Kodėl kai kurios moterys susiduria su sunkumais, gimdydamos vaikus

TEMOS: Šiuolaikinė visuomenė neduoda žmonėms dvasinio supratimo apie nėštumą – seksualinės revoliucijos padariniai – vaikų gimdymas nėra vien biologinė funkcija – matykite šventumą savyje

Klausimas: Kas liečia vyrų ir moterų lytiškumą, kai kurios moterys turi problemų gimdydamos. Esu akušerė, ir savo darbo sferoje matau, kad, kai moterys gimdo, joms yra sunku priimti gyvybę. Tad norėjau žinoti, ar galėtume kaip nors padėti moterims tai įveikti? Gimdymo metu matau, kad kažkas moteryse užsiblokuoja ir jos nesugeba priimti gyvybės, nesugeba priimti kūdikio fizinėje plotmėje, ko pasekoje susiduria su sunkumais gimdymo metu.

Atsakymas iš pakylėtosios mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels:

Geriausia, ką galite padaryti, norėdami padėti kitiems, yra pademonstruoti tai savyje – savo ryžtu kilti į aukštesnį sąmonės lygį, į aukštesnį supratimo lygį. Ir tuomet būkite atviri, kalbėdami apie tai, kai pamatote kitus žmones, kurie turi problemą.

Ir iš tiesų, vaikų gimdymo klausimas yra labai artimas mano širdžiai. Nes aš iš tiesų jaučiu didelę užuojautą daugeliui moterų, kurios tampa nėščiomis, dažnai nesuprasdamos, kas iš tiesų vyksta. Neturiu omenyje vien fizinės plotmės; turiu omenyje dvasinę plotmę, mano mylimieji. Šiuolaikinei visuomenei labai trūksta suvokimo, ką moteriai iš tiesų reiškia sukurti kitą būtybę savo kūne ir ją pagimdyti. Pernelyg dažnai į tai yra žiūrima kaip tiesiog į biologinį įvykį. Ir žmonės neįvertina, koks tai iš tiesų yra stebuklas.

Ir todėl matote daugelį žmonių, kurie užaugo šizofreniškoje vakarų kultūroje, kurioje galėjo rinktis tik tarp tradicinės krikščionybės ir ateizmo bei materializmo. Ir nė vienas iš jų, nė vienas iš šių pasirinkimų negali jiems suteikti savo tikrojo tapatumo – dvasinės būtybės tapatumo vertės pajautimo, dalyvaujančios šiame Gyvenimo Stebukle.

Jūs, žinoma, taip pat matote daugelį moterų, kurios pastoja neplanuotai, arba kurios pastoja dėl išprievartavimo, arba dėl dvasinės formos išprievartavimo, kurį taip dažnai matote vykstant palaiduose, atsitiktiniuose santykiuose. Kuomet iš tiesų matote, kad, nepaisant taip vadinamos seksualinės revoliucijos, moterys kai kuriais atžvilgiais buvo pažemintos iki seksualinių objektų, netgi dar labiau nei iki seksualinės revoliucijos, kadangi tais laikais egzistavo bent kažkoks doros jausmas, bent kažkokie galantiškumo likučiai bent jau kai kuriose visuomenės srityse.

Ir yra gyvybiškai svarbu, kad žmonės, kurie tai supras, atrastų būdą išreikšti tai universaliu būdu, išeinančiu tiek už tradicinės religijos, tiek ir už materializmo ribų, suteikdami moterims galimybę vertinti vaiko gimimą ir laikyti tai daugiau nei biologine funkcija. Pagimdyti vaiką – tai ne tas pats kas nueiti į tualetą. Tai yra šventas procesas. Tačiau, jei save telaikote biologiniu robotu, tai kaip tuomet sugebėsite matyti vaiko šventumą – jeigu šventumo nematote savyje? Tai neįmanoma.

Tai, žinoma, yra plati tema, tačiau duodu jums kelias užuominas, ant kurių toliau galėsite statyti. Yra žmonių, kurie gali gauti mokymus, kuriuos trokštu perduoti. Nes vėlgi, galėjote pastebėti, kad kalbu per pasiuntinį vyrą, kuris savo sąmoningoje atmintyje neprisimena gimdymo proceso – išskyrus tuomet, kai pats buvo tapęs šio proceso rezultatu. O tai yra visiškai kitokia patirtis, kaip jūs visi žinote.

Ir todėl iš tiesų trokštu perduoti šiuos mokymus. Nebūtinai garsinio diktavimo pavidalu, kaip tai girdite dabar. Bet labiau tokiu pavidalu, kuomet žmonės gautų idėjas ir mokymus, kurie tuomet galėtų sukurti pagrindą gilesniam supratimui vystyti apie tai, ką reiškia būti moterimi ir ką reiškia pagimdyti kūdikį – kaip moteris gali imti žiūrėti į tai kaip į šventą procesą.

Nes tai, ką matote gimdymo palatoje tėra ledkalnio viršūnė. Jeigu moteris susiduria su problemomis gimdydama kūdikį, kai gimdymo procesas jau yra prasidėjęs, tai nėra dalykas, kuris nutinka tuo metu. Šios problemos prasidėjo dar prieš kūdikio pradėjimą, moters savivaizdyje ir jos įsivaizdavime, kas iš tiesų yra gyvenimas.

Tad pamąstykite, kas iš jūsų norėtumėte būti atviromis durimis šiems mokymams gauti, tiesiogiai iš mano širdies į jūsų širdį, kuomet įvilktumėte juos į formą, kuri tuomet galėtų būti naudinga kitiems.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2008 Kim Michaels