Pasimetimas dėl islamo ir kodėl Mahometo gyvybės srautas nepakilo

TEMOS: Negimėte musulmonu – esate daugiau nei jūsų religija – kodėl daugelis žmonių jaučia prieštaringus jausmus (savo) religijai – raskite atsakymus savyje – atraskite universalų kelią, egzistuojantį už visų religijų – Jėzus padeda Mahometui pakilti – Mahometas yra susirūpinęs dėl smurtaujančio Islamo – sufizmas yra artimas tikrajam islamui – Pranašų Antspaudas – jeigu musulmonai praktikuotų visišką atsidavimą – islamas ir pranašumo jausmas – laipsniško apreiškimo būtinybė islame – islamas dar neįvykdė savo potencialo

Klausimas: Mielas Jėzau, aš gimiau musulmonu, bet esu labai pasimetęs dėl islamo, religijos ir Dievo apskritai. Myliu tavo svetainę. Tavo paaiškinimai man atrodo labai logiški. Esu labai dėkingas. Tačiau norėčiau daugiau sužinoti apie islamą, tikrąjį islamą, kuris buvo atskleistas Mahometui, kuris, kaip tu sakai, buvo iš Dievo.

1. Ar tu esi Mahometo draugas?

2. Kur dabar yra Mahometas ir ką jis pasakytų apie šiandieninį islamą?

3. Kodėl Mahometas neperdavinėja mums informacijos kaip tai darai tu?

4. Ką Mahometas turėjo galvoje sakydamas, kad jis yra „Pranašų Antspaudas?“

Turiu tiek daug klausimų apie islamą, tačiau tikiuosi, kad, jeigu šis sąrašas nebus pernelyg ilgas, bus didesnė tikimybė, kad atsakysi į šiuos klausimus.

Dar kartą ačiū už tavo svetainę. Prašau, nepalik mūsų!

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Ačiū, kad užduodi svarbius klausimus. Pirmiausia norėčiau pakomentuoti tavo teiginį, kad gimei musulmonu. Žmogus gimsta Dievo sūnumi arba dukra, o ne kurios nors religijos nariu. Galite gimti į tam tikrą religiją arba tam tikrą religinę kultūrą, kuri jums bus diegiama nuo pat ankstyvos vaikystės. Tačiau jūsų gyvybės srautas yra daugiau negu religija, kurioje gimėte.

Šiame amžiuje žmonėms yra ypač svarbu suvokti, kad jie yra daug daugiau nei religinė kultūra ar religija, kurioje gimė. Kaip paaiškinu kitur, šioje planetoje yra milijonai žmonių, turinčių potencialą įkūnyti aukštą Kristiškumo laipsnį šiame gyvenime. Daugelis šių gyvybės srautų pasirinko gimti tam tikroje religijoje, nes norėjo transcenduoti šią religiją asmeniniu lygiu, idant galėtų pademonstruoti kitiems žmonėms, kad jie yra daugiau nei musulmonai, krikščionys, žydai, induistai, budistai ar dar kokia nors išorinė religinė etiketė.

Kai žinote šį faktą, atrandate svarbų raktą, kuris gali padėti jums suprasti, kodėl jūs ir milijonai kitų žmonių šioje planetoje jaučiasi pasimetę ir jaučia prieštaringus jausmus savo religijai, religijai apskritai ir savo santykiui su Dievu. Taip yra dėl to, kad jūsų gyvybės srautas trokšta prasilaužti į aukštesnį supratimą apie Dievą ir universalų kelią, egzistuojantį už visų išorinių religijų. Tačiau, kadangi jūsų išorinis protas dar neatrado supratimo, kuris paaiškintų šį universalų kelią, jūsų gyvybės srautas iki galo dar neišsilaisvino nuo religijos, kurioje užaugote, jums primestų apribojimų.

Kai tai suvokiate, imate suprasti, kad yra labai svarbu mąstyti apie religinius klausimus ir siekti gauti atsakymus iš vidaus. Visi mokymai, kuriuos duodu šioje svetainėje, yra skirti padėti žmonėms rasti atsakymus savo viduje, kartu padedant jiems ugdytis savo gebėjimą atskirti tikras idėjas nuo klaidingų idėjų. Jeigu naudositės įrankiais ir mokymais, kuriuos duodu, iš tiesų galėsite pagreitinti savo išsilaisvinimą nuo religijos, kurioje užaugote. Tuomet galėsite priimti universalų dvasinį kelią, kuris kaip auksinis siūlas vinguriuoja už visų išorinių religijų.

Mes įžengiame į dvasinį amžių, kuriame žmonijai yra skirta pripažinti ir priimti šį universalų kelią. Tie, kurie įsiklausys į šių laikų energijas, eis universaliu keliu, net jei daugelis iš jų tai darytų egzistuojančios religijos kontekste. Jūs asmeniškai galite vaidinti svarbų vaidmenį ir prisidėti prie žmonijos progreso, transcenduodami religiją, kurioje užaugote ir pademonstruodami, kad yra įmanoma eiti universaliu dvasiniu keliu, kuris padėtų žmonėms transcenduoti visus konfliktus savo santykiuose su Dievu ir savo santykiuose su kitų religijų nariais.

Kitaip tariant, kai imate matyti universalų kelią, egzistuojantį už visų religijų, paliekate sąmonę, kuri yra visų religinių karų ir konfliktų priežastis. Tai ypač svarbu musulmonams, kadangi šiuo metu nė viena kita religija neturi didesnio potencialo įžiebti religinį konfliktą, kaip paaiškinu kitur.

O dabar pereikime prie tavo klausimų. Aš besąlygiškai myliu kiekvieną gyvybės srautą, tačiau draugystė negali būti tik iš vienos pusės. Todėl esu draugas tik tiems gyvybės srautams, kurie yra atviri draugystei su pakylėtuoju mokytoju Jėzumi Kristumi. Esu laimingas galėdamas pasakyti, kad Mahometo gyvybės srautas patenka į šią kategoriją, ir aš iš tiesų tarnauju kaip vienas iš dvasinių mokytojų, siekiančių padėti Mahometo gyvybės srautui pakilti į dvasinę karaliją.

Tai iš dalies atsako į tavo antrąjį klausimą. Suprantu, kad tai šokiruos daugelį musulmonų, tačiau tiesa yra ta, kad Mahometo gyvybės srautas nepakilo į dvasinę karaliją. Kitaip tariant, Mahometas nėra pakylėtasis mokytojas, ir tai atsako į tavo trečiąjį klausimą. Mahometas neperdavinėja informacijos, nes jis nepasiekė pakylėtojo mokytojo statuso.

O dėl to, ką Mahometas pasakytų apie šiandieninį islamą, tai jam yra labai sunku ant širdies, kad islamas beveik nuo pat pradžių pasuko smurto keliu. Jis iš tiesų suvokia, kad ir pats už tai iš dalies yra atsakingas, nes nesugebėjo pilnai transcenduoti karingos ir smurtaujančios kultūros, kurioje užaugo. Jis taip pat suvokia, kad dėl šio fakto nesugebėjo gauti apreiškimų iš Arkangelo Gabrielio savo tyriausia forma. Nors didelę dalį Korano Mahometas iš tiesų užrašė tyra forma, kitas jo dalis paveikė jo paties pasaulėžiūra.

Mahometo gyvybės srautas beveik be paliovos buvo įsikūnijime nuo pat savo mirties tame gyvenime. Jis mėgino nukreipti islamą nuo smurtinio kelio, kuriuo jis pradėjo eiti, nuo kelio, kuris žmogui atrodo teisingas, tačiau baigiasi jis mirtimi. Ir jis iš tiesų nuo pat anų laikų visą laiką įsikūnydavo islamo kultūroje, ir jo gyvybės srautas labai prisidėjo kurdamas judėjimą, kuris šiandien yra žinomas sufizmo vardu. Tai iš tiesų yra vienintelės tikrojo islamo liekanos, ir vienintelė islamo dalis, likusi ištikima pirminiam tikslui, dėl kurio mes, pakylėtieji mokytojai, davėme islamo religiją. Todėl norėčiau paraginti visus musulmonus nuoširdžiai studijuoti sufizmą ir priimti mistinį judėjimą Islame. Tik tuomet, jeigu kritinė masė musulmonų priims mistinį savo religijos aspektą, galėsime išvengti didelio masto konflikto tarp islamo, judaizmo ir krikščionybės, kurį išpranašavau kitur.

Mahometas teigė esantis Pranašų Antspaudas, nes tikėjo būsiąs paskutinis reikšmingas pranašas, siųstas žmonijai. Jis tikėjo, kad islamo religijai yra skirta suvienyti didžiąsias monoteistines judaizmo ir krikščionybės religijas ir pakelti šias religijas į naują lygmenį. Tiesą sakant, šį jo tikėjimą galima iš dalies pateisinti, nes pakylėtieji mokytojai tikėjosi, kad islamas galės tarnauti kaip aukščiausia religija arabų žmonėms – bent jau ilgą laiką.

Tačiau šiai religijai niekada nebuvo skirta būti visos žmonijos religija, ir jai niekada nebuvo skirta pakeisti krikščionybę ar kitas didžiąsias religijas. Ji buvo duota arabų žmonėms būtent dėl to, kad jie atmetė tiek Abraomo ir Mozės monoteizmą, tiek ir aukštesniąją dispensaciją, kurią atnešiau aš. Todėl buvo nuspręsta duoti religiją arabų žmonėms, kuri galėtų juos suvienyti po vieno Dievo vėliava, vietoj daugybės dievų, kurie buvo garbinami tuo metu, kai buvo perduotas islamas.

Jeigu arabų žmonės būtų pilnai priėmę tikrąją, vidinę islamo žinią – visišką atsidavimą vieno tikrojo Dievo valiai, tuomet Mahometas būtų buvęs Pranašų Antspaudas arabų žmonėms. Jiems nebebūtų reikėję kito pranašo, kuris jiems duotų naują religiją, nes Islamas būtų galėjęs būti atnaujinamas per tradiciją, kurią šiuo metu matote išreikštą tiktai sufizme.

Tačiau reikia pripažinti, kad Mahometas ir pats iki galo nesuprato to, ką jums ką tik paaiškinau. Jį iš dalies buvo apakinusi jo kultūrinės aplinkos puikybė, puikybė, kurios jis nebuvo iki galo transcendavęs asmeniniame lygmenyje. Vos tik pradėjus islamui plisti, arabų žmonių puikybė ir pavydas, kad žydai yra Dievo išrinktieji žmonės, pastūmėjo juos galvoti, kad islamas yra vienintelė tikra religija. Jų pasąmonėje įsitvirtino tikėjimas, jog, kadangi jie buvo pasirinkti gauti šią religiją, dabar jie tapo Dievo išrinktaisiais žmonėmis ir todėl jie dabar yra pranašesni už visus kitus. Lygiai tą pačią klaidą po išėjimo iš Egipto padarė žydai, ir lygiai tą pačią klaidą daro daugelis šiuolaikinių krikščionių, tikinčių, kad jie yra geresni už kitus, nes seka mano mokymais. Tai ne kas kita kaip žmogiška puikybė, ir ji iš tiesų eina prieš nuopolį, kuris bus neišvengiamas, jeigu žmonės nepaliks savo žmogiškos ir dvasinės puikybės.

Tiesiog noriu pasakyti, kad, nors pakylėtieji mokytojai Mahometą pasirinko būti Pranašu ir atnešti vieną iš didžiųjų religijų, jis nepasiekė dvasinio meistriškumo lygio, kurį buvau pasiekęs aš, Krišna, Buda, Vedų rišiai ir žmogus, atnešęs Daosizmo religiją. Tuo tiesiog noriu pasakyti, kad Mahometas nebuvo pasiekęs pilno Kristiškumo, kai juo kaip pasiuntiniu naudojosi Arkangelas Gabrielius, ir tai paaiškina, kodėl jis nesugebėjo atnešti visiškai tyros religijos. Vėlgi, žinau, kad tai šokiruos daugelį musulmonų, jeigu jie kada nors skaitys šią žinią.

Vis dėlto, tai yra tiesa ir ji rodo, kodėl islamui reikalingas laipsniškas apreiškimas, apreiškimas, kurį perdavinėjo sufizmo tradicija, bet kurį būtų galima daug labiau paspartinti, jeigu daugiau žmonių įkūnytų tikruosius vidinius islamo principus ir atvertų savo širdis bei protus, tapdami naujo mokymo apie universalius principus, glūdinčius islamo religijoje, pasiuntiniais.

Žmonės turėtų suprasti, kad islamas buvo duotas labai seniai, žmonėms, kurių sąmonėje dominavo konfliktai ir dualizmas. Liūdna man tai sakyti, tačiau dėl neteisingų interpretacijų, primestų islamui per puikybę ir dualizmą, arabų žmonių sąmonė nebuvo pakelta taip aukštai, kaip mes tikėjomės. Tačiau visada egzistuoja potencialas, kad žmonės gali greitai paaugti iki naujo ir aukštesnio lygmens. Būtent dėl to man reikia, kad gyvybės srautai, kurie įsikūnijo islame turėdami specifinį tikslą – atnešti aukštesnį šios religijos supratimą, pabustų ir vykdytų misiją, dėl kurios jie atėjo į Žemę.

Vėlgi, galiu tik paraginti kiekvieną musulmoną, kuris skaitys šią žinią, pasinaudoti universaliais mokymais, kuriuos duodu šioje svetainėje, pasinaudoti jais kaip tiltu, gilinant savo supratimą apie universalią žinią, glūdinčią islamo religijoje. Vis dar yra laiko musulmonams pabusti, tačiau šio laiko nėra daug ir smėlis smėlio laikrodyje byra daug greičiau, nei dauguma musulmonų norėtų tai pripažinti. Tegul turintys ausis išgirsta mano žodžius, kol šių mano žodžių neįrodė kraujo praliejimas ir karas.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels