Mėsos valgymas

TEMOS: Dvasinė ar fizinė mityba – Jėzus nebuvo vegetaras – šiuolaikiniai žmonės mėsos valgo daug daugiau negu būtina – mityba yra individualus dalykas ir ji turėtų būti subalansuota – klausykitės vidinių nurodymų – klausykitės savo kūno – natūralus maistas yra gerai, jeigu jis švarus

Klausimas: Jėzau, jeigu, kai tu buvau esenas, mokei, kad yra blogai valgyti gyvūnus, kodėl dabar sakai, kad nieko tokio, jeigu mėsos valgoma nedaug? Argi nesakei, kaip užrašyta Šventojoje Esenų Evangelijoje, kai buvai esenas, kad visiems mėsos valgytojams gresia prakeiksmo pavojus ir pragaras? Ar nebūtų idealiausia valgyti tiktai žalią maistą, maistą, kuris yra natūraliausiame savo būvyje?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Palygink teiginį, kurį cituoji, su oficialiomis evangelijomis. Aš iš tiesų sakiau:

Ne kas patenka į burną, suteršia žmogų, bet kas išeina iš burnos, tai suteršia žmogų“. (Mato 15,11)

Jau vien šis teiginys demonstruoja, kad pagrinde man rūpėjo ne fizinė žmonių mityba, o dvasinė mityba. Ir tai vis dar tebėra pagrindinis mano rūpestis.

Taip pat iš evangelijų galite matyti, kad aš iš tiesų valgiau Paschos (vert. past. Žydų Velykos) maistą, į kurį įeina ir ėriuko mėsa. Matėte, kad padauginau duoną ir žuvį ir padėjau savo mokiniams gaudyti žuvis. Tad galite matyti, jog nebuvau griežtas vegetaras ir neraginau savo mokinių niekada nevalgyti jokios mėsos.

Tačiau prieš 2000 metų dauguma žmonių nevalgė daug mėsos. Jų mityba iš esmės buvo vegetariška, nes jie tiesiog negalėjo sau leisti valgyti didelių mėsos kiekių. Tai pasikeitė, ir šiandieninė vakarų visuomenė gali sau leisti valgyti didelius mėsos kiekius. Dėl to dauguma šiuolaikinių žmonių valgo žymiai daugiau mėsos nei būtų patartina iš dvasinės perspektyvos, ar netgi sveika, žvelgiant iš fizinės perspektyvos. Tad noriu visus paraginti mėsos valgyti mažiau.

Tačiau nenoriu skatinti jokio su mityba susijusio ekstremizmo. Žmogaus mityba yra labai individualus dalykas. Todėl visuomet turėtumėte klausyti nurodymų iš savojo Kristaus AŠ ir turėtumėte klausyti savo kūno signalų.

Viena iš šios svetainės temų yra ta, kad žmonės nusileido į žemesniąją sąmonės būseną, kurioje jie yra įstrigę dualistinio proto reliatyvume. Šis reliatyvumas dažnai priverčia žmones pulti nuo vieno reliatyvaus kraštutinumo į priešingą kraštutinumą. Kitaip tariant, žmogus gali nubusti sveikos mitybos būtinybei, bet tuomet gali nueiti pernelyg toli į kraštutinumą, ir imti naudotis išorine valia, laikydamasis dietos, kuri nėra subalansuota, ir galbūt netgi nėra sveika kūnui.

Pavyzdžiui, žaliavalgišką mitybą aš laikau netinkama daugumai žmonių, todėl, kad tokioje mityboje yra sunku atrasti pakankamos įvairovės. Norėdami gauti šią įvairovę, turėtumėte įtraukti maistą, kuris gali būti valgomas tiktai virtas.

Nesakau, kad niekas neturėtų valgyti žaliavalgiškai ar veganiškai. Sakau, kad žmonės neturėtų tokios mitybos rinktis tik dėl filosofinių arba išorinių priežasčių. Kitaip tariant, teisėtas rūpestis sumažinti gyvūnų kančias neturėtų būti lemiantis faktorius, renkantis vegetarišką arba žaliavalgišką mitybą. Pagrindinis rūpestis turėtų būti gauti intuityvią įžvalgą, kuri turėtų ateiti iš jūsų Kristaus AŠ. Tuo tiesiog noriu pasakyti, kad Kristiškumas turėtų būti didesnis rūpestis už mitybą.

Jeigu gaunate įžvalgą laikytis žaliavalgiškos arba veganiškos mitybos, būtinai taip ir darykite. Tačiau prašau suprasti, jog ne kiekvienas gaus tokią pačią įžvalgą. Kitaip tariant, jeigu gaunate įžvalgą, kad jums būtų teisinga laikytis tam tikros mitybos, prašau, nepradėkite tikėti, kad tai teisinga būtų visiems. Ir prašau, nenuspręskite, kad šios mitybos turite laikytis amžinai. Būkite jautrūs signalams iš savo kūno ir savojo Kristaus AŠ. Daugelis žmonių privertė save laikytis tam tikros mitybos daug ilgiau nei buvo būtina, kai kuriais atvejais šitaip pakenkdami savo kūnams.

Iš tiesų sutinku, kad būtų daug geriau, tiek dvasiškai, tiek ir dėl sveikatos, valgyti kuo natūralesnį maistą. Tačiau vėlgi, čia taip pat reikia atrasti pusiausvyrą. Pasaulyje yra daug šalių, kuriose žmonės valgo ganėtinai natūralų maistą, tačiau dėl žemesnių higienos standartų, šis maistas yra pilnas bakterijų ir dėl to nėra sveikas. Tačiau taip pat akivaizdu, jog daugelyje industrializuotų šalių naudojami chemikalų kiekiai taip pat nėra sveika, ir jie stato į pavojų tiek dvasinę, tiek ir fizinę daugelio žmonių sveikatą.

Pranašauju, kad per ateinančius dešimtmečius mokslininkai pradės suvokti, kad šitoks chemikalų kiekis maiste kelia didžiulę grėsmę visuomenės sveikatai. Todėl numatau, kad bus didelių pasikeitimų industrializuotų šalių maisto auginimo, transportavimo, saugojimo ir paruošimo procesuose.

PASTABA: Komentarus apie tai, ar Jėzus buvo esenas, žiūrėkite kitame atsakyme.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels