingą mokymą – jau pradėjo vystyti šį gebėjimą. Jiems tiesiog reikia toliau tai daryti, neleidžiant savajam ego, savo emocijoms ar savo intelektui kištis į šį procesą. Tik treniruodamiesi pavirstame meistrais, tad jeigu nesitreniruosite, stagnuosite.

Trumpai tariant, klaidinga idėja yra tokia idėja, kurios tikslas yra išlaikyti jus įstrigusį dualistinėje sąmonėje ir neleisti jums transcenduoti ego.

Netikro mokymo apibrėžimas

Dabar perženkime šios vienos idėjos ribas ir pažvelkime, kaip galėtume įvertinti dvasinį mokymą, tai yra, į visumą sutrauktų idėjų rinkinį. Juodai baltas požiūris sakytų, kad tikrame mokyme nėra klaidingų idėjų, kai tuo tarpu mokymas, kuriame tėra tik viena klaidinga idėja, yra klaidingas mokymas. Jeigu taikysite šį kriterijų, nerasite nė vieno tikro mokymo šioje planetoje. Pavyzdžiui, krikščioniai tiki, kad Biblija yra tikras mokymas, tačiau taip yra dėl to, kad jie tyčia užsimerkia prieš Biblijoje egzistuojančias klaidas ir prieštaravimus.

Dvasinių mokymų atnešimas į Žemę ir jų išvertimas į žmonių kalbą yra sudėtingas procesas. Žodžiai jau pačia savo prigimtimi yra daugiaprasmiški, tad net jeigu teiginį suformuluosite kaip galėdami tiksliau, žmonės vis tiek galės sugalvoti skirtingas interpretacijas. Tai, kas atrodys tiesa vienam žmogui, kitam žmogui atrodys klaida. Tačiau iš tiesų teisingas ar klaidingas atrodo ne pats teiginys, o jų individuali šio teiginio interpretacija. Ir nuo šito nė vienas dvasinis mokytojas negali apsaugoti savo teiginių.

Jums taip pat reikia suprasti, kad net ir geriausiuose mokymuose bus įsimaišę klaidų, nes kai kurie dalykai „pasimes vertime.“ Bet to, reikia įvertinti ir kontekstą, kuriame buvo duotas mokymas. Kaip paaiškinu mokymuose apie ego, ego nori išaukštinti mokymą iki neklystamumo statuso, tai reiškia, jog jis yra absoliučiai teisingas visomis aplinkybėmis ir visiems laikams. Tai yra neįmanoma svajonė, nes nė vienas mokymas negali būti suprastas, jeigu nėra matomas kontekste, kuriame buvo duotas. Pavyzdžiui, Rytuose duotas mokymas bus pritaikytas toje vietovėje egzistuojančiam mąstymui, kultūrai ir netgi toje vietovėje naudojamiems žodžiams. Jeigu vertinsite mokymą iš vakarietiško mąstymo, kultūros ir naudojamų žodžių perspektyvos, galite primesti mokymui klaidas, kurių jame nebuvo pirminiame jo pavidale.

Kita vertus, reikia aiškiai pasakyti, kad net ir klaidingas mokymas turės daug teisingų idėjų. Jeigu jame nebūtų jokios tiesos, jis pritrauktų labai mažai žmonių. Tiesą sakant, didžioji dauguma rafinuočiausiuose klaidinguose mokymuose esančių idėjų yra – žvelgiant į jas izoliuotai – teisingos. Tačiau, kai į jas yra žiūrima kontekste, jos yra šiek tiek pakreipiamos į šoną, ir nesąmoningą ieškotoją tai gali nuvesti į aklavietę. Daugelį nuoširdžių ieškotojų tai paskatino sekti netikrais mokytojais, nes jie koncentruoja savo dėmesį į daugelį teisingų šio mokytojo išsakytų teiginių. Mokytojas sako tiek daug dalykų, kuriuos jie nori girdėti, kad jie nesąmoningai – o kartais net ir sąmoningai – pražiūri įspėjamuosius ženklus, apnuoginančius netikrą už mokymo slypinčią intenciją.

Vėlgi, geresnė priemonė išmatuoti mokymo vertingumą yra ištirti už jo slypinčią intenciją. Tikras mokymas yra skirtas padėti jums pakilti virš dualistinės sąmonės, kai tuo tarpu netikras mokymas turi tikslą laikyti jus įkalintą, tuo pat metu skatindamas jus galvoti, kad esate labai dvasingas žmogus, kuris viską daro teisingai. Tai galima atpažinti, kai imate naudotis savo intuiciniais gebėjimais mokymo vibracijai nuskaityti.

Netikro mokytojo apibrėžimas

Viena iš dažniausiai religingų ir dvasingų žmonių daromų klaidų yra ta, kad jie tikisi, jog dvasinis mokytojas bus tobulas žmogus. Jie teisia, remdamiesi savo religijos, visuomenės ar net savo asmeniškai susikurtu standartu. Bėda ta, kad tokie standartai dažnai būna labai stipriai paveikti ego, o tai reiškia, kad nė vienas žmogus negalėtų į šiuos standartus įtilpti.

Kitas svarbus dalykas yra tas, kad dvasinis mokytojas net ir neturi tikslo atitikti žmogišką tobulumo standartą. Priešingai, tikro dvasinio mokytojo vaidmuo yra išpurtyti žmones iš jų sustabarėjusios mąstysenos. Todėl tikras mokytojas dažnai pasirodo užsimaskavęs arba vaidina rolę, kuri meta iššūkį žmonių iš anksto susidarytoms nuomonėms. Pavyzdžiui, daugelis žmonių atstūmė mane prieš 2000 metų, kadangi neišpildžiau jų lūkesčių apie tai, kaip Mesijas – tobulas žmogus jų protuose – turėtų atrodyti ir elgtis.

Jeigu žiūrėsite tik į išvaizdą ir elgesį, negalėsite teisingai atskirti tikrų mokytojų nuo netikrų mokytojų. Tiesą sakant, daugelis tikrų mokytojų specialiai prisiima išvaizdą, kurios paskirtis yra atsijoti tuos, kurie nėra rimti mokiniai, atsijoti tuos, kurie neturi noro pažvelgti už išorinių regimybių. O daugelis netikrų mokytojų mėgina atrodyti tobulais pagal savo tikslinės auditorijos lūkesčius. Tikras mokytojas jums sakys tai, ką jums reikia išgirsti, kai tuo tarpu netikras mokytojas jums sakys tai, ką norite girdėti.

Vėlgi, jums reikia peržengti išorinį protą ir naudotis savo intuicija, kad galėtumėte nuskaityti mokytojo intenciją ir vibraciją. Laimei, tą yra daug lengviau padaryti su gyvu asmeniu, nei su mokymu, kuris yra išreikštas žodžiais. Kai pamatote žmogų, net ir jo nuotrauką, galite nuskaityti šio žmogaus energetinio lauko visumą – net jeigu šio lauko nematote. Žodžiais išreikštame mokyme yra lengva užmaskuoti arba nuslėpti klaidas. Joks žmogus negali iki galo kontroliuoti savo energetinio lauko, ir todėl jautrus mokinys gali nuskaityti būsimo mokytojo energetinį lauką. Daugelis mokinių akimirksniu atpažįsta sutiktą mokytoją, kai tuo tarpu kitiems mokytojams jie pajaučia atstūmimą viduje. Tačiau šiame procese taip pat pasitaiko klaidų, kaip aptarsime vėliau.

Augantys mokytojai ir netikri mokytojai

Pažvelkime į tai šiek tiek išsamiau. Kaip mėginu paaiškinti šioje svetainėje, Kristiškumas, kuris nėra išreiškiamas, nėra Kristiškumas. Kristiškumo Alfa aspektas yra tai, kad užmezgate vidinį ryšį su savo aukštesniąja esybe, ir šis ryšys nepriklauso nuo nieko Žemėje ir niekas Žemėje jo negali sutrikdyti. Omega aspektas yra tai, kad naudojatės šiuo ryšiu, nesavanaudiškai keldami aukštyn kitas gyvybės dalis. Tiktai tuomet, kai turite šį užbaigtą ratą, šią aštuoniukės tėkmę, esate pasiekę tam tikrą Kristiškumo laipsnį. Brandžiausiems ieškotojams šioje planetoje kitų mokymas (ar pagalba jiems kitais būdais) yra natūrali ir neišvengiama dvasinio kelio dalis.

Jeigu bent trumpam užmestumėte akį į internetą, pamatytumėte, kad yra daug, labai daug žmonių, kurie teigia esantys dvasiniai mokytojai, mediumai ar pasiuntiniai. Ar galėtume pagrįstai sakyti, kad dauguma jų yra netikri mokytojai? Tai priklauso nuo to, kokiais kriterijais naudositės. Mokymas yra natūrali Kristiškumo dalis, tačiau neturite būti tobuli, kad galėtumėte pradėti šią mokymo misiją. Žmonės, kurie yra įstrigę juodai baltame požiūryje, sakys, kad tiktai tobulas asmuo gali būti tikru mokytoju. Žmonės, kurie yra įstrigę pilkame požiūryje, sakys, kad kiekvienas gali būti tikru mokytoju. Tiesa, žinoma, yra aukščiau abiejų kraštutinumų.

Dalykas tas, kad šiandieniame pasaulyje yra daug žmonių, kurie siekia mokyti kitus, tačiau jie patys dar nėra tobuli ir nėra pasiekę Kristiškumo pilnatvės. Noriu aiškiai pasakyti, kad tame nėra nieko blogo. Tiktai mokydami kitus, iš tiesų mokotės, tad, jeigu nepradėsite mokyti, jūsų mokymasis negalės pakilti aukščiau tam tikro lygmens. Kitaip tariant, turite pradėti mokyti, dar nebūdami pasiekę tobulumo. Didžiausias klausimas dabar yra toks, ar suvoksite ir pripažinsite, jog esate netobuli, ar priešingai, sieksite nuslėpti savo nepatyrimą už neklystamumo šydo?

Nėra nieko blogo tame, kad brandus dvasios ieškotojas mėgina mokyti kitus. Tačiau yra nepaprastai svarbu išlikti nuolankiu ir NELEISTI savajam ego įkalbėti jus pradėti žaisti pranašumo arba neklystamumo žaidimą. Jei tvirtai išlaikysite mintį savo prote, kad visko nežinote, ir kad nuolatos mokotės ir augate, tuomet iš tiesų galėsite padėti kitiems ir galėsite toliau asmeniškai augti.

Ar suvokiate skirtumą? Daugelis žmonių, kurie moko, neturi aukščiausio įmanomo supratimo apie realybę ar apie pakylėtųjų mokytojų mokymus. Jie netgi dar gali tebeturėti trūkumų savo asmenybėje ar neišspręstų psichologinių problemų. Kitaip tariant, jie vis dar tebeturi tam tikrus klaidingus arba nepilnus įsitikinimus, tai reiškia, kad jie gali mokyti tam tikrų idėjų, kurios yra klaidingos. Tačiau, jeigu jų intencija yra tyra, jeigu jie neteigia, jog yra neklystantys, ir jeigu jie nuolatos mėgina toliau augti, tuomet jie NĖRA netikri mokytojai. Jie gali būti nesubrendę, nepatyrę arba turintys trūkumų mokytojai, tačiau jie nėra netikri mokytojai, nes nemėgina specialiai ir piktavališkai suklaidinti kitus žmones ar jais manipuliuoti. Jeigu toks žmogus yra sąžiningas ir nuoširdus su savo pasekėjais, tuomet tokia grupė žmonių gali padaryti didžiulį progresą, augdami drauge.

Ir dabar mes priėjome grupę mokytojų, kuriuos saugiai būtų galima pavadinti netikrais. Tai yra žmonės, kurie specialiai – ir daugeliu atveju jie tai žino sąmoningai – mėgina klaidinti kitus. Jie tai daro dėl įvairių priežasčių, pradedant pinigais, poreikiu jaustis pranašesniais už kitus, ir baigiant poreikiu siurbti dvasinę energiją iš tų, kurie ją vis dar turi. Šiuos mokytojus nepatyrusiems ieškotojams gali būti labai sunku atpažinti, nes jie labai gerai moka nuslėpti savo tikrąsias intencijas, slėpdamiesi už nuoširdumo, įtikimumo, nesavanaudiškumo ir nuolankumo kaukės. Jie labai gerai moka žaisti šį žaidimą, suteikdami žmonėms tai, ko jie ieško dvasiniame mokytojuje.

Kaip jums atpažinti tokius netikrus mokytojus? Toliau pateiksiu tam tikrus išorinius punktus, kurie jums gali suteikti pamatą, tačiau nepamirškite, kad patys svarbiausi punktai yra intencija ir vibracija:

 • Netikriems mokytojams labai dažnai rūpi įtvirtinti savo autoritetą. Jų tikslas yra išaukštinti save, kad niekas negalėtų jais abejoti ar jiems prieštarauti. Pavyzdžiui, kai kurios krikščionių bažnyčios ir netgi Naujojo Amžiaus organizacijos teigia esančios vienintelės Kristaus atstovės, remdamosis žmonių geneologija, prasidėjusia nuo manęs prieš 2000 metų. Tačiau iš tiesų tokios žemiškos geneologijos yra bevertės, nes jas yra labai lengva užteršti. Vienintelis dalykas, kuris iš tiesų yra svarbus, yra turėti pakylėtojo mokytojo Jėzaus Kristaus dvasinį įšventinimą.

 • Netikras mokytojas dažnai siekia iškelti save virš savo pasekėjų, dažnai į visiškai atskirą kategoriją. Priežastis tam gali būti ta, kad mokytojas teigia esąs Dievas arba dvasinės būtybės inkarnacija, teigia turintis įšventinimą iš aukščiau, arba teigia nuveikęs kažką ankstesniame gyvenime, arba teigia padaręs kažką šiame gyvenime. Tikras mokytojas sako: „Darysite darbus, kuriuos aš darau, ir dar už juos didesnius darysite.“ Jis visą dėmesį sutelkia į mokinius, o ne į save.

 • Netikras mokytojas dažnai apsupa save prabangos dalykais ir nori, kad su juo būtų elgiamasi kaip su įžymybe ir kaip su pranašesniu už kitus, kai tuo tarpu jo pasekėjai ir jam dirbantys žmonės gyvena prastose sąlygose.

 • Netikras mokytojas dažnai sukuria baimės atmosferą savo organizacijoje, kad žmonės bijotų kvestionuoti lyderį arba mokymą ir bijotų palikti organizaciją.

 • Netikras mokytojas dažnai sukuria dvigubus standartus turinčią organizaciją, kas veda į nesąžiningumą. Lyderis ir artimiausi jo bendrininkai gali pasislėpti už šydo, darydami dalykus, kurie nėra etiški ar netgi nėra teisėti.

 • Netikras mokytojas dažnai turi išskirtinę puikybės arba pranašumo vibraciją, kurią nėra sunku atpažinti – jeigu esate pasirengę pažvelgti į veidrodį ir atpažinti savo pačių puikybę.

 • Netikras mokytojas dažnai turi tam tikrą charakterio ydą arba netinkamą elgesį, kurie yra slepiami arba pateisinami kokiais nors įmantriais argumentais. Tačiau niekuo negalima pateisinti kitų žmonių išnaudojimo seksualiai, fiziškai, emociškai, ar paimant iš jų pinigus.

 • Netikras mokytojas dažnai siekia padaryti savo pasekėjus priklausomais nuo jo, kad jie nedrįstų priiminėti savo savarankiškų sprendimų. Jie nemąsto patys, bet prašo savo guru patarimo arba grindžia savo sprendimus išoriniu mokymu, užuot naudojęsi savo vidiniu Kristaus įžvalgumu.

 • Netikras mokytojas iš tiesų vagia dvasinę energiją iš savo pasekėjų. Jis tai gali daryti, skatindamas žmones nukreipti savo dėmesį į jį, tačiau daugeliui netikrų mokytojų šiuo būdu gaunamos energijos nepakanka jų išgyvenimui arba troškimui vystyti savąjį ego. Jie naudojasi įvairiomis dvasinėmis ir emocinėmis manipuliacijos formomis, kad priverstų žmones atiduoti savo energiją. Jeigu jaučiatės išsunkti arba pavargę, pabuvoję prie mokytojo, tai yra pavojaus signalas.

 • Trumpai tariant, galėtume sakyti, kad tikras mokytojas siekia duoti savo pasekėjams ir siekia pakylėti juos aukštyn. Netikras mokytojas siekia imti iš savo pasekėjų ir stengiasi išaukštinti save virš visų kitų žmonių.

Noriu aiškiai pasakyti, kad egzistuoja pavojus, duodant bet kokį sąrašą netikriems mokytojams atskleisti. Pavojus yra tas, kad netikri mokytojai žinos mano išdėstytus kriterijus, ir gali imtis priemonių juos neutralizuoti. Tai vyksta jau tūkstančius metų šioje planetoje, todėl kai kurie netikri mokytojai yra išmokę labai gerai maskuotis. Taip pat yra ir tikrų mokytojų, kurie gali demonstruoti vieną ar daugiau iš šių charakteristikų. Vėlgi, tiktai jūsų intuicija gali jums suteikti tikrą įžvalgumą. Ir dėl to mums dabar yra labai svarbu aptarti, kaip tam tikros jėgos jūsų pačių psichikoje gali trukdyti jūsų įžvalgumui.

Kaip ego trukdo jūsų įžvalgumui

Aukščiau išdėstytuose skyreliuose kvestionavau būdą, kuriuo daugelis žmonių siekia atskirti tikrą mokymą nuo netikro. Nebrandus žmogus viską vertins labai stipriai juodai balto mąstymo paveiktais išoriniais kriterijais, kuriuos yra apibrėžusi dualistinė sąmonė. Tikiuosi, kad brandesni ieškotojai suvoks, kad, norint išsiugdyti tikrą įžvalgumą, jums reikia suvokti, kaip ego siekia paveikti šį procesą. Dvasinio augimo tikslas yra transcenduoti ego, ir negalėsite to padaryti tol, kol leisite savajam ego įtakoti jūsų kelią. Ego niekada jūsų nenuves į pažadėtąją šalį; jis jus nuves į aklavietę, kad užsitikrintų savo išgyvenimą.

Kaip paaiškinu savo mokymuose apie ego, ego nori, kad eitumėte netikru keliu, keliu, kuris žada, kad galėsite būti išganyti, nepalikę savojo ego. Iš esmės visi netikri mokytojai jums žada, kad jie gali nuvesti jus šiuo netikru keliu, kurį vadinu išoriniu arba mechanišku keliu, į išganymą. To pasekoje jūsų ego nuolatos mėgina jus įtikinti sekti netikrais mokytojais ir atstumti bet kokį jūsų kelyje pasitaikiusį tikrą mokytoją.

Ego mėgins jus įtikinti, kad bet kuri idėja, kuri grasina jį apnuoginti ar apnuoginti jo vykdomas manipuliacijas jumis, yra klaidinga idėja. Ego tai daro, iš pradžių apibrėždamas tam tikrą klaidingą idėją kaip nekvestionuojamą, ir tuomet sako, kad viskas, kas šiai idėjai prieštarauja arba išeina už šios idėjos ribų yra klaidinga idėja.

Norint suvokti, kaip ego jumis manipuliuoja, jums reikia išstudijuoti visus mano mokymus apie ego. Tačiau leiskite man jums parodyti pagrindinį ego naudojamą ginklą. Dauguma netikrų mokytojų jums žadės, kad gali jus išgelbėti, tai reiškia, jog jie gali padaryti darbą už jus, kuriuo nusipelnytumėte savo išganymo.

Tad jums tereikia jais sekti – pagal jų apibrėžtas taisykles – ir jūs būsite išganyti, pasieksite aukštesnę sąmonės būseną, jus paims NSO ar kad ir kokie bebūtų jų dalinami pažadai. Tačiau dalykas, kurį jie iš tikrųjų sako, yra tai, kad galėsite būti išganyti, nedarydami sunkaus darbo, neieškodami rąsto savo akyje – ego – ir jo neįveikdami. Galėsite būti išganyti, nepakilę virš dualistinės sąmonės ir neapsivilkę savo asmeninio Kristiškumo.

Ego padarys viską, ką tiktai gali, kad priverstų jus patikėti šiuo teiginiu ir kad priverstų jus atmesti realybę, jog pakaitalas savitranscendencijai neegzistuoja. Vienas iš pavyzdžių yra krikščionių teiginys, jog aš ant savęs prisiėmiau visas pasaulio nuodėmes. Kitas pavyzdys yra Naujojo Amžiaus judėjimų skleidžiamas teiginys, kad būti maloniu ir mylinčiu yra viskas ko jums reikia.

Mėgindamas užtemdyti jūsų įžvalgumą, ego nagingai pasinaudos bet kokiomis neišspręstomis problemomis, kurias turite savo psichikoje. Būtent šios problemos ir daro jus pažeidžiamus netikriems mokytojams. Yra daug šių problemų, tačiau leiskite man paminėti vieną iš dažniausiai pasitaikančių. Daugelis nuoširdžių dvasios ieškotojų nėra galingi žmonės; jie yra didelę meilę turintys žmonės. To pasekoje jų ego dažnai pavyksta labai sumenkinti jų savivertę. Tai padaro juos pažeidžiamais netikram mokytojui, kuris teigia esantis labai ypatingas asmuo, galintis visą darbą nudirbti už juos.

Šie žmonės dažnai jaučia negalintys savęs išganyti, ir todėl jiems reikalingas stiprus lyderis. Kai jie priima tokį lyderį, jų savivertė yra pakeliama aukštyn, nes dabar jie yra tapę šio „tobulo“ lyderio pasekėjais. Tačiau jų savivertės jausmas taip pat priklauso nuo to, kad jie sektų šiuo lyderiu, užuot mąstę savarankiškai. Ir tol, kol lyderis pajėgia išlaikyti savo neklystamumo aurą, tol jis gali priversti šiuos žmones daryti praktiškai bet ką. Kadangi jie stengiasi išvengti asmeninės atsakomybės – kurios jie jaučia nesugebantys pakelti – jie tuomet seks netgi pačiais įžūliausiais lyderio duotais nurodymais.

Kiti žmonės turi labai stiprų intelektą, ir jų ego mėgins sukelti juose puikybę dėl to, kad jie sugeba suprasti šį labai sudėtingą mokymą. Tačiau iš tiesų esminių dvasinio augimo veiksnių paaiškinimas nėra toks sudėtingas ir tam nereikia įmantrių intelektualinių paaiškinimų. Tačiau kai kurie žmonės yra patekę į spąstus, kad, jeigu mokymą yra sunku suprasti, tai reiškia, jog jis yra labai pažangus.

Dar kiti žmonės yra labai emocingi, ir ego naudosis jų emocijomis jais manipuliuodamas. Tai gali būti daroma per baimę arba gali būti žaidžiama žmonių pykčiu. Pavyzdžiui, kai kurie žmonės gyvena nuolatinėje baimėje, baimindamiesi pasaulio pabaigos ar kažkokio didžiulio kataklizmo, ko pasekoje nedrįsta išreikšti savo Kristiškumo. Jie samprotauja, kad tik tuomet, kai pavojus pasauliui bus praėjęs, jie galės dirbti dėl savo Kristiškumo. Kiti žmonės gyvena nuolatiniame pyktyje prieš kitą žmonių grupę ar netgi prieš tamsos jėgas. Jų tikslas yra nugalėti priešą, užuot pasiekus Kristiškumą, kuris leistų jiems priešą transcenduoti.

Duodu šiuos pavyzdžius jums dėl to, kad noriu parodyti, jog tiek ego, tiek ir netikras mokytojas pasinaudos visomis neišspręstomis problemomis, kurias tik turite savo psichikoje. Jie sieks išdidinti šias problemas – tokias kaip baimė – ir tuomet pasinaudos jomis, kad manipuliacijomis pastūmėtų jus tam tikra kryptimi. Daugeliu atveju netikras mokytojas nežino, kada sustoti, tai reiškia, kad su šiomis savo manipuliacijomis jis gali nueiti per toli ir tuo būdu parodyti savo tikrąjį veidą. Štai kodėl daugelis žmonių galiausiai permato netikrą mokytoją.

Tačiau svarbu, kad suprastumėte, jog ego dažnai laimi abiem būdais. Kol sekate netikru mokytoju, tol einate klaidinga kryptimi, kas atitinka ego norus. Tačiau, jeigu galiausiai permatote netikrą mokytoją, ego dažnai gali priversti žmones peršokti į priešingą kraštutinumą, ir paskatinti atmesti visus mokytojus ar net ir visą dvasinio kelio koncepciją. Tiek vienu, tiek ir kitu būdu, ego bus laimėjęs ir jam bus pavykę pasislėpti nuo jūsų žvilgsnio, nes jūs visą kaltę versite išoriniam mokytojui.

Tad platesnė mano mintis čia yra ta, kad jums asmeniškai iš tiesų tėra tik vienas netikras mokytojas – jūsų ego. Išorinis mokytojas tėra tik įrankis, kuriuo jūsų ego naudojasi jumis manipuliuodamas, ir tuo pat metu jis tampa puikiu atpirkimo ožiu, nukreipiančiu dėmesį nuo tikrosios problemos – paties ego. Pagrindinis ego tikslas yra daryti jums poveikį, ir tuo pačiu išlikti pasislėpus, ir jis be jokio gailesčio naudosis išoriniu mokytoju šiam tikslui pasiekti. Tam jis gali panaudoti net ir tikrą mokytoją, įtikindamas jus, kad jums dabar nebereikia patiems mąstyti, nes turite šį tobulą mokytoją.

Pasinaudokite netikru mokytoju kaip tiltu į augimą

Kai dvasios ieškotojai prieina išvados, jog sekė netikru mokytoju, viena iš dažniausiai pasitaikančių reakcijų yra ta, kad jie supyksta ant mokytojo ir jaučiasi buvę apgauti ir manipuliuojami. Šie jausmai yra visiškai suprantami, tačiau iš tiesų ateina toks taškas, kuomet tampa būtina pakilti virš šių jausmų ir užduoti labai svarbų klausimą: „Ar norite paaugti iš šios patirties, ar tiesiog leisite savajam ego paversti tai pretekstu nežengti sekančio žingsnio kelyje?“

Matote, Dievas sukūrė karmos įstatymą, tad bet kuris netikras mokytojas iš tiesų pjaus karmą už tai, kad jus klaidino. Tai paprasčiausiai nėra jūsų rūpestis, nes tuo pasirūpins Dievo įstatymas ir jam nereikalinga jūsų pagalba. Jūsų rūpestis turėtų būti, kaip galėtumėte paversti patirtį su netikru mokytoju žingsniu pirmyn savo asmeniniame kelyje. Tą galima pasiekti TIKTAI tuomet, kai esate pasirengę prisiimti atsakomybę už savo kelią, pažvelgti į veidrodį ir užduoti sau klausimą, kas jūsų pačių psichikoje padarė jus pažeidžiamą šiam netikram mokytojui? Kodėl patikėjote mokytojo pažadais, kurie, kaip dabar matote, buvo tušti pažadai?

Jeigu esate pasirengę praeiti šį savęs įvertinimo procesą – net jeigu tai būtų skausminga – galite apsukti visą šią situaciją aplinkui ir padaryti didelį progresą. Jeigu nenorite pažvelgti į rąstą savo akyje, tuomet galite visą gyvenimą praleisti, skųsdamiesi dėl krislo kitų akyse, ir šitaip galite iššvaistyti visą įsikūnijimą, nepadarydami jokio progreso, kurį buvote numatę padaryti savo dangiškajame plane. Vietoj to, užduokite sau klausimą, kodėl taip norėjote sekti šiuo mokymu, kuris jums pasakojo tai, ką norėjo girdėti jūsų ego?

Žinau, jog gali būti skausminga pripažinti, kad tai jūsų pačių psichologinės problemos padarė jus pažeidžiamą netikram mokytojui. Yra daug lengviau priimti įsitikinimą – skleidžiamą tam tikrų organizacijų, tokių kaip vadinamasis anti-kulto judėjimas – kad mokytojas buvo toks įgudęs, jog sugebėjo užvaldyti jūsų protą. Tačiau realybė yra tokia, kad niekas negali užvaldyti jūsų proto, jei neleisite jiems to padaryti. Tai jūsų psichikoje esančios neišspręstos problemos priverčia jus atiduoti savo proto kontrolę kitiems. Patikite netikrais pažadais, kad, jeigu suteiksite jiems kontrolę, jie už jus pašalins šias problemas, ir jums nereikės patiems stoti į konfrontaciją su jomis.

Noriu išsakyti aiškų teiginį, kuris gali pasirodyti beširdiškas, tačiau iš tiesų yra labai išlaisvinantis, kai jį priimate: JEIGU SEKĖTE NETIKRU MOKYTOJU, TAM TEGALI BŪTI TIK VIENA PRIEŽASTIS, TAI YRA, KAD NEPRISIĖMĖTE PILNOS ATSAKOMYBĖS UŽ SAVO PAČIŲ KELIĄ! Tai yra mėginimas išvengti prisiimti šią atsakomybę, ir būtent dėl to leidote netikram mokytojui daryti įtaką jūsų gyvenimui.

Išlaisvinantis šios tiesos aspektas yra tai, kad galite pasinaudoti savo patirtimi su netikrais mokytojais, kad žengtumėte esminį žingsnį ir taptumėte nebepasiekiami JOKIEMS netikriems mokytojams. Šis žingsnis yra prisiimti PILNĄ atsakomybę už savo pačių kelią ir pradėti ugdytis savo Kristaus įžvalgumą ir savo gebėjimą priimti teisingus sprendimus. Ir kai tai padarysite, būsite palikę netikrą išganymo kelią – išorinį kelią – ir būsite įžengę į tikrąjį išganymo kelią – vidinį savitranscendencijos kelią, kelią į asmeninį Kristiškumą.

Ir dabar galėsite pasinaudoti savo patirtimi su netikru mokytoju, kad apnuogintumėte savąjį ego, užuot leidę savajam ego pasinaudoti šia patirtimi ir nuvesti jus nuo dvasinio kelio, ir paskatinti jus toliau slėptis savo neišspręstos psichologijos šešėliuose. Pavyzdžiui, jeigu galite sąžiningai pripažinti, kad turite problemų su žema saviverte, galite pradėti siekti tikrojo savasties jausmo – tai yra, kad buvote sukurti bendrakūrėju su Dievu – ir tuomet palaipsniui galėsite susikurti tikrą savivertę, kuria negalės manipuliuoti nei ego, nei kiti žmonės. Kai žinosite, kas esate, nebesijausite prastesni už jokį kitą žmogų, ir jums nebebus reikalingas mokytojas, teigiantis, jog yra pranašesnis už kitus.

Dabar nusileiskime su tuo į dar gilesnį lygmenį.

Kai pasirengęs mokinys, pasirengęs ir jo mokytojas

Ar negali būti taip, kad jūsų susidūrimas su netikru mokytoju buvo jūsų dangiškojo plano dalis? Dangiškasis planas yra šio įsikūnijimo projektas, kurį susikūrėte prieš gimdami. Šį planą susikūrėte bendradarbiaudami su savuoju Kristaus AŠ ir dvasiniais mokytojais, ir sukūrėte jį, turėdami platesnę perspektyvą, nei turite dabar – kuomet į viską žiūrite iš savo dabartinio įsikūnijimo proto dėžutės vidaus. Todėl žmonės dažnai suplanuoja įvykius, kurių jie nebūtų pasirinkę, būdami savo dabartinėje situacijoje.

Kodėl būtumėte pasirinkę susidurti su netikru mokytoju? Štai dažniausios priežastys:

 • Ankstesniuose gyvenimuose išsiugdėte tam tikrą silpnybę arba jos tiesiog neįveikėte. Pasirenkate netikrą mokytoją, kuris gali pasinaudoti šia silpnybe, kad priverstų jus ją šiame gyvenime įveikti.

 • Ankstesniuose gyvenimuose parodėte nenorą prisiimti (pilną) atsakomybę už savo kelią. Pasirenkate netikrą mokytoją, kad jis priverstų jus susidurti su šia problema ir priverstų jus prisiimti pilną atsakomybę.

 • Ankstesniuose gyvenimuose nebuvote išsiugdę pakankamo Kristaus įžvalgumo. Pasirenkate netikrą mokytoją, kad jis jums pagaliau padėtų išsiugdyti šį įžvalgumą.

 • Gali būti, kad išmokote visas aukščiau minėtas pamokas praeituose gyvenimuose, tačiau dabar pasirinkote pademonstruoti kelią kitiems. Jūsų intencija yra leisti sau susidurti su netikrais mokytojais, kad galėtumėte pademonstruoti, jog jie nesustabdys jūsų progreso. Norite pademonstruoti, kad įmanoma įveikti priešiškas sąlygas ir vis tiek judėti pirmyn dvasiniu keliu.

Kad ir kokia būtų buvusi jūsų motyvacija, esmė čia yra ta, kad visa tai pamirštate, kai nusileidžiate į įsikūnijimą. Susiduriate su situacija kaip su tuščiu popieriaus lapu. Todėl yra svarbu, kad įsisąmonintumėte, kaip ego sieks pasinaudoti šia situacija, kad sustabdytų jūsų progresą kelyje. Turite ryžtingai nuspręsti, jog neleisite savajam ego įstumti jus manipuliacijomis į aklavietę, bet nepaliausite judėti pirmyn.

Viską sau galite palengvinti, pamąstydami apie posakį: „Kai pasirengęs mokinys, pasirengęs ir jo mokytojas.“ Tikrasis klausimas čia yra toks: kokiam mokytojui šią akimirką esate pasirengę? Mokytojas, kurį prie savęs prisitrauksite, atitiks jūsų sąmonės būseną ir atspindės tas pamokas, kurias jums reikia išmokti. Kitaip tariant, kai susitikote netikrą mokytoją, taip buvo dėl to, kad būtent tokiam mokytojui buvote pasiruošę.

Tai nebūtinai yra negatyvus dalykas – kai įveikiate naivią svajonę, kad kelias turėtų būti lengvas ir be problemų. Prisiminkite, kad, kai suformuluojate savo dangiškąjį planą, turite platesnę perspektyvą. Aiškiai matote, kokias pamokas jums reikia išmokti, ir viena iš pagrindinių pamokų visada yra Kristaus įžvalgumas. Tai yra faktas, kad net ir netikras mokytojas gali jus išmokyti Kristaus įžvalgumo – arba galbūt turėtume sakyti, kad išmokti Kristaus įžvalgumo galite susidūrę su netikru mokytoju. Tiesą sakant, kai kuriems mokiniams, susidūrimas su netikru mokytoju gali būti greičiausias būdas išmokti tam tikras pamokas.

Tikras dvasios ieškotojas nekaltins savęs ir į nieką nežiūrės su apgailestavimu. Į viską, kas jums nutiko, turėtumėte žiūrėti kaip į potencialą išmokti svarbias pamokas kelyje. Priėmę pozityvų požiūrį ir ieškodami rąsto savo akyje, galite pasinaudoti netikru mokytoju kaip tiltu žengti esminį žingsnį pirmyn. Tai, žinoma, yra paskutinis dalykas, kurį ego norėtų išvysti, ir tai yra dar viena priežastis šiam pozityviam požiūriui priimti.

Šiuo atžvilgiu leiskite man atkreipti jūsų dėmesį į faktą, kad atleidimas yra esminis aktas visiems dvasios ieškotojams. Suprantu, kad daugelis žmonių buvo išnaudojami netikrų mokytojų ir buvo jų sužeisti, ir aš jokiais būdais nemėginu pateisintų šių manipuliatorių veiksmų. Tačiau tai yra faktas, kad įstatymas sugrąžins šiems žmonėms tai, ką jie daro kitiems. Jūsų rūpestis turėtų būti, kad galėtumėte judėti pirmyn, o tą tegalite padaryti visiems atleisdami, įskaitant netikrą mokytoją, Dievą ir save. Visiems atleisdami išlaisvinate save judėti pirmyn ir palikti tą situaciją. Neatleisdami, laikote save karmiškai ir psichologiškai pririštą prie netikro mokytojo.

Šiuo atžvilgiu, noriu pakalbėti apie tai, kad daugelis ieškotojų išgyveno intuityvią patirtį, kai pirmą kartą susitiko netikrą mokytoją. Jie pajautė vidinį paraginimą sekti šiuo mokytoju, o dabar suvokė, kad tai buvo netikras mokytojas, ir todėl jaučiasi išduoti savo intuicijos/vidinio vedimo, ir nebenori ja toliau pasitikėti. Tačiau intuicinis jūsų gautas paraginimas buvo sekti mokytoju. Prielaida, kad tai yra tikras mokytojas, buvo dalykas, kurį jūsų ego sugebėjo primesti šiai situacijai – padedamas jūsų neišspręstos psichologijos ir iš jos kylančių svajonių. Tai buvo padaryta, turint tikslą sukelti jūsų nuopolį, subliuškus iliuzijoms. Jūsų ego norėjo priversti jus nebepasitikėti savo vidiniu vedimu, kuris yra vienintelis būdas iškopti iš dualistinės sąmonės.

Jūsų vidinis paraginimas buvo teisingas. Tai buvo jūsų dangiškojo plano dalis sekti šiuo netikru mokytoju, kad galėtumėte išmokti tam tikras pamokas. Todėl neleiskite savajam ego pasinaudoti šia situacija ir nepasiduokite jo skatinimams nepasitikėti savo vidiniu vedimu ir savo dangiškuoju planu. Išmokite pamoką ir judėkite pirmyn! Pasinaudokite šia situacija, kad aiškiau imtumėte matyti savo vidinį vedimą ir kad išplėstumėte savo suvokimą apie tai, kaip ego gali iškeipti tikrą vedimą, kad įstumtų jus į aklavietę. Dažnai viskas būna ne taip, kaip atrodo, ir dažnai egzistuoja didesnis tikslas, kodėl turėjote patirti tam tikras situacijas, kurios gali atrodyti nemalonios arba gali atrodyti kaip klaida.

Yra ypač svarbu suvokti, kad daugelis iniciacijų dvasiniame kelyje yra subtilios – ypač aukštesniuose lygmenyse. Dažnai egzistuoja paslėpta pamoka už kiekvienos išorinės regimybės. Pavyzdžiui, gali egzistuoti pozityvus tikslas, kurį slepia susitikimas su netikru mokytoju, kai paliekate paviršutinišką prielaidą, kad turėtumėte susitikti tiktai tikrus mokytojus. Visada siekite atsitraukti nuo bet kokios situacijos ir užduokite sau klausimą, kokia galėtų būti paslėpta pamoka.

Kaip judėti pirmyn

Dabar norėčiau pakalbėti apie specifines mintis, iškeltas pirminiame klausime. Pirmoji mintis yra tokia:

Kai kurie žmonės baiminasi, kad, jeigu netikras mokytojas jau sugebėjo kartą juos apgauti, kaip jie gali būti tikri, kad jų kas nors neapgaus dar kartą. Kai kurie su tuo netgi nueina į kraštutinumą, kuomet taria, jog daugia niekada nebepasitikės jokiais mokytojais.

Ši reakcija, kad daugiau niekada nenorite pasitikėti mokytoju, gali ateiti TIKTAI iš ego. Tai nėra tikras atsakas, todėl jums reikia pamatyti, kas tai iš tiesų yra, ir tuomet tiesiog paleisti tai. Tai yra teisėtas susirūpinimas, kad, jeigu kartą buvote apgauti, galite būti apgauti ir dar kartą. Tačiau tai galioja tik tuo atveju, jeigu neišmokote pamokų, kurias jums reikėjo išmokti iš tos situacijos. Jeigu neprisiėmėte pilnos atsakomybės už situaciją, nebūsite išmokę visų savo pamokų. Ir tuomet yra tikėtina, jog prisitrauksite dar vieną netikrą mokytoją kaip galimybę išmokti neišmoktą pamoką.

Yra daug žmonių, kurie susiduria su netikru mokytoju ir galiausiai suvokia, jog mokytojas yra netikras, tačiau ima kaltinti mokytoją. Tokie žmonės neišmoks savo pamokos, ir tiesiog prisitrauks dar vieną netikrą mokytoją. Galbūt sekantis netikras mokytojas bus užsidėjęs visiškai kitokią kaukę. Pavyzdžiui, kai kurie žmonės sekė netikru mokytoju Naujojo Amžiaus judėjime, po to peršokdami prie sekančio netikro mokytojo anti-kulto judėjime arba fundamentalistinėje krikščionių bažnyčioje. Kai kurie žmonės gali prisitraukti keletą netikrų mokytojų per vieną ar daugiau gyvenimų, visą tą laiką nesugebėdami išmokti pamokos ir nesugebėdami prisiimti pilnos atsakomybės už savo kelią. Tačiau, kai suvokiate, kaip veikia ego ir drįstate pažvelgti į neišspręstas problemas savo psichikoje – į tas problemas, kurios daro jus pažeidžiamą netikriems mokytojams – galite greitai visa tai palikti praeityje.

Kai kurie žmonės giliai dėl to apgailestauja, manydami, jog turėjo žinoti geriau. Kai kurie netgi mano, kad jų Kristaus AŠ arba mokytojai turėjo juos perspėti.

Apgailestavimo jausmus dažnai sustiprina ego, mėgindamas priversti jus nustoti pasitikėti pačiu dvasiniu keliu. Tačiau kartais, šis apgailestavimas iš tiesų ateina iš gilesnio jūsų esybės lygmens, nes žinojote, kad žinojote geriau – tačiau leidote savajam ego manipuliacijomis įtikinti jus neklausyti savo intuicijos perspėjimų. Tai yra faktas, kad visada gausite perspėjimą, tačiau daugeliu atveju žmonės juos ignoruoja arba samprotauja, jog jie nėra svarbūs. Tai visada įvyksta dėl to, kad ego pasinaudoja jūsų neišspręsta psichologija, nagingai pasinaudodamas jūsų lūkesčiu, ką šis nuostabus naujas mokytojas dėl jūsų padarys.

Samprotaujate, kad, kai mokytojas pavers jus tobulu žmogumi, nebebūsite pažeidžiami dalykais, kuriais būtent šis netikras mokytojas ir jūsų ego naudojasi jumis manipuliuodami. Jūsų apgailestavimas kyla iš fakto, kad pasidavėte pagundai manyti, jog mokytojas išspręs jūsų problemas už jus – kai tuo tarpu realybė yra tokia, kad mokytojas šias problemas padarys dar labiau matomomis, kad priverstų jus į jas pažvelgti.

Tiesiog paleiskite šį apgailestavimą ir suvokite, kad niekada nėra per vėlu išmokti savo pamokas. Prisiimkite atsakomybę už savo kelią ir judėkite pirmyn. Yra daug geriau pripažinti, kad padarėte klaidą ir judėti pirmyn, nei leisti savajam ego įkalbėti jus, kad klaidos nepadarėte. Jei pasiduosite šiems ego įtikinėjimams, tik dar labiau įstrigsite sąmonės būsenoje, kuri jus ir privertė padaryti klaidą. Tad laikas judėti pirmyn ir transcenduoti save.

Kai kurie žmonės yra susirūpinę, kad juos tai galėjo kažkaip visam laikui paveikti, ir dabar jie negalės nuo to pabėgti.

Tai yra teisėtas rūpestis, nes kai kurie iš pačių negailestingiausių netikrų mokytojų iš tiesų gali įleisti „psichinį kablį“ į pasąmonę tų, kurie jais klusniai sekė. Net ir po to, kai permatėte ir palikote tokį mokytoją, šis žmogus gali ir toliau jums daryti įtaką ir siurbti energiją iš jūsų energetinio lauko.

Ir nors tai dažnai yra daroma su didele agresija iš netikro mokytojo pusės, reikia pasakyti, kad niekas negali paveikti jūsų proto prieš jūsų laisvą valią. Jūs suteikėte netikram mokytojui priėjimą prie savo proto, ir tai padarėte būtent dėl to, kad turėjote tam tikras neišpręstas problemas savo psichikoje, į kurias nenorėjote pažvelgti. Patikėjote pažadu, kad mokytojas nudirbs visą darbą už jus ir jums nereiks stoti prieš savo baimes.

Vienintelis būdas iš to ištrūkti yra prisiimti pilną atsakomybę už savo kelią ir išspręsti – galbūt su profesionalo pagalba – psichologines problemas. Kai jos bus išspręstos, netikras mokytojas nebeturės jokio priėjimo į jūsų sąmonę – šio pasaulio princas ateis ir nieko jumyse neras. Tačiau kaip tarpinis žingsnis, gali būti labai naudinga paprašyti dvasinės apsaugos ir paprašyti Šivos arba Arkangelo Mykolo nukirsti visus saitus su netikrais mokytojais. Arkangelo Mykolo rožinis ir Rytų Vakarų invokacija yra vertingi įrankiai, nors nė vienas įrankis negali pakeisti būtinybės prisiimti pilną atsakomybę už save.

Žmonės, kurie yra pažeidžiami tokioms psichinėms manipuliacijoms, greičiausiai turi susiskaldymą arba fragmentaciją savo sieloje. Todėl yra svarbu pasinaudoti šia situacija kaip paskatinimu siekti tinkamo gydymo tokioms problemoms, kurios, gali būti, persekioja jus jau ne vieną gyvenimą. Ryžtingai nuspręskite, kad šiame gyvenime dėsite visas įmanomas pastangas, kad pasiektumėte vientisumą ir visam laikui atsikratytumėte šio skilimo. Kitaip tariant, galutinis kerštas netikram mokytojui, kuris jus sužeidė, yra pasinaudoti šia patirtimi vientisumui siekti.

Priimkite tikrąją kelio prigimtį

Ir galiausiai noriu pasakyti, kad dvasinis kelias yra vidinis procesas tarp Sąmoningojo AŠ ir jūsų pačių aukštesniosios esybės. Bet koks jūsų sutiktas mokytojas Žemėje – tiek tikras, tiek ir netikras – tėra tik išorinė įtaka. Nė vienas mokytojas negali darbo padaryti už jus, nes tikrasis dvasinio kelio tikslas yra pasiekti vienovę su savo pačių aukštesniąja Esybe, o šis vienovės jausmas gali ateiti tik iš vidaus.

Mokytojas gali padėti arba trukdyti šiam procesui, bet jūs VISADA esate tas, kuris privalo žengti kiekvieną žingsnį. Nebrandus dvasios ieškotojas dažnai daro prielaidą, kad tik netikras mokytojas gali trukdyti jūsų progresui, kai tuo tarpu tikras mokytojas visada gali jums tik padėti. Tačiau iš tiesų taip nėra, nes viskas priklauso nuo to, kaip panaudosite savo įgytą patirtį su mokytoju. Jeigu išmoksite pamoką, sustiprinsite savo įžvalgumą ir prisiimsite atsakomybę už save, tuomet susidūrimas su netikru mokytoju gali tapti dideliu žingsniu į priekį. Jeigu manote, kad mokytojas visą darbą nudirbs už jus, tuomet net ir susitikimas su tikru mokytoju gali stabdyti jūsų progresą.

Priimkite, kad dvasinis kelias yra vidinis kelias, ir tik nuo jūsų pačių priklauso, kaip pasinaudosite kiekviena situacija savo pamokoms išmokti. Kai prisiimate šią atsakomybę, galite paversti kiekvieną patirtį žingsniu pirmyn. Jeigu šios atsakomybės neprisiimate, nieko dėl jūsų negaliu padaryti. Galite ir toliau sekti netikrais mokytojais, kurie jums amžinai žadės, kad gali padaryti jūsų darbą už jus. Tačiau kai pavargsite žaisti šį žaidimą, prisiminkite mane. Aš visada lauksiu tų, kurie yra pasirengę pažvelgti į rąstą savo akyje. Su mano pagalba, šį rąstą išsitraukti nėra taip sunku, kaip jūsų ego nori jus įtikinti. Išmėginkite mane!

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2006 Kim Michaels