Iš krikščionio į musulmoną

TEMOS: Išganymas yra vidinis procesas – jo garantuoti negali nė viena religija – beveik kiekviena religija gali padėti jį pasiekti – sufizmas yra labiau tinkamas nei vyraujantis islamas – mistinis visų religijų kelias veda į tą pačią vietą

Klausimas: Tiesiog noriu žinoti, kas nutiks, jeigu žmogus iš krikščionybės pereis į islamą? Ar jis arba ji turės visko netekti? O kaip dėl jo nuosavybės ir pinigų? Prašau, suteik man visą informaciją.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Jeigu atidžiai perskaitysite evangelijas ir pasistengsite peržengti išankstinius įsitikinimus, kurie daugumai krikščionių buvo diegiami nuo vaikystės, pamatysite, kad nuolatos mėginau padėti žmonėms suprasti, jog nelaimėsite išganymo darydami išorinius dalykus. Į tai taip pat įeina priklausymas vienai kuriai išorinei religijai ir visų jos taisyklių laikymasis, bei tikėjimas visomis jos doktrinomis. Priešingai nei norėtų pripažinti dauguma krikščionių, į tai taip pat įeina ir krikščionybės religija.

Jokia jėga Žemėje, ir į tai įeina visos žmonėms žinomos religijos bei toms religijoms vadovaujantys religiniai autoritetai, negali garantuoti jūsų išganymo. Jūsų išganymą gali garantuoti tiktai vidinė jūsų širdies, proto ir gyvybės srauto kokybė. Štai kodėl nuolatos kartojau žmonėms keisti šias vidines savybes ir nesirūpinti išorinėmis sąlygomis. Kaip vieną iš pavyzdžių, galite pažvelgti į mano mokymą, kad ne tai, kas patenka į burną, užteršia žmogų, bet tai, kas iš jos išeina. Priežastis yra ta, kad tai, kas išeina iš jūsų burnos, išeina iš jūsų širdies, ir būtent jūsų širdies kokybė atvers jums dangaus vartus arba juos jums užtrenks. Pažvelkite į mano palyginimą apie žmogų, kuris įėjo į vestuvinę puotą be vestuvinio drabužio. Ir yra dar daug kitų pavyzdžių tiems, kurie yra pasirengę pažvelgti už vyraujančios krikščioniškos mąstysenos, mąstysenos, kuri stebėtinai panaši į rašto aiškintojų ir fariziejų požiūrį, kurių teisumas negalėjo padėti patekti jiems – ar jums – į dangų.

Turint tai omenyje, nėra jokios priežasties manyti, kad kažkas automatiškai įvyks, žmogui pakeitus savo religiją iš krikščionybės į islamą ar dar į kokią nors kitą religiją. Viskas priklauso nuo žmogaus širdies kokybės. Yra įmanoma užsitarnauti savo išganymą, sekant islamo religija, kaip paaiškinu kitur. Tačiau iš tiesų lengviau tą padaryti bus tuomet, jeigu seksite mistiniu islamo aspektu – sufizmu.

Tačiau, jeigu esate pasiruošę sekti mistiniu islamo aspektu, kodėl tuomet nesekti mistiniu krikščionybės aspektu, kurį randate aprašytą šioje svetainėje? Juk šiaip ar taip, visų tikrųjų pasaulio religijų keliai veda į tą pačią vietą. Jeigu pakankamai ilgai keliausite vienu iš šių kelių, pamatysite, kad kelias, kuriuo einate, ima susilieti su mistiniais keliais, ateinančiais iš visų kitų tikrųjų religijų.

Todėl galite būti išganyti, sekdami bet kuria tikra religija, visgi į dangų galėsite patekti tiktai per mano šventąją Širdį, kaip paaiškinau kitur.

Nėra jokių priežasčių, kad religijos pakeitimas turėtų sukelti turto ar pinigų praradimą, nebent gyventumėte visuomenėje, kurioje žmonės būtų pasirengę iš jūsų atimti turtą ar pinigus, dėl to, kad jaus grėsmę dėl jūsų pakeistos religijos. Tačiau jokia jėga danguje nepaims šių dalykų iš jūsų tik dėl to, kad nusprendėte pakeisti savo religiją.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels