Ar Jėzus nusileis kūnu į Žemę?

TEMOS: Daugelis krikščionių laukia antrojo atėjimo, tačiau jis neįvyks – žmonės turi panaikinti, ką patys sukūrė – tikrasis antrasis atėjimas yra, kad daugelis sektų Jėzaus pavyzdžiu – sunkiausias iššūkis Jėzui – tikroji žinia apie individualų Kristiškumą – daugelis krikščionių neigia tai iki pat šių dienų – dvasinio mokytojo sėkmė – Jėzus nežino, ar bus antrasis atėjimas – tai priklauso nuo mūsų

Klausimas: Daugelis žmonių vis dar tebetiki, kad tu vėl nusileisi kūnu į Žemę. Kiti sako, kad tavo antrasis atėjimas yra metafora, reiškianti, jog žmonės pasieks Kristaus sąmonę. Ar galėtum pakomentuoti, ką iš tiesų reiškia antrasis atėjimas?

(PASTABA: Šis atsakymas yra sudarytas iš dviejų dalių. Sekantis tekstas yra adaptuota ištrauka iš knygos „Mistinis Jėzaus mokymas.“ Šioje knygoje yra daugiau mokymų apie antrąjį atėjimą, kurie į šį atsakymą nebuvo įtraukti. Po šia ištrauka yra komentarai, kurie buvo duoti kaip specifinis atsakymas į šį klausimą.)

Puikiai žinau, kad milijonai nuoširdžių krikščionių laukia įvykio, kurį jie vadina antruoju Kristaus atėjimu. Yra daug įvairiausių teorijų ir nuomonių apie šį antrąjį atėjimą, ir koks jis turėtų būti. Tačiau dauguma šių teorijų aprašo įvykį, per kurį aš pasirodysiu fiziniu kūnu ir nušluosiu visą blogį ir netobulumus nuo šios planetos. Ateisiu kaip karalius ir atnešiu Dievo karalystę į Žemę.

Aš esu Jėzus Kristus ir privalau jums pasakyti tiesą. Labai norėčiau, kad antrasis Kristaus atėjimas taptų fizine šios planetos realybe. Labai norėčiau išvysti savo Tėvo karalystės atėjimą į Žemę. Bet pasakysiu atvirai – antrasis atėjimas, kokį jį įsivaizduoja dauguma krikščionių, paprasčiausiai neįvyks. Paaiškinsiu kodėl.

Pradėkime nuo istorinių faktų. Artėjant pirmajam tūkstantmečiui po Kristaus daugelis krikščionių tikėjo, kad antrasis Kristaus atėjimas neišvengiamas. Žmonės tikėjo, kad aš pasirodysiu Danguje ir suvyniosiu pasaulį kaip pergamento ritinį. Niekas nepaneigs, kad jų lūkesčiams nebuvo lemta išsipildyti. Panašų scenarijų matėme artėjant du tūkstantiesiems metams po Kristaus. Daugelis krikščionių tikėjosi, kad antrasis Kristaus atėjimas duos pradžią naujam tūkstantmečiui. To neįvyko.

Remdamasis šiais pastebėjimais, tikiuosi, priimsite paprastą faktą, jog aš staiga nepasirodysiu ir nepanaikinsiu visos tamsos šiame pasaulyje. Yra dvi labai geros priežastys, kodėl tai neįvyks.

Išorinė priežastis yra Laisvos Valios Įstatymas. Jau sakiau, kad žmonija pati susikūrė dabartinę savo situaciją Žemės planetoje. Todėl visa atsakomybė už šią situaciją tenka žmonijai. Žmonės turi išmokti, kad jie atsako už tai, kam naudoja Dievo energiją. Todėl Dievas nepaims iš jų to, ką jie patys sukūrė laužydami Jo įstatymus.

Dievas davė išeitį iš šios situacijos, ir žmonės gali panaikinti tamsą, kurią sukūrė iš nežinojimo. Tačiau tai padaryti žmonės privalo sąmoningai ir savo noru. Žemės planeta yra žmonių gyvybės srautų mokykla. Jeigu Dievas arba aš staiga pašalintume visus žmonių sukurtus netobulumus, kaip tuomet žmonės išmoktų gyvenimo pamoką?

Jeigu priimate Laisvos Valios Įstatymą, neturėtų būti sunku suprasti, kad antrasis Kristaus atėjimas, kokį jį įsivaizduoja dauguma krikščionių, neleistų žmonėms išmokti gyvenimo pamokos. Aš esu dvasinis mokytojas. Noriu, kad žmonės išmoktų gyvenimo pamoką. Galiu labai daug ką padaryti, kad padėčiau žmonėms išmokti šią pamoką, tačiau niekada iš jų neatimsiu galimybės mokytis.

Dabar paaiškinsiu vidinę priežastį, kodėl antrasis Kristaus atėjimas nebus toks, kokį jį įsivaizduoja dauguma krikščionių. Labiausiai Dievas ir aš trokštame, kad tu ir visi kiti žmonės pradėtų eiti asmeninio Kristiškumo keliu ir galiausiai apsivilktų pilną Kristiškumą. Dievas nori, kad visi Jo sūnūs ir dukterys grįžtų namo ir prisijungtų prie vestuvinės puotos Jo karalystėje. Tačiau namo galėsite grįžti tiktai apsivilkę asmeninio Kristiškumo vestuvinį drabužį.

Tiesiog noriu pasakyti, kad, jei pasirodyčiau Žemėje fiziškai, mano pasirodymas tik dar labiau apsunkintų žmonių užduotį apsivilkti asmeninį Kristiškumą. Galbūt prisimenate mano perspėjimą apie netikrus pasirodymus, susijusius su antruoju mano atėjimu. Sakiau jums, kad, jei žmonės sakys, jog štai čia ar štai ten pasirodė Kristus, neturėtumėte tenai eiti. Kodėl taip sakiau? Todėl, kad kol manysite, jog Kristus turi pasirodyti jūsų išorėje, negalėsite iki galo priimti Kristaus pasirodymo savo viduje.

Noriu pasakyti, kad antrasis Kristaus atėjimas iš tiesų yra tikras įvykis, ir šio įvykio aš ir mano Tėvas labai laukiame. Tačiau antrasis Kristaus atėjimas nebus įvykis, per kurį Kristus pasirodys Jėzaus Kristaus pavidalu. Antrasis Kristaus atėjimas bus įvykis, per kurį visuotinis Kristaus protas pasirodys individualizuota forma, per žmones, pasirengusius eiti asmeninio Kristiškumo keliu. Kitaip tariant, antrasis Kristaus atėjimas yra įvykis, per kurį Kristus pasirodo jumyse.

Idėja, kad antrasis Kristaus atėjimas įvyks jumyse nėra erezija. Tai Dievo plano dalis. Kai pasirodžiau kaip vienintelis visuotinio Kristaus atstovas, valdžios elitas greitai mane nužudė. Nenoriu, kad ir vėl taip nutiktų. Noriu, kad tūkstančiai žmonių iki galo apsivilktų asmeninį Kristiškumą. Kai tai įvyks, šios planetos galingieji paprasčiausiai nesugebės jų visų nužudyti (todėl tikėtina, kad nenužudys nė vieno). Taip pat noriu, kad milijonai žmonių pasiektų aukštą asmeninio Kristiškumo laipsnį ir galėtų nešti Gyvąjį Žodį, kuris aš esu. Kai tai įvyks, pasaulio galingieji negalės jų visų nutildyti.

Prašau, supraskite, nenoriu, jog pirmasis Kristaus atėjimas (mano asmeninis įsikūnijimas) taptų kliūtimi, kuri užkirstų kelią antrajam Kristaus atėjimui (jumyse).

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

(PASTABA: Toliau pateikiamas tekstas buvo perduotas kaip specifinis atsakymas į šį klausimą.)

Žinau, kad daugeliui krikščionių antrojo atėjimo faktas (kaip jis pateikiamas čia) gali pasirodyti šokiruojantis. Tačiau, jeigu paskirsite laiko išstudijuoti mokymus apie tai, kaip idėja, jog aš esu vienintelis Dievo sūnus, pavirto oficialia bažnyčios doktrina, įgysite kitokią perspektyvą apie mano antrąjį atėjimą (Žiūrėkite šį klausimą).

Aš taip pat noriu, kad suprastumėte, jog visų pirma aš esu dvasinis mokytojas. Galiu jus užtikrinti, kad mano įsikūnijimas Galilėjoje nebuvo lengva užduotis. Susidūriau su daug sunkumų, ir turiu jums pasakyti, kad nukryžiavimas nebuvo pats didžiausias iš visų man tekusių iššūkių. Pats didžiausias iššūkis buvo kalbėtis su žmonėmis, kurie visiškai uždarė savo protus tiesai, kurios atnešti atėjau.

Per praėjusius 2000 metų mano dvasiniai pasiekimai labai išaugo. Ir visgi sunkiausia užduotis, su kuria susiduriu, tebėra žmonės, kurie visiškai uždarė savo protus mano tikrajai žiniai. Ironiška, kad daugelis šių žmonių vadina save krikščionimis ir naudojasi šventraščių interpretacijomis, kad atmestų mano tikrąją žinią. Mano tikroji žinia šiandien yra tokia pati, kokia ji buvo ir prieš 2000 metų. Mano tikroji žinia yra individualaus Kristiškumo žinia.

Jeigu pamėgintumėte įsivaizduoti, ką reiškė patirti visus tuos išbandymus, su kuriais susidūriau savo įsikūnijime, manau, suprastumėte, jog tai buvo nemaža auka. Šią auką aš padariau iš meilės. Kadangi myliu žmones, absoliučiai gerbiu jų laisvą valią. Jeigu kas nors pasirenka atstumti mano vidinę žinią, aš turiu nusilenkti to žmogaus laisvai valiai.

Tačiau taip pat turiu jums pasakyti, kad kaip dvasinis mokytojas norėčiau, jog mano auka nenueitų veltui. Norėčiau, kad mano misija ir mano mokymas duotų vaisių. Norėčiau pajusti, kad mano atėjimas į Žemę dvasiniu mokytoju buvo sėkmingas.

Kokia yra aukščiausia dvasinio mokytojo sėkmė? Sėkmė yra tuomet, kai jo mokiniai įkūnija jo žinią iki tokio laipsnio, kad ima daryti darbus didesnius nei darė jų mokytojas. Aukščiausia mano misijos sėkmė būtų, kad žmonės priimtų ir gyventų mano žodžių tiesą: „Kas tiki manimi, darys darbus, kuriuos aš darau, ir dar didesnius.“

Jeigu niekas nedrįsta, kad ir dėl kokių priežasčių, įkūnyti šių žodžių, tuomet esu nevykęs mokytojas.

Jeigu niekas nedrįsta apsivilkti savo asmeninio Kristiškumo, tuomet mano misija nepavyko. Aš neatėjau į Žemę tam, kad paversčiau žmones gerais krikščionimis. Atėjau į Žemę tam, kad žmonės įkūnytų savo asmeninio Kristiškumo pilnatvę ir vaikščiotų Žeme šiame Kristiškume. Aš nenoriu, kad mano pasekėjai būtų gerais krikščionimis. Aš noriu, kad mano pasekėjai būtų Kristumis.

Jei mylite mane, laikykitės mano įsakymų.

Jei mylite mane, drįskite sekti mano pėdomis.

Jei mylite mane, leiskite būti šiam protui jumyse, kuris buvo, ir yra, Kristuje Jėzuje.

Jei mylite mane, patikėkite, kad, kai apsivilksite savo asmeninį Kristiškumą, galėsite daryti darbus, kuriuos ir aš dariau.

Mano mylimieji, šios idėjos nėra erezija. Šios idėjos yra gyvoji tiesa, kuri aš esu, gyvoji Dievo tiesa, kurios atnešti atėjau į šią planetą.

Šią akimirką aš nežinau, ar antrasis Kristaus atėjimas įvyks Žemės planetoje. Dievas nežino, ar antrasis atėjimas įvyks. Mes to nežinome, nes antrasis atėjimas yra įvykis, kurio negalime kontroliuoti. Tai yra įvykis, kuris priklauso nuo žmonių, esančių įsikūnijime, laisva valia priimtų sprendimų.

Kad antrasis atėjimas iš tiesų įvyktų, kažkas turi drįsti apsivilkti savo asmeninį Kristiškumą. Man nereikia, kad visi žmonės apsivilktų savo Kristiškumo pilnatvę. Tačiau man reikia, kad milijonai žmonių norėtų ir sąmoningai bei nuoširdžiai stengtųsi pasiekti aukštą Kristiškumo laipsnį.

Kad antrasis atėjimas iš tiesų įvyktų, kas nors turi drįsti būti Kristumi įsikūnijime. Mano mylima širdie, jei skaitai šį mokymą, tas kas nors gali būti tu.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels