Adomas ir Ieva Rojaus Sode

TEMOS: Genetika įrodo, kad du žmonės negali būti visos žmonijos tėvais – neikite arba Bibliją arba mokslą – virš kraštutinumų visada egzistuoja Kristaus perspektyva – Adomas ir Ieva nebuvo vieninteliai žmonės Rojuje – archetipai – Rojaus Sodas buvo misterijų mokykla – jokios kraujomaišos

Klausimas: Ar Rojaus Sode vyko kraujomaiša, kad Žemė būtų apgyvendinta, po to, kai Adomas ir Ieva buvo išmesti iš sodo?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Tai yra labai protingas ir logiškas klausimas, kurį žmonės, primygtinai tvirtinantys, kad Biblija yra neklystantis Dievo žodis, arba sakantys, kad Bibliją reikėtų interpretuoti pažodžiui, praleidžia arba atsisako svarstyti.

Pradžios knygos 4 skyriuje yra aiškiai pasakyta, kad Adomas ir Ieva turėjo tris vaikus, ir visi jie buvo berniukai. Tad, jeigu Adomas ir Ieva iš tiesų buvo pirmieji žmonės ir vieninteliai žmonės Sode, kaip gi tuomet trys jų sūnūs galėjo pradėti daugiau vaikų? Pradžios knygos 4 skyriuje sakoma:

16 Tada Kainas paliko VIEŠPATIES artumą ir apsigyveno Nodo krašte, į rytus nuo Edeno.
17 Kainas pažino savo žmoną, ji pradėjo ir pagimdė Enochą. Tada jis pastatė miestą, kurį pavadino Enochu, savo sūnaus Enocho vardu.


25 Adomas vėl pažino savo žmoną, ji pagimdė sūnų ir pavadino jį Setu, nes ji sakė: „Dievas parūpino man kitą palikuonį vieton Abelio, kadangi Kainas jį užmušė“.
26 Ir Setui gimė sūnus, kurį jis pavadino Enošu. Tuo metu žmonės pradėjo šauktis VIEŠPATIES vardo.

Logiškai neįmanoma, kad Adomas ir Ieva būtų visos žmonijos tėvai, jeigu jie turėjo tik sūnus ir daugiau jokių žmonių planetoje nebuvo. Atsižvelgiant į tai, kas šiandien yra žinoma apie genetiką, paprasčiausiai neįmanoma, kad du žmonės būtų visos žmonijos rasės tėvai. Genofondas būtų buvęs per siauras, dėl to būtų buvę neišvengta kūdikių, gimstančių su degeneraciniais defektais, kas jau po kelių kartų būtų atvedę prie rasės išnykimo.

Tad, jeigu primygtinai norite teigti, kad Biblija yra neklystantis Dievo žodis ir kad ją reikėtų interpretuoti pažodžiui, negalite to niekaip paaiškinti. Turite arba neigti Bibliją arba neigti biologinius faktus. Būtent tai įvyko užgimus mokslui – žmonės buvo priversti užimti vieną iš dviejų kraštutinių pozicijų. Jie arba laikosi įsikibę Biblijos neklystamumo, neigdami visus tam prieštaraujančius įrodymus, arba laikosi įsikibę materializmo, neigdami visus dvasinės gyvenimo pusės įrodymus.

Šioje svetainėje tikiuosi žmonėms parodyti, kad egzistuoja alternatyva šiems dualistiniams kraštutinumams. Alternatyva yra Kristaus protas, suteikiantis jums galimybę išvysti vidurio kelią, esantį aukščiau abiejų kraštutinumų.

Šiuo atveju, faktas yra tas, kad Adomas ir Ieva nebuvo vieninteliai žmonės Žemėje ir jie nebuvo vieninteliai gyvybės srautai, nupuolę iš Rojaus Sodo. Adomo ir Ievos istorija nėra žmonių gyvenimo Žemėje pati pradžia. Į Adomą ir Ievą reikėtų žiūrėti kaip į archetipus, ir jų istorija tiesiog pasakoja visos gyvybės srautų evoliucijos istoriją. Šie gyvybės srautai iš pradžių nusileido į dvasinę mokyklą, kurią iliustruoja Rojaus Sodas. Sodo Dievas buvo dvasinis mokytojas, vardu Viešpats Maitrėja. Sodas egzistavo aukštesnių vibracijų karalijoje, kuri nėra matoma žmonių fiziniams pojūčiams.

Kaip paaiškinau, materialus pasaulis turi keturis vibracijų lygmenis. Rojaus Sodas egzistavo mūsų taip vadinamame eteriniame arba identiteto lygmenyje. Tiktai kai kurie žmonės sode nupuolė į žemesniąją sąmonės būseną. Kiti pakilo iš sodo aukštyn. Tie, kurie nupuolė, nužemino savo sąmonės vibracijas, ir todėl nebesugebėjo matyti sodo. Jie tuomet prisiėmė tankesnius fizinius kūnus, kuriuos žmonės dėvi ir šiandien.

Kaip sakiau, tuo pat metu nupuolė nemažas skaičius gyvybės srautų. Tačiau tuo metu materialiame dažnių spektre jau gyveno milijonai žmogiškų būtybių. Būtent su šiais žmonėmis Adomo ir Ievos sūnūs susituokė ir susilaukė vaikų. Kadangi šie žmonės jau buvo nusileidę daug žemiau Kristaus sąmonės lygmens, šios tarpusavio vedybos tik dar labiau pagreitino žmonių, nupuolusių iš sodo, nuopolį sąmonėje. Tai pagreitino procesą, privertusį juos pamiršti savo dvasinę kilmę.

Taigi, trumpas atsakymas būtų toks, kad kraujomaišos nebuvo, o priežastis yra ta, kad nupuolė daug gyvybės srautų ir jie nupuolė į dažnių spektrą, kuriame jau gyveno žmonės, su kuriais jie galėjo tuoktis. Akivaizdu, jog šis atsakymas nebus priimtinas tradiciniams krikščionims ar mokslininkams materialistams. Tačiau tai yra faktas.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels