Ar Alachas pateisina Džihadą?

TEMOS: Koranas buvo duotas kaip apreiškimas iš Arkangelo Gabrieliaus – tikrasis religijos tikslas – nė vienai religijai nebuvo skirta tapti kariaujančia religija – nėra vienos tikrosios religijos – kelias, kuris žmogui atrodo teisingas – išorinė ir vidinė kova – dvasinė kova – tikroji Džihado prasmė – karinga kultūra iškreipė Džihadą, paversdama jį kova prieš kitus žmones – ar būtinas trečiasis pasaulinis karas? – įveikite tikėjimą, kad turėtumėte žudyti žmones Dievo vardu – pamąstykite apie įsakymą: Nežudyk!

Klausimas: Ar būtų įmanoma gauti paaiškinimą iš pakylėtųjų mokytojų lygmens apie terminą „Džihadas.“ Mes žinome, kad teroristai juo naudojasi, teisindami savo smurtą prieš gyvybę. Bet aš taip pat girdėjau ir kitas interpretacijas, kurios sako, kad tai yra karas viduje, kova, kuomet aukštesnysis aš nugali žemesnįjį aš. Yra daug krikščionių, kurie teigia, kad pati musulmonų religija yra bloga. Tačiau man atrodo, kad tai tik musulmonų religijos interpretacija yra neteisinga.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Pirmiausia norėčiau pakalbėti apie pačią islamo religiją. Priešingai, nei atrodo tikintys dauguma krikščionių, islamo religija yra tikra religija. Kai sakau tikra religija, turiu omenyje, kad ją įkvėpė Dievas, o tiksliau pakylėtieji mokytojai.

Pakylėtieji mokytojai yra dvasinių būtybių organizacija, iš kurių daugelis kažkada vaikščiojo Žeme fiziniame kūne, o po to pakilo į dvasinę karaliją. Mes tarnaujame dvasiniais žmonijos mokytojais, ir viena mūsų kaip mokytojų rolė yra duoti naujas religijas ir dvasinius mokymus žmonijai. Todėl musulmonai yra teisūs sakydami, kad Koranas buvo perduotas žmogui tiesioginiu įkvėpimu, arba apreiškimu, iš Arkangelo Gabrieliaus.

Bet dabar taip pat norėčiau pasakyti, kad nors Islamas yra tikra religija, jis nėra vienintelė tikra religija. Kaip išsamiai paaiškinu kitur, egzistuoja daugiau nei viena tikra religija. Žinoma, tiek aš tiek ir kiti pakylėtieji mokytojai puikiai žinome, kad žmonėms yra labai sunku priimti idėją, jog gali egzistuoti daugiau negu viena tikra religija. Tačiau šis nepriėmimas, kuris neišvengiamai veda į ekstremizmą ir fanatizmą, yra žmogaus, o ne Dievo kūrinys.

Noriu aiškiai pasakyti, kad aš esu pakylėtųjų mokytojų narys. Arkangelas Gabrielius taip pat yra pakylėtųjų mokytojų narys. Todėl aš puikiai žinau pirminę dangiškąją intenciją, su kuria buvo perduotas Koranas ir tikrieji islamo mokymai žmonijai. Galiu jus užtikrinti, kad Dievas niekada nenorėjo, jog islamas taptų karinga religija, kaip nenorėjo kad ir krikščionybė taptų karinga religija.

Kaip paaiškinau savo komentaruose apie karą Irake, nėra tokio tikslo, kuris, Dievo akyse, pateisintų žmonių žudymą. Tegul turintys ausis, nesvarbu, ar jie būtų krikščionys, žydai ar musulmonai, išgirsta mano žodžius. Čia, danguje, nėra tokio dalyko kaip šventasis karas. Tačiau iš tiesų egzistuoja toks dalykas kaip dvasinė kova, prie kurios sugrįšiu vėliau.

O dabar pasvarstykime akivaizdų klausimą, kodėl beveik nuo pat pradžių islamas pavirto karinga religija, teigusia, kad netikintieji turėtų būti arba atverčiami į islamą arba nužudomi. Naujoje knygoje „Kelionė mistiniu Jėzaus keliu“ išsamiai kalbu apie tikrąjį religijos tikslą. Apibendrindamas šią diskusiją tiesiog pasakysiu, kad tikrąsias religijas visada duoda pakylėtieji mokytojai. Tikrosios religijos tikslas niekada nėra duoti absoliučią, galutinę ar neklaidingą doktriną apie Dievą.

Žmonės šiuo metu yra tokioje žemoje sąmonės būsenoje, kad jie tiesiog nesugebėtų suvokti ar priimti pilnos tiesos apie Dievą ir Dievo esybę. Be to, tiesa apie Dievo esybę niekada negalėtų būti išreikšta žodžiais, net ir tokios turtingos kalbos, kaip arabų kalba, žodžiais. Tikrąją Dievo prigimtį ir esybę žmogus gali pažinti tiktai per tiesioginį, vidinį, mistinį patyrimą, peržengiantį bet kokių Žemėje egzistuojančių žodžių ir koncepcijų ribas.

Esmė ta, kad, kai mes, pakylėtieji mokytojai, perduodame naują religiją arba dvasinį mokymą, mes niekada neturime tikslo sukurti „vienintelę tikrąją religiją“ arba duoti neklystančią doktriną. Naujas dvasinis mokymas visada yra duodamas tam tikroje sąmonės būsenoje esantiems žmonėms. Todėl religinis mokymas visada yra pritaikomas prie šių žmonių sąmonės, kurią, žinoma, stipriai įtakoja jų gyvenamas laikmetis ir aplinkybės. Mūsų tikslas yra duoti dvasinį mokymą, kuris būtų aukštesnis už šiuo metu žmonių turimąjį, tačiau ne tiek daug aukštesnis, kad jie nesugebėtų jo suvokti ar nenorėtų jo priimti. Kitaip tariant, naujas dvasinis mokymas yra pamatuotas atsakas į tam tikrą situaciją, galėtume netgi sakyti, į tam tikrą žmonių santykių krizę. Tai taip pat nutiko ir su islamu.

Jeigu objektyviai pažvelgtumėte į laikotarpį ir aplinkybes, kuriose atsirado islamas, pamatytumėte, kad jis įvairiais subtiliais būdais buvo pritaikytas prie žmonių sąmonės lygio. Todėl beveik nuo pat pradžių pirminiam dvasiniam mokymui buvo primestos tam tikros interpretacijos, dėl kurių ėmė atrodyti, kad islamui yra skirta būti vienintele tikra religija, pakeisiančia visas kitas religijas. Tačiau, jeigu objektyviai pažvelgtumėte į istoriją, pamatytumėte, kad žmonės iš daugelio kitų religijų tą pačią interpretaciją primesdavo ir savo religijai, ir akivaizdu, jog visi šie teiginiai tuo pačiu metu negali būti teisingi.

Tegul turintys ausis išgirsta mano žodžius, ir jeigu jie bus pasirengę atverti savo širdį Dievo tiesai, aš dabar kartą ir visiems laikams užbaigsiu diskusiją, kuri religija yra vienintelė tikra religija. Leiskite man labai aiškiai pasakyti, kad, jeigu kas nors teigia, kad jo religija yra vienintelė tikra religija, šis žmogus be jokių abejonių demonstruoja nesuprantantis Dievo prigimties ir esybės.

Suprantu, kad daugelis fundamentalistų iš įvairių religijų, tame tarpe ir iš islamo religijos, paprieštaraus šiam teiginiui. Tačiau pati islamo esmė yra visiškas atsidavimas Dievui. Jeigu iš tiesų esate pasirengę visą save atiduoti Dievo valiai, turite būti pasirengę siekti Dievo tiesos. O, jeigu neturėsite Dievo tiesos, kaip tuomet galėsite žinoti Dievo valią? O, jeigu nežinosite Dievo valios, kaip tuomet galėsite palikti žmogišką valią? Dievo tiesa, pačia savo prigimtimi, yra aukščiau už visas žmonių primestas interpretacijas.

Centrinė šios svetainės idėja yra ta, kad žmonija nusileido į žemesniąją sąmonės būseną, kurioje nebesugeba matyti Dievo tiesos. Todėl jie kuriasi mentalinius įvaizdžius, kuriasi stabus ir interpretacijas, kurias tuomet siekia primesti Dievo sukurtai realybei. Kaip sakoma Biblijoje, iš Dievo nepasišaipysite, tai reiškia, kad Dievo įstatymo ir Dievo realybės visiškai neveikia žmogiški įsitikinimai ir interpretacijos.

Todėl galiu pasakyti, kadangi esu pakylėtasis mokytojas ir todėl susivienijęs su tiesa, jog yra daug tikrų kelių, vedančių į Dievo karalystę. Tačiau, kaip sakiau prieš 2000 metų, yra kelias, kuris žmogui atrodo teisingas, tačiau baigiasi jis mirtimi. Kelias, kuris žmogui atrodo teisingas yra tai, ką šioje svetainėje vadinu išoriniu požiūriu į religiją. Būtent šis požiūris paverčia žmones fanatikais ir dogmatikais. Būtent šis požiūris įstumia žmones į iliuziją, iliuziją, kuri niekada neatėjo iš Dievo, kad jų religija yra vienintelė tikroji ir kad ji yra pranašesnė už visas kitas.

Ir šios iliuzijos pavojus yra tas, kad žmonės įsitraukia į išorinę kovą, mėgindami įrodyti, kad jų religija yra vienintelė tikroji. Vietoj to, jie turėtų rūpintis savo išganymu, jie turėtų užsiimti vidine kova ir priimti savo pačių religijos vidinius, mistinius mokymus.

Galiu jus užtikrinti, kad tie, kurie priims šį vidinį kelią, šį tiesų ir siaurą kelią, egzistuojantį bet kurios religijos kontekste, greitai supras, kad religiniai konfliktai yra patys beprasmiškiausi iš visų žmogiškų konfliktų. Vienintelis konfliktas, vienintelė kova, turinti prasmę Dievo akyse yra dvasinė kova, dvasinis karas, kuriame gyvybės srautas kovoja prieš jėgas, siekiančias atitraukti jį nuo Dievo karalystės.

Tarp šių jėgų yra vidinės žemesniojo aš, dualistinio proto ir žmogiškojo ego jėgos, ir tikrasis islamo, krikščionybės ir visų kitų tikrųjų religijų tikslas yra parodyti žmonėms kelią iš šios žemesniosios sąmonės būsenos.

Dvasinis karas yra tikroji Džihado prasmė. Džihadui niekada nebuvo skirta tapti išoriniu karu, kuriame musulmonai žudytų netikinčiuosius. Tai yra klaidinga, žmogaus primesta interpretacija, ir ją primetė karinga kultūra. Jeigu objektyviai pažvelgtumėte į istorines aplinkybes, kuriose islamas buvo duotas, pamatytumėte, kad jis buvo duotas žmonėms, kurie buvo labai susiskaldę ir savo tarpusavio karais beveik buvo ant visiško susinaikinimo ribos. Islamas buvo duotas viliantis, kad jis apjungs šiuos žmones atsidavimu Dievo valiai.

Deja, užuot pilnai priėmę centrinę islamo žinią – besąlyginį atsidavimą Dievo valiai ir Dievo tiesai, daugelis musulmonų tikrąjį islamo mokymą suplakė su savo karinga kultūra. Tuo būdu, kas taip pat nutiko ir su ankstyvąja krikščionių bažnyčia, ypač po Romos katalikų bažnyčios susiformavimo, žmonių karo kultūra buvo primesta tikrajam islamo mokymui.

Užuot susivieniję tikroje dvasinėje vienybėje, kurią tegalima pasiekti per visišką atsidavimą Dievo valiai, arabų žmonės susivienijo kovai prieš išorinį priešą. Šie žmonės nesugebėjo palikti savo karingos kultūros, o kadangi islamas jiems liepė nustoti vienas kitą laikyti priešais, jie turėjo susikurti išorinį priešą – netikėlius. Turiu pasakyti, kad būtent šis psichologinis mechanizmas yra didžiosios daugumos istorijoje vykusių karų priežastis, tame tarpe ir karų tarp krikščionybės ir islamo, nacistinės Vokietijos iškilimo, ir karų tarp žydų ir arabų, kurie tęsiasi iki pat šių dienų.

Noriu dar kartą pakartoti, kaip sakiau kitur, jog būtent dėl šio psichologinio mechanizmo, šio nenoro atsiduoti Dievo valiai ir tiesai, Žemės planeta tapo parako statine. Egzistuoja reali rizika, kad pasaulis gali pamatyti įsiplieskiant didelį konfliktą tarp krikščionių, musulmonų ir žydų.

Ar galima šio konflikto išvengti? Noriu aiškiai pasakyti, kad žmonės vieni patys negali išvengti šio konflikto. Tiktai Dievo įsikišimas gali padėti išvengti šio konflikto. Tačiau Dievas nesikiš ir neužkirs šiam konfliktui kelio, jeigu žmonės Jo neprašys to daryti, tačiau prašyti jie tai turi, pademonstruodami savo pasiryžimą įkūnyti tikruosius vidinius, tiek islamo, tiek judaizmo, tiek ir krikščionybės principus.

Tuo tiesiog noriu pasakyti, kad mes, pakylėtieji mokytojai vis dar tikimės, kad kritinė masė krikščionių, žydų ir musulmonų staiga pabus ir nuspręs, jog laikas sustabdyti šią beprotystę. Jog atėjo laikas naujam požiūriui į religiją. Jog laikas įveikti įsitikinimą, kad galite savo brolį žmogų žudyti Dievo vardu.

Jeigu šis pabudimas įvyktų, galiu jums pažadėti, kad išvengtume didelio masto karinio konflikto, kuris potencialiai galėtų įtraukti šią planetą į trečiąjį pasaulinį karą. Tačiau taip pat turiu jums pasakyti, kad jeigu toks pabudimas neįvyks, ir neįvyks greitai, tuomet mes, pakylėtieji mokytojai, nematome, kaip šio karo būtų galima išvengti.

Tai yra paprastas faktas, kad, kai žmonės atsisako visą save atiduoti Dievo valiai ir tiesai, jie įstoja į skaudžių smūgių mokyklą. Šioje mokykloje jie turi mokytis pjaudami savo veiksmų pasekmes, pjaudami tai, ką pasėjo. Tie, kurie pasėjo religinio konflikto ir fanatizmo vėją, pjaus karinio konflikto ir karo viesulą.

Aš labai viliuosi, kad mums nereikės išvysti trečiojo pasaulinio karo, idant žmonės pabustų ir paleistų savo klaidingą įsitikinimą, jog tikslas gali pateisinti priemones ir kad Dievas toleruoja kitų žmonių žudymą.

Žmonėms reikia pabusti ir suprasti, kad Senasis Testamentas, kurį gerbia tiek musulmonai, tiek krikščionys, tiek ir žydai, aiškiai sako: „Nežudyk.“ Senasis Testamentas nepateikia jokių sąlygų, kurioms esant, žudymas taptų priimtinas. Paprasta priežastis yra ta, kad Dievo akyse tokios sąlygos neegzistuoja.

Tegul turintys ausis išgirsta mano žodžius, ir tegu jie nusprendžia, ar jie būtų musulmonai, žydai ar krikščionys, kartą ir visiems laikams palikti šventojo karo prieš savo brolį žmogų idėją. Tegu jie kovoja šventąjį karą prieš šio pasaulio jėgas, dirbančias prieš Dievo tikslus ir mėginančias sukliudyti Dievo karalystės atėjimui į Žemę.

Noriu labai aiškiai pasakyti, kad Dievo karalystė neateis į Žemę, kol žmonės tikės galintys žudyti vienas kitą Dievo vardu.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels