Jėzaus rankraštis

TEMOS: Jėzaus rankraštis, rastas Masadoje

Klausimas: Ar girdėjote apie rankraštį, kurį jie atrado Masadoje. Jis vadinamas Jėzaus rankraščiu. Jį pasirašė Ješua ben Ja’akob ben Gennesareth, kuris rašo, kad jam yra 80 metų ir prideda, kad jis yra paskutinis iš teisėtų Izraelio karalių. Į anglų kalbą išverstas vardas skamba taip: Jėzus iš Genezareto, Jokūbo sūnus.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Aš su tuo nesu susijęs.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2005 Kim Michaels