Paciento ir gydūno energetiniai laukai sąveikauja

TEMOS: Seanso metu energetiniai laukai sąveikauja – ar laukai blokuoja šviesą iš mokytojų? – terapiją atliekančio žmogaus sąmonė lemia, kokius jis pritraukia pacientus – gydūnai-mediumai ir spaudimas išgydyti bet kokia kaina – labai lengva užmegzti ryšį su žemesniosiomis jėgomis – tai nepadaro paciento savarankišku – abipusė priklausomybė – geriau vengti gydūnų-mediumų – ar gydūnas naudojasi dvasine apsauga – kaip pasirinkti gydūną

Klausimas: Mielas Jėzau, ar galėtum man suteikti supratimą, kiek tikslūs yra gydūnų-mediumų atliekami nuskaitymai ir kokių savybių turėtumėme ieškoti gydūnuose?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Negaliu jums duoti tikslaus skaičiaus, nes yra beprasmiška tai vertinti skaičiais. Norint suprasti kodėl, turite suvokti, kas vyksta, kai asmuo atlieka seansą su psichologu arba kitais psichiniais ar dvasiniais gydūnais.

Tarp paciento ir gydūno visada vyksta tam tikra sąveika. Tai reiškia, kad seanso metu paciento ir gydūno energetiniai laukai ima sąveikauti. Šios sąveikos tarp dviejų energetinių laukų pobūdis labai priklausys nuo šių dviejų laukų turinio ir kaip jie vienas kitą papildo arba neutralizuoja. Tuo tiesiog noriu pasakyti, kad gydymo seanso rezultatas priklauso nuo kiekvieno individualaus atvejo ir bus skirtingas skirtingiems pacientams.

Pažvelkime į geriausią scenarijų. Įsivaizduokime, kad turime gydūną, kuris sugeba pakylėti savo sąmonę ir gauti instrukcijas, vizijas ir šviesą iš savojo Kristaus AŠ arba iš pakylėtųjų mokytojų. Šias instrukcijas galėtume palyginti su baltos šviesos spinduliu, šviečiančiu per gydūno sąmonę. Gydūno sąmonė yra kaip kino juosta, ir tai, kas pasiekia sąmoningą gydūno ir paciento protą yra lyg vaizdai, projektuojami kino ekrane.

Kai pacientas įeina į gydūno energetinį lauką, paciento sąmonė persidengia su gydūno sąmone. Kitaip tariant, šviesa iš pakylėtųjų mokytojų dabar turi pereiti dvi skirtingas kino juostas, uždėtas viena ant kitos. Tad dabar egzistuoja galimybė, kad šių dviejų kino juostų kombinacija gali neutralizuoti arba iškreipti dalį to, kas ateina iš aukščiau. Tiktai aukštą Kristiškumo laipsnį pasiekęs gydūnas gali išvengti, kad jo įžvalgas apribotų paciento (arba jo paties) energetinis laukas.

Kai kuriems pacientams, paciento ir gydūno energetinių laukų kombinacija vis tiek gali duoti konstruktyvų seansą, kuris neužblokuos didžiosios dalies šviesos ir jos neiškreips. Tačiau kitais atvejais dviejų energetinių lakų kombinacija iš tiesų gali blokuoti arba labai stipriai iškreipti šviesą, ateinančią iš aukščiau.

Ar matote, kodėl neįmanoma duoti bendro įvertinimo apie dvasinio ar psichologinio gydūno efektyvumą? Egzistuoja pernelyg daug kintamųjų, priklausančių nuo paciento ir gydūno energetinių laukų ir to, kaip jie vienas su kitu sąveikauja. Tačiau turėtų būti akivaizdu, kad, kuo tyresnė yra gydūno sąmonė, tuo tyresnius impulsus jis gali gauti iš aukščiau. Todėl yra labai svarbu rasti tokį gydūną, kuris ištikimai laikytųsi senojo priesako: „Gydytojau, išsigydyk pats.“
Deja, gydūno sąmonė lemia tai, kokio tipo žmones šis gydūnas prie savęs pritraukia. Kitaip tariant, jeigu gydūnas turi tam tikrų neišspręstų elementų savo psichikoje, jis arba ji dažnai pritrauks pacientus, turinčius tuos pačius neišspręstus elementus. To pasekmė yra tokia, kad tiek gydūnas, tiek ir jo pacientas dažnai būna apakinti šios neišspręstos substancijos ir todėl nesugeba aiškiai gauti instrukcijų arba gydymo, ateinančio iš aukščiau. Iš tiesų gali nutikti taip, kad pacientas išsigydys keletą kitų savo psichikos aspektų, nepaliesdamas problemos, kuri yra neišspręsta tiek pas pacientą, tiek ir pas gydūną. Pacientas iš tiesų gali išeiti iš gydūno jausdamasis atlikęs didelį darbą, nors iš tiesų net nepalietė pagrindinės problemos.

Dabar pažvelkime į ne tokį idealų scenarijų. Dabar turime gydūną, kuris nesugeba pakylėti savo sąmonės iki Kristaus AŠ lygmens, arba kuris nesugeba to daryti visą laiką. Todėl šis gydūnas ne visą laiką gaus instrukcijas iš aukščiau. Kai kuriais atvejais tai neturės neigiamų pasekmių pacientui, tai tiesiog reikš, kad pacientas nebus išgydytas.

Tačiau problema kyla su gydūnais, kurie reklamuojasi turintys tam tikrus antgamtinius arba dvasinius gebėjimus. Pacientai tokius gydūnus labai lengvai gali paversti stabais, ir gydūnas gali tapti šio garbinimo auka ir imti manyti, jog privalo išgydyti kiekvieną pacientą. Ši ambicija visada suteikti išskirtinę patirtį arba įžvalgą neišvengiamai privers gydūną susiderinti su jėgomis, kurios nėra pakylėtieji mokytojai.

Tokiems gydūnams yra labai lengva užmegzti ryšį su žemesniųjų lygių šmėklomis. Šios jėgos tikrai sugeba suteikti gydūnui nuostabias vizijas ir įžvalgas, kurios pacientui, nepasiekusiam pakankamo įžvalgumo, gali pasirodyti labai gilios ir jaudinančios. Tačiau iš tiesų šiose įžvalgose gali būti paslėptos subtilios klaidos, kurios kliudys pacientui dvasiškai augti.

Savo mokyme apie čenelingą paaiškinu, kad kai kurie mediumai užmezga ryšį su jėgomis, kurios nėra piktavališkos dvasios, jos tiesiog nėra pasiekusios tokio išsivystymo lygio kaip pakylėtieji mokytojai. Daugelis gydūnų-mediumų iš tiesų užmezga ryšį su tokiomis jėgomis, ir kai kuriais atvejais gauna instrukcijas, kurios iš tiesų yra naudingos. Tačiau dažniausiai tokio tipo gydymuose nutinka taip, kad, nors jos gali padėti pacientui išspręsti tam tikras problemas, jos nepadės pacientui įgyti savarankiškumo ir gebėjimo pačiam eiti dvasiniu keliu.

Tai nėra ta metodologija, kuria naudotųsi pakylėtieji mokytojai. Mūsų tikslas visada yra padaryti mokinį savarankišku ir nepriklausomu nuo išorinio guru, idant mokinys galėtų eiti keliu savo vidinio Kristaus AŠ guru šviesoje, ir todėl greitai išmoktų sėdėti po savo AŠ ESU Esaties vynmedžiu.

Esmė yra paprasta. Pacientui visada sunku pakilti virš gydūno lygmens, kaip ir mokiniui yra sunku pakilti virš išorinio guru sąmonės. Jeigu gydūnas nesugeba nuolatos pakilti į dvasinio savarankiškumo lygmenį, tai kaip tuomet gydūnas galės padėti pacientui pasiekti savarankiškumą ir pačiam eiti keliu? Daugeliu atveju, gydūnas neturi tikslo padaryti pacientą savarankišku, nes nori, kad pacientas sugrįžtų, dėl to, kad nori jaustis svarbus, arba nori užsidirbti daugiau pinigų. Ir tai yra problema, kurią matote su daugeliu gydūnų-mediumų, tai yra, kad jie susirenka klientūrą, kuri tampa priklausoma nuo gydūno.

Yra visiškai įmanoma, kad šie pacientai kurį laiką iš tiesų gautų tikrą gydymą. Tačiau ateina metas, kai pacientas privalo toliau eiti savarankiškai. Jeigu pacientas nėra pakankamai stiprus tą daryti, ir jeigu gydūnas nėra pasiekęs pakankamo išsivystymo lygio, kad padėtų pacientui tą padaryti, tuomet neišvengiamas to rezultatas bus abipusė priklausomybė. Ir tai iš tiesų gali sulėtinti arba visai sustabdyti paciento dvasinį progresą, užuot šiam progresui padėjus judėti į priekį. Nenorėčiau, kad tai kam nors nutiktų, ir būtent dėl to aš nuolatos, visuose savo šioje svetainėje duodamuose mokymuose pabrėžiu, kaip yra svarbu užmegzti ryšį su savuoju Kristaus AŠ ir niekada neleisti jokiam išoriniam šaltiniui atsistoti tarp jūsų ir jūsų Kristaus AŠ.

Sunku duoti konkrečius patarimus, kaip pasirinkti gydūną, kadangi gydūnų gebėjimai yra skirtingi ir priklauso nuo individo. Šiaip jau rekomenduočiau vengti gydūnų, kurie vadina save mediumais, nes jie dažniausiai užmezga ryšį su žemesniosiomis jėgomis. Rekomenduočiau kreiptis į asmenį, turintį profesinį išsilavinimą, pavyzdžiui, psichologą, kuris naudojasi Naujojo Amžiaus arba dvasiniais metodais. Jeigu tokio žmogaus negalite rasti, ieškokite žmogaus, kuris turėtų kokios nors pripažintos organizacijos sertifikatą arba kuris atrodytų profesionaliai ir turėtų profesionalų požiūrį.

Svarstydami, ar lankytis pas tam tikrą gydūną, paklauskite jo arba jos, ar jie naudoja dvasinę apsaugą nuo žemesniųjų jėgų. Jeigu gydūnas nepripažįsta žemesniųjų jėgų egzistavimo arba žiūri į tai abejingai, tokio gydūno geriau venkite. Venkite žmonių, kurie mano, kad visi antgamtiniai ar dvasiniai reiškiniai yra gerybiniai. Žinokite, jog kai kurie mediumai sakys, jog jiems apsauga nebėra reikalinga, nes jie jau yra pasiekę labai pažangią būseną. Būkite labai atsargūs su taip teigiančiais žmonėmis, kadangi dažniausiai (nors ir ne visada) tai yra saviapgaulė.

Prieš apsilankymą pas gydūną, pasinaudokite mūsų svetainėje pateikiamais dvasiniais įrankiais, kaip aprašoma kitur. Atidžiai stebėkite bet kokias tendencijas, kai gydūnas duoda jums nuskaitymą arba įžvalgas, kurios skamba gražiai, tačiau jose mažai substancijos. Saugokitės tendencijos, kai gydūnas siekia kurstyti jūsų puikybę arba apeliuoja į jūsų tuštybės jausmą ar jausmą, kad esate labai svarbūs. Yra priimtina, kad gydūnas siektų padėti jums išsiugdyti savivertę, tačiau egzistuoja plonytė linija tarp savivertės ir puikybės.

Visada siekite gauti įžvalgas iš savojo Kristaus AŠ ir atidžiai vertinkite savo seansų su gydūnu progresą. Ypač budriai stebėkite bet kokius žingsnius išvystyti abipusę priklausomybę, ateinančius tiek iš jūsų, tiek ir iš gydūno pusės. Jeigu tai pastebėjote, arba jeigu pastebėjote, kad gydūnas neturi pusiausvyros arba turi neišspręstų problemų, jums gali prireikti pereiti pas kitą gydūną. Arba padarykite pertrauką ir kurį laiką pasinaudokite mūsų įrankiais, ir tuomet įvertinkite savo savijautą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels