Kada palikti santykius, kuriuose smurtaujama

TEMOS: Įsisąmoninkite savo gilesnį pajautimą – kaip atpažinti karminius santykius – karmos subalansavimas – venkite pasilikti santykiuose, kuriuose smurtaujama – išsigydykite savo žaizdas ir įveikite baimę

Klausimas: Neseniai baigiau skaityti ir studijuoti knygą „Kelionė mistiniu Jėzaus keliu“ ir man ji pasirodė nepaprastai apšviečianti ir įkvepianti. Labai tau ačiū už šiuos mokymus.

Puslapis 129 – mano supratimu, čia pateikiama karmos koncepcija yra tokia, kad, kai prieš jus kas nors smurtauja, tai nebūtinai gali būti jūsų karma, tačiau tai visada yra galimybė mokytis ir augti. Kaip mums atskirti, ar santykiuose, kuriuose smurtaujama, mes patiriame mums grįžtančią karmą ar ne?

Ištrauka iš knygos:

Klausimas: Kalbant apie iššūkius su kuriais susiduriame kelyje. Ar turi kokių pasiūlymų žmonėms, kaip jiems elgtis sunkiose gyvenimo situacijose, kad jiems tai padėtų augti?
Rekomenduočiau priimti požiūrį, kad viskas, kas jums nutinka, yra galimybė augti. Net ir pačios sunkiausios gyvenimo situacijos suteikia jums galimybę sužinoti kažką apie gyvenimą ir suteikia galimybę augti. Bet kuria situacija galima pasinaudoti kaip galimybe paleisti kažkurį žemesniosios sąmonės elementą ar kokį nors prisirišimą prie šio pasaulio dalykų.
Noriu aiškiai pasakyti, jog tai nereiškia, kad viskas, kas jums nutinka, yra priimtina pagal kokį nors tai aukščiausią standartą. Nėra teisinga sakyti, kad, jeigu kas nors prieš jus naudoja prievartą, tai tėra tik galimybė augti, ir todėl tai yra kažkokio didesnio plano dalis. Prievarta, smurtas ir kitoks žiaurus elgesys nėra Dievo plano dalis ar Jo vizija šiai visatai.
Tiesiog sakau, kad turėtumėte į kiekvieną situaciją žiūrėti kaip į galimybę augti, kad ir ką kiti žmonės darytų, ar kad ir kaip jie reaguotų į tą situaciją. Šiuo atžvilgiu yra labai svarbu suprasti Priežasties ir Pasekmės Įstatymą. Pagal šį įstatymą, niekas negali išvengti pasekmių už savo veiksmus. Jeigu kažkas prieš jus naudoja prievartą, šis žmogus kuriasi asmeninę karmą ir jis niekada nuo šios karmos nepabėgs. Biblijoje apie tai yra pasakyta žodžiais: „Kerštas mano, sako Viešpats, aš atlyginsiu.“ Tikroji šių žodžių prasmė yra ta, kad Dievas užtikrins, jog kiekvienas gyvybės srautas pjaus, ką pasėjo. Nė vienam žmogui nepavyks išvengti pasekmių už savo veiksmus.
Kai suprantate, koks tikslus yra Dievo įstatymas, galite įveikti vieną iš didžiausių kliūčių dvasiniame kelyje. Jeigu pažvelgtumėte į istoriją, pamatytumėte, kad milijonai žmonių leidosi įtraukiami į konfliktus su kitais žmonėmis. Daugeliu atveju, šis konfliktas prasidėjo nuo to, kad vienas žmogus padarė kažką blogo kitam. Tačiau antrasis žmogus įėjo į sąmonės būseną, kurioje jis arba ji jautė, jog yra būtina nubausti pirmąjį žmogų. Kai žmonės patenka į šią sąmonės būseną, kai jie atsako su pykčiu, neapykanta ar keršto troškimu, jie iš tiesų baudžia patys save. [citatos pabaiga]

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Tą tegalima nustatyti atskirai kiekvienam individualiam atvejui. Jeigu naudositės mano duotais dvasiniais įrankiais, ypač vidinio susiderinimo technika, palaipsniui įgysite intuityvų supratimą, kas vyksta jūsų santykiuose.

Bendras mano patarimas žmonėms būtų būti labai jautriems tam, ką jie jaučia toje situacijoje. Pavyzdžiui, daugelis žmonių gyvena santykiuose, kuriuose smurtaujama, tačiau paprasčiausiai nejaučia, kad galėtų paleisti tą kitą žmogų ir judėti toliau. Jeigu šis jausmas ateina giliai iš jūsų širdies, tai tuomet labai gali būti, jog tai yra tikras intuityvus jausmas, kad jūs su tuo kitu žmogumi dar turite nebaigtų reikalų. Priežastis gali būti ta, kad dar turite nesubalansuotos karmos su tuo žmogumi, arba dar turite neišmoktų pamokų, kurias jums reikia išmokti tuose santykiuose. Bet kuriuo atveju, šis intuityvus jausmas aiškiai rodo, kad jums reikėtų pasilikti tuose santykiuose. (Nebent tuose santykiuose iš tiesų egzistuotų labai didelis smurtas ir jūsų saugumui bei sveikatai būtų iškilęs pavojus.)

Ir visgi tai pasakęs, norėčiau labai paraginti žmones naudotis dvasiniais įrankiais ir išmokti pamokas, kurias jiems reikia išmokti iš tos situacijos. Vėlgi, vidinis susiderinimas yra svarbus ir noriu paraginti žmones naudotis violetine liepsna ir invokacijomis, išsakant specifinius prašymus sudeginti visą karmą, kurią galite turėti su tuo kitu žmogumi. Jeigu stropiai naudositės šiais įrankiais, ateis momentas, kai pasieksite aiškų vidinį supratimą, jog kažkas jūsų santykiuose fundamentaliai pasikeitė. Ir jūsų santykiai arba pagerės, arba žinosite, kad atėjo metas judėti toliau.

Noriu aiškiai pasakyti, kad daugelis žmonių pasilieka smurtiniuose santykiuose, kai to daryti jiems nereikėtų. Skirtumas yra tas, ar darote tai, remdamiesi intuityviu impulsu, kuris jums rodo, jog judėti toliau dar ne laikas, ar darote tai, remdamiesi baime, kas nutiks, jeigu santykius paliksite. Apskritai tariant, niekada neturėtumėte santykiuose pasilikti iš baimės. Situacija, kurioje egzistuoja baimė, visada yra nesveika situacija, kuri trukdys jūsų dvasiniam augimui. Todėl, jeigu esate pasišventę dvasiniam augimui, turite įveikti šias baimes, idant galėtumėte aiškiai pamatyti, kokie jūsų tolimesni veiksmai būtų teisingiausi šiuose santykiuose.

Vėlgi, naudokitės dvasiniais įrankiais šiai baimei įveikti. Stropiai kvieskite dvasinę apsaugą ir prašykite Arkangelo Mykolo sudeginti jūsų baimes. Naudokitės vidinio susiderinimo technika ir prašykite savojo Kristaus AŠ parodyti jums, kaip galėtumėte įveikti savo baimes ir kaip galėtumėte pasiekti aukštesnį savo santykių dinamikos supratimą.

Nenorėčiau, jog nors vienas žmogus liktų santykiuose iš baimės. Tačiau, jeigu turite baimę, ji visada stabdys jūsų dvasinį progresą. Todėl noriu paraginti jus, kad svarbiausias jūsų prioritetas būtų įveikti baimę. Tai jums suteiks didesnį aiškumą ir palengvins priimti sprendimą, ar turėtumėte nutraukti santykius ir kada turėtumėte tai padaryti.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels