Ar Judas galėjo rinktis?

TEMOS: Jeigu mes neturėtume laisvos valios, kodėl tuomet mums reikėtų išganymo? – Judas iš tiesų galėjo rinktis – 12 žmogaus psichikos aspektų – stiprus ir silpnas aspektai – silpniausias psichikos aspektas sukelia individo nuopolį – Jėzaus misija yra parodyti, kaip virš to pakilti

Klausimas: Neseniai girdėjau žmogų, užaugusį metodistų religijoje, sakant, kad Judas neturėjo kito pasirinkimo, kaip tik išduoti tave. Šis teiginys atrodo prieštaraujantis laisvai valiai. Ar buvo galimybė Judui tavęs neišduoti? Kaip tuomet būtum buvęs išduotas ir nukryžiuotas? Ar tai jo paties karma privertė jį tave išduoti?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Deja, faktas tas, kad daugelis krikščionių, o ypač daugelis evangelikų ir fundamentalistų nepripažįsta arba nesupranta laisvos valios realybės. Jie paprasčiausiai nesupranta esminio fakto, kad, jeigu žmonės neturėtų laisvos valios, Dievui nebūtų buvę jokios būtinybės siųsti mane kaip išganytoją į šią planetą – išganytoją, kurį galima atstumti. Jeigu žmonės neturėtų laisvos valios, kodėl tuomet Senasis Testamentas sakytų: „Rinkis gyvenimą“ (Pakartotas Įstatymas 30,19) ir „rinkis šią dieną kam tarnausi“ (Jozuės 24,15)? Man nebūtų reikėję sakyti žmonėms, kad negalite tarnauti dviem šeimininkams, bet turite pasirinkti vieną arba kitą (Mato 6,24).

Laisva valia iš tiesų yra realybė, ir todėl Judas iš tiesų galėjo rinktis. Tačiau, kaip paaiškinau kitur, Judas iš tiesų pasirinko šį konkretų vaidmenį, tam kad pailiustruotų tam tikrus mano žinios aspektus. Prie to dar pridėkite tai, kad, jeigu Judas būtų nusprendęs nevaidinti savo vaidmens, kas nors kitas būtų suvaidinęs šį vaidmenį ir įdavęs mane valdžiai. Tačiau Judo suvaidintas vaidmuo yra svarbus tuo, kad jis buvo vienas iš mano mokinių.

Viena iš gilesnių Judo veiksmų interpretacijų yra tai, kad į mano mokinius galima žiūrėti kaip atstovaujančius 12 žmogiškosios psichikos aspektų, kurie atitinka 12 Dievo savybių. Visi gyvybės srautai turi šias pagrindines Dievo savybes, tokias kaip Jėga, Vizija, Meilė ir Išmintis. Visi gyvybės srautai turi vieną pagrindinę savybę, kurioje turi didelius pasiekimus. Dauguma gyvybės srautų taip pat turi vieną ar daugiau savybių, kuriose jų pasiekimai yra menki ir be pusiausvyros.

Būtent silpnesnioji savybė sukelia gyvybės srauto prisirišimą prie vieno iš materialaus pasaulio aspektų, kaip ir Judas tapo prisirišęs prie tam tikros mano misijos baigties. Būtent šis prisirišimas priverčia gyvybės srautą nupulti į žemesniąją sąmonės būseną ir prarasti savo dvasinio tapatumo jausmą. Būtent šis nuopolis padaro gyvybės srautą pažeidžiamą šio pasaulio jėgų nukryžiavimui.

Taigi, Judo pavyzdys parodo, kaip silpniausia jūsų psichikos dalis išduos jus šio pasaulio valdžiai, kuri tuomet jus nukryžiuos, mėgindama sukliudyti jums pasiekti savo asmeninį Kristiškumą ir išreikšti šį Kristiškumą šiame pasaulyje. Kai tai su jumis įvyks, negalėsite grįžti atgal ir pakeisti savo silpnybės. Negalėsite atsukti laiko atgal.

Tačiau viena, ką galėsite padaryti, tai leisti savo mirtingam tapatumo jausmui „mirti“ ant kryžiaus, kad jūsų gyvybės srautas galėtų būti prikeltas savo tikrajam tapatumui – nemirtingos dvasinės būtybės tapatumui. Tuo būdu galėsite pakilti virš savo silpnybės ir visos dualizmo sąmonės, kuri laikė jus prikaltą ant kryžiaus nuo pat jūsų nuopolio pradžios.

Procesas, per kurį gyvybės srautas pakyla virš savo psichologinių silpnybių, įveikia bet kokį mirtingą tapatumo jausmą ir šio pasaulio jėgas, ir yra tikroji mano misijos žinia.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels