Dangus

Kaip elgtis su kitus žmones paveikiančiomis klaidomis

Klausimas: Tai yra asmeninis patyrimas, tačiau galbūt kiti žmonės irgi yra patyrę kažką panašaus. Išgyvenau patyrimą, kuomet padariau klaidą, kuri palietė kitą gyvybės srautą. Tai padaręs suvokiau, jog jaučiu, kad kažkas yra ne taip. Nusprendžiau niekada daugiau to nebedaryti, palikau tai praeity. Išėjus knygai „Mano gyvenimai su Liuciferiu, Šėtonu, Hitleriu ir Jėzumi“, suvokiau, ką iš tiesų padariau, ir man atėjo tokia „vau“ akimirka, kai suvokiau, kad kažką padariau blogai ir aš to nenorėjau, ir iš tiesų pajaučiau pasididžiavimą, kad sugebėjau suvokti, jog kažkas yra ne taip ir sugebėjau atitinkamai pakeisti savo elgesį. Ir nors žinau, kad karmos nelieka mums išmokus savo pamoką, tai tiesiog yra baigta ir tai nebekelia jokių problemų, tačiau kaip tai veikia kitą gyvybės srautą arba kitą asmenį, kuris buvo su manimi ir su kuriuo turėjau tą santykį? Nenoriu, kad jie patirtų kažkokį negatyvumą, ar kad jiems tai grįžtų atgal, ypač jeigu jie yra jaunesni.

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2018 m. konferencijoje Albuguerqe (JAV).

Su šia situacija jūs, žinoma, susiduriate visi, ir susidūrėte su ja daug, daug kartų būdami šioje Žemėje, ir jeigu kalbėtume atvirai, tai yra viena iš tų situacijų, kuri suteikia puolusioms būtybėms vieną iš pačių galingiausių ginklų įtraukti jus į šiuos karminius pančius arba reakcinius šablonus, iš kurių yra taip sunku išsivaduoti.

Jūs gyvenate labai sunkioje aplinkoje šioje planetoje, gyvenate labai sunkioje kultūroje, tad padarę kažką, kas paveikia kitus žmones, įsitraukiate į reakcinį šabloną, kuris yra tuo paremtas. Ir jūs tuomet arba tai neigiate, arba siekiate tai kompensuoti, jausdamiesi blogai dėl to arba ano. Tad štai koks būtų mano patarimas. Gali būti situacijų, kuriose galite padaryti kažką fiziško, kad atlygintumėte už tai, kaip jūsų veiksmai arba sprendimai paveikė kitus žmones. Tad aš jūsų vietoje susiderinčiau su širdimi, pamėginčiau įeiti į šią neutralią proto būseną ir pamėginčiau gauti vidinį vedimą, ar tai galioja jums ir kokių fizinių veiksmų galėtumėte imtis, ir tuomet galite imtis šių fizinių veiksmų, jeigu pajaučiate tai iš vidaus.

Nenuspręskite to daryti išoriniu protu dėl to, kad jaučiate kažkokį kaltės jausmą. Ir tuomet, žinoma, jūs taip pat galite atlikti dvasinį darbą, galite išsakyti prašymus dėl karmos ištirpdymo, galite paprašyti, kad kitas žmogus būtų išlaisvintas nuo padarinių identiteto, mentalinėje ir emocinėje karalijose, ir galite dirbti su savo pačių psichologija ir pažiūrėti: kokia savastis jus paskatino tai padaryti, tuomet išrišti šią savastį ir leisti jai mirti.

Ir tuomet būsite padarę viską, ką galite padaryti dėl kito žmogaus. Ir tuomet jums reikia pasinaudoti mūsų perduotais mokymais apie laisvą valią ir pripažinti, kad esate planetoje, kuri turi žemesnę sąmonės būseną. Jūs nesate natūralioje planetoje. Yra neišvengiama, kad visi žmonės daro klaidų dėl įvairiausių priežasčių. Jums net nereikia to analizuoti, jums tiesiog reikia pripažinti, kad padarėte klaidą. Pasinaudojate savo laisva valia pripažinti savo klaidą, siekiate pakelti save virš šios sąmonės, siekiate atlyginti už padarinius.

Ir štai šiame momente jums reikia pripažinti, kad kitas žmogus taip pat turi laisvą valią ir turite leisti jų laisvai valiai reaguoti į situaciją taip, kaip jie nori į ją reaguoti. Jeigu jie ant jūsų pyksta, tuomet leidžiate jiems padaryti šį pasirinkimą, tačiau dabar jums reikia padaryti tai, ką daugumai dvasingų žmonių padaryti yra sunkiausia, ir tai yra, kad taip pat turite gerbti ir savo laisvą valią. Nes kai pripažįstate padarę viską, ką galėjote padaryti fiziniame lygmenyje, padarėte viską, ką galėjote dvasiniame lygmenyje, jums taip pat reikia pripažinti: jeigu kitas žmogus ant jūsų pyksta arba jus kaltina, jums nereikia į tai reaguoti. Jums nereikia į tai reaguoti. Jums nereikia jaustis dėl to blogai, jums nereikia jaustis kaltu, jums nereikia jausti, kad turite toliau mėginti kompensuoti, kol kitas žmogus nustos pykti. Turite pripažinti, kad esate nenatūralioje planetoje, o nenatūralioje planetoje niekas nėra idealu.

Todėl negalite tikėtis, kad kažkas bus idealu, ir todėl jums reikia pripažinti, kad turite teisę būti šioje planetoje, turite teisę būti savo dabartinėje sąmonės būsenoje, turite teisę priiminėti sprendimus ir veikti pagal savo dabartinę sąmonės būseną, nes nieko daugiau ir negalite padaryti.

Ir bus tokių situacijų, kurios jus paskatins padaryti kažką, kas paveiks kitą žmogų, tačiau tas žmogus turi teisę būti paveiktas kitų žmonių, kaip ir jūs turite teisę būti paveikti kitų žmonių. Kitaip tariant, tas žmogus neturi teisės sakyti: „Tu niekada neturėjai šito padaryti. Tu neturėjai būti toje sąmonės būsenoje. Tu neturėjai būti šioje planetoje.“ Jūs turite teisę čia būti savo dabartinėje sąmonės būsenoje ir turite teisę daryti dalykus, kurie paveikia kitus žmones – kai padarote sąžiningą klaidą, o ne siekiate kitiems piktavališkai pakenkti. Kitas žmogus taip pat yra tam tikroje sąmonės būsenoje. Jis turi teisę būti toje sąmonėje, ir jums reikia pripažinti, kad jo reakcija į jus yra jo sąmonės būsenos pasekmė. Jums nereikia į tai kištis, tačiau kita vertus, taip pat neturėtumėte leisti, kad tai trukdytų jūsų keliui – kai padarote viską, ką galėjote, kad pakiltumėte aukščiau.

Tai yra labai, labai sunku daugeliui dvasingų žmonių, ir būtent dėl to sakau, kad tai yra efektyvus puolusių būtybių ginklas laikyti jus šiuose pančiuose. Labiausiai sukrečiantis poveikis yra tuomet, kai būdami fiziškai arti puolusių būtybių padarote kažką, kas, jų manymu, buvo klaida, ir tuomet jos gali rodyti labai didelę agresiją ir nuolatos jus kaltinti, ir daugelis jūsų ankstesniuose gyvenimuose, o kai kurie iš jūsų net ir šiame gyvenime – buvote susidūrę su puolusiomis būtybėmis.

Jos buvo nusiteikusios labai negatyviai jūsų atžvilgiu, ir jūs nusprendėte: „O, turiu padaryti, kad viskas vėl būtų gerai.“ Kitaip tariant, nusprendžiate: „Privalau pakeisti puolusias būtybes, kad jos nebebūtų negatyvioje proto būsenoje.“ Mano mylimieji, tai yra užtikrinčiausias receptas katastrofai, nes vienas iš sunkiausių dalykų visatoje yra pakeisti puolusios būtybės protą, kad ji į jus imtų žiūrėti pozityviai, jums atleistų ir judėtų toliau. Tad turite tai pripažinti, ir ar kitas žmogus būtų puolusi būtybė ar ne, jums net nereikia to vertinti, tačiau turite aiškiai sau pasakyti, kad jeigu kitas žmogus nenori leisti praeičiai likti praeityje, jeigu jis nenori paleisti, jeigu jis nenori judėti toliau, tai nereiškia, kad jūs neturite teisės judėti toliau, nes jūs iš tiesų turite teisę judėti toliau.

Turite teisę pajausti iš vidaus; padarėte viską, ką galėjote padaryti dėl to žmogaus, ir dabar tiesiog paliekate šį žmogų ir judate pirmyn su savo gyvenimu. Nuo nieko nebėgate, nes išsprendėte savo psichologiją, padarėte viską, ką galėjote padaryti, bet tuomet turite teisę judėti toliau. Tai galioja kiekvienam žmogui jūsų gyvenime, mano mylimieji: jūsų tėvams, vaikams, šeimos nariams, kiekvienam žmogui, absoliučiai kiekvienam žmogui. Jūs gerbiate jų laisvą valią, tačiau taip pat gerbiate ir savo laisvą valią. Jie turi teisę reaguoti į jus kaip tiktai nori, tačiau jūs turite teisę nebūti paveikti jų reakcijos, nes turite savo psichologiją, kurią jums reikia spręsti. Jums nereikia spręsti kitų žmonių psichologijos, nes tai daryti nėra jūsų atsakomybė.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels