Jokių istorinių įrašų apie Jėzų

TEMOS: Nėra „faktų,“ kurių nebūtų įmanoma kvestionuoti – Jėzus nebuvo laikomas svarbiu to meto žmogumi – nei žydai, nei romėnai nelaikė Jėzaus svarbiu – senovės pasaulyje istorinių knygų rašymas turėjo kitokį tikslą

Klausimas: Kodėl nė vienas istorikas nėra užrašęs Jėzaus egzistavimo, o jei ir užrašė, tai tie dokumentai paprastai būna padirbti arba keliantys abejonių? Kodėl Juozapas (Mesijo amžiaus istorikas) apie tave nerašė?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Keletas istorikų, tarp jų ir Juozapas, mini mano egzistavimą. Esi teisus, kad kai kurie iš šių dokumentų yra padirbti, o kiti kelia abejonių, tačiau iš tiesų nėra tokių žinių, kuriomis žmogiškas intelektas negalėtų abejoti ar kvestionuoti.

Apmąstant šį klausimą, jums reikėtų suprasti, kad į mane ir į mano gyvenimą nežvelgiate objektyviai, ir šis neobjektyvumas kyla iš fakto, kad mano gyvenimas tapo pasaulinės religijos pagrindu. Kai aš gyvenau, pasaulis buvo visiškai kitoks. Tuometinėmis bendravimo priemonėmis buvo sunku skleisti žinias pasaulyje. Todėl dauguma žmonių buvo visiškai susitelkę į savo artimiausią aplinką. Buvo žmonių, kurie gyveno per keletą mylių nuo Jeruzalės ir nebuvo girdėję apie mano egzistavimą.

Taip pat turite suprasti, kad, kol buvau šioje planetoje, tik labai nedidelis skaičius žmonių laikė mane iš tiesų reikšmingu dvasiniu lyderiu. Dauguma žydų atstūmė mane kaip Mesiją, ir todėl nematė jokių priežasčių palikti kokius nors istorinius įrašus apie šį pamišėlį. Romėnai mane laikė maištininku. Dauguma romėnų, gyvenusių už Judėjos ribų, iš viso nebuvo apie mane girdėję, o istorikai, kurie apie mane girdėjo, laikė mane gana nereikšmingu žydų maištininku. Aš nebuvau svarbus romėnų imperijai, kol krikščionybė netapo oficialia valstybine religija. Galiu jus užtikrinti, kad net ir šiandien yra žmonių ir įvykių, kurie vėliau bus laikomi esminiais, tačiau šiuo metu dauguma žmonių juos laiko visiškai nesvarbiais.

Senovės pasaulyje istorijos knygų rašymo tikslas buvo ne tiek užrašinėti faktus, kiek nutapyti paveikslą, kuris palaikytų valdantįjį elitą ir jo politiką. Jeigu istoriko raštai nepalaikydavo elito, jis galėjo būti įkalintas arba nužudytas. Nors didžioji dalis šiuolaikinės rašomos istorijos taip pat yra veikiama politinių interesų, pagerėjusi komunikacijų technologija apsunkino politinį įvykių perrašinėjimą.

Kitas faktorius yra tai, kad, nors istorikui ir gali rūpėti užrašyti įvykius vėlesnėms kartoms, istorikas taip pat turi ir valgyti. O kad galėtų valgyti, istorikas privalo rašyti apie tai, kas jo amžininkams atrodo svarbu. Kitaip jis privalės tiek daug dirbti dėl duonos kąsnio, kad visai neturės laiko rašyti istorijos.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels