Mylimiausias mokinys – Jonas, Lozorius ar visi

TEMOS: Mylimiausias mokinys yra tas, kuris siekia vienovės su Jėzumi – galvokite, kad viskas, ką Jėzus sakė, turi gilesnę prasmę

Klausimas: Kas yra mylimiausias mokinys?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Jūs esate – visi jūs.

Klausimas: Turiu omeny, Jonas ar Lozorius, Jono evangelijoje?

Nebuvo konkretaus tokio mokinio. Tai metafora.

Kas yra mano broliai ir seserys? Tie kurie klauso Dievo žodžio ir jį daro. Kas yra mylimiausias mokinys? Tas, kuris siekia vienovės su manimi. Ir todėl jūs visi turite potencialą tapti mylimiausiais mokiniais.

Matote, tai yra išorinis, linijinis mąstymas galvoti, kad viskas Biblijoje turi turėti faktinį pagrindimą. Yra daug, labai daug dalykų Biblijoje, tame tarpe ir daugelis mano išsakytų teiginių, kurie neturi būti interpretuojami faktiniais, linijiniais pagrindais. Tiesą sakant, mano mylimieji, jums būtų išmintinga galvoti, kad viskas, ką sakiau, yra metafora ir mano žodžių nereikėtų suprasti pažodžiui. Šitaip daug toliau nueisite, jei neinterpretuosite visko pažodžiui.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2008 Kim Michaels