Ar Senojo Testamento mesijas ir Naujojo Testamento mesijas yra tas pats?

TEMOS: Jėzus yra ST Mesijas – Mesijas yra įsikūnijęs žodis – dvasinėje tarnystėje gali tarnauti įvairūs individai – antrasis Mesijo atėjimas

Klausimas: Jeigu Senasis Testamentas kalba apie mesijo atėjimą… ar šis mesijas dar turi ateiti? Man įdomu, ar mesijas, kuris minimas Senajame Testamente, yra susijęs su mesiju, apie kurį kalbama Naujajame Testamente.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Jei interpretuosite žodį Mesijas paprasčiausiu ir labiausiai tiesioginiu būdu, Senojo Testamento Mesijas jau atėjo. Aš esu tas Mesijas.

Iš Naujojo Testamento galite matyti, kad aš dariau ir sakiau tam tikrus dalykus, kurie rodo, jog aš save laikiau Senojo Testamento pranašautu Mesiju. Jei kalbant atvirai, dariau ir sakiau kai kuriuos dalykus specialiai tam, kad įtvirtinčiau ryšį tarp savęs ir Senojo Testamento pranašysčių. Tačiau turiu pasakyti, kad Evangelijų rašytojai iš tiesų pagražino faktus, norėdami dar labiau sustiprinti šį ryšį, kad paskatintų žydus priimti mane kaip Mesiją ir priimti krikščionybę.

Kai apibrėžiate žodį Mesijas gilesne prasme, suvokiate, kad Mesijas yra dvasinis titulas, dvasinė tarnystė. Šioje tarnystėje gali tarnauti tiktai asmuo, kuris pasiekė tam tikrą sąmonės lygį, tai, ką aš vadinu Kristaus sąmone šioje svetainėje. Tuo būdu šis žmogus tampa visuotinės Kristaus sąmonės įsikūnijimu, arba, kaip tai vadina Jono Evangelija, įsikūnijusiu žodžiu.

Dvasinė tarnystė nepriklauso vienam kuriam nors asmeniui. Kitaip tariant, aš nebuvau pirmasis asmuo šios planetos istorijoje, atitikęs Mesijo reikalavimus ir tarnavęs dvasinėje Mesijo tarnystėje. Ir nuoširdžiai tikiuosi, kad nebūsiu paskutinis asmuo, tarnavęs šioje tarnystėje. Rytuose, Viešpats Krišna tarnavo Mesijo tarnystėje evoliucijoms, kurios jį garbina iki pat šių dienų. Viešpats Buda taip pat tarnavo šioje tarnystėje, kaip ir keletas kitų žmonių tolimoje praeityje, apie kurią nūdienos istorikai nieko nežino.

Tad tiesiog noriu pasakyti, kad Mesijas yra dvasinė tarnystė, kuri nepriklauso kuriam nors vienam asmeniui ar kuriam nors vienam laikmečiui. Todėl iš tiesų būtų galima sakyti, kad Mesijas dar turi ateiti, tai reiškia, kad šių laikų ir ateities laikų Mesijas dar turi ateiti.

Kitose vietose kalbėjau apie antrojo atėjimo svarbą. Taip pat kalbėjau apie faktą, jog šiuo metu Žemėje yra 10 000 įsikūnijime esančių žmonių, kurie yra pasirengę įkūnyti aukšto laipsnio, ir netgi pilną Kristiškumą. Šie žmonės turi potencialą tapti dabartinio amžiaus Mesijais. Mano tarnystės esminis tikslas buvo pakylėti žmones, kad jie pasiektų Kristaus sąmonę, ir kad antrasis Mesijo atėjimas būtų 10 000 Kristaus būtybių atėjimas šioje planetoje. Tam tikras eilutes tiek Senajame, tiek ir Naujajame Testamentuose galima interpretuoti kaip kalbančias apie šių laikų Mesijo atėjimą, o kai kurios netgi kalba apie atėjimą dar tolimesnėje ateityje.

Tad vėlgi, matote, kaip pavojinga įsprausti į siauras ir pažodines interpretacijas Biblijos eilutes, kurios iš tiesų gali turėti daugiau nei vieną prasmę. Tiesą sakant, visus dvasinius šventraščius galima suprasti daugelyje skirtingų sąmonės lygmenų. Todėl egzistuoja daugiau nei viena teisinga interpretacija, ir skirtingos interpretacijos iš tiesų gali tiesiog atspindėti skirtingas sąmonės būsenas. Žinoma, taip pat egzistuoja ir neteisingos interpretacijos, atspindinčios žemesniąją sąmonės būseną.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels