Vaikai ir bažnyčios lankymas

TEMOS: Veskitės savo vaikus kartu, jeigu lankote bažnyčią – neverskite vyresnių vaikų eiti – venkite bauginimų ir prievartos – jei tik įmanoma, raskite bažnyčią, paremtą vidiniu religijos išpažinimu.

Klausimas: Ar tiki, kad reguliarus bažnyčios lankymas yra svarbus pamatas vaikų dvasiniam vystymuisi?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Tai iš tiesų priklauso nuo to, apie kokią bažnyčią kalbame, o taip pat nuo požiūrio į dvasingumą, kurio laikosi tėvai ir žmonės, kuriuos jūsų vaikas sutiks bažnyčioje.

Kalbant apskritai, pasakysiu, kad, jeigu reguliariai lankotės bažnyčioje, siūlau kartu pasiimti ir savo vaikus. Tačiau svarbu jausti kiekvieno individualaus vaiko poreikius. Tad mano rekomendacija yra tėvams vestis savo mažus vaikus, kai tik praktiškai įmanoma. Vaikams tai duos gerą pavyzdį. Kai vaikai paaugs, būkite jautrūs vaikams ir neverskite jų eiti.

Jeigu esate dvasios ieškotojas, galima pagrįstai manyti, kad jūsų vaikai yra pasirengę dvasiniam požiūriui į religiją. Todėl šiems vaikams ėjimas į tradicinę bažnyčią gali būti potencialiai žalingas. Ypač žalinga būtų juos versti eiti kiekvieną sekmadienį, nes tai vaikus paskatintų galvoti, kad religija yra kažkas, ką turite daryti iš baimės ir pareigos, užuot darę tai iš smalsumo ir džiaugsmo.

Idealiausias variantas būtų rasti bažnyčią, paremtą vidiniu religijos išpažinimu. Jeigu negalite rasti tokios bažnyčios, galite ieškoti bažnyčios, kuri turėtų paruošusi programą vaikams, stimuliuojančią vaikų smalsumą ir džiaugsmo pojūtį. Jeigu negalite rasti išorinės bažnyčios, kuri atitiktų šiuos reikalavimus, būtų geriau padaryti trumpas pamaldas namuose su savo vaikais, o galbūt susieiti su kitais panašiai mąstančiais tėvais.

Suprantu, kad mano komentarai šokiruos daugelį tradicinių krikščionių, bet vėlgi, ar daug tradicinių krikščionių skaitys šį puslapį? Paprastas faktas tas, kad versdami savo vaikus eiti į bažnyčią nepadėsite jiems dvasiškai augti. Daugelis vaikų, tapę paaugliais, neišvengiamai ims maištauti prieš šią prievartą, ir tai juos dažnai paskatins atmesti savo tėvų religiją arba religiją apskritai. Vaikai tuomet labai lengvai gali atsidurti uždarame rate, iš kurio patys bus nepajėgūs ištrūkti.

Ir priešingai, jeigu padėsite savo vaikams tapti tiesos ieškotojais, suaugę jie natūraliai ras bažnyčią. Tai bus bažnyčia, kurią jie patys pasirinks, tačiau jeigu jūsų bažnyčia duos erdvės jiems augti, tikėtina, kad jie pasirinks jūsų bažnyčią.

Būkite jautrūs savo vaikams, ir jeigu jie ims reikšti nenorą eiti į bažnyčią, neverskite jų. Leiskite jiems likti namuose, kai jie to prašo, ir galbūt paraginkite juos eiti kas antrą savaitę, o gal ir dar rečiau. Vėlgi, jeigu esate tiesos ieškotojas, visada savo vaikus skatinsite pirmiausia ieškoti savo dvasios, ir nemėginsite jų apvilkti religijos ar bažnyčios tramdomaisiais marškiniais.

 

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels