Sielų liepsnų dvynių klausimas

TEMOS: Liepsnų dvynių koncepcija gali atitraukti nuo kelio – jūs nesate vieniši – nuo tobulo mylimojo paieškų prie dvasinės vienybės – jūsų tikroji liepsna dvynė yra jūsų AŠ ESU Esatis – jokių taisyklių Kristiškumo santykiuose – dažnai yra geriau transcenduoti seksualinius santykius – pasakiškų santykių iliuzija – transcenduokite santykius, kurie yra paremti poreikiais – joks kitas žmogus negalės suteikti jums pilnatvės; tik AŠ ESU Esatis – siekite vidinio vientisumo, idant galėtumėte užmegzti santykius, kuriuose būtumėte davimo būsenoje

Klausimas: Mylimas Jėzau, turiu klausimą sielų liepsnų dvynių tema. Šiandien Žemėje yra daug žmonių, kurie laikosi idėjos, jog jiems yra skirta susijungti su savo sielos liepsna dvyne, o kai ją atranda, sutrinka ir nebežino ką su ja daryti. Prašau, ar galėtum mums padėti ir duoti mums dvasinį supratimą apie tinkamas idėjas ir mintis, kurias turėtume turėti šiuo klausimu. O taip pat, ką turėtume galvoti, kai atrandame savo sielos dvynę, bet negalime kartu fiziškai būti. Ačiū.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels.

Na, mano patarimas būtų užmiršti apie liepsnas dvynes – TIESIOG PALIKITE TAI.

Kalbant rimčiau, paklausykite mano patarimo ir pirmiausia ieškokite Dievo karalystės, o visa kita jums bus pridėta. Galėjote pastebėti, kad mes nebelabai bekalbame apie liepsnas dvynes. Ir taip yra dėl to, kad supratome, jog mokymai apie liepsnas dvynes, kuriuos davėme praeityje, nedavė trokštamo poveikio, ir daugelį žmonių iš tiesų paliko šiek tiek sutrikusius. Ir kai kuriems žmonėms tai tapo dėmesį nuo kelio atitraukusiu dalyku.

Pirminė intencija, kurią turėjome, perduodami liepsnų dvynių koncepciją, buvo padėti žmonėms suvokti, kad jie yra daugiau už savo fizinius kūnus, daugiau už savo individualųjį aš. Kaip yra sakoma sename posakyje, nė vienas žmogus nėra sala. Tad, norėdami pažadinti žmones dvasinio augimo potencialui, turime padėti jiems suvokti, kad jie nėra izoliuoti ir nėra visiškai vieni, kad jie yra daugiau už atskirąjį aš. Ir tuomet galime pažadinti jų ilgesį – kurį daugelis žmonių pamiršo – ilgesį vienovės, kuomet jie susivienija su kažkuo, kas yra didesnis už juos pačius.

Buvo toks laikas, kai nusprendėme, jog dėl to, kad žmonių sąmonė tebėra tokia žema, vienintelis būdas, kuriuo būtų galima pažadinti daugelį žmonių, buvo per koncepciją, kad štai ten kažkur egzistuoja tas tobulas žmogus, kuris bus jų tobulas partneris. Mėginome žaisti žmonių troškimu atrasti tobulą mylimąjį, tikėdamiesi padėti jiems pakylėti savo žvilgsnį aukščiau ir padėti jiems išvysti labiau dvasinę vienybę.

Ir būtent dėl to mes dabar davėme mokymus, kad egzistuoja aukštesnė perspektyva apie liepsnas dvynes, išeinanti už sielų liepsnų dvynių koncepcijos. Tai yra, kad tikroji jūsų liepsna dvynė yra jūsų AŠ ESU Esatis ir aukštesnioji esybė, iš kurios atėjote. Štai kodėl sakau, kad jūs individualiai pirmiausia turėtumėte ieškoti Dievo karalystės, kuri yra jūsų asmeninis vidinis ryšys su jūsų AŠ ESU Esatimi. Ir tuomet, per šį vidinį ryšį, gausite nurodymus, kokius santykius turėtumėte palaikyti su kitais žmonėmis, su kuriais galite jausti artimesnį ryšį nei įprasta.

Nėra jokių taisyklių Kristiškumui. Tad nėra tokios taisyklės, kad, jeigu susitinkate kitą žmogų, su kuriuo jaučiate turintys stiprų vidinį ryšį – ar vadintumėte tai liepsna dvyne ar kažkuo kitu – nėra tokios taisyklės, kuri sakytų, jog privalote su šiuo asmeniu turėti fizinį, seksualinį ryšį. Yra visiškai įmanoma – ir daugeliu atveju taip yra geriau – užmegzti draugystę, kuri išeitų už tradicinių seksualinių santykių ribų.

Daugeliu atveju – kai stiprų dvasinį ryšį turintys žmonės yra priešingų lyčių, ir kai jie užmezga seksualinius santykius – visa tai baigiasi nelabai harmoningai, dažnai dėl to, kad žmonės yra susikūrę atskiras asmenybes ir atskirą karmą, tarp kurių įvyksta susidūrimas. O kai du žmonės jaučia stiprų tarpusavio ryšį, jie dažnai mano privalantys turėti pasakiškus santykius, ir todėl pasidaro labai netolerantiški viskam, kas trikdo šią pasakiškų santykių iliuziją.

Ir todėl, daugelis žmonių, kurie turėjo stiprų vidinį ryšį, iš tiesų išsiskyrė didelėje disharmonijoje, kadangi nesugebėjo palikti idealius santykius vaizduojančio pasakiško įvaizdžio. Bet šis įvaizdis iš tiesų yra iliuzija, kadangi Žemėje neturėtumėte ieškoti idealių santykių, bent jau ne iki tol, kol nesate įveikę ego. Nes, kai esate įveikę ego, santykius užmezgate ne dėl to, kad jums kažko trūktų.

Dauguma santykių Žemėje yra užmezgami, nes žmonės kažko nori. Abu partneriai jaučiasi neišbaigti, tad abu santykius užmezga tikėdamiesi, kad gaus kažką iš savo partnerio, ir kad jų partneris kažkokiu būdu stebuklingai padarys juos išbaigtais ir pavers juos vientisa žmogiška būtybe. Tačiau Dievo karalystė yra jumyse, tad, jeigu norite būti išbaigti ir vientisi, to niekada nepasieksite, kol ieškosite šio vientisumo už savo ribų, net ir kitame žmoguje.

Nėra jokio kito žmogaus, kuris galėtų padaryti jus išbaigtu. Išbaigtumas gali būti pasiektas tik per Kristiškumą, o Kristiškumas yra individualus kelias. Kol manysite turintys eiti per kažką už savo ribų, idant atrastumėte Dievą, Dievo neatrasite. Ir todėl neišvengiamai imsite jausti apmaudą tam, kas yra už jūsų ribų ir kam atidavėte savo pasitikėjimą, ar tai būtų kitas žmogus, bažnyčia ar politinis lyderis.

Ieškokite šios vidinės vienovės su savo Aukštesniąja Esybe, idant galėtumėte užmegzti santykius, pilnai ir besąlygiškai save mylėdami, idant jums nebūtų reikalinga partnerio meilė, kad galėtumėte jaustis vientisi. Ir tuomet galėsite užmegzti santykius su savo partneriu iš davimo pozicijų. O tai reiškia, kad galėsite pakilti virš santykių su vienu žmogumi ir galėsite duoti visiems žmonėms.

Kai du dvasiškai brandūs žmonės užmezga santykius, šiuose santykiuose nematote dviejų žmonių, kurie būtų taip stipriai paskendę vienas kitame, jog jiems nebelieka dėmesio, kurį galėtų skirti pagalbai kitiems žmonėms ar savo rolės vykdymui, padedant visuomenei progresuoti. Jie palaiko vienas kitą, bet netampa taip stipriai vienas kitame paskendę, jog jų santykiai būtų tapę patys sau tikslu, užuot buvę priemone tikslui pasiekti.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2007 Kim Michaels