Judo Evangelija

TEMOS: Judo evangelija buvo įvairialypės ankstyvosios krikščionybės dalis – prieštaringas fundamentalistų požiūris – paremta ne faktais, jos tikslas atsverti nesubalansuotą visuomenės nuomonę – per mediumus perduota evangelija – labai lengva su tuo nukeliauti pernelyg toli į priešingą kraštutinumą – nepriimkite dvasinio mokymo kaip evangelijos

Klausimas iš Kimo: Jėzau, keletas žmonių uždavė klausimus apie naujai publikuotą Judo Evangeliją. Žinau, kad jau porą kartų komentavai apie Judą (nuoroda1, nuoroda2), tačiau norėčiau žinoti, ar turėtum kokių nors komentarų apie šią naują evangeliją?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Laikau Judo evangeliją nesibaigiančio proceso dalimi, kurio tikslas yra paskatinti šiuolaikinius krikščionius suprasti, kad krikščionybė per pirmuosius pora šimtmečių buvo daug įvairiapusiškesnė, ir daug kas buvo prarasta po Romos katalikų bažnyčios susiformavimo. Tačiau nelaikau šios evangelijos labai svarbiu kūriniu.

Ši evangelija buvo viena iš daugelio evangelijų, kurias tradiciniai krikščioniai dažnai vadina gnostikų evangelijomis. Ji iš tiesų buvo perduota įkvėpimo arba apreiškimo procesu, kas šiandien būtų vadinama čenelingu. Pagrindinis tikslas buvo atsverti didėjantį negatyvumą Judui ir suteikti atsvarą tradiciniam Judo vaizdavimui, kaip vienintelės priežasties, dėl kurios buvau nukryžiuotas. Jeigu atidžiai perskaitysite keturias oficialias evangelijas, pamatysite, jog žinojau, kad Judas vaidina rolę, ir netgi šiek tiek jį skatinau, tačiau būčiau buvęs nukryžiuotas net ir tuomet, jeigu Judas nebūtų manęs „išdavęs.“

Todėl nėra būtina ar protinga šitaip nekęsti Judo, ir yra šiek tiek ironiška, kad kai kurie Judo labiausiai nekenčiantys žmonės yra krikščioniai fundamentalistai. Šie žmonės regimai tiki, kad, jeigu Judas nebūtų manęs įdavęs, aš nebūčiau buvęs nukryžiuotas, tačiau jie taip pat tiki, kad būtent mano ant kryžiaus pralietas kraujas nuplovė jų nuodėmes. Tai, jeigu nukryžiavimas buvo būtinas jų išganymui, kam tuomet kaltinti Judą? Ar jiems būtų labiau patikę, kad jis manęs nebūtų išdavęs ir todėl jų nuodėmės nebūtų nuplautos?

Iš tiesų Judo evangelija buvo skirta atsverti šią neapykantą Judui, nes ji trukdė daugeliui krikščionių suvokti vidines už mano nukryžiavimo slypinčias misterijas. Ir, žinoma, šiam tikslui pagrindą iš po kojų išmušė Judo evangelijos paskelbimas erezija.

Svarbu suprasti, kad ši evangelija yra geras pavyzdys to, ką galėtume pavadinti mėginimu atsverti svarstykles, pateikiant atsvarą vyraujančiai nuomonei, interpretacijai ar doktrinai. Tai yra principas, kurį galite atrasti daugelyje dvasinių mokymų; iš tiesų ir aš naudojausi šiuo principu daugelyje savo teiginių, kuriais mečiau iššūkį rašto aiškintojų, fariziejų ir žydų papročiams. Kaip paaiškinu šioje svetainėje, žmonės yra linkę sustabarėti ir prisirišti prie išorinių doktrinų, ir todėl vienas iš Gyvojo Kristaus tikslų yra mesti iššūkį žmonių sustingusiam požiūriui – jų stabams – ir pamėginti išpurtyti juos iš proto dėžučių. Tikslas yra pastūmėti juos mąstyti, pateikiant požiūrį, kuris stulbinančiai skiriasi nuo to, ką jiems nuo vaikystės buvo diegiama laikyti neklystančia tiesa.

Tuo noriu pasakyti, kad Judo evangelijos nereikėtų suprasti pažodžiui ar žiūrėti į ją kaip į faktinį atpasakojimą to, kas iš tiesų įvyko. Ji buvo specialiai sukurta atsverti vyraujančias oficialiųjų evangelijų interpretacijas ir todėl jos tikslas nebuvo pateikti faktines žinias. Ji pati net labai tebėra dualizmo karalijoje, nes tai buvo atsakas į dualistinį požiūrį. Tiesą sakant, net ir oficialiųjų evangelijų nereikėtų suprasti visiškai pažodžiui. Net ir jas galima laikyti atsvarą teikiančiomis evangelijomis, ta prasme, kad jų tikslas – ir viena iš jų funkcijų – buvo pateikti atsvarą žydų įsitikinimams apie mane. Jos buvo labai stipriai pritaikytos prie žmonių įsitikinimų ir Senojo Testamento raštų, idant parodytų, jog aš buvau pranašas, pratęsęs Senojo Testamento pranašų tradiciją, ir kad atėjau pakelti žydų religiją į naują lygmenį.

Kai išvengiate šių spąstų ir noro interpretuoti Judo evangeliją pažodžiui, imate suprasti, jog nėra teisinga galvoti, kad Judas buvo mano mylimiausias mokinys. Jis iš tiesų taip kartais manė, kaip manė Petras bei keletas kitų. Tačiau aš neturėjau mylimiausio mokinio, nes patvirtinau vienovę su visa gyvybe. Tačiau aš iš tiesų turėjau ypatingus santykius su Marija Magdalena kaip su savo liepsna dvyne, ir tai atspindi kai kurios oficialiosios ir neoficialiosios evangelijos. Taip pat oficialiosiose evangelijose yra teisingai rašoma, kad Judas nusižudė.

Esmė ta, kad į Judo evangeliją nereikėtų žiūrėti kaip į mėginimą pateikti faktais pagrįstą atpasakojimą, ir todėl ji nėra tai, kas paprastai atitiktų istorinio dokumento kriterijus, ir tikrai nėra viską savo akimis mačiusio liudininko atpasakojimas. Žinau, kad, kai kurie sakys, kad ir oficialiosios evangelijos nėra istoriniai pasakojimai ir nesiekia pateikti faktais pagrįsto atpasakojimo. Tačiau šios evangelijos buvo parašytos, mėginant pateikti faktinių atpasakojimų ir istorijų lydinį, kurių tikslas buvo sukelti tam tikrą poveikį konkrečiai auditorijai. Judo evangelijos svarbiausias tikslas buvo sukelti poveikį auditorijai, siekiant atsverti oficialiąsias interpretacijas. Kitaip tariant, oficialiosiose evangelijose iš tiesų egzistuoja šioks toks istoriškumas.

Atkreipkite dėmesį, jog tuo nenoriu pasakyti, kad Judo evangelija yra klaidinga ar eretiška. Tiems, kurie užaugo su oficialia neapykanta Judui, ši evangelija gali padėti jiems atverti savo protą ir įveikti neapykantą, kas būtų labai naudinga jų pačių augimui. Tiesiog sakau, kad, jeigu pradėsite interpretuoti šią evangeliją pažodžiui, toli nuklysite nuo tikslo, dėl kurio ji buvo duota – kaip ir visų religinių raštų atveju.

Kaip sakiau, ši evangelija buvo perduota „čenelingo“ būdu, su tikslu pateikti atsvarą vyraujančiam neteisingam supratimui, o „mediumui“ yra labai sunku gauti tokį mokymą. Labai lengva jos gavėjui – tam, kurį mokovai vadina autoriumi – paimti šį mokymą pernelyg toli į priešingą kraštutinumą požiūriui, kurio atsvara jis turėjo būti. Tai iš tiesų tam tikru laipsniu nutiko ir su Judo evangelija, todėl ji nėra visiškai tyra. Tačiau tai nėra labai svarbu, kai suvokiate evangelijos tikrąjį tikslą.

Beje, daugelis šiuolaikinių dvasinių mokymų taip pat buvo duoti kaip atsvarą teikiantys mokymai. Galite matyti, kad daugelis šiandien per mediumus perduodamų mokymų tarnauja kaip atsvara tradiciniams religiniams įsitikinimams arba mokslinei pasaulėžiūrai. Todėl jie gali pasitarnauti, padėdami žmonėms pereiti į dvasingesnę proto būseną.

Problema iškyla tuomet, kai žmonės pradeda juos priimti pažodžiui arba ima manyti, jog tai atėjo iš aukščiausio šaltinio. Kaip sakiau kitur, daugelis šiuolaikinių čenelingų ateina iš mentalinio lygmens, tai reiškia, jog jie gali pateikti atsvarą mokslinei arba racionaliai mąstysenai. Tačiau, jeigu norėsite priimti šiuos mokymus kaip turinčius faktinį pagrindimą, susidursite su problemomis. Tuo noriu pasakyti, kad ateina toks momentas, kai nuoširdžiam dvasios ieškotojui reikia pradėti ieškoti mokymų, kurie būtų atėję iš pakylėtųjų mokytojų ir nebūtų atėję iš dualizmo lygmenų, kuriuos galite atrasti trijuose žemesniuosiuose materialios visatos lygmenyse. Mes taip pat kartais duodame mokymus kaip atsvarą, tačiau šie mokymai visada bus aukščiau dualizmo lygmens tiems, kurie turi ausis girdėti.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2006 Kim Michaels