Kaip elgtis su žmogumi, kuris nenori gyventi

Klausimas: Mano dukrai išsivystė šizofrenija ir ji nenori gyventi. Kaip galiu dirbti su savo psichika? Ir kaip galiu padėti savo dukrai psichologiškai? Kokia čia yra pagrindinė trauma? Ir ką reikėtų pirmiausia išspręsti? Bandžiau įvairius metodus, tarp jų maldas, invokacijas, ligos dvasių išvarymą Jėzaus Kristaus ir AŠ ESU vardu, ir kitus dalykus, bet tai nepadėjo. Jaučiu, kad kuo daugiau iškviečiu šviesos, tuo blogiau darosi mano dukrai.

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas vebinare „Buvimas Dangiškąja Motina“ 2020 metais.

Turite suprasti, kad jokios maldos, šaukiniai ar invokacijos neveiks prieš žmogaus laisvą valią. Štai kodėl yra situacijų, kuriose, kuo daugiau iškviečiate šviesos, tuo blogesnė darosi situacija, nes šviesa veikia žmogų, o žmogus nenori pasirinkti sugrįžti į pozityvų požiūrį į gyvenimą. Ir todėl šviesa erzina žmogų ir erzina žmogų apsėdusius demonus ir padarus, kurie jį verčia savo elgesiu eiti į vis didesnius kraštutinumus.

Ir tuomet tokiose situacijose gali būti būtina padaryti pertrauką, kviečiant šviesą to žmogaus vardu. Tokiais atvejais kaip šis gali būti būtina (ir aš čia kalbu bendrai žmonėms, kurie yra panašioje situacijoje) nustoti koncentruotis į kitą žmogų, ir vietoj to visą savo dėmesį sutelkti į save ir į savo psichologiją, siekiant išspręsti savo psichologiją. Taip pat galite susikoncentruoti ir išsakyti prašymus dėl bet kokios karmos, kurią turite su tuo žmogumi, išrišimo.

Žinau, kad kai kuriems žmonėms šią žinią bus sunku girdėti, tačiau jūs gyvenate pasaulyje, kuriame laisva valia yra aukščiausias įstatymas. Gali būti situacijų, kuriose žmonės nenori gyventi, ir jūs, žinoma, jaučiate pareigą išgelbėti juos iš tos būsenos, idant jie galėtų toliau gyventi, nes nenorite, kad jūsų mylimieji mirtų. Tačiau gali būti atvejų, kuriuose gali būti būtina leisti žmogui mirti, kadangi tik tokiu būdu gyvybės srautas galės išmokti savo pamoką. Tai yra, kad savižudybė ar netgi mirtis neišlaisvina jūsų nuo būsenos, kurioje esate, nes jūs visur su savimi nešatės savo psichologiją. Tai nereiškia, kad raginu leisti žmonėms žudytis ar leisti jiems mirti. Tiesiog sakau, kad yra momentas, kai turite liautis naudotis dvasiniais įrankiais. Nekalbu apie įstatymų laužymą. Tiesiog sakau, kad, jeigu jūsų šaukiniai ir invokacijos audrina situaciją, gali būti būtina liautis jais naudotis ir leisti situacijai tekėti sava vaga.

O tuo tarpu galite imtis darbo su savo pačių psichika ir siekti išspręsti reakcijas, kurios jums iškyla toje situacijoje. Tai gali būti labai subtilūs ir labai gilūs dalykai, susiję su tuo, kaip jūs žiūrite į kitus žmones, kaip žiūrite į save ir kokią jaučiate atsakomybę už kitus žmones. Turite suvokti, kad gyvenate labai tamsioje planetoje, labai chaotiškoje planetoje. Galite dar kartą pažvelgti į istoriją ir pamatysite, kiek daug žmonių patyrė didžiules traumas ankstesniuose gyvenimuose. Šiandien yra į įsikūnijimą ateinančių žmonių, kurie su savimi nešasi labai gilias traumas iš savo ankstesnio įsikūnijimo. Tad jūsų atsakomybė gali būti ne gelbėti tą žmogų ar išgydyti tą traumą, nes tai nėra įmanoma. Kartais jūsų atsakomybė yra suteikti tam žmogui galimybę siekti išgijimo. Tačiau, jeigu tas žmogus nenori pasinaudoti šia galimybe, tuomet tai gali būti jūsų atsakomybės tam žmogui pabaiga. Sakau tai tam, kad galėtumėte išspręsti tuos atsakomybės, kaltės, beviltiškumo ir nevilties jausmus, kuriuos galite jausti dėl to, kad nesugebate padėti kitam žmogui.

Kartais galite turėti jums artimų žmonių ar netgi žmonių, kuriuos galite sutikti savo darbe, kuriems tiesiog negalite padėti. Ir todėl tiesiog privalote žiūrėti, kaip jie daro tai, ką daro, naikindami save. Vėlgi, nekalbu apie įstatymų laužymą ar leidimą kažkam nusižudyti einant prieš įstatymus. Tačiau ateina momentas, kuomet turite paleisti savo atsakomybę prieš kitą žmogų ir leisti laisvai valiai reikštis. Nesakau, kad tai turėtų būti pats pirmas jūsų veiksmas, bet akivaizdu, kad jūs visi jau išbandėte kitus dalykus. Ir dabar tiesiog turite atsitraukti iš situacijos ir sakyti: susitelksiu į darbą su savo psichika. Ir jeigu tai darysite, kartais jums gali iškilti vidinė intuityvi įžvalga, kad dabar, kai jau kažką išsprendėte savyje, galite prieiti prie kito žmogaus kitokiu būdu. Ir tai gali jums leisti padėti tam žmogui tokiu būdu, kokiu nebūtumėte galėję to padaryti anksčiau, nes jūsų psichologija kėlė tam tikrą reakciją jumyse, kuri jums neleido padėti tam žmogui.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2020 Kim Michaels