Kodėl dauguma meilės santykių išyra

TEMOS: Abi pusės turi vyriškų ir moteriškų elementų disbalansą – turėtų ir neturėtų – neišbaigtumo jausmas – norite, kad partneris jus išbaigtų – atraskite išbaigtumą savyje – prisitraukiate tokį partnerį, kuris jūsų pačių disbalansą padaro labiau matomą – kodėl santykiai greitai baigiasi – paliaubų sutartis – ieškokite disbalanso savyje

Klausimas: Matome, kad dauguma meilės santykių patiria nesėkmę. Kodėl tiek daug santykių išyra, ir kokiais principais santykiai galės būti grindžiami naujame amžiuje?

Atsakymas iš pakylėtosios mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels:

Tai yra labai plati ir gili tema, ir palaipsniui perduosime daugiau mokymų, skirtų būtent santykiams. Tačiau šiuo metu galima pasakyti tai, kad žmogiški santykiai patiria nesėkmę dėl disbalanso tarp vyriškų ir moteriškų elementų, kuris egzistuoja kiekviename šiuose santykiuose dalyvaujančiame žmoguje.

Ir todėl dažnai matote, kaip žmonės – per savo aklumą – įsitraukia į ego reakciją, kuomet ima kaltinti kitus žmones. Ir tai yra susiję su tuo, kas, jūsų manymu, turėtų vykti ir ko neturėtų vykti. Nes kai turite disbalansą tarp vyriškų ir moteriškų energijų savo esybėje, tuomet taip pat turite susikūrę klaidingą įvaizdį apie tai, kas turėtų ar neturėtų vykti jūsų santykiuose ir jūsų gyvenime.

Susikuriate proto dėžutę, ir pats pirmas jūsų dėžutėje atsidūręs asmuo esate jūs pats. Dėl šio disbalanso jaučiatės neišbaigti, jaučiatės neadekvatūs. Ir todėl, kai įsitraukiate į santykius, į šiuos santykius įžengiate su deficito sąmone, jausdamiesi taip, lyg jums kažko trūktų, lyg jums reikėtų kažką gauti iš savo santykių. Tikitės, kad kiti žmonės jus išbaigs ir kompensuos jumyse tai, ką savyje matote kaip trūkumą, kaip nepakankamumą. Ir todėl susikuriate jausmą, sakantį, ką kiti žmonės turėtų ar neturėtų daryti, idant jūsų ego jaustųsi išbaigtas ir todėl jaustųsi saugus.

Tačiau, jeigu išstudijuosite mokymus apie ego, aiškiai pamatysite, jog to pasiekti yra neįmanoma. Nes jūsų ego niekada nesijaus išbaigtas ir saugus – tiktai jūsų Sąmoningasis AŠ gali jaustis išbaigtas ir saugus. Nes išbaigti ir saugūs galėsite jaustis tik tuomet, kai nustosite laukti, kol kas nors materialiame pasaulyje, įskaitant ir kitus žmones, jus išbaigs. Tad jūs tiesiog perorientuojate savo dėmesį ir suvokiate, kad išbaigtumas tegali ateiti iš jūsų pačių Aukštesniosios Esybės, kuri jau yra išbaigta tokia, kokią ją sukūrė Dievas, sukūręs ją savo paties tąsa, mano mylimieji.

Tad ar tuomet matote, kad, kai leidžiate sau įžengti į ego iškreiptos realybės lauką, manote, kad nesate išbaigti, manote, kad kiti žmonės turėtų jus išbaigti, ir todėl jie turėtų daryti tą arba neturėtų daryti ano, idant galėtumėte jaustis išbaigti ir viską kontroliuojantys. Tačiau dalykas, kurio nesugebate matyti per savo aklumą, yra tai, kad žmonės, kuriuos prie savęs prisitraukiate, taip pat yra įstrigę savajame ego. Nes jeigu būtumėte visiškai susitelkę į savo Aukštesniąją Esybę, tuomet neprisitrauktumėte prie savęs šių santykių.

Tad, kai esate apakinti ego, prisitraukiate žmones, kurie taip pat yra apakinti ego, ir todėl jie arba išdidins disbalansą jumyse – kad jis taptų labiau matomas – arba jie bus priešingame kraštutinume nei tas, į kurį esate įžengę jūs. Ir šitaip jie, vėlgi, padarys jūsų disbalansą labiau matomu.

Santykiai, kurie yra paremti deficitu, jau nuo pat pradžių yra pasmerkti būti akmenuotu keliu. Ir iš tiesų, dalykas, kurį galite matyti daugelyje santykių, yra tai, kad jau po labai trumpo laiko abi pusės ima kaltinti viena kitą, jausdamosis taip, tarsi kita pusė nepildytų jų lūkesčių. Ir todėl žmonės jaučia turintys pretekstą nutraukti santykius, kaltindami kito žmogaus akyje esantį krislą, užuot ieškoję rąsto savojoje.

Kai kurie santykiai suranda tam tikrą pusiausvyrą, kuomet žmonės iš tiesų išmoksta nespaudyti ego mygtukų, ir todėl įžengia į būseną, kurią galėtume pavadinti paliaubų pasirašymu, kuomet iš išorės atrodo, jog partneriai pasiekė reliatyvią taiką, kuri jiems leidžia išsaugoti santykius. Tačiau tai yra santykiai, kurie neduoda dvasinio augimo, ar bent jau šį augimą duoda labai lėtai. Ir todėl žmonės tokiuose santykiuose po viso gyvenimo gali būti paaugę tik labai nedidelę dalelę savo tikrojo augimo potencialo, kurį turėjo tame gyvenime – jeigu jie būtų ryžęsi aktyviau ieškoti rąsto savo akyje.

Jūs, kurie esate dvasingi žmonės, turėtumėte suprasti, kad, kai jūsų santykiuose egzistuoja konfliktas, jums reikia ieškoti rąsto savo akyje. Jums reikia ieškoti disbalanso būsenos tarp vyriškų ir moteriškų elementų savyje.

Jums reikia naudotis mūsų duotais mokymais, įrankiais, kuriuos davėme rožinių ir invokacijų pavidalu, kurie yra skirti vyriško ir moteriško aspekto jūsų esybėje subalansavimui. Idant galėtumėte atrasti subalansuotus santykius su savo partneriu, ar tai būtų įprastiniai santykiai tarp vyro ir moters, ar netgi santykiai su tėvais, broliais ir seserimis, bendradarbiais ar kitais žmonėmis, su kuriais užmezgate santykius platesne prasme.

PASTABA: Naudokitės Meilės sau invokacija, norėdami išsigydyti neišbaigtumo jausmą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2008 Kim Michaels