Sufizmą galima palyginti su daugumos kitų religijų mistiniais aspektais

TEMOS: Dauguma religijų išsikristalizuoja į dvi grupes – išorinis žodis ir Gyvasis Žodis – kai kuriems žmonėms kurį laiką reikalingas išorinis kelias – misticizme egzistuoja teisingų ir klaidingų apreiškimų mišinys – turite drįsti siekti įžvalgumo – islamas nepasiekė aukščiausio savo potencialo – nė viena atšaka nėra visiškai tyra – musulmonai yra susiskaldę tarpusavyje – šiitai ir sunitai yra žmonių sukurti padalijimai – ar gali senosios religijos būti atnaujintos?

Klausimas: Islame, Mahometas davė išorinius mokymus per Koraną. Ar Ali, Mahometo pusbrolis, davė vidinius mokymus Koranui? Ir kokios yra islamo sufizmo šaknys?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Sufizmą galima palyginti su daugumos kitų religijų mistiniais aspektais. Kai tik kažkokia religija Žemėje surenka tam tikrą pasekėjų skaičių, imate matyti išsikristalizavimą į du pagrindinius judėjimus. Pirmasis iš jų yra labiau prisirišęs prie išorinio kelio – išorinių žodžių, išorinių šventraščių, išorinių taisyklių ir nurodymų – o kitas seka vidiniu keliu, kurio šaltinis dažnai būna iš aukščiau gautas tiesioginis apreiškimas.

Kai gyvybės srautas yra žemesniuose dvasinio sąmoningumo lygmenyse, jis nesugeba tiesiogiai patirti Dievo. Tad jam reikalingas išorinis kelias, kuriuo galėtų eiti – dažnai daugelį gyvenimų – kol pasieks didesnį vidinį įžvalgumą, didesnį pasitikėjimą savo paties gebėjimu žinoti, kas tikra, o kas netikra. Ir tuomet jis tampa atviras vidiniam keliui, kuriame turi sekti savo paties vidiniais impulsais, savo paties vidiniu vedimu, aklai nepasitikėdamas ir aklai nesekdamas išoriniu mokymu ar mokytoju.

Tad egzistuoja tam tikras išorinio kelio reikalingumas tiems, kurie nėra pasirengę vidiniam keliui, ir būtent dėl to aš ir pats mokiau dviem skirtingais lygmenims – daviau savo palyginimus minioms, ir viską paaiškindavau savo mokiniams. Tad šią tendenciją galite matyti daugelyje religijų, įskaitant ir judaizmą, kuriame turite Kabalos mokymus, iš kurių yra sudarytas mistinis kelias. Todėl sufizmas yra teisingas kelias tiems, kurie yra toliau pažengę kelyje, tačiau yra kilę iš musulmoniškos aplinkos.

Tačiau, kaip ir su bet kuriuo mistiniu judėjimu, negalite tiesiog žiūrėti į tokį judėjimą ir sakyti, kad viskas, kas tame judėjime vyksta, visada yra iš šviesos. Nes mistinio judėjimo prigimtyje yra užkoduota didesnė laisvė, ir todėl jame paprastai rasite daug žmonių, kurie turi, arba teigia turintys, tam tikrą ryšį su dvasia. Ir todėl jie teigs gaunantys tam tikrus apreiškimus iš aukštesnės karalijos. Ir tarp jų paprastai bus tokių, kurie iš tiesų bus gaunantys tikrą apreiškimą, ir bus tokių, kurių apreiškimai bus klaidingi, ir būtent dėl to, mistiniame judėjime įžvalgumas yra esminis elementas. Ir būtent dėl to žmonės, kurie dar nėra pakankamai subrendę, kad turėtų pakankamai įžvalgumo, dažnai šalinasi mistinių judėjimų, pasąmonėje žinodami, kad dar nėra tam pasirengę.

Bėda, žinoma, yra ta, kad daugeliu atveju gyvybės srautai tampa prisirišę prie išorinės religijos, ir jie gali pradėti tikėti baime paremtais išorinės religijos mokymais. Tad jie netgi nebedrįsta naudotis savo įžvalgumu. Ir tuomet, kaip tą matote ir su daugeliu krikščionių šiandien – nors vidiniuose lygmenyse jie yra pakankamai subrendę, kad priimtų mistinius krikščionybės aspektus – jų išoriniai protai nedrįsta paleisti įsitikinimo, kad aklai sekdami išorine religija, jie garantuotai bus išganyti. Ir todėl jie nedrįsta paleisti to išorinio saugumo jausmo ir nedrįsta patirti sumaišties periodo, kurį patiria dauguma būtybių, palikusios išorinį kelią ir pradėjusios kelionę vidiniu keliu.

Klausimas: O kaip dėl Ali, ar jis davė vidinius Korano mokymus? Kadangi kai kurie žmonės šiizmo islame tiki, kad jis turėjo tapti pranašu, ir kad jis davė vidinius mokymus, o išoriniai mokymai buvo duoti per Mahometą.

Atsakymas yra taip ir ne, ta prasme, kad visiškai netrokštu paskatinti vieną kažkurią islamo atšaką jaustis pranašesne už kitas atšakas. Ali iš tiesų gavo tam tikrus vidinius apreiškimus, tačiau tai nereiškia, kad jo mokymai buvo visiškai tikslūs. Kadangi jis taip pat buvo šiek tiek veikiamas savo asmeninių ir kultūrinių įsitikinimų – kaip ir Mahometas.

Tad, deja, realybė yra tokia, kad nė viena iš pagrindinių islamo atšakų nėra visiškai tyra. Egzistuoja kai kurios sufizmo sektos, kurios turi didesnį tyrumo laipsnį. Bet jeigu reikėtų kalbėti visiškai atvirai su jumis, islamo religija yra labai toli nuo savo aukščiausio potencialo įgyvendinimo. Ir mums, pakylėtiesiems mokytojams, yra sunku matyti, kaip šią religiją būtų galima atnaujinti, atsižvelgiant į tą sąmonės būseną, kurią randate įvairiose vyraujančiose islamo atšakose.

Islamas buvo duotas, mėginant suvienyti įvairias Vidurio Rytuose gyvenusias gentis – kurios kovojo tarpusavyje tūkstančius metų. Bet ar nematote, kaip jie pasinaudojo islamu, kad susikurtų susiskaldymus tarpusavyje? Nes galiu jums pasakyti, jog būtų buvę žymiai geriau, jeigu šių susiskaldymų nebūtų atsiradę ir egzistuotų labiau suvienytas judėjimas islamo pasaulyje.

Tad šiitai ir sunitai iš tiesų yra dirbtiniai, žmonių sukurti susiskaldymai, neturintys jokios realybės Dievuje. Ir todėl nenoriu sudaryti įspūdžio, kad viena kažkuri atšaka yra kažkokiu būdu tyresnė ar pranašesnė už kitą. Nes, jeigu jie iš tiesų norėtų suvokti tikruosius Korano mokymus, tuomet visos islamo atšakos, visi musulmonai turėtų palypėti daug aukščiau, netgi peržengdami pirminių Mahometo duotų mokymų ribas. Ir tuomet turėtumėte imti kvestionuoti, ar bebūtų kokia nors prasmė toliau tęsti senąją religiją, ar į jos vietą turėtų atsirasti visiškai nauja religija, paremta ant senųjų pamatų.

Ir šis klausimas, žinoma, galioja ir krikščionybei, o taip pat ir kitoms didžiosioms pasaulio religijoms – ar jos nepasidarė taip sustabarėjusios dėl žmonių įsitikinimų, kurių jie laikėsi įsikibę daugelį šimtmečių, kad jų jau iš tiesų nebeįmanoma atnaujinti. Ir ar tuomet neturi jos būti pakeistos visiškai nauja religija.

Mano viltis, ir vienas iš tikslų, kurį turiu su šia svetaine, yra tai, kad galiausiai daugelis tų, kurie save vadina krikščioniais, pradės klausyti mano gyvojo žodžio, ir jo pagalba transformuos krikščionybę. Bet galiu jums pasakyti, kad šiuo metu tai vis dar tebėra atviras klausimas, ar krikščionybė gali būti atnaujinta – ar ji tiesiog pavirs vis labiau besitraukiančia religija, kuri galiausiai susitrauks iki tokio dydžio, kuomet visiškai praras savo įtaką ir bus pakeista nauja, Vandenio amžiaus dvasingumo forma.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2007 Kim Michaels