Dar kartą apie antrąjį atėjimą

TEMOS: Jėzus neįsikūnys – gali materializuoti kūną – gali pasirodyti žmonėms kitais būdais – tikrasis antrasis atėjimas yra tai, kad žmonės pasieks Kristiškumą – daugelis krikščionių sakytų, kad Jėzaus pasirodymas yra nuo velnio – tiktai žmonės, pasiekę tam tikrą Kristiškumo laipsnį, gali atpažinti Gyvąjį Kristų

Klausimas: Kas liečia antrąjį atėjimą, ar tu vėl sugrįši į fizinę plotmę, o gal tavo antrasis atėjimas įvyks, kai aš ir kiti įkūnysime Kristaus sąmonę, tuo būdų tapdami Kristumis ir darydami tai, ką darei tu ir dar daugiau?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Aš jau daviau mokymą apie tai atsakyme į kitą klausimą, tačiau duosiu čia papildomą mokymą.

Jeigu savo išsireiškimu „sugrįši į fizinę plotmę“ turėjai galvoje, kad aš nusileisiu į normalų fizinį kūną, gimsiu iš moters ir pasieksiu pilnametystę, tuomet atsakymas yra absoliutus ne. Aš daugiau neįsikūnysiu.

Vis dėlto, aš ir toliau rodysiuosi žmonėms įvairiais būdais, ką reguliariai dariau per pastaruosius 2000 metų. Kai kuriais atvejais aš iš tiesų pasirodau kūne, kuris žmonėms atrodo kaip paprastas fizinis kūnas. Pamenate, kaip pasirodžiau Tomui, ir leidau jam paliesti savo žaizdas. Šis kūnas, bent jau Tomo sąmonės būsenoje, atrodė niekuo nesiskiriantis nuo paprasto fizinio kūno.

Esi teisus, sakydamas, kad pagrindinis mano antrojo atėjimo elementas bus tai, kad daugelis žmonių pasieks asmeninį Kristiškumą. Pagrindinė žinia mano svetainėje yra ta, kad aš atėjau būti pavyzdžiu, kuriuo sekti gali visi žmonės. Kad būčiau sėkmingas mokytojas, žmonės turi drįsti sekti mano pėdomis.

Kitas svarbus dalykas yra tai, kad, kol žmogus nėra pasiekęs tam tikro asmeninio Kristiškumo laipsnio, jis arba ji nesugebės manęs atpažinti, net jeigu pasirodyčiau fiziškai. Galėjote pastebėti, kad daugelis tradicinių krikščionių interpretuoja mano žodžius: „Jei tada kas nors jums sakys: ‘Štai čia Kristus’, arba: ‘Jis tenai!’, – netikėkite,“ jog tai turėtų reikšti, kad bet kuris Jėzaus Kristaus pasirodymas yra netikras pasirodymas. Todėl šie žmonės paprasčiausiai nesugebėtų manęs atpažinti ar priimti mano Buvimą, net jeigu jiems pasirodyčiau. Daugelis jų šitokį pasirodymą palaikytų velnio darbu.

Kaip daug kartų kartojau prieš 2000 metų, tegul turintys ausis išgirsta, tegul turintys akis pamato. Žmogus privalo būti pasiekęs tam tikrą Kristiškumo laipsnį, kad galėtų atpažinti Gyvąjį Kristų. Kai paklausiau Petro: „Kaip manai, kas aš esu,“ jis atsakė „tu esi Kristus“ ir aš pasakiau, kad kūnas ir kraujas, tai reiškia žemesnioji sąmonės būsena, dualistinis protas, jam to neatskleidė.

Jeigu nebūsite pasiekę tam tikro Kristiškumo laipsnio, nesugebėsite atpažinti gyvojo Kristaus, net jeigu fiziškai jums pasirodyčiau. Taip pat nesugebėtumėte atpažinti gyvojo Kristaus, jeigu jis kalbėtų per vieną iš jūsų brolių ar seserų. Todėl palaiminti yra tie, kurie atpažįsta gyvąjį Kristų, besislepiantį už šios mano svetainės žodžių.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels