Fundamentalus mokymas apie tai kaip elgtis su negatyviais žmonėmis

TEMOS: Venkite dualistinių baimės ir pasyvumo kraštutinumų – atsisakymas atskirti – brandūs žmonės gali bendrauti su tais, kurie yra negatyvūs – neleiskite kitiems žmonėms nutempti jūsų žemyn – kai kuriems negatyviems žmonėms žmogiška pagalba negali padėti – kai kuriems galima padėti per meilę – pakilkite virš žmogiškos meilės – jokios užuojautos tamsos jėgoms – puikybė manyti, kad galite kitus išgelbėti – atpažinkite nekonstruktyvias reakcijas – naudokitės intuicija, o ne intelektu – atpažinkite savo prisirišimus – prisirišimas prie negatyvių žmonių atveria jus tamsos jėgoms – metanti iššūkį meilė – padėkite žmonėms padaryti tikrus pasirinkimus – venkite ginčų – trys priežastys, dėl kurių žmonės įstringa negatyviuose sūkuriuose – mielaširdingumas neveikia tamsos dvasių – judėkite pirmyn

Klausimas 1: Sveikas Jėzau – esu palaimintas, kad galiu su tavimi susisiekti. Ačiū tau. Mano klausimas yra apie „piktųjų“ dvasių (nešvarių dvasių, kurios gali į mus patekti, jei neužpildome savęs tavąja dvasia) išvengimą. Svetainėje yra rašoma, kad turime stengtis išlaikyti savo energiją pozityvią ir vengti negatyvių dvasių, kurios mus gali nusitempti žemyn. Matau tokius žmones čia, savo biure – jie pilni negatyvumo, blogų vibracijų – ar turėčiau jų vengti? Ar priešingai, turėčiau ištiesti jiems ranką ir mėginti juos mylėti? Galbūt jie pilni negatyvumo dėl to, kad niekas jų niekada nemylėjo? O gal jie yra piktosios dvasios? Iš kur man žinoti skirtumą? Jaučiu, kad jie yra tie, kurie buvo sužeisti, ir kad turėčiau ištiesti jiems ranką ir padėti jiems išgyti.

Klausimas 2: Mėginu nebendrauti su žmonėmis, turinčiais įpročių, kurių aš nepalaikau, tokių kaip nevaržomas gėrimas, keiksmažodžių vartojimas ir t.t. Tačiau pamačiau, kad nebeišeinu su daugeliu žmonių, ir daugiau laiko praleidžiu sėdėdamas namuose ir savęs gailėdamas. Tad ar būtų geriau save apsaugoti ir visgi bendrauti su tokiais žmonėmis, ar geriau būtų bendrauti tik su tokiais žmonėmis, kurie yra linkę į dvasingumą?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Tai yra labai svarbūs klausimai, ir svarbūs jie yra dėl kelių priežasčių. Viena iš pasikartojančių temų šioje svetainėje yra ta, kad žmonės nusileido į sąmonės būseną, kurioje yra įstrigę dualistiniame požiūryje į pasaulį. Kai mąstote apie negatyvių žmonių ir piktųjų dvasių temas dualistiniu protu, esate linkę nuklysti į vieną iš dviejų kraštutinumų:

  • Vienas kraštutinumas yra baime paremtas požiūris, verčiantis jus manyti, kad turėtumėte daryti viską kas įmanoma, kad tik išvengtumėte žmonių, kurie yra negatyvūs arba kuriuos gali būti apsėdusios piktosios dvasios. Tai neišvengiamai paskatins jus tapti labai visus teisiančiais, nes turėsite nusistatyti standartą, pagal kurį galėtumėte nuspręsti, kas yra negatyvus, o kas ne. Šis standartas neišvengiamai bus jūsų baimių ir jūsų tikėjimo sistemos išraiška. Štai kodėl matote tiek daug vyraujančių srovių krikščionių, kurie fanatiškai teisia visus, negyvenančius pagal jų konkrečios bažnyčios nustatytą idealą ar standartą.

  • Būdami priešingame kraštutinume, samprotaujate, jog tiesiog turite visus mylėti, arba kiekvieną mylėti tokiu pačiu būdu. Tai reiškia, kad neteisiate pagal žmogišką standartą. Visgi tai taip pat reiškia, kad neskiriate pagal dieviškąjį standartą. Tai labai lengvai gali padaryti jus atvirą žmonėms arba jėgoms, kurie norės jumis manipuliuoti, kad galėtų pavogti jūsų dvasinę šviesą. Tokios jėgos iš tiesų yra dugno neturinti praraja, ir jokie meilės kiekiai jų niekada neužpildys. Tad duodami joms savo meilę ir šviesą, jūs tiesiog švaistote šią šviesą, mėtydami savo perlus kiaulėms. Deja, matau daug žmonių Naujojo Amžiaus judėjime, kurie yra priėmę šį požiūrį.

Jeigu atsitrauktumėte ir pažvelgtumėte į abu šiuos požiūrius, pamatytumėte, kad jie kyla iš tos pačios sąmonės būsenos, tai yra, iš atsisakymo atskirti, kas yra iš Dievo, o kas ne iš Dievo. Daugelis krikščionių atsisako tai daryti, laikydamiesi įsikibę išorinių doktrinų. Jie mano, jog jiems nereikia naudotis savo asmeniniu įžvalgumu, nes jiems tereikia mechaniškai sekti savo bažnyčios nustatytomis doktrinomis ir taisyklėmis. Tai yra juodai baltas mąstymas. Daugelis Naujojo Amžiaus žmonių taip pat atsisako naudotis savo asmeniniu įžvalgumu, nes mano, kad turėtų nesirinkdami elgtis su kiekvienu mylinčiu būdu. Tai yra pilkas mąstymas.

Kaip mėginu paaiškinti šioje svetainėje, egzistuoja alternatyva abiem šiems kraštutinumams. Ši alternatyva yra siekti Kristaus proto, kuris leidžia jums pakilti virš dualistinės sąmonės būsenos. Svarbus Kristaus proto aspektas yra sugebėjimas atskirti, kas yra iš Dievo, o kas ne iš Dievo. Kai iš tiesų priimate Kristaus perspektyvą, suvokiate, jog neįmanoma duoti bendro atsakymo į aukščiau užduotus klausimus. Egzistuoja tik individualūs atsakymai, nes kiekvienas žmogus yra unikalus individas.

Esmė ta, kad jums reikia asmeniškai nuspręsti, kaip ir kiek bendrausite su negatyviais žmonėmis. Leiskite man duoti jums keletą minčių, kurios jums gali padėti atrasti asmeninį balansą.

Mintis 1

Pamatinį klausimą kaip elgtis su negatyviais žmonėmis, galima padalinti į du sekančius klausimus:

  • Ar turėčiau vengti negatyvių žmonių?

  • Ar turėčiau duoti jiems meilę, tuo galbūt padėdamas jiems įveikti savo negatyvumą?

Atsakymas į pirmąjį klausimą pagrinde priklauso nuo to, kas jūs esate, o tiksliau nuo jūsų dvasinio brandumo lygio. Jeigu esate iškvietę aukšto laipsnio dvasinę apsaugą ir jaučiate galintys išvengti persiėmimo žmonių negatyvumu, tuomet jums nebūtina vengti negatyvių žmonių. Jeigu esate pasiekę aiškų suvokimą to, kas esate ir turite įgiję aiškų savivertės jausmą, galite bendrauti su negatyviais žmonėmis, nepatirdami jokio poveikio savo tapatumui ir savivertei. Jeigu esate pasiekę aukštą Kristaus įžvalgumo laipsnį, galite bendrauti su negatyviais žmonėmis, nepasiduodami jų subtiliems mėginimams nusitempti jus į savo negatyvumo sūkurius ir jus kontroliuoti.

Tad galėtume sakyti, kad kiekvienas žmogus turi atrasti savo balansą. Jūsų apsaugos lygis, savivertė ir Kristaus įžvalgumas apspręs, su kokio lygmens negatyviais žmonėmis galite bendrauti, nepasiduodami jų mėginimams nusitempti jus žemyn. Ir turiu pabrėžti, kad jeigu norite kažką ištraukti aukštyn, tiesiog negalite leisti jiems nusitempti jus žemyn.

Kas liečia antrąjį klausimą, tai didžiąja dalimi priklauso nuo kitų žmonių. Kai kurie žmonės yra taip giliai nugrimzdę į negatyvias energijas arba apnikti tamsos dvasių, jog jiems negali padėti nė vienas žmogus. Tiktai Šventosios Dvasios galia gali turėti šansų ištraukti šiuos žmones iš jų negatyvumo, tačiau net ir Šventosios Dvasios galia negali veikti prieš žmonių laisvą valią. Tad iš tiesų yra tokių žmonių, kuriems net neturėtumėte mėginti padėti, nebent esate išvystę didelį gebėjimą būti atviromis durimis Dievo galiai veikti per jus. Tokiems žmonėms negali padėti jokie žmogiškos meilės kiekiai, joks mielaširdingumas ir užuojauta. Jie tiesiog paims jūsų šviesą ir iš karto ims naudoti ją piktam, kad išlaikytų arba sustiprintų savo negatyvumą.

Tačiau taip pat tiesa ta, kad yra daug žmonių, kurie buvo emociškai sužeisti ir todėl yra įstrigę negatyviame sūkuryje. Šiems žmonėms galima padėti, parodant jiems meilę, nors tikra Kristaus meilė yra daug efektyvesnė už bet kokius žmogiškos meilės kiekius.

Tad dabar matote, jog reikia atrasti esminę pusiausvyrą. Jūsų dvasinio brandumo lygis apsprendžia, su kokio lygmens negatyviais žmonėmis galite bendrauti, neleisdami jiems nusitempti jūsų žemyn. Tačiau jums taip pat reikia suvokti, kad yra žmonių, kurių neįmanoma ištraukti aukštyn, jeigu jie nenori pakeisti savo požiūrio į gyvenimą. Daugiau apie tai skaitykite mano mokyme apie dvasinio išsivystymo pakopas.

Mintis 2

Jeigu bendraujate su negatyviais žmonėmis, tikėdamiesi ištraukti juos iš jų negatyvumo, turite sugebėti atlaikyti jų mėginimus nusitempti jus žemyn. Daugelis negatyvių žmonių nesąmoningai mėgina nusitempti kiekvieną žmogų iki savo lygmens. Jeigu leisitės nutempiami žemyn, nebūsite padėję tam žmogui, ir tik susikursite sau problemų.

Tai nėra tikrosios Kristaus meilės veiksmas. Tai gali būti naivios žmogiškos meilės veiksmas, tačiau noriu paraginti jus pakilti virš šios žmogiškos meilės. Yra pernelyg daug žmonių ir jėgų šiame pasaulyje, kurie pasinaudos žmogiška meile ir žmogiška užuojauta. Galiu jus užtikrinti, kad daugelis tikrų dvasios ieškotojų apgaule leidosi nutempiami žemyn iš neprotingos užuojautos negatyviems žmonėms, tamsos jėgoms ar net užuojautos velniui.

Pernelyg daug dvasios ieškotojų leido sau manyti – dažnai užsimaskavusios puikybės skatinami – kad turi pakeisti arba išgelbėti kitą žmogų. Kai kurie žmonės iššvaistė visą gyvenimą, mėgindami išgelbėti kitą žmogų, ar tai būtų antroji pusė, draugas ar šeimos narys, kol galiausiai suprato, kad negalite padėti tiems, kurie nenori padėti patys sau.

Mintis 3

Žinau, jog apipyliau jus mintimis, kurios gali atrodyti labai sudėtingos. Iš kur jums žinoti, kada rodyti meilę, o kada jos nerodyti? Štai mano pasiūlymas. Venkite apie tai spręsti savo išoriniu protu. Stebėkite savo reakcijas į kitus žmones, ir ypač pastebėkite sekančias reakcijas:

  • Kartais pajausite stiprų norą kažką padaryti dėl kito žmogaus, bet jeigu pažvelgsite iš arčiau, pamatysite, jog šis noras ateina iš jūsų emocinio kūno. Nepasiduokite šiam norui.

  • Kitais kartais sutiksite žmogų, ir pirmas jūsų įspūdis bus vengti šio žmogaus. Bet tuomet jūsų intelektas pradės ginčytis pats su savimi, ir labai greitai nuspręsite, kad gal su šiuo žmogumi nėra nieko blogo bendrauti. Venkite įpulti į šiuos spąstus, kuomet savo intelektu sumenkinate savo intuityvias įžvalgas ir pirmąjį įspūdį.

Noriu paraginti jus siekti pusiausvyros visuose savo gyvenimo aspektuose. Kitaip tariant, venkite pulti į bet kurį iš dviejų kraštutinumų, kuriuos aprašiau aukščiau. Tai pasiekti galite sekdami savo intuicija, užuot klausę savo intelekto ir emocijų. Duodu keletą technikų dvasinių įrankių skyrelyje ryšio su jūsų Kristaus AŠ stiprinimui, idant galėtumėte gauti tikslesnes intuityvias įžvalgas. Taip pat yra svarbu išlaikyti stiprią dvasinę apsaugą, nes tai jums padės bendrauti su negatyviais žmonėmis, neįsitraukiant į jų negatyvumą.

Turbūt jau suvokėte turintys stiprų intuicijos jausmą. Jeigu jo neturėtumėte, paprasčiausiai nebūtumėte buvę atviri šios svetainės mokymams. Taigi, svarbiausia yra išvengti, kad jūsų bendravimą su kitais žmonėmis kontroliuotų jūsų emocinis kūnas arba mentalinis kūnas. Stenkitės virš to pakilti ir leiskite savajam Kristaus AŠ parodyti jums su kuriais žmonėmis turėtumėte bendrauti ir kokia turėtų būti ši bendravimo forma. Jeigu visada klausysite savo intuicijos, niekada nenueisite klaidingu keliu.

Kartais bus taip, kad mėginsite kažkam padėti, ir po kurio laiko turėsite pripažinti, kad jūsų pastangos nedavė vaisių. Tačiau tai nereiškia, jog suklydote bandydami. Tai tiesiog reiškia, jog kad ir ką bedarytumėte, negalite paminti jų laisvos valios. Kai kurie žmonės nusprendžia, jog nenori būti ištraukti iš savo negatyvumo. Galiu jus užtikrinti, kad žinau tai kaip dvasinis mokytojas, labai ilgą laiką mėginęs padėti žmonėms pakilti virš savo susikurtų negatyvumo sūkurių.

Mintis 4

Kai bendraujate su kuo nors iš žmogiško gailesčio ar žmogiškos meilės sąmonės, galite pastebėti, jog esate prisirišę prie savo bendravimo rezultatų. Tad kiekvieną kartą, kai pajaučiate tokį prisirišimą, turite būti budrūs ir suprasti, kad nupuolėte žemiau Kristaus meilės lygmens. Turite paleisti prisirišimą, virš jo pakildami. Dvasios ieškotojams nėra konstruktyvu tapti emociškai prisirišus prie negatyvių žmonių. Tai yra atviras kvietimas tamsos jėgoms naudotis tokiais žmonėmis, atitraukiant jus nuo dvasinio kelio.

Galite pasinaudoti savo emociniais prisirišimais, kad atrastumėte savo silpnąsias vietas, per kurias esate pažeidžiami tamsos jėgų. Ir tuomet galite pasinaudoti dvasinių įrankių skyrelyje esančiais įrankiais arba kitais atitinkamais įrankiais, kad išsigydytumėte savo psichologines problemas ir įveiktumėte šiuos prisirišimus, tuo būdu darydami spartesnį progresą savo kelyje.

Esmė ta, kad, kai bendraujate su negatyviais žmonėmis, yra labai svarbu išlikti neprisirišusiais prie jų ar šių žmonių reakcijų į jus. Kuo labiau neprisirišę galėsite išlikti, tuo geresniu galėsite tapti instrumentu Dievo šviesai ir meilei, kurie gali padėti tokiems žmonėms išsigydyti savo emocines žaizdas ir pakilti virš negatyvumo. Kuo labiau prisirišę būsite, tuo labiau būsite pažeidžiami jų negatyvumo, ir jeigu į jį nuslysite, tik dar labiau sustiprinsite jų negatyvų požiūrį į gyvenimą ir padėsite jiems dar giliau nugrimzti į savo negatyvumo sūkurį.

Tuo tiesiog noriu pasakyti, kad būtent žmogiška meilė skatina jus jausti prisirišimą, ir ši meilė neištrauks žmonių iš negatyvumo. Tik tobula meilė, išgenanti visas baimes, gali tai padaryti, ir kai esate susitelkę į dieviškąją meilę, esate neprisirišę. Dieviškoji meilė yra besąlyginė, tai reiškia, kad kitus mylite besąlygiškai. Kai mylite kitus besąlygiškai, nesate prisirišę prie specifinės reakcijos į jūsų meilę, ir todėl niekas jūsų negali nutempti žemyn.

Mintis 5

Svarbu suvokti faktą, kad dieviškoji meilė nėra tai, ką dauguma žmonių laiko meile. Daugelis žmonių turi susidarę įspūdį, kad, jeigu esate mylintys, visada turėtumėte būti malonūs, švelnūs ir mielaširdingi. Tai paprasčiausiai nėra tiesa. Jeigu žmogus yra užsidėjęs akidangčius ir tiesiu taikymu eina link skardžio, nepakanka švelniai paprašyti žmogaus sustoti. Jums gali tekti šaukti, ir jeigu jis vis tiek neklausys, jums gali tekti nuplėšti akidangčius nuo jo akių ir parodyti į prarają.

Būtent tai dariau daugybę kartų, kai mečiau iššūkį žmonėms prieš 2000 metų. Kai mečiau iššūkį rašto aiškintojams, fariziejams, šventyklos dvasininkams, pinigų keitėjams ir įstatymo mokytojams, buvau labai griežtas ir tvirtas. Daugelis žmonių galvojo, kad esu piktas ir kad toks elgesys nepritinka Mesijui ar pranašui. Tačiau iš tikrųjų aš išreiškiau vyriškąjį dieviškos meilės aspektą, labai tvirtą meilę, kuri nenori matyti, kad kažkas save susinaikintų.

Dievo meilė nesutrukdys jums savęs susinaikinti, jei primygtinai norėsite tai padaryti. Tačiau Dievo meilė nori užtikrinti, kad prieš jums padarant šį savižudišką pasirinkimą, tiksliai žinotumėte, ką darote ir kokios bus pasekmės. Kitaip tariant, Dievo meilė neleis nė vienam savęs susinaikinti, pirma neleidusi jiems sužinoti, ką jie daro. Jei tai sužinoję, jie vis tiek primygtinai norės pasilikti savo negatyvumo sūkuryje, tuomet Dievas pasitrauks – kaip pasitraukė ir Dievo atstovas Rojaus Sode.

Bet kuris tikras dvasinis mokytojas sieks apšviesti žmones apie jų turimas pasirinkimo galimybes ir šių pasirinkimo galimybių pasekmes. Ir tuomet mokytojas leis žmonėms rinktis. Jeigu žmonės rinksis neklausyti mokytojo patarimo, tuomet jų veiksmų pasekmės taps jų naujuoju mokytoju.

Esmė ta, kad, kai bendraujate su negatyviais žmonėmis, gali būti būtina ir teisinga labai tvirtai ir griežtai mesti iššūkį jų negatyviam požiūriui į gyvenimą. Jeigu nesate pasirengę to daryti, geriau būtų vengti tokių žmonių ir koncentruotis į ryšio su savuoju Kristaus AŠ stiprinimą. Kai užmegsite šį ryšį, galėsite leisti savajam Kristaus AŠ mesti iššūkį žmonių negatyviems įsitikinimams per jus.

Kitaip tariant, nepasieksite nieko gero, mėgindami naudotis žmogišku protu, kad mestumėte iššūkį žmonių įsitikinimams. Visada turėtumėte leisti savajam Kristaus AŠ dirbti per jus ir vykdyti šią užduotį. Nesileiskite įviliojami į žmogiškų ginčų ir konfliktų spąstus. Tiesiog leiskite savajam Kristaus AŠ kalbėti per jus ir išdėstyti savo tiesą. Tuomet išlikite neprisirišę ir leiskite žmonėms reaguoti į šią tiesą taip, kaip jiems atrodo geriausia. Jeigu jie šios tiesos nesiliaus atmetinėję, tuomet pasitraukite ir leiskite jiems pjauti savo laisva valia padarytų pasirinkimų pasekmes.

Mintis 6

Turite žinoti, kad yra trys pagrindinės priežastys, dėl kurių žmonės yra įstrigę negatyviuose sūkuriuose. Pirmoji priežastis yra neišmanymas, antroji yra įpročiai ir seni momentumai, o trečioji yra tamsos dvasios. Yra įmanoma padėti žmonėms įveikti dvi pirmąsias problemas švelnumu. Galite mėginti duoti jiems supratimą ir nepaliauti rodyti jiems mielaširdingumą, demonstruodami, jog yra geresnis būdas gyventi, nei gyventi įstrigusiems negatyvizmo sūkuriuose.

Tačiau mielaširdingumas neveiks žmonėms, kuriuos yra užvaldžiusios tamsos dvasios. Vienintelis būdas padėti tokiems žmonėms yra padėti jiems išsilaisvinti nuo tamsos dvasių. Deja, tokie žmonės dažnai nėra atviri išgirsti apie savo būseną. Nedaug žmonių šiandieniniame pasaulyje sureaguos pozityviai, jei pasakysite jiems, jog juos yra apsėdusios tamsos dvasios. Tad ką jums daryti?

Jeigu nesate pasiekę aukšto Kristiškumo laipsnio, turėtumėte vengti tiesioginio kontakto su bet kokiomis tamsos dvasiomis. Jos arba mėgins pavogti jūsų energiją, arba nukreips į jus negatyvią energiją arba mintis. Tad galite paprašyti Arkangelo Mykolo surakinti šias dvasias ir išlaisvinti žmones priiminėti savo pačių sprendimus, be tamsos dvasių įtakos. Efektyviausias įrankis šiam tikslui yra Arkangelo Mykolo rožinis. Kalbėdami šį rožinį už negatyvius žmones kurį laiką, galite išlaisvinti juos nuo tamsos dvasių, ir tai gali padaryti juos atviresnius kitiems metodams.

Tačiau prisiminkite, jog nė vienas dvasinis ritualas nepažeis laisvos žmonių valios. Jeigu žmonės nenorės paleisti tamsos dvasių, Arkangelas Mykolas negalės jų paimti. Tad gali ateiti momentas, kai turėsite leisti šiems žmonėms eiti savo keliu, o jūs nuspręsite savo energiją ir dėmesį atiduoti žmonėms, kurie nori augti. Leiskite savajam Kristaus AŠ parodyti jums, kada bus laikas judėti toliau.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels