Ar verta vaikus mokyti dvasingumo?

TEMOS: Automatiškas išganymas yra pavojinga idėja – negalite būti išganyti, sekdami doktrinomis – tapkite tiesos ieškotojais – leiskite vaikams uždavinėti klausimus – sakykite: „Aš nežinau“ - jeigu doktrina primetama vaikams, jie dažnai ima maištauti – atvirumas yra naudingas paauglystėje

Klausimas: Kas liečia vaikų mokymą dvasinių koncepcijų, ar galėtum pakomentuoti skirtumą tarp dvasinių žinių „ieškojimo“ ir „gavimo“ rolių, nes atrodo yra vertinga patiems ieškoti tiesos, užuot išimtinai mokius vaikų šių koncepcijų nuo gimimo.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Visiškai sutinku, kad vertinga padėti vaikams patiems ieškoti dvasinių žinių, užuot jiems primetus jas fiksuotų ar neklystančių doktrinų pavidalu. Viena iš pačių pavojingiausių iliuzijų religijos pasaulyje yra automatiško išganymo idėja. Tai iš tiesų yra kelias, kuris žmogui atrodo teisingas, tačiau baigiasi jis mirtimi. Apie šią problemą kalbu visur šioje svetainėje. Šios problemos esmė yra ta, kad žmonės tiki, jog tik būdami tam tikros bažnyčios nariais ir sekdami visomis jos taisyklėmis ir doktrinomis, jie bus automatiškai išganyti. Tai yra klaidingas tikėjimas.

Raktas į išganymą yra pasiekti aukštesnę sąmonės būseną – Kristaus sąmonę. Vienintelis būdas pasiekti šią sąmonės būseną yra būti tiesos ieškotoju. Negalite pasiekti Kristaus sąmonės būdami doktrinos pasekėjais. Tai paprasčiausiai neįmanoma, ir jokie argumentų kiekiai iš tradicinių krikščionių nepakeis šio fakto.

Todėl geriausia, ką galėtumėte padaryti, būtų išsigydyti žaizdas, kurias gavote iš tradicinių bažnyčių. Tapkite tiesos ieškotoju ir tuomet perduokite šį požiūrį į religiją savo vaikams.

Atkreipkite dėmesį, kad, būdami tiesos ieškotojais, niekada nepriimate jokios doktrinos kaip absoliučios, galutinės, uždaros ar neklystančios. Pati buvimo tiesos ieškotoju idėja yra tai, kad, jums keliant savo sąmonę ir supratimą, Dievas arba pakylėtieji mokytojai duos jums aukštesnes dvasines tiesas, nei tos, kurias sugebate suvokti šiandien. Kai iš tiesų suvokiate ir priimate šį požiūrį į religiją, pamatote, jog nėra tokio dalyko kaip uždara ar neklystanti religinė doktrina.

Svarbiausias dalykas auginant vaikus, yra tai, kad, kai esate tiesos ieškotojai, galite leisti savo vaikams užduoti klausimus, kuriuos iškelia jų natūralus smalsumas ir besąlyginis požiūris į Dievą. Daugelyje religingų šeimų nutinka taip, kad tėvai jaučia grėsmę, kai jų vaikai užduoda klausimus, į kuriuos tėvai ar jų pripažįstamos doktrinos nesugeba atsakyti. Būdami tiesos ieškotojais niekada neatsidursite tokioje nedėkingoje proto būsenoje. Būdami tiesos ieškotojais, nebijote naudoti magiškus žodžius: „Aš nežinau.“

Būdami tiesos ieškotojais, galite atvirai diskutuoti apie dvasingumą ir Dievą su savo vaikais, neversdami jų su jumis sutikti ar pripažinti fiksuotą išorinę doktriną. Šitaip su savo vaikais galėsite išsiugdyti daug artimesnį, malonesnį ir didesne meile paremtą ryšį, liečiantį dvasines temas. Tai gali tapti tiltu tarp jūsų ir jūsų vaikų, ypač tuomet, kai vaikai pasiekia sunkius paauglystės metus.

Paauglystė yra toks metas, kai vaikai natūraliai atranda ir apibrėžia savo pačių tapatumą, ir jie ims maištauti prieš bet kokį tapatumą, kurį, jų manymu, jiems primeta tėvai, mokytojai, pamokslininkai ar visuomenė. Todėl, jeigu išsiugdysite ryšį su savo vaikais, kuomet apie dvasingumą galėsite kalbėti su jais nieko jiems neprimesdami, tuomet tai taps neįkainojamu turtu, palaikant gerus santykius su savo vaikais jų paauglystės metais. Tai taip pat gali tapti abipusį malonumą teikiančiu bendravimo šaltiniu, galinčiu tęstis visą gyvenimą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels