Daugiau nei vienos žmonos turėjimas

TEMOS: Laikykitės savo šalies įstatymų – tam tikrose socialinėse sąlygose, didesnis žmonų skaičius gali būti būtinybė, tačiau tai nėra ideali situacija – moterys neturėtų susidurti su seksualiniu išnaudojimu – turėdami daugiau nei vieną žmoną negalite pasiekti aukščiausio santuokos tikslo

Klausimas: Ar tai nuodėmė dalintis savo gyvenimu su dviem moterimis, turiu omenyje, vesti dvi moteris. Senajame Testamente Abraomas turėjo dvi žmonas, o taip pat, man atrodo, kad ir kiti patriarchai turėjo daugiau nei vieną žmoną.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Tai pirmiausia priklauso nuo to, kur gyvenate. Daugumoje šalių poligamija nėra legali. Jeigu daugybinė santuoka yra nelegali jūsų šalyje, tuomet tai yra nuodėmė, nes paprastai yra nuodėmė nesilaikyti savo šalies įstatymų. Net jeigu šie įstatymai yra neteisingi, geriau yra naudotis legaliomis priemonėmis ir siekti pakeisti šiuos įstatymus, užuot jiems nepaklusus. Žinoma, tam gali būti išimčių absoliučiai totalitarinėse šalyse, tačiau prisiminkite mano žodžius, kad turėtumėte atiduoti Cezariui, kas Cezario, ir Dievui, kas Dievo.

Tai tiesa, kad Senojo Testamento laikais vyrams buvo įprasta turėti po kelias žmonas. Iš dalies tai buvo dėl anais laikais egzistavusių socialinių sąlygų, dėl kurių moteriai buvo labai sunku išgyventi vienai. Todėl moters išgyvenimas priklausė nuo vyro. Taip pat toje kultūroje buvo daug kariaujama, tai reiškia, jog daugelis vyrų žūdavo mūšiuose. Dėl to vyrų dažnai būdavo mažiau, tai reiškia, kad daugelis moterų negalėjo sau rasti vyro. Dėl to tokiai kultūrai buvo praktiška leisti daugybinę santuoką, idant vienas vyras galėtų išlaikyti keletą žmonų.

Tačiau akivaizdu, jog šios sąlygos nėra idealios, ir tai nėra tai, ką Dievas norėtų matyti tęsiantis ilgalaikėje perspektyvoje. Todėl tai iš tiesų atitinka Dievo įstatymą, kad civilizuotos ir pasiturinčios šalys draudžia vyrui turėti daugiau nei vieną žmoną. Dėl to ir aš palaikau faktą, kad daugelis vakarietiškų šalių neleidžia daugybinės santuokos.

Taip pat turiu pasakyti, kad Senojo Testamento kultūrose akivaizdžiai dominavo vyrai. Moterys buvo laikomos mažiau vertingomis už vyrus, ir jos dažnai buvo laikomos vien priemone seksualiniam malonumui pasiekti. Tai atvedė prie daugybinės santuokos, kuri suteikė vyrui galimybę tenkinti savo seksualinius troškimus.

Kaip paaiškinau kitur, dalis mano misijos buvo atkurti teisėtą moterų rolę. Į tai taip pat įeina galimybė moteriai pačiai užsidirbti pragyvenimui ir galimybė gyventi, nebūnant vyrų seksualinio išnaudojimo objektu. Vėlgi, tai rodo būtinybę atsisakyti daugybinės santuokos, kultūrai pakilus į aukštesnį pragyvenimo lygį ir į aukštesnį civilizacijos lygį.

Kaip paaiškinau kitur, egzistuoja gera priežastis, dėl kurios žmogus turėtų gyventi lytinį gyvenimą tik su vienu partneriu. Vyrui gali būti malonu turėti daugiau nei vieną žmoną, tačiau tai negali atvesti prie aukščiausios vienybės, kuri yra aukščiausias dvasinis potencialas santuokai. Todėl aš sakyčiau, kad net ir tose šalyse, kuriose yra legalu turėti daugiau nei vieną žmoną, žmogui yra labai lengva padaryti nuodėmę, turint daugiau nei vieną žmoną. Kitaip tariant, jeigu elgiatės su savo žmonomis kaip su seksualinio išnaudojimo objektais, nusidedate, net jeigu esate legaliai susituokę su daugiau nei viena žmona.

Šalyje, kurioje daugybinė santuoka yra legali, yra įmanoma žmogui turėti daugiau nei vieną žmoną ir nenusidėti. Tai įmanoma tuomet, kai iš tiesų mylite abi moteris ir elgiatės su jomis su didžiausia pagarba. Tačiau tam yra būtinas labai aukštas dvasinio išsivystymo lygis ir disciplina, tiek iš vyro, tiek ir iš žmonų pusės, kad būtų galima išlaikyti šią harmoniją. Kalbant atvirai, dauguma žmonių, kurie turi tokius dvasinius pasiekimus ir discipliną, nesirinktų gyventi daugybinėje santuokoje.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels