Fundamentalus mokymas apie savo psichikos gydymą

TEMOS: Kuri technika jums yra labiausiai veiksminga – jūsų asmeninis labirintas – privalote pamatyti iliuzijas ir priimti geresnį sprendimą – nėra tokio įrankio, kuris visiems būtų vienodai veiksmingas – ieškokite skirtingų mokymų – būkite ištikimi savo augimui, o ne išoriniam mokytojui – skirtingi gydymo lygmenys – nėra greito sprendimo – visą gyvenimą trunkantis darbas – nėra automatiško įrankio – naudokitės dvasiniais įrankiais – savęs ištyrimas ir savidisciplina – siekite grįžtamojo ryšio iš už savo proto dėžutės ribų – būkite atviri vedimui ir naudokitės savo intuicija – nėra akimirksniu išgydančios psichologijos – kiek turite pasiryžimo pamatyti rąstą savo akyje? - galiausiai privalėsite pažvelgti į giliausias savo žaizdas – pastebėkite, kur jaučiate pasipriešinimą – ego slepiasi už dalykų, į kuriuos nenorite pažvelgti – virvės traukimo varžybos tarp jūsų ir ego – jums reikalingos tam tikros patirtys, kad galėtumėte augti – savo psichikos gydymas yra raktas į džiaugsmą ir laisvę

Klausimas: Kokios yra pačios efektyviausios ir veiksmingiausios technikos savo psichikai gydyti?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Pačios efektyviausios ir veiksmingiausios technikos JŪSŲ psichikai gydyti yra tos, kurios yra veiksmingiausios JUMS.

Tai sakydamas turiu omenyje, kad kiekvienas žmogus yra unikalus individas. Galėtume sakyti, kad, kai pradėjote eksperimentuoti su dualistine sąmone, susikūrėte savo asmeninį labirintą. Ir kiekviename posūkyje, vedusiame jus vis giliau į labirintą, priėmėte sprendimą, grįstą tam tikru įsitikinimu arba iliuzija. Jūsų asmeninis kelias atgal į laisvę iš dualizmo pareikalaus iš jūsų panaikinti tuos ankstesnius pasirinkimus, sąmoningai pamatant jų tikrąjį veidą ir tuomet priimant sprendimą juos transcenduoti.

Kitaip tariant, jūsų kelio esmė yra pasiekti tašką, kuriame pamatytumėte vieną iš ribojančių sprendimų iš savo praeities, pamatytumėte, kad jis yra grįstas iliuzija, ir tuomet priimtumėte aukštesnį supratimą, kuris jus išlaisvins iš iliuzijos – tiesa jus išlaisvins. Tad jums efektyviausi įrankiai ir technikos bus tie, kurie padės jums pamatyti, kas nuo jūsų buvo paslėpta galbūt daugybę gyvenimų. Kadangi kiekvienas individas turi savo unikalų asmeninį labirintą, nėra įmanoma sukurti vieną įrankį, kuris visiems vienodai gerai tiktų. Jeigu tai būtų buvę įmanoma, mes, pakylėtieji mokytojai, jau seniai būtume jį perdavę žmonijai.

Iš tiesų yra daug žmonių, patikėjusių ta pačia dualistine iliuzija, tačiau kiekvienas iš jų patikėjo ja dėl šiek tiek kitokių priežasčių. Tad nors jiems visiems reikia įveikti tą pačią iliuziją, tas pats tiesos teiginys nebūtinai bus vienodai visiems veiksmingas. Būtent dėl to yra būtina egzistuoti daugeliui skirtingų mokymų, kalbančių apie tuos pačius dalykus iš šiek tiek skirtingų perspektyvų. Jums gali prireikti išstudijuoti keletą mokymų, kad atrastumėte teisingą žodžių ir koncepcijų kombinaciją, atrakinsiančią jūsų gebėjimą praregėti iš tam tikros iliuzijos. Ir būtent dėl to ištikimybė tam tikram mokymui ar mokytojui nėra konstruktyvi. Didžiausia jūsų ištikimybė turėtų būti savo pačių vidiniam keliui.

Taip pat pamąstykite apie tai, kad jūsų asmeninis labirintas turi sluoksnius arba skyrius. Jeigu pažvelgsite į žmoniją, pamatysite, kad žmonės yra skirtinguose išsivystymo lygiuose, kaip minėjau anksčiau. Tos technikos, kurios padės jums praregėti iš vienos pakopos iliuzijų, nebūtinai bus efektyvios kitoje pakopoje.

Esmė ta, kad, jeigu norite atrasti efektyviausią būdą gydyti savo psichiką, jums reikia išsiugdyti konstruktyvų požiūrį į šią užduotį. Pirmas žingsnis, kurį rekomenduočiau, būtų priimti, kad neegzistuoja joks greitas sprendimas.

Į savo psichikos gydymą turėtumėte žiūrėti kaip į visą gyvenimą trunkančią užduotį, kuri tęsis tol, kol būsite įsikūnijime. Be to, tai NĖRA mechaniška užduotis, kurią galėtumėte atlikti, pritaikydami tariamai aukščiausią įrankį ar techniką. Nėra tokios sistemos, kuri galėtų automatiškai išgydyti jūsų psichiką, kadangi viskas priklauso nuo jūsų priimamų sprendimų ir jūsų pasiryžimo dauginti talentus.

Tačiau kaip aprašau knygoje Kopiant aukštyn Mistiniu keliu, egzistuoja du progreso stulpai. Pirmasis yra toks, kad turite transformuoti iškreiptą energiją, kuri susikaupė jūsų energetiniame lauke, o sekantis yra toks, kad turite praregėti iš savo iliuzijų ir pakeisti ribojančius sprendimus išlaisvinančiais sprendimais.

Tad dabar pažvelkime į energijos transformavimą. Akivaizdu, kad, jeigu esate atviri šiai svetainei, rekomenduočiau naudotis invokacijomis ir šaukiniais, kuriuos mes duodame būtent šiam tikslui. Tačiau tuo nenoriu pasakyti, kad neegzistuoja ir kitos efektyvios technikos, galinčios padėti jums pasiekti šį tikslą, ir jeigu jaučiate stiprų vidinį impulsą naudotis kita technika, būtinai tą ir darykite. Taip pat prisiminkite, kad skirtingose jūsų kelio pakopose, jums bus reikalingos skirtingos technikos.

Kitas aspektas yra tai, kad turite liautis kurti daugiau iškreiptos energijos, ir nors galiausiai tai pasieksite tik išsigydydami savo žaizdas (įveikdami iliuzijas), kurios jus įstumia į reakcinius šablonus, iš tiesų galite daug pasiekti, sąžiningą savistabą derindami su savidisciplina. Jeigu matote, kad esate linkę supykti, tuomet galite padaryti progresą, priimdami tvirtą sprendimą, kad nėra priimtina išreikšti šį pyktį, ir tuomet disciplinuoti save ir neleisti pykčiui išsilieti. Trumpalaikėje perspektyvoje, šitaip galite nustoti kurtis daugiau karmos ir nustoti stiprinti negatyvų sūkurį. Ilgalaikėje perspektyvoje tai nebus efektyvu, jeigu neimsite nuoširdžiai stengtis atrasti, kodėl supykstate, ir tuomet transcenduosite iliuzijas, kurios jus skatina manyti, kad pyktis yra priimtina arba neišvengiama reakcija.

Ir čia dabar prieiname sekantį elementą, kuris yra atrasti būdą padaryti matomais tuos elementus jūsų psichikoje, kurie jus riboja arba „stumia“ į reakcinius šablonus, kurių nesugebate nutraukti arba nematote jokios būtinybės sustabdyti. Šiam tikslui, galite padaryti didelį progresą, studijuodami dvasinius mokymus ir tiesiog knygas apie psichologiją. Žinoma, mano mokymai apie ego ir daugelis kitų mokymų šioje svetainėje ir mūsų knygose buvo perduoti būtent šiam tikslui. Tačiau vėlgi, nesakau, kad turėtumėte save apriboti vienu šaltiniu. Priešingai, turėtumėte įsiklausyti į savo vidinį vedimą ir leisti jam atvesti jus prie to, ką turėtumėte studijuoti. Paverskite tai įpročiu susiderinti su savo aukštesniuoju aš arba dvasiniu mokytoju, ir tuomet sekite gaunamais impulsais, net ir tuo, ką gaunate iš kitų žmonių ar išorinių aplinkybių. Jeigu staiga jūsų dėmesį patraukia kažkokia knyga, tuomet studijuokite ją.

Tačiau nors šitaip galite padaryti didelį progresą, ateis toks taškas, kuomet nebegalėsite daryti tolesnio progreso, negaudami tiesioginio grįžtamojo ryšio apie savo psichiką iš kažko, kas nėra jūsų proto dėžutės viduje ir todėl sugeba matyti tai, ko jūs nesugebate matyti. Ir būtent čia jums reikia pamąstyti apie mokytojo MOR posakį: „Jeigu guru būtų skruzdėlė, klausykite jos.“ Daugelyje atvejų, šį grįžtamąjį ryšį gausite iš aplink jus esančių žmonių, ir dažnai iš tų žmonių, kuriuos laikote esant žemiau už save ir kurie, jūsų manymu, nėra pozicijoje, kurioje galėtų jums dalinti patarimus. Žinoma, tai nereiškia, kad turėtumėte klausyti visko, ką žmonės sako, ypač jeigu matote, kad jie turi negatyvius arba savanaudiškus motyvus.

Jeigu iš tiesų norite daryti greitą progresą, gali būti labai naudinga pasinaudoti viena iš daugelio technikų, skirtų padėti jums pamatyti tai, kas yra paslėpta pasąmonėje. Vėlgi, nėra vienos kažkokios technikos, kuri padės jums viską pamatyti. Pradėkite nuo to, kur esate šiuo metu sąmonėje, ir pamąstykite apie tai, ką apie save šiuo metu žinote. Tuomet įsiklausykite į savo vidų ir pajauskite, kokia technika jums šiuo metu atrodo patraukliausia. Kai įgysite aiškų pajautimą, imkite taikyti tą techniką ir taikykite ją tol, kol pajausite, kad patyrėte persilaužimą ir kad jums reikia pradėti ieškoti kažko kito.

O tuomet pasitikėkite, kad, jeigu išlaikysite savo protą ir širdį atvirus vidiniam vedimui, iš tiesų šį vedimą gausite. Staiga jūsų dėmesį patrauks knyga, arba perskaitysite kažką žurnale ar internete. Arba sutiksite žmogų, kuris jums papasakos apie kažkokią techniką. Tuo nenoriu pasakyti, kad turėtumėte pulti viską išmėginti, kas tik patenka į jūsų dėmesio lauką. Visada turėtumėte klausyti savo vidinio vedimo ir pajausti, kas su jumis rezonuoja širdies lygmenyje.

Kai būsite apsisprendę dėl kažkokio įrankio, taikykite jį geriausiai kaip tiktai sugebate ir nesiliaukite to daryti tol, kol nepatirsite kokio nors lūžio. Pernelyg daug žmonių pabando kažką kartą ar du, ir tuomet pasiduoda, kadangi tai jiems neduoda iš karto matomų rezultatų. Neturiu jokių problemų, jeigu valgote greitai paruoštą maistą, tačiau neegzistuoja toks dalykas, kaip greitai pasiekiami rezultatai jūsų psichologijoje.

Kai kuriais atvejais, tam tikro įrankio paskirtis yra leisti jums patirti vieną reikšmingą lūžį, tačiau daugumoje atvejų, įrankis gali jums suteikti lūžių seriją, kurie jus atves į aukštesnį lygmenį. Neimkite visko per daug analizuoti išoriniu protu, bet pasitikėkite, kad, jeigu pajautėte vidinį vedimą naudotis tam tikru įrankiu, tuomet šis įrankis gali jums kažką parodyti. Ir nenuspręskite liautis naudotis šiuo įrankiu išoriniu protu, bet leiskite savo vidiniam vedimui atvesti jus prie sekančio žingsnio. Jeigu iš tiesų būsite atviri ir pasiryžę pažvelgti į visus dalykus savo psichikoje, kurie blokuoja jūsų augimą, jūsų vedimas jus atves ten, kur jums reikia eiti.

Ir čia, žinoma, iškyla 64 000 dolerių vertės klausimas, tai yra, kiek esate pasiryžę pamatyti rąstą savo akyje. Didžioji dauguma žmonių, kurie save laiko dvasios ieškotojais, turi vieną ar daugiau vietų savo psichikoje, į kurias nenori pažvelgti, paprastai dėl to, kad, jeigu tai padarytų, paskęstų skausme, tačiau kai kuriais atvejais ir dėl to, kad tai sudaužytų jų puikybę.

Pradinėse pakopose, gali būti išmintinga netirti gilių žaizdų. Tačiau, kai pereisite prie aukštesnių kelio pakopų, jums taps būtina ištirti visus dalykus. Tiktai tai, ką sieksite nuslėpti nuo Dievo, neleis jums būti Dievo karalystėje, nes šviesoje niekas negali likti paslėpta. Tad jums progresuojant bus būtina pamąstyti, kur savyje jaučiate pasipriešinimą arba kažkokį nenorą. Tai, į ką vengsite pažvelgti, bus būtent tas dalykas, kuris leis jūsų ego toliau slėptis, ir tol, kol jūsų ego galės išlikti pasislėpęs, jūs būsite įstrigę.

Tad galiausiai, viskas priklauso nuo jūsų motyvacijos, nuo jūsų pasiryžimo atiduoti savo mirtingą gyvenimą, kad galėtumėte sekti Kristumi į nemirtingą gyvenimą, kuriame tampate laisvi nuo ego. Tam tikra prasme, į savo psichikos gydymą galima žiūrėti kaip į virvės traukimo varžybas tarp jūsų ir jūsų ego; ego traukia jus nežiūrėti į gilias žaizdas ir dideles iliuzijas. Lemiantis faktorius čia yra toks, ar jūsų motyvacija išsilaisvinti yra didesnė už jūsų ego motyvaciją išgyventi. Ar jūsų troškimas laimėti nemirtingą gyvenimą yra didesnis už jūsų ego baimę mirti ar puikybės kupiną troškimą įgyti nemirtingumą šiame pasaulyje.

Žinau, kad kai kurie sakys, jog neatsakiau į tavo klausimą, kadangi nepaminėjau specifinių technikų. Tačiau aš tyčia nepaminėjau specifinių technikų, nes nenoriu, kad žmonės rinktųsi techniką dėl to, kad aš ją rekomendavau – ir tuomet galvotų, kad būtent ši technika yra jiems pati tinkamiausia toje pakopoje, kurioje jie yra. Galėtume sakyti, kad dalis jūsų gydymo yra tapti dvasiškai savarankiška būtybe, tai reiškia, jog įgyjate pasiryžimą klausyti vidinio vedimo ir tuomet priimti sprendimus, pasimokydami iš pasekmių.

Kai kuriais atvejais iš tiesų galite gauti vedimą taikyti tam tikrą techniką, tačiau priežastis yra ta, kad jums reikia išmokti, kodėl ši technika neduos jums to, ką žada duoti. Tai nereiškia, kad jūsų vedimas jus suklaidino, nes jums iš tiesų yra reikalingos tam tikros patirtys, kad galėtumėte pradėti matyti tai, ko negalite matyti. Ir kai kuriais atvejais jums iš tiesų reikia padaužyti galvą į mūrinę sieną tam tikrą kiekį kartų, kad suvoktumėte, jog ne tai norite patirti savo gyvenime. Ir todėl nuspręstumėte pažvelgti į save, užuot galvoję, kad pasikeisti privalo siena.

Tas, kuris pakeičia save, yra didesnis už tą, kuris pakeičia pasaulį.

Ir užbaigti norėčiau pasakydamas, jog suprantu, kad daugeliui žmonių savo psichikos gydymas gali atrodyti jų jėgas viršijanti užduotis. Ir kurį laiką iš tiesų jums gali taip atrodyti. Tačiau, jeigu iš tiesų išstudijuosite mokymus, kuriuos perdavėme šioje labai didelėje svetainėje, o taip pat taikysite praktinius įrankius, galiu jus užtikrinti, kad kiekvienas, kuris ryšis pažvelgti į veidrodį, darys progresą. O kai suvoksite, kad padarėte progresą, jūsų psichikos gydymo užduotis nebeatrodys viršijanti jūsų jėgas. Tiesą sakant, tai taps užduotimi, kurią laikysite natūralia gyvenimo dalimi, tuo pat metu neleisdami jai sutrukdyti siekti savo gyvenime praktiškų ir jums džiaugsmą teikiančių dalykų. Linkiu jums kuo greičiau pasiekti šį tašką, idant galėtumėte atrasti džiaugsmą, kuris laukia išdrįsusiųjų pažvelgti į savo psichologines žaizdas ir jas išgydyti.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2010 Kim Michaels