Pasirinkimas nepriimti Šventosios Komunijos bažnyčioje

TEMOS: Priimtina dalinti komuniją namuose – įšventinti dvasininkai neturi tyrų širdžių patento – venkite alkoholio komunijos metu

Klausimas: Ar būtų galima rinktis, arba jeigu tiesiog nėra tokios galimybės, priimti Šventąją Komuniją ne bažnyčioje, o namuose, ir pačiam palaiminti duoną ir/arba vandenį/sultis tavo vardu? Ar būtų galima atlikti šį ritualą grupei žmonių savo namuose?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Taip, galima tai daryti. Kaip paaiškinau kitur, tikroji Šventosios Komunijos reikšmė yra šviesos perdavimas. Šis šviesos perdavimas priklauso nuo asmens, atliekančio komunijos palaiminimą, sąmonės tyrumo.

Priešingai, nei teigia krikščionių bažnyčios, įšventinta kunigija neturi tyrų širdžių patento. Tiesą sakant, puošnūs žmogaus apdarai gali slėpti netyrą širdį, o tokia širdis negali palaiminti Šventosios Komunijos tikra Kristaus Šviesa, kad ir kokia įmantri bebūtų išorinė ceremonija.

Tad man visiškai priimtina, kad žmogus pats pašventintų komuniją, ar tai būtų tik sau ar visai grupei. Tačiau nepamirškite, kad palaiminimas tiesiogiai priklausys nuo asmens, atliekančio laiminimą, ir asmens, jį priimančio, širdies tyrumo. Palaiminti tyraširdžiai, nes jie regės Dievą, ir, regėdami Dievą, galės įtvirtinti Dievo Šviesą materialioje visatoje. Ši Šviesa galės būti perkelta į duoną ir vyną ir pavers juos Kristaus kūnu ir krauju. Duona simbolizuoja Kristaus išmintį, o kraujas simbolizuoja Kristaus meilę.

Leiskite man taip pat pasakyti, kad labai norėčiau, jog žmonės naudotų gėrimus, tokius kaip vynuogių sultys, kuriuose nėra alkoholio. Vynas buvo praktiškas ankstesniais amžiais, kadangi negesdavo šiltame klimate. Tačiau šiandien, su šiuolaikinėmis technologijomis, nebėra jokios priežasties naudoti alkoholinius gėrimus komunijai. Alkoholis nėra naudingas dvasiniam augimui, ir todėl tikri dvasios ieškotojai turėtų jo vengti.

 

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels