Fundamentalus mokymas kaip reaguoti, kai kiti su jumis blogai elgiasi

TEMOS: Santykiuose ieškokite galimybės augti – situacijos baigtis yra mažiau svarbi už augimą – ką iš tiesų reiškia atsukti kitą skruostą – išsaugokite savo nekaltumą – nebūkite pasyvūs – motiniška ir tėviška meilė – sustabdykite piktavališką elgesį – išspręskite savo pačių karmą arba žaizdas – praktiniai žingsniai įveikti blogą elgesį su jumis – suteikite visiems galimybę augti, taip pat ir sau – siekite neprisirišimo – kai nebūsite prisirišę, situacija dažnai pagerės arba tiesiog galėsite judėti toliau – laiptelis jūsų kelyje

Klausimas: Sveiki! Pirmiausia noriu padėkoti už šią nuostabią, apšviečiančią svetainę. Ji padeda augti mano dvasiniam sąmoningumui ir prisideda prie mano dvasinio augimo. Mano klausimas: Žinau, jog tai yra mano atsakomybė atleisti ir melstis už žmones, kurie man kenkia, bet ar yra dvasiškai priimtina iškelti kaltinimus žmonėms, kurie diskriminuoja ir priekabiauja prie manęs darbovietėje?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Puikus klausimas, paliečiantis vieną iš esminių žmogiškojo egzistavimo dilemų ir taip pat suteikiantis man galimybę pakomentuoti dažnai neteisingai suprantamą mano kvietimą atsukti kitą skruostą. Leiskite man duoti jums mokymą, kaip mes, pakylėtieji mokytojai, žiūrime į tokias situacijas.

Pirmiausia noriu pasakyti, kad bet kokiuose santykiuose tarp žmonių, pakylėtųjų mokytojų rūpestis visada yra suteikti visoms dalyvaujančioms pusėms maksimalias augimo galimybes. Mums ne tiek rūpi specifinė situacijos baigtis, kiek rūpi visų toje situacijoje dalyvaujančių žmonių augimas. Tad, turint tai omeny, dabar norėčiau pakomentuoti šią situaciją ir milijonus panašių situacijų, kiekvieną dieną vykstančių visame pasaulyje. Situacijos esmė yra ta, kad vienas žmogus pažeidinėja Meilės Įstatymą, užuot daręs kitiems tai, ką norėtų, kad ir kiti jam darytų. Dabar kyla klausimas, kaip žmogus, kuris yra tapęs šių veiksmų taikiniu, turėtų reaguoti į šią situaciją.

Svarbiausias jūsų rūpestis turėtų būti išvengti susikurti sau negatyvias pasekmes. Norėdami pasiekti šį tikslą, turite laikytis mano kvietimo atsukti kitą skruostą. Kai suvoksite tikrąją kito skruosto atsukimo prasmę, pamatysite, jog tai reiškia, kad į visas situacijas turite atsakyti besąlygine meile. Atsakydami su šia meile, galite išvengti įstrigimo negatyviuose žmogiškuose jausmuose, kuomet jaučiatės auka, jaučiate baimę, jaučiate pyktį ar troškimą atkeršyti. Kai išvengsite šių jausmų, šio pasaulio Princas ateis ir nieko jumyse neras. Todėl nesusikursite negatyvių pasekmių, tai reiškia, nesusikursite iškreiptos energijos arba karmos toje situacijoje. Tiesiog galėsite pereiti per šią situaciją ir išlaikyti savo tyrumą bei nekaltumą, nesusitepdami kito žmogaus veiksmais. Tai padės jums neįsitraukti į negatyvų sūkurį, kuris jus pririštų prie jus apstojusio žmogaus, užuot pririšęs jus prie Kristaus AŠ, esančio jumyse.

Visgi tai pasakius, yra svarbu suvokti, kad kito skruosto atsukimas nereiškia, kad tampate pacifistu ir pasyviai leidžiate kitiems žmonėms jus išnaudoti. Tai yra subtili mintis, kurios nesuprato daugelis krikščionių, kurie iš tiesų suvokia būtinybę atsakyti į situacijas su meile, bet nesuvokia, kad dieviškoji meilė turi du aspektus. Kaip Motina Marija paaiškina savo mokyme, Dievas turi du aspektus – Tėvo plėtimosi jėgą ir Motinos sutraukiančią jėgą.

Kai atsukate kitą skruostą ir vengiate įsitraukti į negatyvius jausmus, naudojatės dieviškosios meilės Motinos aspektu. Tai yra liepsna, kuri leidžia jums išlikti tyriems ir neprisirišusiems, kai susiduriate su bet kokiais žiaurumais šiame pasaulyje. Tačiau lygiai taip pat svarbu yra naudotis ir aktyvesne, dangiškojo Tėvo liepsna. Ši liepsna įgalina jus imtis tinkamų veiksmų, suteiksiančių tiek jums, tiek ir kitiems žmonėms geriausią įmanomą galimybę paaugti iš tos situacijos.

Kai suvokiate šiuos du dieviškosios meilės aspektus, negalite leisti su jumis blogai besielgiančiam asmeniui toliau tai daryti, nes žinote, kad ilgalaikėje perspektyvoje tai pakenks jam pačiam. Tad būtent iš besąlyginės meilės kitam žmogui spontaniškai imsitės veiksmų sustabdyti blogą elgesį. Būtent tai matėte mane darant, kai mečiau iššūkį rašto aiškintojams, fariziejams, sadukiejams, šventyklos dvasininkams ir visiems kitiems, kurie skelbė baime paremtą požiūrį į religiją.

Tavo konkrečioje situacijoje rekomenduočiau imtis sekančių žingsnių:

  • Pirmiausia pažvelk į save ir įsitikink, kad esi visiškai neprisirišusi. Jei reikia, naudokis atleidimo rožiniu, kad įveiktum visus negatyvius jausmus kitam žmogui. Naudokis Arkangelo Mykolo rožiniu, kad apsisaugotum nuo bet kokių tamsos jėgų, kurios gali paskatinti tave jausti negatyvius jausmus arba gali skatinti tave jaustis auka.

  • Kai suvokiate, jog gyvenimas turi ir dvasinę pusę, turite unikalią galimybę dirbti su situacija, naudodamiesi dvasiniais įrankiais, kuriuos duodame dvasinių įrankių skyrelyje. Pavyzdžiui, rekomenduoju kalbėti Arkangelo Mykolo rožinį ir specifiškai paprašyti surakinti visas tamsos dvasias, kurios naudojasi kitu žmogumi ir stumia šį žmogų rodyti ne meile grįstą elgesį. Taip pat turėtumėte prašyti surakinti to žmogaus anti-aš, kuris neleidžia žmogui suvokti, kad jo elgesys yra neteisingas. Taip pat galite naudotis Motinos Marijos invokacijomis arba Violetine Liepsna, kad sudegintumėte visą karmą, kurią galite turėti su šiuo kitu žmogumi. Noriu jums duoti etaloną įvertinimui. Jeigu jaučiate bet kokius negatyvius jausmus kitam žmogui, tuomet arba turite tam tikrus blokus savo pačių psichikoje, arba turite karmą su šiuo žmogumi iš ankstesnių gyvenimų. Todėl būtų labai išmintinga išspręsti šiuos blokus, prieš imantis bet kokių tolesnių žingsnių.

  • Kai būsite pasiekę neprisirišimą, švelniai, bet tvirtai leiskite kitam žmogui žinoti, jog laikote jo arba jos elgesį nepriimtinu ir kad norėtumėte, jog šis elgesys liautųsi. Jeigu žmogus į tai atsakys pozityviai ir atrodys iš tiesų norintis sustabdyti šį elgesį, gali būti, jog to ir užteks. Jeigu žmogus neatrodys nuoširdus arba reaguos negatyviai, ramiai pasakykite žmogui, kad perspėsite atitinkamus valdžios atstovus savo įmonėje, ir, jeigu būtina, užpildykite seksualinio priekabiavimo skundo dokumentus.

  • Pakalbėję su žmogumi, nueikite pas atitinkamą asmenį savo įmonėje ir supažindinkite jį su situacija, kol kas nepateikdami oficialių kaltinimų raštu. Tiesiog suteikite jiems galimybę augti, reaguojant į šią situaciją savo nuožiūra. Pasakykite jiems, kad kalbėjote su šiuo žmogumi ir prašėte jo sustabdyti šį elgesį, ir jeigu šis jo elgesys liausis, nenorėtumėte, kad būtų imamasi kokių nors tolimesnių veiksmų. Tačiau suteikite jiems galimybę imtis tokių veiksmų, jeigu prie jūsų priekabiaujantis asmuo tą patį jau darė ir su kitais.

  • Jeigu šis elgesys nesiliauja, tuomet grįžkite pas atsakingus asmenis savo įmonėje ir pateikite oficialų skundą. Paprašykite jų užtikrinti, kad šis elgesys toliau nesitęstų.

  • Jeigu atsakingi asmenys jūsų įmonėje nieko nedaro, kad sustabdytų šį problematišką elgesį, tuomet grįžkite pas juos ir pasakykite, kad, jeigu jie nesustabdys šio elgesio, jūs kreipsitės į teismą.

  • Jeigu jūsų įmonė ir toliau nieko nedaro, kad sustabdytų šį elgesį, tuomet, ir tik tuomet, eikite į teismą ir pateikite oficialų ieškinį prie jūsų priekabiaujančiam asmeniui ir įmonei, kuri nieko nepadarė, kad tai sustabdytų.

Galite pritaikyti šį laipsnišką metodą ir daugumai kitų situacijų. Tačiau prisiminkite, kad bet kurioje situacijoje, kurioje dalyvauja kiti žmonės, visada turite gerbti jų laisvą valią. Todėl turite daryti tai, kas yra teisingiausia pagal savo šiuo metu turimą supratimą, ir tuomet turite išlikti neprisirišę prie šio veiksmo rezultatų. Jeigu žmonės nereaguoja į tai taip, kaip manote, jog turėtų reaguoti, neįsitraukite į negatyvius jausmus. Vietoj to, naudokitės dvasiniais įrankiais, kviesdami jiems apsaugą ir apšvietimą. Jeigu jie nesikeičia, kvieskite Dievo teismą tai situacijai.

Jeigu pokyčių ir toliau nėra, išlikite neprisirišę. Kai kuriais atvejais, kiti žmonės atmeta visus raginimus keistis, tačiau, kai būsite ėmęsi atitinkamų veiksmų, kad suteiktumėte jiems galimybę pasikeisti, pasieksite tašką, kuomet būsite atlikę savo pareigą jiems. Ir gali būti, jog tuomet pajusite, jog jums reikėtų judėti toliau. Kai tai įvyks, tiesiog palikite šią situaciją ir palikite visus prisirišimus prie situacijos ar konkrečios jos baigties.

Jeigu sugebėsite išlikti neprisirišę, visada galėsite paaugti iš situacijos, o jei paaugsite, jūsų savijauta toje situacijoje pagerės, net jeigu išorinė situacija nebus pasikeitusi. Tačiau, kai pasikeisite, dažnai pamatysite, kad išorinės situacijos ims pačios išsispręsti, ir suvoksite, jog pakilote į aukštesnį lygį nei prieš tai.

Ar suprantate, kad, taikydami šį laipsnišką metodą, visiems su tuo susijusiems žmonėms suteikiate maksimalias galimybes paaugti iš šios situacijos, neįpuldami į spąstus, kuomet imate reaguoti pykčiu arba ieškote, kaip atkeršyti? Pirmiausia, patys sau suteikiate galimybę paaugti iš situacijos, užuot leidę sau pavirsti auka arba ėmę ieškoti keršto. Kiekvieną kartą, kai pajaučiate prisirišimą prie konkrečios situacijos baigties, žinote, jog aptikote vieną iš blokų, blokuojančių jūsų asmeninį Kristiškumą. Todėl naudokitės galimybe pašalinti šį bloką ir padaryti didžiulį šuolį pirmyn link to, kas iš tiesų esate, užuot leidę šio pasaulio Princui apibrėžti jus per silpno proto žmones.

Noriu dar kartą pakartoti, kad raktas į asmeninį Kristiškumą yra atsakyti į visas situacijas su meile. O raktas į šią meilę yra suvokti, kad meilė turi du aspektus. Vienas aspektas yra Motinos aspektas, leidžiantis jums atsukti kitą skruostą ir išlikti neprisirišusiems. Kitas aspektas yra Tėvo aspektas, leidžiantis jums imtis Kristaus veiksmų, kurie yra priešingi dualistiniams žmogiškiems veiksmams, ir sustabdyti šią situaciją, neleidžiant jai pavirsti žemyn traukiančiu sūkuriu, nusitempiančiu žemyn visus toje situacijoje dalyvaujančius žmones.

Aš iš tiesų daviau šį mokymą prieš 2000 metų, tačiau evangelijų užrašinėtojai jo niekada pilnai neužrašė, nes patys iki galo nesuprato šio mokymo. Ir tam tikri fragmentai, kurie buvo užrašyti pirminėse evangelijose, nuo to laiko buvo iškraipyti arba cenzūruoti, todėl krikščioniams šiandien yra pateikiamas vienpusiškas požiūris į mano mokymus apie dieviškąją meilę. Todėl daugelis krikščionių yra priėmę pasyvų požiūrį į gyvenimą ir tiki, kad turėtų atsukti kitą skruostą ir turėtų leisti piktavališkai situacijai toliau tęstis. Kita vertus, daugelis žmonių reaguoja į tokias situacijas pykčiu, užuot suvokę, kad, norint iš tiesų atsukti kitą skruostą, privalote būti neprisirišę, idant šio pasaulio Princas nieko jumyse nerastų.

Žinau, kad tam, jog atsakytumėte į visas situacijas su meile, reikia subtilios pusiausvyros ir tai yra didelis iššūkis žmonėms, užaugusiems šiandieniniame susipriešinusiame pasaulyje. Tačiau tai taip pat yra didelė galimybė paaugti, nes tai leidžia jums paversti visas situacijas laiptais aukštyn į savo asmeninį Kristiškumą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels