Daugiau negu dešimt įsakymų?

TEMOS: Pirmasis įsakymų rinkinys buvo paremtas meile – Mozė supyko – Mozė turėjo neišspręstų psichologinių problemų – antrasis rinkinys davė įsakymus baime paremtam mąstymui – Jėzus vėl davė meile paremtą pasaulėžiūrą – Dievas veika per žmones

Klausimas: Girdėjau, kad buvo daugiau įsakymų, ne vien tik tie, kurie buvo duoti Mozei. Ar tai tiesa? Jei tai tiesa, ar Dievas iš tiesų juos išraižė akmeninėse plokštėse, kaip vaizduojama filmuose?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Kai Mozė pirmą kartą pakilo ant kalno, jis gavo įsakymų rinkinį, kuris atstovavo aukštesnį įstatymą, aukštesnį ryšį tarp Dievo ir žmogaus. Esmė buvo ta, kad žmonėms reikėjo transcenduoti savo baime paremtą požiūrį į Dievą ir išmokti artintis prie Dievo su meile. Jiems taip pat reikėjo išmokti atsakyti į visas situacijas šiame pasaulyje su meile.

Kai Mozė nusileido nuo kalno su šiais meile paremtais įsakymais, jis pamatė žmones, šokančius aplink aukso veršį, kuris iš tiesų simbolizuoja išorinį, baime paremtą religijos išpažinimą, skatinantį žmones garbinti šio pasaulio stabus, užuot ieškojus tikrojo Dievo, esančio už šio formų pasaulio ribų. Kitaip tariant, kai žmonės susikuria išorinį Dievo įvaizdį ir ima garbinti šį įvaizdį kaip Dievą, jie negali užmegzti ryšio su tikruoju Dievu, esančiu už bet kokių formų ribų.

Tai pamatęs, Mozė supyko. Jis nusprendė, kad žmonės nėra pasiruošę jo atneštam įstatymui. Ir nors šis jo įvertinimas buvo teisingas, Mozė nepajėgė suprasti, kad mokymas visada yra duodamas aukštesnis negu tai, kam žmonės yra pasiruošę, nes jo tikslas yra paskatinti žmones kilti aukščiau. Todėl Mozės pyktis nebuvo būtinas ar pateisinamas. Jis kilo iš Mozės neišspręstų psichologinių problemų, ir tai jums parodo, kad net ir žmogus, tarnaujantis Viešpaties pranašu, gali turėti tam tikrų neišspręstų aspektų savo psichologijoje. Dėl šios priežasties žmogus gali nepasiekti aukščiausio savo dvasinės misijos potencialo. Iš šio pykčio Mozė sudaužė plokštes su aukštesniu įstatymu.

Mozės pyktis buvo pagrindinė priežastis, dėl kurios Dievas jam niekada neleido įžengti į pažadėtąją žemę. Vėlgi, dvasinė interpretacija čia būtų tokia, kad pažadėtoji žemė simbolizuoja aukštesnę sąmonės būseną, tai, ką aš vadinu Kristaus sąmone. Jūs paprasčiausiai negalite įeiti į šią sąmonės būseną, kol tebeturite neišspręstų psichologinių problemų, kurios laiko jus pririšusios prie dualistinio proto, prie ego ir šio pasaulio dalykų. Galiu jums pasakyti, kad Mozė nepakilo po savo įsikūnijimo Moze. Jis turėjo sugrįžti atgal dar keletą įsikūnijimų, kol išmoko subalansuoti Dievo valią su Dievo išmintimi ir meile, šitaip pasiekdamas aukštesnę pusiausvyrą ir džiaugsmą.

Sunaikinęs meile paremtą įstatymą, Mozė vėl pakilo į kalną ir maldavo Dievą duoti žmonėms įstatymą, kuris būtų labiau pritaikytas jų esamai sąmonės būsenai. Dievas sutiko, ir todėl Mozė gavo įsakymų rinkinį - aiškiai nustatytas elgesio taisykles. Šios taisyklės iš esmės nesiskyrė nuo ankstesnio įstatymo, tačiau jos buvo išreikštos tokiu būdu, kad atspindėjo žmonių ir Mozės sąmonę. Žmonės sekė šiais įsakymais, kol ant scenos pasirodžiau aš ir daviau žmonėms labiau meile paremtą įstatymą. Visas mano tarnystės tikslas buvo duoti žmonėms šiuos meile paremtus įsakymus, tačiau mano Kalno Pamokslas yra labiausiai koncentruotas šio įstatymo mokymas. Ir nors mano Kalno Pamokslas nebuvo žodis į žodį pakartojimas to, ką Mozė iš pradžių buvo gavęs ant kalno, visgi jis išreiškė tuos pačius bendrus principus.

Netiesa, kad Dievo pirštas ar ugnies liežuviai išdegino pirmuosius įsakymus ant akmens plokščių. Tai tiesiog Holivudo išradimas, norint sukurti gerą filmą. Iš tiesų, Dievas dirbo per Mozės protą ir rankas, rašydamas šiuos įsakymus ant akmens plokščių. Šį principą matote daugelyje pranašų, taip pat ir šioje svetainėje. Dievas dirba tiktai per įsikūnijime esančių žmonių širdis bei protus.

Ir nors kartais Dievas panaudoja aukštesnį įstatymą, sukurdamas tai, kas atrodo kaip stebuklai, Jam labiau patinka dirbti per įsikūnijime esančius žmones. Jo didžiausias troškimas yra pademonstruoti stebuklą, kad Dievas gali dirbti per žmones, jei tik žmonės leidžia Jam tą daryti. Tai buvo dar vienas svarbus mano tarnystės tikslas, ir jūs matote jį išreikštą mano žodžiuose, kad mano Tėvas dirba, ir aš kartu dirbu. Būtent dėl to sakiau, kad pats iš savęs aš nieko negaliu padaryti, nes tai yra tėvas manyje, kuris daro darbus. Esmė ta, kad, ką Dievas gali padaryti per vieną žmogų, Dievas gali padaryti per kiekvieną, pasiruošusį pakylėti savo sąmonę ir tapti atviromis durimis, per kurias Dievas galėtų darbuotis šiame pasaulyje.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels