Uždraustojo vaisiaus valgymas

TEMOS: Uždraustojo vaisiaus suvalgymas nebuvo lytinis dauginimasis – pirmapradė nuodėmė buvo atsiskyrimas nuo Dievo per dualizmo sąmonę – nuopolis sutankino materiją, taip pat ir fizinius kūnus – liepsnų dvynių atsiskyrimas

Klausimas: Ar „uždraustojo vaisiaus suvalgymas“ reiškia sprendimą lytiškai daugintis, tuo būdu įkalinant save materijoje ir atsiskiriant nuo savo liepsnų dvynių – bent jau mūsų suvokime?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Uždraustojo vaisiaus suvalgymas niekaip nėra susijęs su lytiniu dauginimusi. Tai yra klaidinga idėja, įslinkusi į keletą religijų, tame tarpe ir į krikščionybę.

Lytinis dauginimasis, fizinis seksas nebuvo pirmapradė nuodėmė. Pirmapradė nuodėmė buvo atsiskyrimas nuo Dievo ir gyvybės srauto sprendimas nusisukti nuo Dievo.

Nuodėmė tiesiog yra dualistinės sąmonės būsenos simbolis. Suvalgydami uždraustąjį vaisių, žmonės nupuolė į žemesniąją sąmonės būseną, ir tai turėjo labai didelį poveikį žmonių asmeniniams gyvenimams bei visuomenei, ir net visai planetai. Vienas iš nusileidimo į žemesniąją sąmonės būseną padarinių buvo sutankėję žmonių fiziniai kūnai.

Žinau, kad daugelis žmonių, tame tarpe ir daugelis krikščionių, nesugebės priimti šios idėjos. Tačiau šiuolaikinis mokslas parodė gilų ryšį tarp žmonių sąmonės ir paties subtiliausio fizinės materijos lygmens – elementariųjų dalelių. Mokslas galiausiai atras, kad sąmonė gali veikti net ir pačią fizinę materiją, ir todėl daugelis dabar šioje planetoje egzistuojančių problemų yra tiesiog kolektyvinėje žmonijos sąmonėje egzistuojančių problemų atspindžiai.

Prieš nuopolį gyvybės srautai nesidaugino lytiniu būdu. Vaikus jie pradėdavo proto galia. Gyvybės srautams nupuolus į žemesniąją sąmonės būseną, jų kūnai sutankėjo ir jie nebeteko dvasinių bei mentalinių galių daugintis protu. Todėl fizinis dauginimasis tapo būtinybe rasės išlikimui. Kitaip tariant, fizinis dauginimasis, tame tarpe ir fizinis seksas, yra sutankėjusios žmonijos sąmonės padarinys. Jo nebuvo pirminiame Dievo plane šiai planetai.

Žmonijos sąmonei kylant, kažkada ateityje vėl taps įmanoma gyvybės srautams daugintis proto galiomis.

Dvynių gyvybės srautų atsiskyrimas įvyko ne dėl lytinio dauginimosi, o dėl nusileidimo į žemesniąją sąmonės būseną. Kai neturite aiškaus ryšio su savo dvasiniu aš, paprasčiausiai neturite gebėjimo atpažinti savo dvynį gyvybės srautą. Todėl beveik neįmanoma išvengti, kad žmonės neatsiskirtų nuo savo dvynių gyvybės srautų.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels