Jėzus, Marija Magdalena ir Nada

TEMOS: Liepsnos dvynės – Marija Magdalena – Ledi Nada – Jėzus dirba su Nada

Klausimas: Jėzau, kai kurie mokymai sako, kad tavo liepsna dvynė yra Marija Magdalena, ir kad jūs kartu vaikščiojote tais pačiais laikais Žemėje. Yra mokymų, kurie sako, kad Ledi Nada yra tavo liepsna dvynė, kuri pakilo dar prieš tavo atvykimą į Žemę. Jeigu tai tiesa, tuomet esu pasimetęs; ar galėjo Ledi Nada, kuri jau buvo pakylėta, vėl įsikūnyti kaip Marija Magdalena?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Pakylėtoji mokytoja Nada nėra mano liepsna dvynė, ir todėl ji neįsikūnijo kaip Marija Magdalena. Be to, ji netapo pakylėta prieš mano atvykimą į Žemę, kadangi aš turėjau daug įsikūnijimų šioje planetoje, siekiančių Atlantidos laikus ir dar anksčiau.

Nada yra labai artimai susijusi su manimi dvasinėje karalijoje. Būtų naudinga suprasti, kad, kol gyvybės srautai yra įsikūnijime, jie yra linkę mąstyti linijiškais terminais. Jie yra linkę matyti atskirtį ir nori viską suskirstyti kategorijomis, kurias galėtų patalpinti į gražias mažas dėžutes. Dvasinėje karalijoje mūsų sąmonė yra sferiška, ir mes nemąstome linijiškais terminais.

Todėl dvasinėje karalijoje egzistuoja daug didesnė vienybė ir vienovė, nei galėtų suprasti ir suvokti įsikūnijime esantys žmonės. Todėl tarp manęs ir Nados egzistuoja labai artimas ryšys, tačiau Nada nėra mano liepsna dvynė. Marija Magdalena yra mano liepsna dvynė, ir ji iš tiesų tęsė savo pakartotinius įsikūnijimus, kol galiausiai pakilo 20 amžiuje.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels