Moterys Jėzaus misijoje

TEMOS: Nėra konflikto tarp vyriško ir moteriško Dievo aspektų – moterys nėra kaltos dėl nuopolio – moterys nėra žemesnės už vyrus – Jėzaus tikslas buvo atkurti lygybę tarp vyrų ir moterų

Klausimas: Sveiki, turiu jums klausimą. Kokia buvo moterų rolė tavo misijoje? Ar per Paskutinę Vakarienę buvo moterų? Ir jeigu taip… tai kokios tai buvo moterys?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Kaip Motina Marija paaiškina savo diktavimuose, Dievas turi du aspektus – vyrišką ir moterišką. Tarp šių dviejų Dievo aspektų iš tikrųjų nėra jokio konflikto, todėl beprasmiška sakyti, kad vienas iš jų yra svarbesnis už kitą. Taip pat beprasmiška sakyti, kad vyrai yra svarbesni už moteris. Vyrai ir moterys paprasčiausiai išreiškia skirtingus Dievo prigimties aspektus, ir tarp jų neturėtų būti jokio konflikto. Dvasinėje karalijoje nėra jokio konflikto tarp pakylėtųjų mokytojų vyrų ir moterų.

Konfliktas tarp lyčių iš tiesų atsirado dėl to, kad žmonės nupuolė į žemesnę sąmonės būseną. Šio nuopolio realybė yra tokia, kad kiekvienas gyvybės srautas turi tiek vyrišką, tiek ir moterišką aspektus, nes kiekvienas gyvybės srautas įkūnija visą Dievo esybę. Kai kurie gyvybės srautai turi šiek tiek daugiau vyriškumo, tačiau taip pat turi ir moterišką pusę. Būtent moteriškoji visų gyvybės srautų pusė – tiek vyrų, tiek ir moterų, - sukėlė nuopuolį.

Moteriškoji gyvybės srauto pusė yra artimiau susijusi su materialia visata, ir todėl būtent moteriškoji gyvybės srauto pusė tapo prisirišusi prie to, ką gyvybės srautas susikūrė – tame tarpe ir prie savo tapatumo jausmo – materialiame pasaulyje. Būtent šis prisirišimas palaipsniui nutraukė gyvybės srauto ryšį su savo AŠ ESU Esatimi. Po Nuopolio, daugelis gyvybės srautų, kuriuose dominavo vyriškasis aspektas, atsisakė prisiimti atsakomybę už savo pačių nuopuolį. Norėdami išvengti atsakomybės, jie pasidavė žaltiškam melui, atvedusiam prie kultūros sukūrimo, kuri kaltę dėl Nuopuolio verčia moterims ir teigia, kad moterys turėtų paklusti vyrams.

Netiesa, kad moterys turėtų paklusti vyrams. Vis dėlto, tiesa ta, kad moteriškasis kiekvieno gyvybės srauto aspektas turėtų paklusti vyriškajam aspektui – gyvybės srauto Kristaus AŠ ir AŠ ESU Esačiai.

Vienas iš mano misijos tikslų buvo atkurti teisingą supratimą apie tai, ką aš jums ką tik paaiškinau. Mano tikslas buvo neutralizuoti vyrų dominuojamą kultūrą, egzistavusią prieš 2000 metų, ir sukurti naują dvasinį judėjimą, kuris vienodai vertintų ir teiktų vienodą svarbą tiek vyrams, tiek ir moterims. Apie tai šiek tiek išsamiau jau paaiškinau kitur. Aš taip pat paaiškinau, kad mano mokiniai vyrai nesugebėjo priimti šio mano misijos aspekto, ir todėl krikščionybė iki pat šios dienos išsaugojo vyrų dominuojamą kultūrą, kuri niekada neatėjo iš Dievo.

Mano motina, Marija Magdalena ir keletas kitų moterų, kurios nėra paminėtos evangelijose, dalyvavo paskutinėje vakarienėje. Jos taip pat gėrė iš taurės ir valgė duoną, nes jos iš tiesų buvo tiek pat vertos gerti mano kūną ir kraują, kaip ir mano mokiniai vyrai. Vėlgi, vyrų dominuojama kultūra šį faktą evangelijose nutylėjo. Tačiau amžina tiesa yra ta, kad moterys turi tokį pat potencialą pasiekti Kristiškumą kaip ir vyrai.

Taip pat faktas yra tas – tikiuosi laikinas, - kad šiandien moterys paprastai yra atviresnės Kristiškumo keliui nei vyrai. Moterys paprastai turi daugiau noro keisti save negu vyrai, štai kodėl tiek daug moterų matote dvasiniuose judėjimuose. Tikiuosi greitai galėsime pasiekti tikrą vienovę tarp vyrų ir moterų visuose aspektuose.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels