Dinozaurai Nojaus laikais

TEMOS: Biblijos istorinis laikas nėra linijiškas – Dievas nesukūrė pasaulio per 7 dienas – mokslininkų nustatytas istorinis laikas yra ganėtinai tikslus – tvanas yra labai senas įvykis ir jis nebuvo pasaulinis

Klausimas: Ar Nojaus laikais dinozaurai jau egzistavo? Kada jie atsirado?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Nojaus laikais dinozaurai seniai jau buvo išnykę. Jei būtų buvę kitaip, Nojus kai kuriuos iš jų būtų pasiėmęs į Arką, o išmaitinti Tiranozaurą Reksą būtų buvęs tikras iššūkis.

Turite suprasti, kad Biblijoje duodamo istorijos laiko nereikėtų suprasti pažodžiui. Tiesą sakant, kaip paaiškinau kitur, daugelį dalykų Biblijoje nereikėtų interpretuoti pažodžiui. Todėl liūdna, kad daugelis žmonių labai prisirišo prie pažodinės šventraščių interpretacijos. Tai niekada nebuvo Dievo ar pakylėtųjų mokytojų intencija.

Kaip paaiškinau kitur, religinis gyvenimas šioje planetoje nuolat evoliucionuoja. Pradžios knyga buvo duota žmonėms, kurie buvo įstrigę labai žemoje sąmonės būsenoje lyginant su ta sąmonės būsena, kurią dauguma žmonių turi šiandien. Todėl ji buvo parašyta tokia kalba ir tokiomis idėjomis bei metaforomis, kad šie žmonės galėtų suprasti.

Mokymas, kad Dievas sukūrė pasaulį per septynias dienas, niekada neturėjo būti interpretuojamas kaip septyni 24 valandų periodai. Tai turėtų būti interpretuojama kaip septyni dvasiniai ciklai arba amžiai, kurių kiekvienas tęsėsi milijonus metų.

Todėl žmogui, kuris pasirengęs išlaisvinti savo protą nuo šios būtinybės, nuo šio noro interpretuoti Bibliją pažodžiui, nėra jokio konflikto tarp biblijinio sukūrimo pasakojimo ir Žemės amžiaus, kurį nustatė mokslininkai. Mokslininkų pateiktas įvertinimas apie dinozaurų egzistavimą ir laikotarpį, kuriame jie atsirado ir vėliau išnyko, yra ganėtinai tikslus.

Tačiau mokslininkai palaipsniui išvystys tikslesnius metodus fosilijų amžiaus nustatymui, ir kai kurie iš jų pademonstruos, kad dabartinis radioaktyvinis datavimo metodas nėra toks tikslus kaip mokslininkai tiki. Vis dėlto, mokslininkai jau ganėtinai tiksliai nustatė evoliucijos Žemėje laikotarpį, ir pagal šį laikotarpį dinozaurai išnyko milijonus metų prieš Nojaus laikus.

Beje, tvanas įvyko daug seniau nei tiki dauguma krikščionių. Biblijinis pasakojimas apie tvaną savo šaknimis siekia daug senesnį įvykį, ir tai nebuvo pasaulinis įvykis.


PASTABA: Vėliau, jau po to kai buvo duotas šis atsakymas, Viešpats Maitrėja perdavė knygą, kurioje pateikiamas daug išsamesnis Žemės istorijos aprašymas.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels