Jokia sistema neduos jums absoliučios tiesos – tačiau gali jus atverti dvasinei puikybei

TEMOS: Apreiškimas yra duodamas kaip testas baimei įveikti – mechaniškos sistemos yra patrauklios žmonėms, turintiems troškimą kontroliuoti – pakilkite virš visų sistemų – atveria jus netikros hierarchijos apsišaukėliams – troškimas gauti neklystančius atsakymus veda į uždarą sistemą – tikrojo įžvalgumo išvystymas – vibracijų skaitymas – drįskite klysti – paleiskite kontrolę

Klausimas: Ar galėtumėte pakalbėti apie sąmonės lygmenų kalibravimo aktualumą, naudojant raumenų testavimą? Šioje svetainėje yra sakoma, kad Apreiškimo knyga buvo tiesiogiai perduota iš tavęs per asmenį vardu Jonas. Tačiau testuojant Apreiškimo knygą kineziologine sistema, jos integralumas yra žemiau kritinio lygmens. Ar galėtum paaiškinti, kodėl taip yra? Įžvalgumu yra labai sunku naudotis tam tikrose situacijoje tiems iš mūsų, kurie dirbame su dualizmo transcendavimu.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Atlikdami bet kokio dvasinio mokymo įvertinimą, turite atsižvelgti ne tik į sąmonės lygį, iš kurio šis mokymas buvo duotas, bet ir tą sąmonės lygį, kuriam jis buvo duotas. Apreiškimo knygos perdavimo tikslas nebuvo perduoti absoliutų ar neklystantį mokymą. Ši knyga specialiai yra daugiaprasmiška – kaip ir visi mitologiniai mokymai – kas leidžia ją interpretuoti daugeliu skirtingų būdų.

Apreiškimas buvo specifiškai perduotas kaip testas žmonijai Žuvų amžiuje. Šis testas yra įveikti bet kokią su religija susijusią baimę, tame tarpe ir baimę dėl pasaulio pabaigos, kuri yra neišvengiamas epinio mąstymo palydovas. Tai taip pat pagimdo idėją, kad kažkokiu aukščiausiu tikslu galima pateisinti kitų žmonių teisių pažeidinėjimą.

Kaip sakiau ankstesniame atsakyme apie raumenų testavimą, tai gali būti naudinga tam tikrame kelio lygmenyje. Tačiau problema čia yra ta, kad žmonės, kuriuos traukia bet kokios „mechaninės“ sistemos atsakymams gauti (įskaitant astrologiją, Taro kortas, švytuokles, numerologiją, Idzingą ar kad ir kas tai bebūtų) dažnai yra tokie žmonės, kurie neįveikė baimės Žuvų amžiuje.

Būtent ši jų baimė verčia juos jausti kontrolės poreikį, ir iš to kylantį troškimą atrasti mechaniškus arba neklystančius atsakymus. Taip yra dėl to, kad savo baimėje jie bijo prisiimti pilną atsakomybę ir bijo priiminėti savarankiškus sprendimus. Jie bijo suklysti, ir būtent dėl to ieško sistemos, tariamai turinčios jiems duoti atsakymus, kurie visada būtų teisingi – idant galėtų iš anksto žinoti, kad elgiasi teisingai.

Problema čia yra ta, kad tai jūsų NEATVES į Kristiškumą, kadangi Kristiškumą pasieksite, tik tapdami savarankiškais, tai reiškia, nesikliaudami niekuo savo išorėje (įskaitant ir dvasinį guru). O kaip jums tapti savarankiškais? Priiminėjant sprendimus, grįstus tuo, ką šiuo metu žinote, ir tuomet pasimokant iš rezultatų. Tačiau to neįmanoma padaryti, kol tebesate įstrigę baime grįstoje proto būsenoje, kurioje galvojate, kad jūsų pasirinkimų pasekmės turėtų būti vertinamos dviejų poliariškumų – teisingumo ir klaidingumo – skalėje.

Todėl neišvengiamai pasieksite tašką, kuriame turėsite išdrįsti palikti visas sistemas. Jeigu to nepadarysite, NEIŠVENGIAMAI pradėsite dirbti su mentalinėje ar emocinėje karalijoje esančiomis būtybėmis, ir kai kurios iš jų bus mūsų taip vadinami netikros hierarchijos apsišaukėliai, apsimetinėjantys pakylėtaisiais mokytojais. Jie jums duos atsakymus, kurių jūs nesąmoningai arba sąmoningai norite, todėl atrodys, kad niekada neklystate.

Būtent tai nutiko daugeliui žmonių, kurie manė atradę neklystantį būdą visada gauti teisingus atsakymus. Tokie žmonės ypač yra pažeidžiami mentalinėje karalijoje esančių būtybių, kurios meistriškai moka išnaudoti dvasinę žmonių puikybę.

Niekada nebuvo ir niekada nebus tokios sistemos, kurios neveiktų šia sistema besinaudojančių žmonių sąmonė. Taip pat niekada nebuvo sistemos, kurios baimės būsenoje esantys žmonės nebūtų pavertę uždara sistema, privertusią juos nugrimzti į žemyn traukiantį sūkurį.

Kaip anksčiau sakiau, raumenų testavimas arba kineziologija gali būti – priklausomai nuo jį praktikuojančio žmogaus ir subjekto neutralumo – vertingas įrankis asmeninėms psichologinėms ir fizinėms problemoms atskleisti. Tačiau šis metodas nėra patikimas – ir netgi nėra naudingas – mėginant atrasti absoliučią tiesą. Tai nėra būdas gauti atsakymus apie visatos ar dvasinės karalijos veikimo principus.

Pavyzdžiui, jeigu sistema tariamai gali viską kalibruoti, tai kas tuomet sukalibruoja pačią sistemą? Ar gali sistema pati susikalibruoti? Žinoma, kad ne, ir būtent dėl to tokia sistema visada vaizduojasi neklystančia, o viską, kas jai prieštarauja, laiko klaidingais dalykais – ir todėl šia sistema besinaudojantys žmonės beveik neišvengiamai papuola į dvasinės puikybės spąstus, manydami, kad jų sistema paverčia juos pranašesniais. Tačiau realybė yra tokia, kad žmonės dažnai pasinaudoja savo sąmonės būsena kaip pagrindu savo sistemoms kurti, o tai reiškia, kad jų sistema visada yra pati pranašiausia jų akyse. Ir būtent dėl to dvasinė puikybė sukuria uždaras sistemas, iš kurių žmonės negali ištrūkti. Nuolankumas yra vienintelis priešnuodis šiam sindromui – tai pačiai sąmonei, kuri apakino Petrą.

Jeigu sukalibruočiau žmogišką sąmonę, sakyčiau, kad kiekvienas, siekiantis įtalpinti absoliučią tiesą į bet kokią sistemą, yra ganėtinai žemoje sąmonės būsenoje ir labai toli nuo Kristiškumo, nušvitimo ar pakylėjimo. Nėra tokios sistemos, kuri galėtų jums duoti absoliučią tiesą, dėl tos paprastos priežasties, kad absoliuti tiesa neegzistuoja – bent jau ne tokia, kurią būtų įmanoma išreikšti žodžiais, koncepcijomis ir įvaizdžiais, žinomais žmonijai jos dabartiniame sąmonės lygmenyje.

Suprantu, kad yra etapas kelyje, kuriame naudotis įžvalgumu yra labai sunku. Tačiau nėra jokio lengvo būdo išvengti darbo, kuris reikalingas įžvalgumui vystyti, kadangi įžvalgumas iš tiesų yra centrinis kelio elementas. Kažkuriuo metu jums iš tiesų teks susidurti su šia grynai baime grįsta psichologija, kuri paverčia įžvalgumą neįmanomu, skatindama daugybę žmonių ieškoti tos taip vadinamos neklystančios sistemos. Turite išdrįsti klysti, nes tik tuomet galėsite pradėti ugdytis gerą įžvalgumą.

Žinoma, niekada neišsiugdysite absoliutaus įžvalgumo, kol neimsite naudotis mūsų mokymais apie Sąmoningąjį AŠ ir jo gebėjimą sugrįžti į grynąją sąmonę. Tik tuomet, kai būsite patyrę grynosios sąmonės vibracijas, turėsite aukščiausią atskaitos tašką geram įžvalgumui išvystyti. Tad galiausiai, įžvalgumas yra paremtas vibracijų skaitymu, palyginant materialaus pasaulio vibracijas su grynosios sąmonės vibracijomis. Tačiau to, žinoma, negalėsite padaryti, kol nebūsite patyrę grynosios sąmonės.

Problema čia, žinoma, yra ta, kad negalėsite patirti grynosios sąmonės, kol būsite baime grįstoje sąmonės būsenoje, siekiančioje viską kontroliuoti. Tad norėdami patirti grynąją sąmonę turite tiesiog paleisti, o kontroliuoti viską mėgstantys žmonės nesugeba paleisti. Tad čia turite klasikinį užburtą ratą, tačiau jeigu stropiai taikysite mūsų mokymus, laikui bėgant galėsite tai įveikti.

Tad užuot ieškoję tiesos sistemose, studijuokite pakylėtųjų mokytojų mokymus ir kitus dvasinius mokymus bei naudokitės intuicija, kad pajaustumėte, kas jums asmeniškai atrodo vertingiausia. O tuomet nepasiduokite pagundai paversti tai uždara dėžute, bet visada būkite atviri aukštesniam bet kurio klausimo suvokimui. Kol būsite įsikūnijime Žemėje, visada galėsite transcenduoti savo turimą pasaulėžiūrą. Tiesą sakant, pakilti galėsite TIKTAI transcendavę VISAS Žemėje įmanomas pasaulėžiūras.

Romieji paveldės Žemę – jie jau paveldėjo Dievo karalystę. Dievo karalystė nėra tai, kad visada esate teisūs. Dievo karalystė yra proto būseną, kurioje jums neberūpi, ar esate teisūs ar klystate, nes esate pasiryžę paversti kiekvieną patirtį laipteliu aukštyn nesibaigiančiame savitranscendencijos kelyje.

Galite pasimokyti iš visko. Ir tai, iš ko pasimokote, negali būti klaida. Tačiau pasimokyti galite, tik priiminėdami savarankiškus sprendimus, užuot naudojęsi kokia nors sistema, kad išvengtumėte savarankiškų sprendimų priiminėjimo.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2011 Kim Michaels