Dešimtinės mokestis – tačiau tik su meile

TEMOS: Dešimtinė yra lyg sėklų sėjimas – pinigai yra dvasinės šviesos simbolis – šviesos prigimtis yra tekėti – kai esate tėkmėje, natūraliai duodate, nes tai išlaiko jus tėkmėje – Dievas padaugins tai, ką duosite nesavanaudiškai – bažnyčios piktnaudžiavo dešimtinės principu – nesitikėkite ir nereikalaukite atlygio – nebūkite prisirišę prie 10%

Klausimas: Ar dešimtinės mokestis atitinka Bibliją? Koks tavo požiūris į dešimtinės mokestį?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Biblijoje yra ne viena užuomina apie dešimtinės mokesčio principą. Pavyzdžiui, Abraomas mokėjo dešimtinę Melchizedekui, Salemo karaliui. Tad šiuo atžvilgiu sakyčiau, jog dešimtinės mokestis atitinka Bibliją.

Paprasčiausias būdas paaiškinti dešimtinės mokesčio principą yra palyginti jį su sėklų sėjimo procesu. Po ilgos žiemos žmogui liko mažai grūdų. Jis turi eiti į laukus ir palaidoti šias sėklas į žemę, kur jos gali supūti arba būti suėstos gyvūnų. Žmogus neturi absoliučiai jokių garantijų, kad jo pastangos duos vaisių. Tačiau jis turi absoliučią garantiją, kad, jeigu nepasės grūdų, derliaus negaus.

Pinigai yra Dievo šviesos simbolis. Viskas šioje visatoje yra sukurta iš Dievo substancijos, Dievo šviesos. Dievo šviesos prigimtis yra tekėti. Tai yra išreikšta posakyje: dovanai gavote, dovanai ir duokite. Kai suvokiate, kad Tėvui malonu jums dovanoti savo karalystę, tuomet turėtumėte laisvai dalintis ir duoti tai, ką gavote iš Dievo, ką gaunate iš gyvenimo.

Tai galite matyti net ir visuomenėje. Kai valstybės ekonomika ima trauktis, žmonės pasidaro pesimistiški ir pradeda leisti mažiau pinigų. Dėl to ekonomika ima trauktis dar sparčiau. Kai ekonomika plečiasi, žmonės jaučia optimizmą ir išleidžia daugiau pinigų, kas skatina spartesnį ekonomikos augimą.

Tuo noriu pasakyti, kad Dievo esminė savybė yra augimas, plėtimasis. Kai esate harmonijoje su Dievo principais, gaunate dovanai ir duodate dovanai. Vienas iš šio davimo dovanai aspektų gali būti tam tikra jūsų pajamų dalis, kurią atiduodate tikslams, nesusijusiems su jūsų asmeniniais poreikiais ar troškimais. Galite atiduoti 10% savo pajamų tam, ką galėtume pavadinti Dievo tikslais. Galite šiuos pinigus dovanoti toms visuomenės sritims, kurios turi didesnių poreikių negu jūs.

Kai tai darote, demonstruojate Dievui, jog esate pasiruošę atiduoti dalį savo pajamų tikslams, nesusijusiems su jūsų asmeniniais poreikiais. Esate pasirengę nustumti savo poreikius į antrą vietą, į pirmąją iškeldami kitus, Dievo tikslus.

Dievas padaugins jūsų auką pagal jūsų širdies tyrumą. Mano palyginimas apie talentus demonstruoja šį principą. Palyginime matote, kaip Šeimininkas gyrė tarnus, padauginusius savo talentus ir barė tarną, užkasusį savo talentus į žemę. Esminis principas yra tas, kad turėtumėte leisti Dievo šviesai tekėti per jus. Kai tai darysite, Dievas padaugins jūsų auką daug kartų. Jei įdėsite vieną kviečių grūdą į žemę, atgal gausite daug grūdų.

Nesakau, kad dešimtinę būtinai turėtumėte mokėti bažnyčiai ar religinei organizacijai. Dešimtinę mokėti galite bet kokiai labdaros organizacijai.

Praeityje daugelis bažnyčių naudojo dešimtinės principą, mėgindamos priversti savo parapijiečius jausti pareigą mokėti dešimtinę bažnyčiai. Kai kurios bažnyčios netgi bandė bauginti žmones, kad šie joms duotų pinigus. Tai yra piktnaudžiavimas dešimtinės įstatymu, nes tai pažeidžia principą „dovanai gavote, dovanai ir duokite“. Neturėtumėte duoti dešimtinės iš baimės ar iš pareigos. Jeigu jaučiate tokius jausmus, naudokitės mūsų mokymais ir įrankiais, kad išvalytumėte šiuos jausmus.

Taip pat neturėtumėte mokėti dešimtinės tikėdamiesi atlygio, nes tai taip pat pažeidžia laisvo gavimo ir davimo principą. Dešimtinė nėra verslo sandoris tarp jūsų ir Dievo, ir jeigu jūs į ją taip žiūrite, stabdote laisvą Dievo šviesos tėkmės ratą.

Jeigu šiuo metu mokate dešimtinę ir jaučiate negatyvius jausmus, štai koks mano pasiūlymas jums. Nustokite mokėti dešimtinę neribotam laikui. Studijuokite ir taikykite mokymą ir įrankius, kurie duoti mūsų svetainėje, kad įveiktumėte savo baime paremtą požiūrį į religiją ir priimtumėte požiūrį, paremtą meile. Paprasčiausiai nemokėkite dešimtinės, kol negausite impulso iš vidaus, impulso, paremto meile, kuris pasakys jums, kam turėtumėte duoti savo dešimtinę.

Papildomai, norėčiau pasakyti, kad daugelio industrializuotų šalių mokesčiai yra labai dideli. Todėl manau būtų priimtina žmonėms mokėti 10% nuo pajamų, kurios lieka atskaičius mokesčius. Ir šiuo atveju dešimtinės įstatymas gali būti išpildytas. Kas Cezario atiduokite Cezariui, o kas Dievo, atiduokite Dievui.

Leiskite man taip pat pasakyti, kad žmonės neturėtų prisirišti prie skaičiaus 10%. Prisiminkite mano palyginimą apie moterį, kuri atidavė viską, ką turėjo ir gavo didesnį atlygį iš Dievo, nei turtingas žmogus, kuris beveik nepastebėjo savo aukos. Jei neįstengiate mokėti 10% nuo savo pajamų, tuomet mokėkite tiek, kiek įstengiate, ir darykite tai su meile. Dievo padauginimas priklauso ne tiek nuo išorinės sumos, kiek nuo meilės kiekio jūsų širdyje.

 

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels