Jausmas, kad esate angelas ir nusileidote per sferas

Klausimas: Mylimi pakylėtieji mokytojai, norėčiau paprašyti šiek tiek daugiau informacijos tema, kuri mane apdovanojo nuostabiuoju sumišimu. Turėjau jausmą, kad esu angeliškos kilmės. Ši atpažinimo dalelė buvo mano asmeninių atradimų dalimi jau seniai, gerokai anksčiau nei atradau šiuos dabartinius mokymus. Sutikau ir kitų žmonių, kurie jaučia esantys Žemės angelai, tačiau nesutikau nė vieno asmens iš šios dabartinės dispensacijos, kuris jaustų artumą šiam tapatumui. Pasidalinote daug vertingų mokymų apie avatarus ir taip pat palietėte kitas kilmės istorijas, pavyzdžiui, pirminius Žemės gyventojus arba būtybes, atėjusias iš elementalių karalijos. Įvyko tam tikra laipsniška mokymų metamorfozė apie tuos iš mūsų, kurie jaučiame esantys kilę iš angelų, ir iš dalies tai yra susiję su nuopoliu per ankstesnes sferas. Jaučiu su tuo tam tikrą ryšį. Taip pat jaučiuosi esanti labai sena būtybė. Tikrinau save ir visiškai nejaučiu, kad kada nors galėjau būti puolusi būtybė. Nors iš tiesų buvau artimai susijęs su puolusiomis būtybėmis, turėdamas tam tikrą gelbėtojo mentalitetą, ir taip pat suprantu tai, ką ne taip seniai paaiškino Motina Marija, kad angelai yra dvasinės būtybės, todėl jie negali nusileisti į nepakilusią sferą.

Tai tik dar labiau padidino mano nuostabųjį sumišimą. Netikiu, kad esu vienintelis, kuris šitai patiria, ir norėčiau paprašyti išsamesnio paaiškinimo šiuo klausimu, kai jaučiame, kad esame kilę iš angelų ir nusileidę per sferas. Kodėl kai kurie žmonės jaučia, kad yra angelai? Ar buvo kažkokia misija, dėl kurios mes nepakilome su ankstesnėmis sferomis, ir ar tai yra susiję su kažkokia kosmine pirmykšte savastimi? Žinau, kad Motina Marija tarnauja archėjos tarnystėje ir ji yra Rafaelio liepsna dvynė. Ar galėtumėte šiek tiek plačiau tai paaiškinti, ir ar yra nepakilusių mokytojų, kurie turi panašią kilmę į tą, kurią aprašiau aš?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2023 m. Amerikai skirtame vebinare.

Na, jau anksčiau sakiau, kad kažkuriuo metu duosime išsamesnius mokymus apie angelus, kai jausime, kad atėjo tinkamas metas, ir būsime padėję geresnius pamatus. Tačiau išsakysiu čia tam tikrus pastebėjimus. Pirmasis būtų, kad turėtum užduoti sau paprastą klausimą: „Kodėl man yra taip svarbu, ar aš esu angelas ar ne?“ Kitas klausimas, kurį turėtum sau užduoti, yra toks: „Kokį turiu susikūręs proto įvaizdį apie tai, ką reiškia būti angelu?“

Šie du klausimai, žinoma, yra tampriai susiję. Jeigu pažvelgtumėte į tai istoriškai, pamatytumėte, kad tradicinės religijos, didžiosios religijos, ypač tos, kurios remiasi Senuoju Testamentu, tačiau net ir kitos religijos, turi, galėtume sakyti, mažiau niuansuotą dvasinės karalijos supratimą nei tai, ką mes jums davėme. Kitaip tariant, dauguma religijų sakytų, kad egzistuoja dvasinė karalija, yra daug būtybių šioje dvasinėje karalijoje, tačiau yra, bent jau taip sakytų monoteistinės religijos, tik vienas Dievas, ir tuomet taip pat yra daug angelų. Laikui bėgant nutiko taip, kad įvairios religijos ir žmonės, kurie yra tų religijų nariai, susikūrė šį proto įvaizdį apie angelus. Kas yra angelai, ką jie daro, kokia yra jų funkcija, ir daugelis dvasingų žmonių, ar bent jau kai kurie dvasingi žmonės, turėjo šį intuityvų pajautimą, kad jie nėra, naudojant tą terminologiją, kurią naudojame mes, pirminiai Žemės gyventojai, nes jie atėjo iš kažkur kitur, iš aukštesnės vietos nei Žemė. Ir tai yra teisingas pojūtis daugeliui dvasinių būtybių, tačiau ar tai būtinai reiškia, kad esate angelai tuo pačiu būdu, kaip į angelus yra žiūrima šiose tradicinėse religijose?

Kitaip tariant, tradicinės religijos sako, kad yra Žemė, yra Dangus, Danguje yra Dievas ir angelai, ir daugiau nieko. Jos nekalba apie pakylėtuosius mokytojus, nekalba apie avatarus, nekalba apie būtybes iš kitų planetų, apie būtybes iš ankstesnių sferų ir taip toliau.

Jeigu galite, pasistenkite išsilaisvinti iš šio tradicinio požiūrio į angelus, ir tuomet galėsite, ir aš čia kalbu apie daugelį skirtingų dvasingų žmonių, galėsite gauti tikslesnį intuityvų pajautimą, iš kur jūs iš tiesų atėjote. Ir tai, žinoma, gali būti naudinga, jeigu jaučiate, kad jums tai yra svarbu. Tačiau supraskite, kad realybės paveikslas yra žymiai sudėtingesnis, netgi daug sudėtingesnis už visus tuos mokymus, kuriuos mes iki šiol davėme. Tad leiskite man jums duoti bent tam tikrą užuominą apie tai, apie ką galbūt duosime mokymus kažkuriuo vėlesniu metu. Mes kol kas sakėme, kad egzistuoja keturi materialios karalijos lygmenys. Kol kas perdavėme jums įvaizdį, kad į Žemę atėjo keturios gyvybės srautų bangos, kurios nusileido čia į įsikūnijimą.

Ankstesnėse dispensacijose jos buvo vadinamos pagrindinėmis rasėmis. Ir mes čia iš tiesų galėtume pasakyti, kad pirmoji gyvybės srautų banga nusileido į įsikūnijimą identiteto karalijoje. Kitaip tariant, ne fizinėje plotmėje. Antroji banga nusileido į įsikūnijimą mentalinėje karalijoje, trečioji banga – emocinėje karalijoje, ir tik ketvirtoji banga įsikūnijo fizinėje plotmėje. Vyko laipsniška progresija per šiuos keturis materialios karalijos lygmenis. Tai nereiškia, kad nieko nevyko fizinėje karalijoje, kai pirmoji gyvybės srautų banga įsikūnijo identiteto karalijoje. Vyko procesas, kurio varomoji jėga nebuvo, žinoma, atsitiktinumas ar materialūs procesai, kaip teigia evoliucijos teorija, tačiau iš tiesų vyko tam tikras evoliucinis procesas, vedęs nuo labai paprastų iki sudėtingesnių gyvybės formų, ir galiausiai atvedęs prie taško, kai atsirado kūnai, kurie buvo pakankamai sudėtingi, kad šiuos fizinius kūnus galėtų prisiimti savimonę turinčios būtybės. Kad visa tai įvyktų fizinėje karalijoje reikėjo laiko. Yra būtybių, kurios buvo šių pirminių gyvybės srautų dalimi ir kurios šiuo metu yra fiziniame įsikūnijime.

Tai nebūtinai reiškia, kad jūs nupuolėte, nors kai kurie iš tiesų nupuolė, tačiau tai taip pat gali reikšti, kad pasirinkote įsikūnyti tankesnėse karalijose materialioje karalijoje. Tai jus gali paskatinti jausti, kad atėjote iš kažkur kitur, ne iš fizinės Žemės, kad atėjote iš aukštesnės karalijos. Yra būtybių, kurios būtent dėl to jaučia, kad yra angelai, nes neturi jokio kito būdo to suprasti, kaip tik sakyti: „Na, jeigu aš atėjau iš aukštesnės karalijos nei fizinė plotmė, tai turiu būti angelas.“ Tai yra dalis paveikslo. Taip pat yra būtybių, kurios atėjo iš ankstesnių sferų. Ir, vėlgi, tai nebūtinai reiškia, kad jos nupuolė, nors iš tiesų yra būtybių, kurios nupuolė sekdamos puolusiomis būtybėmis. Kitaip tariant, sakėme, kad buvo planetų, kuriose atsirado save virš kitų išsikėlę lyderiai, ir šie lyderiai ėmė maištauti prieš pakylėtuosius mokytojus, tačiau daugelis žmonių planetoje, iš lojalumo, pasirinko sekti šiais lyderiais, kai šie nupuolė. Būtų galima surengti techninę diskusiją apie tai, ar šie pasekėjai iš tiesų yra puolusios būtybės ar jie tiesiog sekė puolusiomis būtybėmis. Tačiau bet kuriuo atveju, kai kurie iš jų šiuo metu yra įsikūnijime Žemėje.

Taip pat yra būtybių iš ankstesnės sferos, kurios pasirinko nusileisti su puolusiomis būtybėmis, manydamos, kad galės jas išgelbėti, padėti joms sugrįžti į aukštyn vedantį kelią. Tokių būtybių nėra daug, tačiau jų iš tiesų yra. O tuomet, žinoma, prieiname prie viso šito avatarų klausimo. Ir avatarai taip pat gali turėti pojūtį, kad jie atėjo iš aukštesnės aplinkos nei Žemė. Tiesą sakant, dauguma avatarų tai jaučia. Tačiau, kai neturite koncepcijos, kad egzistuoja kitos planetos šioje nepakilusioje sferoje, kurios turi aukštesnį kolektyvinės sąmonės lygį nei Žemė, galite būti labai lengvai įtraukti galvoti, kad turėjote ateiti iš kažkokio dvasinio ar dangaus pasaulio. Ir tai nebūtinai yra visiškai klaidinga, atsižvelgiant į tai, kad egzistuoja milžiniškas skirtumas tarp natūralios planetos ir Žemės. Yra daug avatarų iš daug skirtingų planetų, kurie pasisiūlė ateiti į Žemę. Ir kai kurie iš jų buvo įtraukti į šį požiūrį, kad Žemėje yra tik žmonės, angelai ir Dievas.

Ir kaip sakiau, jeigu galėsite pažvelgti į šį požiūrį į angelus, paleisti šį tradicinį požiūrį, tuomet galėsite asmeniškai gauti tikslesnę intuiciją ir instrukcijas iš Pakylėtųjų Mokytojų, kurie yra jums artimiausi.

Na o dabar, kas liečia šį klausimą, kad esu Archėja kartu su Arkangelu Rafaeliu, jūs, vėlgi, turite suvokti, kad net ir laipsniškas apreiškimas yra veikiamas šio tradicinio požiūrio į žmones, Dievą ir angelus. Mes turime kažkur pradėti, nuo kažko, ką žmonės galėtų suvokti, ir naudojamės koncepcijomis, kurias žmonės turi. Galėtume sakyti, jeigu norėtume būti visiškai neutralūs, kad egzistuoja pakylėtosios būtybės, kurios turi skirtingas užduotis, skirtingas funkcijas, skirtingas tarnystes, skirtingus paskyrimus, susijusius su pagalba nepakilusiai sferai. Ir todėl, galėtume sakyti, kad viską, kas vyksta pakylėtoje karalijoje, būtų galima paaiškinti, visiškai neminint angelų. Būtų lygiai taip pat pagrįsta, jeigu kalbėtumėte apie skirtingas pakylėtųjų mokytojų grupes, visiškai nenaudoti žodžio „angelai“. Galėtumėte tai daryti.

Tradiciškai, mes to nedarėme ankstesnėse dispensacijose. Mes pradėjome kalbėti apie angelus. Ir iš dalies tai darėme dėl to, kad egzistuoja tam tikros būtybės dvasinėje karalijoje, kurios, galėtume sakyti, techniškai nėra pakylėtieji mokytojai, kadangi jos nebuvo nusileidusios į įsikūnijimą ir iš tenai nepakilo. Yra būtybių emocinėje karalijoje, mentalinėje karalijoje, identiteto karalijoje ir žemesnėje dvasinėje karalijoje, kurios nebuvo sukurtos nusileisti į įsikūnijimą šioje nepakilusioje sferoje; jos buvo sukurtos padėti tiems, kurie nusileidžia į įsikūnijimą. Tad yra būtybių, kurios nebuvo iš pradžių sukurtos nusileisti į įsikūnijimą. Na ir dabar, vėlgi, nepakilusioje sferoje visos būtybės turi laisvą valią. Jos gali pasirinkti, kad nori nusileisti į fizinį įsikūnijimą arba į žemesnį lygmenį, pavyzdžiui, iš dvasinės karalijos į identiteto karaliją, kad galėtų patirti, koks tai yra jausmas. Galėtume sakyti, kad yra žmonių, kurie tai pasirinko. Jie dabar yra fiziniame įsikūnijime. Jie jaučia, kad atėjo iš kažkur kitur. Ir, vėlgi, jie priima šį tradicinį požiūrį: „Tai reiškia, jog esu angelas.“

Bet matote, angelas yra tarnystė, kurioje jūs tarnaujate. Tai yra specifinė tarnystė, pagal specifines angelų grupes. Jeigu pasirenkate nusileisti žemiau to lygmens, kuriame yra sutelkta jūsų tarnystė, jūs techniškai nebesate angelas. Galite sakyti, kad kilote iš tos konkrečios būtybių grupės, bet dabar jūs nebesate angelas. Jūs dabar esate nepakilusi būtybė tokioje tankioje planetoje kaip Žemė. Ir jūsų užduotis yra užsitarnauti savo pakylėjimą kaip ir visi kiti, kurie kada nors pakilo, nepaisant to, iš kur jie būtų atėję. Jums dabar reikia suprasti, kad kai esate angelų grupėje arba angeliška būtybe, jūs tarnaujate tarnystėje. Elohimas yra tarnystė. Arkangelas yra tarnystė dvasinėje karalijoje. Kai pakylate iš Žemės, galite pasirinkti, jeigu esate tai užsitarnavę, jeigu esate pasiekę pakankamai aukštą lygmenį, kai pakylate, galite pasirinkti užimti tą konkrečią tarnystę. Tačiau tai nereiškia, kad nusileidote iš to lygmens prieš pakildami. Tuo noriu pasakyti, kad šiandien esu Archėja. Užimu šią tarnystę. Tačiau aš taip pat tarnauju Dangiškosios Motinos Žemei tarnystėje. Aš užimu Archėjos tarnystę, tačiau tai nereiškia, kad buvau iš angelų karalijos prieš nusileisdama į Žemę.

Matote, štai čia ankstesnės dispensacijos kai kada pernelyg pažodiškai interpretuodavo jiems duotus mokymus. Jie manė, jog kadangi aš pakilau ir užėmiau archėjos tarnystę, tai turi reikšti, kad buvau Archėja prieš nusileisdama, tačiau tai nėra tiesa. Iš kur aš atėjau, nėra svarbu dabartinei diskusijai, tačiau yra akivaizdu, kad nenupuoliau iš ankstesnės sferos. Aš gimiau šioje nepakilusioje sferoje.

Dalykas, kurį jums reikia čia padaryti, jeigu jums tai yra svarbu, –kaip sakiau, pasistenkite paleisti šį tradicinį požiūrį į angelus. Pasistenkite paleisti jausmą, kad jums tai yra labai svarbu. Pasistenkite be pastangų įžengti į neutralią proto būseną, ir tuomet pažiūrėkite, kas jums ateis iš vidaus, iš jūsų AŠ ESU Esaties, iš jūsų Kristaus AŠ, iš jūsų pakylėtųjų mokytojų. Ir tuomet pažiūrėkite, kokią kitokią perspektyvą įgysite, dirbdami su šiomis idėjomis.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2023 Kim Michaels