Kaip Didysis Dieviškasis Vedlys yra susijęs su Viešpačiu Ganeša?

Klausimas: Mano klausimas būtų Didžiajam Dieviškajam Vedliui. Kažkur Summit Lighthouse svetainėje perskaičiau, kad tavo kauzalinis kūnas yra kažkokiu būdu susijęs su Viešpaties Ganešo, kuris yra labai gerbiamas induizme. Aš esu pakylėtųjų mokytojų mokinė, užaugusi induistinėje kultūroje, tad mane tai labai suintrigavo. Ką tai tiksliai reiškia? Norėčiau geriau suprasti tavo Esybę, nes dažnai atiduodu pagarbą ir Viešpačiui Ganešui, ir norėčiau sužinoti tavo mintis apie tai. Tai išsklaidytų sumaištį ir galbūt padėtų man paleisti proto įvaizdžius, kuriuos susikūriau apie save ir apie Viešpatį Ganešą.

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Didžiojo Dieviškojo Vedlio per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas vebinare „Kaip pagilinti Kristaus įžvalgumą“ 2020 metais.

Na, mano mylimieji, ankstesnėse organizacijose ir dispensacijose, o taip pat ir šioje, mėginome kažkiek panaikinti prarają tarp skirtingų religijų, kiek tai buvo įmanoma. Ankstesnėse dispensacijose perdavėme tam tikrus mokymus apie tarp manęs ir Viešpaties Ganešo egzistuojantį ryšį. Na ir dabar, yra svarbu suvokti, kad negalite į šiuos dalykus žiūrėti pernelyg pažodžiui, negalite per daug koncentruotis į specifines detales. Akivaizdu, kad Viešpaties Ganešo išorinė forma, kuri buvo duota induizme, neturi jokio ryšio su tuo, kas aš esu kaip kosminė būtybė, nes ši forma yra grįsta įvaizdžiais ir gyvūnų formomis, kurias randate Žemėje, o aš, žinoma, esu aukščiau virš viso to.

Tačiau gali būti vertinga išsaugoti tam tikrą ryšį tarp skirtingų religijų. Akivaizdu, kad šioje dispensacijoje mes kalbame apie Šivą, kalbame apie Krišną, nors ir nelabai daug, bet bent jau užsiminėme apie tai, tad mėginome įtvirtinti ryšį tarp pakylėtųjų mokytojų ir induizmo dievų bei dievybių. Ir tai yra pakankamai pagrįsta kaip tarpinis žingsnis. Tačiau akivaizdu, kad iš tiesų nesiekiame pritraukti didelio skaičiaus induistų, nes tam, kad galėtumėte pakilti aukščiau ir tapti pakylėtųjų mokytojų mokiniu, turite ryžtis peržengti induizmo religijos ir jos išorinių išraiškų ribas.

Induizmo religija yra labai didelę įvairovę turinti religija, joje egzistuoja daugybė dievų, daugybė ritualų, daugybė įvaizdžių, daugybė papročių, ir daugumai žmonių viso to yra per daug. Ji kažkuo yra panaši į žydų religiją, kuri taip pat yra labai giliai nugrimzdusi į papročius, tradicijas ir ritualus, ir joje yra labai mažai erdvės reikštis dvasiai. Jūs, žinoma, galite naudotis šiomis paralelėmis, tokiomis kaip tarp Viešpaties Ganešo ir manęs egzistuojanti paralelė, galite naudotis Šivos, Kuan Jin ir kitų Rytų mokytojų diktavimais, kad galbūt panaikintumėte atotrūkį tarp įvairių Rytų religijų. Mes, žinoma, kalbėjome apie Budą ir budizmo religiją, ir Gautama Buda perdavė daug mokymų per šį pasiuntinį, tad tai gali būti vertinga žmonėms, kurie yra atviri kažkam daugiau už savo religijos ribų.

Tačiau, jeigu žmonės tebėra labai stipriai susitapatinę su savo religija, ar tai būtų budizmas ar induizmas, mes neturime intencijos siųsti savo mokinių ir mėginti atversti tuos žmones į pakylėtųjų mokytojų mokymą. Žmonės turi tam būti pasirengę vidiniuose lygmenyse, ir tik tuomet jie taps atviri. Mes neturime vizijos kurti tokį judėjimą, kuriame žmonės eitų ir taptų misionieriais, kaip kad matėte krikščioniškose bažnyčiose, kuriose žmonės vykdavo į šias misionieriškas misijas atversti kitus žmones į savo religiją ir priversti juos palikti savo senąją religiją. Tačiau, žinoma, nėra nieko blogo induistinėje aplinkoje užaugusiems žmonėms paimti įvairius mokymus arba ritualus, pavyzdžiui, šaukinius ir invokacijas, iš pakylėtųjų mokytojų mokymų, toliau išsaugant kai kuriuos papročius iš induizmo religijos.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2020 Kim Michaels