Skausmas gimdant vaikus

Klausimas: Kodėl moterys, o taip pat vaikai, jaučia tokį didelį skausmą gimdymo metu?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo MOR per Kim Michaels:

Galbūt esate girdėję iš ankstesnių dispensacijų, kad buvo laikai, kai Žemė buvo tokia tyra, jog nebuvo būtina užsiiminėti fiziniu seksu ar fiziškai gimdyti vaikus, kadangi vaikai galėjo būti sukuriami proto galiomis. Tačiau, įvykus nuopuoliui į žemesnę sąmonės būseną, materija sutankėjo, ir todėl atsirado būtinybė vaikus pradėti ir gimdyti fiziškai.

Tai buvo būtina dėl įvairių priežasčių. Viena iš jų buvo ta, kad vienintelis būdas, kuriuo populiacija galėjo išaugti iki jai skirto lygmens, buvo sukurti situaciją, kurioje vyras ir moteris galėtų pradėti vaiką nebūdami harmonijoje. Matote, norint vaiką pagimdyti vien proto galiomis, vis tiek yra būtina turėti dvi būtybes: viena iš šių būtybių turi atstovauti vyrišką polių, o kita – moterišką. Tačiau, kad galėtų vaiką pagimdyti proto galiomis, jos privalo būti absoliučioje harmonijoje.

Jūs, žinoma, puikiai žinote, kad jūsų šiandien turimiems fiziniams kūnams yra įmanoma pradėti vaiką net ir tuomet, kai vyras ir moteris nėra harmonijos būsenoje. Tai reiškia, kad, jeigu būtų būtina vyrui ir moteriai būti harmonijos būsenoje tam, kad fiziškai pradėtų vaiką, būtų gimę labai mažai vaikų, ypač praėjusiuose amžiuose. Norint užtikrinti populiacijos augimą, fizinis vaikų gimdymas tapo būtinas.

Tai, žinoma, yra susiję su žemyn traukiančiu karminiu sūkuriu, kurį žmonija sukūrė po pirmojo nuopolio. Daug tūkstantmečių skausmas buvo patiriamas labai dažnai, ir nebuvo jokių technologinių būdų šiam skausmui numalšinti. Todėl galėtume sakyti, kad vaiko ir moters patiriamas fizinis skausmas yra priminimas apie tuos laikus, kai buvo įmanoma pradėti vaikus ir gimdyti juos kitokiu būdu.

Egzistuoja būdai fiziškai pagimdyti vaiką, patiriant minimalų skausmą. Tam reikia turėti visiškai kitokį požiūrį į nėštumą ir gimdymą, nei tas, kuris įsivyravo šiuolaikinėje visuomenėje, jai tapus labiau materialistine ir technologine. Mes iš tiesų duosime mokymus apie tai ateityje, tačiau išmintingai paliksiu tai padaryti ledi mokytojoms. Tam taip pat bus būtina turėti pasiuntinę moterį, kadangi šis pasiuntinys šiame gyvenime neturi tinkamo atskaitos taško tokiam mokymui perduoti.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2013 Kim Michaels