Anoniminiai Alkoholikai

TEMOS: Mokytojai AA laiko sėkminga programa – žmonijos sąmonė yra sparčiai keliama aukštyn, todėl bet kuri organizacija privalo atsinaujinti – šiandien daugiau žmonių yra atviri psichologiniam gydymui – taip pat atviri žinojimui apie tamsos jėgas – AA atnaujinimas, remiantis tuo, kas yra prieinama šiandien – daugiau nei viena gydymo programa – pasaulietinis ir dvasinis metodai – būtina atsižvelgti į bendrą organizacijos tikslą – laipsniškas procesas, vedantis į visą gyvenimą trunkantį augimą – tamsos jėgos yra bet kokios priklausomybės sudėtinė dalis – nėra nepagydomų priklausomybių – komentarai apie 12 žingsnių

Klausimas: Ačiū tau už tavo buvimą per šią svetainę ir informacijos gausą, kurią tu mums (ir vėl) duodi. Ar galėtum pakomentuoti apie „taikomąjį dvasingumą“ 12 žingsnių programoje? Viskas, ką apie tai žinai, būtų, žinoma, naudinga, tačiau pavyzdys, kuris mane labiausiai domintų, yra tai, kad joje visiškai neminimos tamsos jėgos. Ši svetainė pabrėžia dvasinės apsaugos būtinybę, ir man įdomu, ką tai reiškia, kad programa gerai veikia daugeliui žmonių, neužsimenant apie tamsos jėgas. Taip pat vis dar negaliu atsikratyti abejonės dėl prielaidos, kad priklausomybė yra neišgydoma. Taip kaip egzistuoja išgijimai nuo fizinių ligų, manau, kad priklausomo žmogaus grįžimas į normalią būseną daugiau paliudytų apie Dievą ir Jo galią, nei draudimas kada nors išgerti bent gurkšnelį vyno. Žinoma, priklausomybę turinčiam žmogui rizika yra didelė, tad būtume labai dėkingi už bet kokį aiškumą arba naują informaciją, kurią galėtum duoti.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Pakylėtieji mokytojai Anoniminius Alkoholikus ir daugumą jų atšakų laiko labai sėkminga programa, padėjusia daugeliui žmonių įveikti įvairias priklausomybes. Tačiau viena iš idėjų, kurią siekiu perduoti šioje svetainėje, yra tai, kad žmonijos sąmonė palaipsniui yra keliama į vis aukštesnius ir aukštesnius lygmenis. Šis augimo procesas šiuo metu yra pagreitintame cikle, kadangi pereiname į naują dvasinį amžių. Šio augimo proceso pasekmė yra ta, kad bet kuri organizacija turi nuolatos atsinaujinti, kad išliktų efektyvi. Jeigu organizacija ima atsilikti nuo progresyvinio žmonijos sąmonės judėjimo, ji praras dalį savo patrauklumo ir efektyvumo, ir manau, kad žmonės, kurie yra susipažinę su Anoniminiais Alkoholikais ir kitomis 12-os žingsnių programomis, sutiks, kad per praėjusius keletą dešimtmečių, jie iš tiesų prarado dalį savo efektyvumo.

Vertindami bet kokią organizaciją, turite atsižvelgti į laikmetį, kuriame ji atsirado, ir turite suprasti, kad bet kuri organizacija turi būti pritaikoma tuo metu žmonijos turimam sąmonės lygmeniui. Taip pat turite suvokti, kad bet kurią organizaciją šiek tiek veikia, ir daugeliu atveju riboja, žmonių, įkūrusių organizaciją, sąmonė. Tai nebūtina yra neigiamas dalykas; toks tiesiog yra faktas, ir šio fakto pasekmė yra ta, kad, laikams keičiantis, organizacija turi prisitaikyti.

Vertinant Anoniminius Alkoholikus, svarbu atsižvelgti į faktą, kad ši organizacija buvo sukurta specialiai tam, kad padėtų žmonėms, kurie buvo laikomi esantys beviltiškoje alkoholizmo būsenoje. Tai buvo geras tikslas, tačiau jis taip pat nustatė tam tikrus apribojimus tam, ką būtų galima pasiekti AA filosofijoje. Tai įvairiais subtiliais būdais paveikė organizacijos ideologinius pamatus. Vėlgi, nesakau, kad tai yra blogai, tiesiog sakau, kad, kai įkuriate naują organizaciją, turite pasirinkti tam tikrą tikslinę auditoriją ir pritaikyti organizaciją auditorijos poreikiams. Jeigu to nedarysite, organizacija negalės efektyviai padėti žmonėms, tačiau kaina, kurią už tai mokate, yra tai, kad organizacija paprasčiausiai negali visiems padėti vienodai efektyviai.

Pavyzdžiui, yra daug sunkių alkoholikų, kurie nebūtų atviri mokymui apie tamsos jėgas, nes jiems tai būtų pernelyg gąsdinanti tema. Tai ypač buvo tiesa anais laikais, kai buvo įkurta AA, tačiau laimei, dėl žmonijos sąmonės padaryto progreso, šiandien atvirumas tam būtų šiek tiek didesnis. Tai iš dalies paaiškina, kodėl AA nebuvo mokymų apie tamsos jėgas, nors tą taip pat lėmė ribota žmonių, įkūrusių šią organizaciją, sąmonė. Vis dėlto, AA įkūrėjų sąmonė buvo labai gerai pritaikyta žmonių, kuriems organizacija norėjo padėti, sąmonei.

Esmė ta, kad nuo to laiko, kai buvo įkurta AA, žmonijos sąmonė atliko didelį šuolį į priekį. Išoriniame lygmenyje tą galima pastebėti dviejuose aspektuose. Vienas iš jų yra didžiulis progresas psichologinio gydymo srityje, ir aš turiu omenyje ne vien tik vyraujančias psichologijos kryptis, bet taip pat ir alternatyvius gydymo metodus. Šiandien yra daug terapijos formų, skirtų gydyti gyvybės srauto žaizdas arba fragmentus, ir šie metodai neegzistavo 1935 metais. Kita sritis yra tai, ką galėtume pavadinti naujuoju dvasingumu, kuris buvo atneštas per keletą pastarųjų dešimtmečių, ir ši svetainė yra tik vienas iš pavyzdžių.

Įsivaizduokite, kad grupė žmonių šiandien susėstų ir sakytų: „Kaip galėtume pasinaudoti šiandien mums prieinamais įrankiais ir idėjomis, idant pakeltume gydymo programas į aukštesnį lygį?“ Jeigu tokia grupė žmonių atsivertų naujoms idėjoms, kurios yra prieinamos, taptų įmanoma sukurti gydymo programas, kurios būtų daug efektyvesnės už pirmines AA ir jos dabartinių atšakų arba alternatyvų programas. Tai nebūtinai reiškia, kad AA turėtų būti pakeista kažkuo kitu – ji tiesiog galėtų evoliucionuoti į labiau šiuolaikišką organizaciją.

Vienas iš pokyčių, įvykusių nuo to laiko, kai buvo įkurta AA, yra tai, kad kai kurie žmonės išreiškė prieštaravimus dvasinei organizacijos prigimčiai, ir tai atvedė prie pasaulietinių gydymo programų. Kai kuriais atvejais tai buvo teisėtos pastangos, o kitais atvejais tai tiesiog buvo šiuolaikinio sekuliarizmo ir humanizmo atšakos, kurių tikslas yra sunaikinti žmonių dvasinį tikėjimą.

Esmė ta, kad būtų labai sunku išvystyti vieną gydymo programą, kuri vienodai efektyvi būtų visiems žmonėms. Todėl yra veiksminga turėti įvairialypę organizaciją, kuri galėtų eiti dviem pagrindinėmis kryptimis. Vienas iš variantų būtų sukurti judėjimą, kuris remtųsi visiškai sekuliariais ir moksliniais gydymo metodais. Sunkumas, su kuriuo ji susidurtų, būtų toks, kad, norint jog toks judėjimas būtų efektyvus, jis turėtų įtraukti kai kuriuos iš naujausių holistinių gydymo metodų, tačiau dauguma šių metodų yra atsiradę dvasiniame kontekste. Todėl toks judėjimas susidurtų su būtinybe išlaikyti labai trapią ir sudėtingą pusiausvyrą, mėginant išlaikyti sekuliarizuotą požiūrį, tačiau neignoruojant efektyviausių technikų, kurios galėtų garantuoti organizacijos sėkmę.

Tad dar turėsime pamatyti, ar šiandieniniame pasaulyje atsiras žmonių, turinčių dvasinius pasiekimus ir galinčių išvystyti tokį judėjimą, kuris nenueitų pernelyg toli į sekuliarizmą ir todėl neignoruotų technikų, galinčių užtikrinti organizacijos sėkmę. Kitaip tariant, jeigu norite naudotis tik tais gydymo metodais, kuriuos galima įrodyti materialistiniu mokslu, jūsų organizacija negalės būti labai sėkminga šiais laikais.

Antras variantas, kuriuo būtų galima pasinaudoti, yra paimti kažkurį iš daugelio naujų dvasinių mokymų, kurie buvo perduoti per pastaruosius keletą dešimtmečių. Tai galėtų sukurti organizaciją, kuri būtų daug efektyvesnė už sekuliarią organizaciją, tačiau kai kuriems žmonėms ji neatrodytų patraukli. Tokia organizacija denominaciškai galėtų išlikti neutrali ir universali, tačiau nebūtų įmanoma nekalbėti apie dvasinę karaliją, apie dvasinę žmonių prigimti ir apie tai, kaip savosios dvasinės prigimties pripažinimas gali jums padėti išsigydyti nuo priklausomybę skatinančių medžiagų. Visgi toks judėjimas galėtų labai efektyviai padėti žmonėms išsigydyti nuo visokiausių priklausomybių.

Norėdamas pasiekti didžiausią sėkmę, toks judėjimas turėtų užduoti labai svarbų klausimą apie tai, koks yra aukščiausias organizacijos tikslas. Pirminis AA judėjimas buvo įkurtas su specifiniu tikslu – padėti žmonėms tapti blaiviems. Tai yra sveikintinas tikslas, nes, kol žmonės yra giliai nugrimzdę į priklausomybę, svarbiausias tikslas turėtų būti įveikti šią priklausomybę. Kol esate priklausomybės vergijoje, tol tiesiog negalite aiškiai mąstyti, ir todėl negalite siekti jokių aukštesnių tikslų.

Vis dėlto, kad gydomasis judėjimas būtų sėkmingas iki galo, jis turi pateikti žmonėms nesibaigiantį procesą, galintį atvesti prie visą gyvenimą trunkančio dvasinio ir asmeninio augimo. Kitaip tariant, kai įveikiate priklausomybę ir tampate blaivūs, kur jums toliau eiti? Kaip jums susikurti gyvenimą, kuris būtų pilnas tikros laimės, proto ramybės ir asmeninio bei dvasinio augimo – gyvenimą, kuris nebūtų sutelktas vien į kovą su priklausomybe, bet kuris turėtų pozityvų tikslą? Naivu tikėtis, kad išsiblaivius laimė ateis savaime.

Noriu aiškiai pasakyti, kad, norint, jog toks judėjimas būtų sėkmingas, jis turi pateikti laipsnišką procesą. Kaip sakiau, kol žmogus yra priklausomybės vergijoje, tol šis žmogus negali suvokti gilesnės dvasinės realybės. Tad pirmas žingsnis būtų padėti žmogui įveikti priklausomybę, o tuomet jau galėsite padėti žmogui augti toliau.

Yra tiesos į AA nukreiptoje kritikoje, teigiančioje, kad, nors ji padeda žmonėms ištrūkti nuo priklausomybės fizinėms medžiagoms, daugelį žmonių ji gali atvesti prie kitokios priklausomybės formos. Sakau tai ne tam, kad pasmerkčiau AA. Tiesiog sakau, kad svarbu sukurti organizaciją, kuri išlaisvintų žmones nuo bet kokios priklausomybės, o tą galima padaryti tiktai duodant jiems universalius mokymus apie dvasinį kelią, slypintį už visų išorinių religijų. Iš esmės, jeigu panaudotume mano šioje svetainėje naudojamas sąvokas, galėtume sakyti, kad žmonės visas priklausomybės formas galės įveikti tiktai eidami keliu į Kristaus sąmonę. Kristaus sąmonė yra aukščiausia dvasinės laisvės ir asmeninės nepriklausomybės forma.

Galiu jus užtikrinti, kad, jeigu grupė žmonių susirinktų drauge ir nuspręstų imti vystyti aukštesnį gydymo programų lygį, mes, pakylėtieji mokytojai, labai džiaugtumėmės galėdami dirbti kartu su jais, pagal jų gebėjimus ir norą dirbti su mumis. Žinau, jog kai kurie žmonės paklaus, kodėl tiesiog neduodu būtinų dvasinių mokymų šioje svetainėje. Realybė yra tokia, kad negaliu duoti efektyvios gydymo programos per Kimą, nes jis nėra turėjęs priklausomybių, ir todėl neturi patirties, kuri būtų reikalinga tokio judėjimo pasiuntiniui. Vis dėlto, jeigu grupė žmonių būtų pasiryžusi vystyti tokią programą, būčiau pasirengęs leisti jam tarnauti konsultantu ir su mielu noru dirbčiau per jį.

O dabar norėčiau pakomentuoti kai kuriuos tavo klausimus:

Kl: ...pavyzdys, kuris mane labiausiai domintų, yra tai, kad joje visiškai neminimos tamsos jėgos. Ši svetainė pabrėžia dvasinės apsaugos būtinybę, ir man įdomu, ką tai reiškia, kad programa gerai veikia daugeliui žmonių, neužsimenant apie tamsos jėgas.

Nepaisant to, kad žmonės nežinojo apie bakterijų egzistavimą, daugelis žmonių vis tiek sugebėjo gyventi sveiką gyvenimą ir nenumirti nuo bakteriologinio užkrėtimo. Todėl AA programa gali padėti daugeliui žmonių, nors joje ir nėra mokymų apie tamsos jėgas. Kaip sakiau, kai kurie priklausomybę turintys žmonės tiesiog nesugebėtų priimti idėjos apie tamsos jėgas. Kita vertus, šiandieniniame pasaulyje daugelis žmonių yra atviresni tai priimti, ir nėra jokių abejonių, kad, kai suvokiate tamsos jėgų egzistavimą, turite daug geresnes galimybes įveikti priklausomybę.

Paprastas faktas yra toks, kad bet kurioje priklausomybėje dalyvauja tamsos jėgos. Visi kada nors į priklausomybę įkliuvę žmonės, nugrimzdo į ją su tamsos jėgų pagalba. Vis dėlto, net ir tamsos jėgos nėra priklausomybės priežastis, nes žmonės pasidaro pažeidžiami tamsos jėgų dėl psichikoje ir gyvybės sraute egzistuojančių žaizdų.

Kl: Taip pat vis dar negaliu atsikratyti abejonės dėl prielaidos, kad priklausomybė yra neišgydoma. Taip kaip egzistuoja išgijimai nuo fizinių ligų, manau, kad priklausomo žmogaus grįžimas į normalią būseną daugiau paliudytų apie Dievą ir Jo galią, nei draudimas kada nors išgerti bent gurkšnelį vyno. Žinoma, priklausomybę turinčiam žmogui rizika yra didelė, tad būtume labai dėkingi už bet kokį aiškumą arba naują informaciją, kurią galėtum duoti.

Prielaida apie priklausomybės nepagydomumą yra pavyzdys, kaip AA mokymai buvo specifiškai sukurti žmonėms, kurie buvo laikomi beviltiškais alkoholikais. Tokiems žmonėms ši prielaida gali būti teisinga tol, ir aš pabrėžiu tol, kol jie sugebės įgyti bent kažkokią kontrolę savo fizinei priklausomybei. Kaip sakiau anksčiau, egzistuoja didelis poreikis išvystyti gydymo programą, kuri padėtų žmonėms palikti buvimo blaiviu fazę.

Prielaida, kad priklausomybė yra neišgydoma, iš tikrųjų nėra teisinga. Kaip paaiškinu kitur, priklausomybė yra sužeisto arba fragmentuoto gyvybės srauto padarinys, ir gyvybės srautas gali būti visiškai ir iki galo išgydytas. Kai gyvybės srautas yra išgydomas, priklausomybė taip pat yra išgydoma visam laikui, lyg jos niekada ir nebūtų buvę. Vis dėlto, daugeliui žmonių šis gydymo procesas gali užtrukti visą gyvenimą. Todėl daugumai nuo priklausomybės atsigaunančių žmonių būtų saugiau visiškai susilaikyti nuo priklausomybę keliančios medžiagos visą savo likusį gyvenimą. Tvirtai pasiryždami niekada nebevartoti jokių priklausomybę keliančių medžiagų, apsisaugojate nuo pagundos, kuri didele dalimi prisidėjo prie to, kad iš pat pradžių nuslydote į priklausomybę. Kitaip tariant, jeigu jau kartą nudegėte, kodėl tuomet norėtumėte toliau žaisti su ugnimi?

Žinoma, kai žaizdos gyvybės sraute yra iki galo išgydomos, žmogus gali su saiku vartoti alkoholį. Vis dėl to, visiems žmonėms, kurie rimtai žiūri į dvasinį augimą, patarčiau vengti bet kokių priklausomybę skatinančių medžiagų. Maitindami tokiomis medžiagomis savo kūną, kūne sukuriate disbalansą, kuris neišvengiamai paveiks jūsų mintis ir emocijas. Tai jus gali padaryti daug labiau pažeidžiamu netobuloms energijoms arba tamsos jėgoms, o tai, savo ruožtu, jus gali pastūmėti žengti žingsnius, kurių iš tiesų nenorėtumėte žengti.

Noriu jums pateikti trumpus, tačiau jokiais būdais ne išsamius komentarus apie 12-os žingsnių programą, kurią skelbia AA.

1. Prisipažinome, kad esame bejėgiai prieš alkoholį ir kad mūsų gyvenimas tapo nevaldomas.

Būtinas pirmas žingsnis. Kol nesuvoksite ir nepripažinsite turintys problemą, kurią jums reikia įveikti, neturėsite jokių šansų išspręsti šią problemą. Tačiau galėtumėte šį žingsnį paimti daug toliau, priimdami suvokimą, kad bejėgiai esate tik dėl to, jog yra kažkas, ko nesuprantate. Kitaip tariant, įgydami supratimą apie psichologines ir dvasines savo priklausomybės priežastis, įgysite galią savo priklausomybei. Už visus savo turtus įsigykite supratimą.

2. Įsitikinome, kad tik galingesnė už mus pačius Jėga gali grąžinti mums sveiką mąstymą.

Geras žingsnis, tačiau galėtumėte eiti daug toliau, suteikdami žmonėms supratimą, kas tiksliai yra ši jėga, ir kur ją galima rasti. Pavyzdžiui, tai tiesa, kad negalite priklausomybės įveikti per žmogiškąjį ego, per savo sužeistą psichiką ir dualistinį protą. Tačiau jėga, kuri yra galingesnė už šį žemesnįjį aš, nėra kažkokia mistinė jūsų išorėje esanti būtybė. Dievo karalystė yra jumyse, ir tai yra jūsų Kristaus AŠ ir AŠ ESU Esatis, kurie gali jums suteikti galią įveikti priklausomybę. Todėl dvasinis raktas į priklausomybės įveikimą yra išvystyti sąmoningą ryšį su savuoju Kristaus AŠ ir AŠ ESU Esatimi. Tuo būdu įgysite tikrąją nepriklausomybę, užuot buvę priklausomi nuo kažkokios jūsų išorėje esančios mistinės jėgos.

3. Nusprendėme patikėti savo valią ir gyvenimą Dievo, kaip mes Jį suprantame, globai.

Sveikintinas žingsnis, tačiau šis žingsnis galėtų būti paverstas daug galingesniu, suteikiant žmonėms gilesnį supratimą apie Dievą, esantį viduje. Dievas padeda tiems, kurie padeda patys sau, ir būtent dėl to aš sakiau, kad „pats iš savęs aš nieko negaliu padaryti“ ir kad „mano Tėvas dirba, ir aš kartu dirbu.“ Tėvas, kuris yra manyje, yra tas pats tėvas, kuris yra visuose.

4. Nuodugniai ir be baimės atlikome sąžinės sąskaitą.

Vėlgi, sveikintinas žingsnis, tačiau jį taip pat būtų galima padaryti daug galingesniu, suteikiant žmonėms supratimą, kad priklausomybę sukėlė jų žemesnysis aš ir sužeista psichika. Jūs nesate ribojami šio žemesniojo aš ir žmogiškojo ego. Esate daugiau už šį žemesnįjį aš, ir raktas į sėkmingą išgijimą yra atrasti tą daugiau ir imti save laikyti dvasine būtybe, kuri iš tiesų esate, užuot laikius save ribota žmogiška būtybe, kuri visą laiką turės šią priklausomybę.

5. Prisipažinome Dievui, sau ir kitam žmogui visą teisybę apie savo paklydimus.

Vertingas žingsnis, tačiau vertingas tik tuomet, jeigu suvokiate tikslią savo „paklydimų,“ o tai reiškia žaizdų, prigimtį. Kitaip tariant, įgydami supratimą, apie kurį kalbėjau ankstesniuose žingsniuose, galėtumėte šį žingsnį paversti daug efektyvesniu, nes įgytumėte galią išgydyti priklausomybės priežastį.

6. Galutinai pasirengėme, kad Dievas pašalintų mūsų būdo trūkumus.

Geras žingsnis, tačiau jis nebus šimtu procentų efektyvus, kol nesuvoksite, kad Dievas yra jumyse ir kas šis Dievas taip paprastai nepašalins jūsų būdo trūkumų. Taip pat turite suvokti, kad jokie charakterio trūkumai nėra iškalti akmenyje. Kaip paaiškinu šioje svetainėje, viskas paklūsta laisvai jūsų valiai. Jūs susikūrėte savo dabartinio charakterio trūkumus, padarydami tam tikrus pasirinkimus, atvedusius prie sužeistos psichikos. Šiuos trūkumus įveiksite tik tuomet, kai suvoksite pirminį sprendimą ir sąmoningai panaikinsite šį sprendimą, priimdami geresnį sprendimą. Kol tikėsite, kad kažkokia išorinė jėga ateis ir už jus išspręs jūsų problemas, tol neturėsite galios įveikti šias problemas. Ir kol tikėsite neturintys galios pakeisti savo būdo trūkumus, negalėsite išsilaisvinti iš šių trūkumų.

7. Nuolankiai Jo prašėme tuos mūsų trūkumus pašalinti.

Vėlgi, geras žingsnis, tačiau jis būtų daug efektyvesnis, jei suvoktumėte, kad Dievas yra jumyse. Todėl iš tikrųjų turėtumėte prašyti, kad jūsų Kristaus AŠ apšviestų jus ir parodytų jums toksiškus sprendimus, kuriuos padarėte praeityje, ir parodytų, kaip galėtumėte šiuos sprendimus pakeisti geresniais sprendimais.

8. Sudarėme sąrašą visų žmonių, kuriuos skriaudėme, ir pasiryžome skriaudas atitaisyti.

9. Kur galėdami, asmeniškai atitaisėme skriaudas žmonėms, išskyrus atvejus, kai tuo būtume pakenkę jiems ar kam nors kitam.

Abu šie žingsniai yra geri žingsniai, tačiau ką tai iš tiesų reiškia atitaisyti skriaudas? Ar pakanka tiesiog pasakyti, kad gailitės? Atsiprašymas yra svarbus žingsnis, tačiau jis neišgydys psichinių žaizdų, kurias galėjote padaryti kitam žmogui savo priklausomybės sukeltu elgesiu. Tad aukščiausias supratimas čia būtų tai, kad vienintelis tikras būdas pagyti nuo priklausomybės yra išsigydyti žaizdas psichikoje, kurios sukėlė priklausomybę. O geriausias būdas atitaisyti skriaudas kitiems žmonėms yra duoti jiems įrankius ir supratimą, kurie yra būtini, norint išsigydyti žaizdas psichikoje. Kitaip tariant, iš tiesų efektyvi gydymo programa padėtų išsigydyti psichines žaizdas ne tik priklausomybę turinčiam asmeniui, bet taip pat ir jo šeimai padėtų išsigydyti jų psichikoje esančias žaizdas. Tuo būdu visi galėtų pasveikti.

10. Nuolatos stebėjome save ir jei būdavome neteisūs, tuoj pat prisipažindavome klydę.

Geras žingsnis. Visi dvasios ieškotojai turėtų tai daryti visą savo gyvenimą. Tačiau šis žingsnis būtų daug efektyvesnis, jeigu remtųsi filosofija, kuri padėtų žmonėms patirti nuolatinį augimą, ir padėtų jiems pereiti nuo būsenos, kurioje jie yra tiesiog blaivūs, prie būsenos, kurioje jie įgytų galią pradėti visą gyvenimą trunkantį dvasinio augimo procesą.

11. Malda ir meditacija siekėme stiprinti sąmoningą ryšį su Dievu, kaip mes Jį suprantame, melsdami vien sugebėjimo pažinti Jo valią mums ir stiprybės ją vykdyti.

Geras žingsnis, kurio efektyvumą būtų galima daug kartų padidinti, imant matyti Dievo buvimą savyje ir imant dėti visas įmanomas pastangas, užmezgant ir stiprinant ryšį ir savo integraciją su savuoju Kristaus AŠ. Tiktai priėmę savo tikrąjį dvasinės būtybės tapatumą, galėsite suprasti Dievą, žinosite jo valią ir turėsite galią vykdyti jo valią, užuot vykdę savojo ego valią. Tiesą sakant, Dievo valią galėsite vykdyti tik tuomet, kai pripažinsite, jog Dievo valia iš tiesų yra jūsų aukštesniojo aš, esančio jumyse, valia. Kitaip tariant, tai nėra kažkas, kas jums būtų primesta išorinės dievybės. Tai yra tikrasis, giliausias jūsų pačių gyvybės srauto troškimas.

12. Šių žingsnių dėka dvasiškai pabudę, mes stengėmės perduoti tą žinią kitiems alkoholikams ir visada gyventi pagal šias nuostatas.

Vėlgi, tikrasis dvasinis nubudimas turi ateiti iš vidaus. Kai pripažįstate savojo Kristaus AŠ egzistavimą, tikimybė patirti šį dvasinį nubudimą išauga daugybę kartų. Ir tiktai užmezgę ryšį su savuoju Kristaus AŠ, galėsite galutinai įsisavinti dvasinį prabudimą ir galėsite imti praktikuoti dvasinius principus ir padėti kitiems žmonės. Tai yra tikrasis dvasingumas, apie kurį kalbėjau, priekaištaudamas rašto aiškintojams, fariziejams ir daugeliui kitų žmonių, užkėlusių save ant pjedestalo ir praktikavusių išorinę religiją, kuri nėra tikrasis, įsisąmonintas dvasinis nubudimas.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels