Ar psichiniai ligoniai reinkarnuojasi su psichinėmis ligomis?

TEMOS: Savižudžiai paprastai greitai sugrįžta į įsikūnijimą – visada yra atliekamas individualus įvertinimas – gali sugrįžti neturėdamas tos pačios psichinės ligos – kaip išsakyti prašymus dėl žmonių, kurie serga psichinėmis ligomis – kvieskite apsaugą, kai esate šalia psichinėmis ligomis sergančių žmonių

Klausimas: Kas liečia psichinius ligonius, kurie nusižudo, turiu klausimą: ar dauguma jų tai padaro dėl to, kad nebegali ištverti visą dieną girdimų balsų, ir kai kurie nebesugeba priešintis tai energijai ir nesugeba atskirti, ar tai tikra ar ne. Kartą girdėjau, kad, kai žmogus nusižudo, jo gyvybės srautas turi iš karto įsikūnyti. Ar ši taisyklė yra be jokių išimčių, kas liečia žmones, esančius psichiatrijos ligoninėje, ar Dievas į kiekvieną atvejį atsižvelgia individualiai? Kai psichinis ligonis miršta, ar tai reiškia, kad sekančiame gyvenime šis žmogus vėl sugrįš kaip psichinis ligonis (šią prielaidą darau, remdamasis faktu, kad, žmogui mirus, sąmonė nepasikeičia), o gal egzistuoja gailestingumas, ir šis žmogus galės gyventi „normalų“ gyvenimą?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Bendra taisyklė yra tokia, kad, kai žmogus nusižudo, šis žmogus pirmai progai pasitaikius sugrįš į įsikūnijimą. Tačiau nėra nė vienos taisyklės be išimčių, ir dvasiniai gyvybės srauto mokytojai iš tiesų individualiai įvertina gyvybės srauto sąmonę ir nusprendžia, kas galėtų gyvybės srautui suteikti geriausias augimo galimybes.

Tai tiesa, kad žmogus sugrįš į įsikūnijimą turėdamas panašią sąmonės būseną, kokią turėjo paskutinio savo gyvenimo pabaigoje. Tačiau egzistuoja keletas veiksnių, kurie turi įtakos šiam procesui. Kai kuriais atvejais gyvybės srautas gali turėti labai sunkų gyvenimą ir šio gyvenimo pabaigoje, arba kai įvertina šį savo gyvenimą dvasinėje karalijoje kartu su savo dvasiniais mokytojais, gyvybės srautas galiausiai patiria intuityvų persilaužimą, kuris jam leidžia išmokti pamoką, kurią jam reikėjo išmokti. Ir tuo atveju, gyvybės srautas iš tiesų gali išsilaisvinti nuo psichologinių blokų, kuriuos išreiškė savo paskutiniame gyvenime, ir todėl sugrįš aukštesniame lygyje.

Taip pat yra įmanoma, kad gyvybės srautas jau užtektinai kartojo tą patį negatyvų elgesį ir ima šauktis pagalbos. Ir tuomet jis sulauks pagalbos, kuri jam padės pakilti aukščiau. Kitaip tariant, yra visiškai įmanoma, kad gyvybės srautas gali sugrįžti į įsikūnijimą, neturėdamas tų pačių psichologinių problemų.

Kitas šį procesą įtakojantis veiksnys yra tai, kad psichinė liga nėra sukelta išskirtinai gyvybės sraute egzistuojančių sąlygų. Gyvybės srautas gali būti linkęs į tam tikras psichologines problemas, tačiau tai gali būti paveldimumo, kūne vykstančių cheminių procesų, aplinkos įtakų, tame tarpe ir tamsos jėgų apsėdimo faktoriai, kurie šias problemas gali taip užaštrinti, kad žmogus atsiduria psichiatrinėje. Todėl yra visiškai įmanoma, kad gyvybės srautas gali sugrįžti į savo sekantį įsikūnijimą, kuriame gautų kūną, neturintį tokių pačių sunkių cheminių procesų, arba kuriame nepatirtų tokių pačių aplinkos veiksnių.

Noriu tave pagirti, kad jauti užuojautą gyvybės srautams, kuriuos labai slegia šios sunkios psichinės ligos. Galiu jus užtikrinti, kad mes, pakylėtieji mokytojai, taip pat jaučiame šią užuojautą, ir tikiuosi, kad dabar jau suvokiate, jog yra daug būdų, kaip gyvybės srautas galėtų išvengti to paties gyvenimą iš gyvenimo kartojamo elgesio modelio.

Jeigu pažįstate konkretų žmogų, kuriam norėtumėte dvasiškai padėti, galite kalbėti už jį maldas ir šaukinius, galite kviesti į pagalbą Arkangelą Mykolą, Violetinę Liepsną ir galite kalbėti Motinos Marijos rožinius, idant padėtumėte žmogui pagyti iš savo psichologinių problemų. Psichologinės problemos visada yra sukeltos gyvybės sraute įvykusios fragmentacijos arba pasidalijimo, kaip paaiškinau kitur. Todėl Motinos Marijos Rytų-Vakarų invokacija gali būti efektyvus įrankis, galintis padėti sugrąžinti prarastas gyvybės srauto dalis. Tačiau taip pat ir daugelis kitų invokacijų yra labai efektyvios psichikos gydymui.

Ir galiausiai noriu pasakyti, kad visiems, kurie būna šalia psichinių ligonių, yra labai svarbu stropiai kviesti dvasinę apsaugą. Psichiniai ligoniai dažnai turi dideles skyles savo energetiniame lauke, ir tai juos daro pažeidžiamus tamsos jėgoms. Būtent šios jėgos verčia žmones girdėti balsus, kuomet žmonės nebesugeba atskirti, kas tikra, o kas ne. Yra visiškai įmanoma, kad šios jėgos gali jus užpulti, jeigu būsite šalia psichinėmis ligomis sergančių žmonių ir neturėsite pakankamos dvasinės apsaugos. Todėl, jeigu jums tenka būti šalia tokių žmonių, stropiai kvieskite dvasinę apsaugą ir uoliai siekite išspręsti visus disbalansus savo psichikoje, kurie galėtų daryti jus pažeidžiamus tamsos jėgoms, kurios dažnai būna užvaldžiusios psichinius ligonius.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels