Ar Karalius Dovydas pasielgė neteisingai, nužudydamas Galijotą?

TEMOS: Senasis Testamentas reprezentuoja mitinę sąmonės būseną – savigyna neturi aukščiausio pateisinimo

Klausimas: Kadangi Dievo aukščiausias idealas yra neprievarta, ar Karalius Dovydas pasielgė neteisingai, nužudydamas Galijotą? Ar iš tiesų egzistavo Karalius Dovydas, kaip sakoma Biblijoje, ar ir tai yra netiesa?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Istorijoje iš tiesų egzistavo Karalius Dovydas, nors, kaip ir visa kita Biblijoje, istorijas apie Karalių Dovydą tam tikroje sąmonės būsenoje esantys žmonės šiek tiek pagražino. Kaip paaiškinau kitur, žmonija perėjo keletą sąmonės lygmenų. Karaliaus Dovydo laikais žmonės buvo mitinėje sąmonės būsenoje, ir jie naudojo mitines istorijas, aprašinėdami dvasinę tiesą. Tais laikais dauguma žmonių šių istorijų nepriėmė pažodžiui.

Problema kyla tuomet, kai žmonės, kurie šiandien yra racionalesnėje sąmonės būsenoje, žvelgia į šias mitines istorijas ir mėgina jas interpretuoti pažodžiui bei mėgina racionaliai jas paaiškinti. Tai ne visada įmanoma. Vis dėlto, yra tiesos milžinų egzistavime, ir netgi vyraujanti mokslo srovė vieną dieną bus priversta pripažinti archeologinius įrodymus.

Kaip paaiškinu savo diskusijoje apie karą Irake, tam tikrais atvejais žudymas gali būti pateisinamas kaip savigynos aktas – nors tai ir nėra aukščiausias pateisinimas. Galijoto nužudymą laikyčiau vienu iš tokios savigynos pavyzdžių.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels