Kaip siekti asmeninio Kristiškumo santuokoje

TEMOS: Nėra būtina pasitraukti iš visuomenės – nėra standarto kaip būti Kristumi – santykiai yra geras būdas subalansuoti karmą – jūsų kelias link Kristiškumo gali apimti ir šeimą – suvokite vidinius konfliktus – būkite ramybėje savo šeimoje

Klausimas: Aš tik norėjau žinoti, ar įmanoma siekti asmeninio Kristiškumo ir tuo pačiu gyventi santuokoje bei auginti vaikus? Esu iš tiesų plėšomas viduje dėl šito, nes dalis manęs turi įvaizdį, kad reikia palikti mūsų šiuolaikinės visuomenės gyvenimo būdą, ir vis dėlto, kai meldžiuosi ir medituoju, mano gyvybės srautas didžiausią ramybę pajaučia tuomet, kai mąstau apie šeimos sukūrimą. Kokios būtų tavo mintys?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Kaip paaiškinu šioje svetainėje, dauguma žmonių yra įstrigę dualistiniame prote, kuris yra paremtas atskirtimi ir reliatyvumu. Dėl to, daugelis žmonių susikūrė proto įvaizdį, kad, norint būti iš tiesų dvasingu žmogumi, turite gyventi gyvenimą tam tikru būdu. Turite pasitraukti iš visuomenės ir gyventi vienuolyne, arba laikytis tam tikrų kažkurios religijos nustatytų taisyklių. Todėl galiu suprasti, kodėl daugelis žmonių mano, kad, norint keliauti keliu į asmeninį Kristiškumą, turėtumėte pradėti gyventi kaip vienuolis arba vienuolė.

Tačiau, kaip taip pat mėginu paaiškinti šioje svetainėje, nė viena iš žmonių sukurtų proto dėžučių negali sutalpinti ir pagauti Gyvojo Kristaus. Tiesą sakant, viena iš pagrindinių Kristaus būtybės užduočių yra pademonstruoti žmonėms, kad galite gyventi gyvenimą, kuris išeitų už jų proto dėžučių ribų.

Todėl iš tiesų nėra jokio standartinio būdo, kaip žmogus turėtų eiti keliu į Kristiškumą ar kaip turėtų šį Kristiškumą išreikšti. Kelias yra individualus, ir kai imsite pasiekti vis aukštesnius Kristiškumo laipsnius, pradėsite išreikšti savo tikrąjį dangišką individualumą. Pradėsite būti tuo, kuo iš tiesų esate, užuot buvę tuo, kuo pasaulis nori, kad būtumėte.

Todėl nėra įmanoma sukurti standartą ir sakyti, kad tiktai žmonės, kurie laikosi šio standarto, yra tikros Kristaus būtybės ar tikrieji Kristiškumo kelio pasekėjai. Daugeliui žmonių yra būtina peržengti tam tikrus žmogiškus lūkesčius ar socialinę įsigalėjusią tvarką, kad pasiektų ir įkūnytų savo Kristiškumą. Štai kodėl mečiau iššūkį daugeliui senovės Izraelyje egzistavusių papročių, pavyzdžiui, išgydydamas vyrą šabo dieną ir paskelbdamas, kad šabas buvo sukurtas žmogui, o ne žmogus šabui.

Kitas veiksnys yra tai, kad, norėdami iš tiesų pasiekti savo Kristiškumą, turite subalansuoti karmą, kurią susikūrėte ankstesniuose gyvenimuose. Dėl to kai kuriems žmonėms gali būti būtina turėti šeimą ir gimdyti vaikus. Taip pat turite išspręsti bet kokius blokus savo psichikoje, ir vėlgi, efektyviausiai tą galima pasiekti turint šeimą. Arba gali būti, kad davėte priesaiką suteikti galimybę kai kuriems gyvybės srautams ateiti į gyvenimą ir būti jūsų vaikais, ir tai yra jūsų dvasinės misijos dalis. Kitaip tariant, jūsų kelias į Kristiškumą gali reikalauti, kad įvairiais būdais dalyvautumėte visuomenėje.

Taigi, esminė mintis apie Kristiškumą yra ta, kad nėra įmanoma sukurti išorinį standartą. Todėl negalite nuspręsti išoriniu, analitiniu, dualistiniu protu, kaip asmeniškai turėtumėte eiti keliu į Kristiškumą. Jeigu susikursite tokį išorinį standartą, kaip tą daro daugelis religingų žmonių, eisite keliu, kuris atrodo žmogui teisingas, tačiau baigiasi jis mirtimi.

Keliu į Kristiškumą galite eiti, tiktai pakildami virš dualistinio proto ir pasiekdami tiesioginį vedimą iš savojo Kristaus AŠ. Norint pasiekti aukščiausią įmanomą vedimą, būtų labai naudinga naudotis mūsų svetainėje duodamomis technikomis, pavyzdžiui šaukiniais dvasinei apsaugai nuo išorinio kišimosi, technika transformuoti netobulas energijas jūsų energetiniame lauke ir technika susiderinti su savuoju Kristaus AŠ.

Pradiniuose kelio į Kristiškumą etapuose vidinį vedimą dažnai gausite intuityvių įžvalgų pavidalu. Norėdami žinoti, ar šios įžvalgos yra teisingos, turėtumėte įvertinti, ar jos jums suteikia proto ramybę ar sukelia jumyse konflikto jausmą. Kiekvieną kartą, kai jaučiate vidinį konfliktą, žinote, jog nepasiekėte aukščiausios įmanomos įžvalgos. Todėl neturėtumėte priimti sprendimų, remdamiesi konfliktine proto būsena, vietoj to, turėtumėte dėti ryžtingas pastangas aiškesnei intuityviai įžvalgai pasiekti. Kai įgysite teisingą įžvalgą, pajusite vidinę ramybę (kuri nėra tas pats, kas galvoti, jog galite daryti tai, ką jūsų dualistinis protas nori, kad darytumėte). Turėsite stiprų vidinį žinojimą, ką daryti.

Visada prisiminkite, kad dualistinis protas yra dualistinis ir veda į konfliktą bei susiskaldymą. Kristaus protas yra vienas, ir jis pašalina konfliktą bei suteikia jums ramybę. Todėl siekite vieningos Kristaus proto vizijos. Prisiminkite mano žodžius, kad, kai jūsų akis bus viena, visas jūsų kūnas bus pilnas šviesos. Tai reiškia, kad, kai pasieksite vieningą Kristaus proto viziją, būsite pripildyti Dievo šviesos. Ir ši šviesa niekada jūsų neapvils!

Mums pereinant į Vandenio amžių, darosi vis svarbiau, kad žmonės paimtų religiją iš bažnyčių ir integruotų ją į savo kasdieninį gyvenimą. Todėl yra daug gyvybės srautų, kurie davė priesaiką eiti keliu į Kristiškumą ir tuo pačiu gyventi šeimoje auginant vaikus ir dalyvauti visuomeniniame gyvenime. Žinoma, tą daryti gali būti daug sunkiau, nei gyvenant apsaugotoje aplinkoje, tačiau tai yra svarbi dvasinio gyvenimo naujame amžiuje dalis.

Tačiau tą daryti jums seksis daug labiau, jeigu pasieksite ramybę dėl gyvenimo šeimoje ir įveiksite vidinį konfliktą arba jausmą, jog tai atitraukia jus nuo dvasinio augimo. Vietoj to, pažvelkite, kodėl taip jaučiatės ir suvokite, jog tai gali būti Žuvų amžiaus kultūros liekanos arba jūsų ankstesnių gyvenimų palikimas, kuriuose gyvenote labiau atsiskyrėlišką gyvenimą. Ir iš tiesų, kaip galėsite pasiekti Kristiškumą, neįveikdami tokių vidinių susiskaldymų? Ar gali susiskaldžiusi psichika būti Gyvuoju Kristumi?

Kai galėsite priimti, kad šeima iš tiesų yra raktas į jūsų Kristiškumą, imsite daryti spartesnį progresą link savo Kristiškumo, tuo pačiu gebėdami mėgautis šeimyniniu gyvenimu – padarydami šį gyvenimą malonesniu ir savo šeimos nariams. Pernelyg daug dvasingų žmonių pavertė sau ir savo šeimos nariams gyvenimą šeimoje kankinančia patirtimi, manydami, kad jie turėtų gyventi kokiame nors dvasiniame ašrame. Atiduokite šiuos jausmus, būdami ramybėje ten, kur esate.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels