Šventoji komunija

TEMOS: Kraujo auka nereikalinga – Jėzaus kraujo praliejimas NĖRA būtinas nuodėmėms atpirkti – ne apie fizinį kūną ir kraują – tai visiškai dvasinis ritualas – visuotinė Kristaus sąmonė – kad augtumėte, turite gauti visuotinės Kristaus sąmonės dalelę – priimkite savo Kristaus AŠ – tuomet turite leisti jai pakylėti jūsų visą sąmonę – komunija gali perduoti šviesą, tačiau tam nėra jokių garantijų – svarbiausias faktorius yra jūsų požiūris

Klausimas: Prašau, ar galėtum paaiškinti Šventosios komunijos kilmę ir prasmę? Man įdomu, kodėl kai kurios bažnyčios duoda tik duoną arba komunijos plotkelę, o ne vyną arba sultis, ir kodėl kai kurios naujojo amžiaus grupės duoda komuniją, o kai kurios neduoda.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Šventoji komunija yra labai reikšmingas ritualas. Tačiau bet kokio religinio ritualo vertė yra tiesiogiai proporcinga požiūriui, su kuriuo tame rituale dalyvaujate.

Kad paaiškinčiau tikrąją Šventosios komunijos reikšmę, pirmiausia turiu išsklaidyti vyraujančią klaidingą nuomonę apie šį ritualą. Kai vaikščiojau žeme, kultūra, kurioje gyvenau, buvo labai stipriai paveikta idėjos apie kraujo auką. Žydai tikėjo, kad gyvūnų aukos buvo būtinos Dievui patenkinti. Ir nors gyvūnų aukojimas buvo aiškiai mažesnė blogybė, negu anksčiau praktikuoti žmonių aukojimai, vis dėlto tai yra visiškai nereikalingas ritualas. Tiktai žmonės, esantys labai primityvioje sąmonės būsenoje, gali tikėti, kad pralietas žmogaus arba gyvūno kraujas kažkaip pamalonins Dievą. Šiandien norėčiau, kad visi žmonės paliktų šią sąmonės būseną praeity.

Kadangi žydų kultūra buvo taip prisirišusi prie idėjos, kad Dievui patinka pralietas kraujas, kai kurie ankstyvieji krikščionys išvystė idėją, jog mano nukryžiavimas buvo aukščiausia kraujo auka. Norėčiau, kad suprastumėte, jog mes, pakylėtieji mokytojai, turime dirbti su žmonėmis toje sąmonės būsenoje, kurioje jie tuo metu yra, ir tuomet siekti padėti jiems pakilti į sekantį lygį. Todėl aš nesmerkiu savo ankstyvųjų pasekėjų dėl šios idėjos išvystymo. Ji buvo, tam tikru mastu, praktinė priemonė, padėjusi kai kuriems žydams palikti gyvūnų aukojimo praktiką ir prisijungti prie krikščionybės.

Tačiau turiu jums atvirai pasakyti, kad idėja, jog mano kraujo praliejimas buvo kažkaip būtinas Dievui bei žmonių nuodėmių atpirkimui, neturi absoliučiai jokio pagrindo. Jūsų Dievas yra besąlyginės meilės Dievas. Kaip paaiškinau kitur, jūsų Dievas nėra piktas, ir jūsų Dievas nereikalauja aukų ir nereikalauja žmonių ar gyvūnų kraujo praliejimo. Todėl mano nukryžiavimas nebuvo būtina auka, ir jis iš tiesų neturi jokio ryšio su žmonių ar gyvūnų aukojimo praktikomis.

Šis mokymas yra svarbus tuo, kad Šventoji komunija neturi jokio ryšio su aukojimui pralietu krauju. Kai gaunate Šventąją komuniją, jūs nevalgote Jėzaus Kristaus kūno ir kraujo. Tai nėra kanibališkas ritualas.

Turite suprasti, kad kai žmogus visiškai susivienija su visuotine Kristaus sąmone, ką aš pasiekiau savo misijos pabaigoje, jis sako teiginius, kylančius iš šios vienybės. Kai sakiau: „Tai mano kūnas, kuris jums visiems padalijamas“, nekalbėjau apie žmogaus Jėzaus fizinį kūną. Aš kalbėjau apie visuotinės Kristaus sąmonės dvasinį kūną. Žinoma, tai taip pat galioja ir kraujui, kuris tiesiog simbolizuoja visuotinės Kristaus sąmonės energiją.

Aš pradėjau Šventosios komunijos ritualą kaip įrankį, per kurį žmonės galėtų prisiminti ne šiaip žmogų Jėzų, bet prisimintų visuotinę Kristaus sąmonę. Kaip paaiškinau savo svetainėje, esminis dvasinio augimo pagrindas yra individualus Kristiškumas. Norėdamas pasiekti šį Kristiškumą, žmogus privalo gauti visuotinės Kristaus sąmonės dalelę. Tai visuotinė Kristaus sąmonė, kuri yra jums visiem padalijama. Tiktai priėmę šią visuotinės Kristaus sąmonės individualizaciją, jūsų asmeninio Kristaus AŠ pavidalu, galėsite pakilti virš dualistinio proto.

Kai gaunate visuotinės Kristaus sąmonės dalelę, šios sąmonės energijos veiks, jei tik jūs joms leisite, kaip raugas, keliantis visos jūsų sąmonės vibracijas. Todėl į Šventąją komuniją galima žiūrėti kaip į simbolį, simbolizuojantį Kristaus sąmonės perdavimą kiekvienam žmogui. Šventosios komunijos ritualas taip pat gali perduoti tam tikrą šviesos arba dvasinės energijos kiekį iš visuotinio Kristaus proto. Kiekvieną kartą, kai gaunate tokią šviesos porciją, ji jums padeda kelti jūsų sąmonės vibracijas ir tokiu būdu padeda žengti žingsnelį arčiau asmeninio Kristiškumo.

Svarbu suprasti, kad šviesos perdavimas per Šventąją komuniją nėra garantuotas. Jis priklauso nuo vidinės darnos, nuo sąmonės arba Kristiškumo lygio, kuriame yra tiek Šventąją komuniją dalinantis, tiek ir ją gaunantis žmogus. Nėra teisinga tikėti, kad vien dėl to, jog dvasininkas atlieka tam tikrą komunijos palaiminimo ritualą, ši komunija automatiškai tampa pripildyta šviesos arba Kristaus sąmonės. Šviesos perdavimas vyksta ne per išorinį ritualą. Jis tegali įvykti per žmogaus, atliekančio šį ritualą, sąmonę arba širdies liepsną. Tūkstančiai dvasininkų laimina komuniją, neatverdami kelio dvasinei šviesai. Todėl tokia komunija nėra šventa.

Tačiau net jei duona ir vynas nėra pripildyti šviesos, žmogus, priimantis komuniją atvira širdimi, vis tiek gali gauti šviesą. Jeigu priimdami Šventąją komuniją nuoširdžiai stengiatės nukreipti savo protą ir širdį į mane, galite gauti šviesą, net ir tuo atveju, jeigu Šventąją komuniją dalinantis asmuo nesugeba būti tokio perdavimo instrumentu.

Todėl kuo nuoširdesnis bus jūsų nusistatymas, priimant Šventąją komuniją, tuo daugiau šviesos galėsite gauti per šį ritualą. Ir, žinoma, jeigu dvasininkas bus aukštoje vidinėje darnoje ir sugebės perduoti šviesą laimindamas Šventąją komuniją, tuomet žmogus, gaunantis šią komuniją, gaus dvigubą šviesos porciją. Todėl tik vidinė darna, su kuria asmuo dalina komuniją, ir su kuria asmuo šią komuniją gauna, lemia ritualo reikšmę.

Akivaizdu, jog aš sukūriau komunijos ritualą dalindamas tiek duoną tiek ir vyną. Tačiau man nėra svarbu, ar žmonės dalina tik duoną, ar duoną ir vyną kartu. Šviesos perdavimą garantuoja ne išorinis ritualas, bet vidinė šiame rituale dalyvaujančių žmonių darna. Todėl šviesos perdavimas gali įvykti, kad ir ką žmonės dalintų. Tegul organizacija dalina tai, ko nori žmonės. Visgi norėčiau, kad žmonės, priimantys tokius sprendimus, gautų šiuos sprendimus per savo Kristaus AŠ, užuot priėmę šiuos sprendimus išorine sąmone.

Negaliu tau atsakyti, kodėl kai kurios Naujojo Amžiaus grupės dalina komunija, o kai kurios ne. Tai priklauso nuo šioms grupėms vadovaujančių asmenų priimtų sprendimų. Ir vėlgi, norėčiau, kad tokie sprendimai ateitų iš tiesioginio ryšio su tų žmonių Kristaus AŠ.

 

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels