Pagrindinė Jėzaus vartota kalba

TEMOS: Pagrindinė Jėzaus vartota kalba buvo aramėjų – jis taip pat kalbėjo ir kitomis kalbomis

Klausimas: Kokias kalbas tu mokėjai ir vartojai savo Galilėjos įsikūnijime?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Pagrindinė mano ir mano mokinių vartota kalba buvo aramėjų.

Tačiau man buvo lengva mokytis kitas kalbas ir pokalbį galėjau palaikyti keliomis skirtingomis kalbomis, tarp jų hebrajų, egiptiečių, graikų ir keliomis kitomis Persijoje, Indijoje ir Tibete vartotomis kalbomis.

Taip pat šiek tiek pramokau sanskrito kalbą, kad galėčiau studijuoti senuosius Vedų mokymus savo kelionių Rytuose metu, kaip paaiškinu kitur.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels